Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Reading Club Etkinliği

Erzurum Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Reading Club;

- İngilizce kitap okumaya karşı bir tutku ve ilgi yaratmayı,
- öğrencilerin ömür boyu okuyucu olmalarına yardımcı olmayı,
- öğrencileri farklı metin türleriyle tanıştırmayı,
- çeşitli okuma stratejilerine odaklanmayı ve
- öğrencilerin okudukları üzerinde düşünmelerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

İlgilenen öğrencilerin Reading Club etkinliğinden faydalanmaları, yabancı dil gelişimi ve mezuniyet sonrası işverenler tarafından talep edilen dil şartı için önemlidir.


Reading Club Etkinliği her Çarşamba saat 16.00’da İ.İ.B.F. B1 dersliğinde gerçekleştirilecektir.