Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Kurumsal Akreditasyon Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı

Üniversitemiz Kurumsal Akreditasyon Eylem Planı kapsamında, Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Ümit İNCEKARA tarafından, Fakültemiz akademik personeline yönelik bilgilendirme toplantısı 21.11.2023 tarihinde konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.   


ETÜ Asistan Snow