Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

ETÜ Sosyal Uyum Sorunlarına Çözüm Arıyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ)’nin koordinatör kurum olarak yer aldığı "Invented Life/Keşfedilen Yaşam" başlıklı Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi’nin 2. Danışma Kurulu Toplantısı, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun temsilcilerinin katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Projenin ortaklarından Türkiye, İtalya, Yunanistan, İspanya ve Polonya’daki sığınmacıların ve ev sahibi vatandaşların dil, mesleki ya da mesleki olmayan becerileri ile sosyal uyum sorunlarına çözüm bulunmasının hedeflendiği bu projede, geliştirilecek envanter ile ülkelerini terk etmek zorunda kalan sığınmacıların kişisel özellikleri hakkında on farklı kategoride bilgi toplanması; bu bilgilerin sığınmacıların mesleki ilgilerini tespit etmede kullanılması ve verilecek eğitimlerle de geçim kaynaklarının yapılandırılması amaçlanmaktadır.

"Invented Life/Keşfedilen Yaşam" Projesi’nin Danışma Kurulu’nda yer alan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise son yıllarda küresel bir mesele haline gelen göçmen sorunlarına kurum olarak uluslararası bir proje ile katkı veriyor olmaktan ziyadesiyle mutluluk duyduğunu ifade etti. 

Toplantı, Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emirhan Kula'nın projenin bir yıllık faaliyetlerini ve bir sonraki yıla yönelik planlamasını içeren sunumunun ardından katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü 3.04.2021   SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR