Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Kınama Mesajı

24 Nisan 1915 tarihi, Ermeni komitacıların hem Türk halkı hem de Ermeni halkı üzerindeki baskılarını ortadan kaldırmak için kanunlar çerçevesinde alınan önlemlerin uygulandığı tarihtir. ABD Başkanı dahil olmak üzere hiçbir siyasi güç odağının bu gerçeği çarpıtarak sözde soykırım iddialarına dayanak oluşturmak suretiyle Türkiye'ye politik baskı uygulaması kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti, tarihiyle barışık, arşivleri açık ve vatandaşlarını etnik temeller üzerinden ayrıştırmayan bir devlettir. Türk milleti, yüzyıllar boyunca diğer halkları olduğu gibi Ermeni halkını da engin hoşgörüsü ile benimsemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.   SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR