Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Su Verimliliği

Ülkemiz küresel iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedildiği Akdeniz kuşağında yer almakta ve yüksek risk grubu ülkeler arasında bulunmaktadır. İklim değişikliğinin etkilerine hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve kentleşme gibi faktörlerin de eklenmesiyle önümüzdeki 100 yıl içinde ülkemizde su kaynaklarının yaklaşık %25 oranında azalması beklenmektedir.

Su Verimliliği Seferberliği kapsamında hazırlanan eylem planı çerçevesinde üniversiteler ile iş birliği içerisinde yürütülmesi planlanan çalışmalar da belirlenmiştir.

Bu kapsamda  üniversitelerde ve kampüslerde çevre bilincinin ve ekolojik farkındalığın artırılması, sürdürülebilirliğin yaşam kültürüne dönüştürülmesi ve su kaynaklarımızın verimli kullanılması konusunda aşağıda yer alan hususlara önem verilmesi uygun görülmüştür.

Tüm öğrencilerimizin "Su Verimliliği" konusunda hassas davranmaları ve bilinçli olmaları, sorumluluk sahibi birer birey olarak su kaynaklarını korumaya yönelik hareket etmesi ülkemiz ve ekosistem için önem arz etmektedir.


Su Verimliliğine ilişkin Bakanlık web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.


   


ETÜ Asistan Snow