Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Erasmus Charter for Higher Education(ECHE) Belgemiz 2027 Yılına Kadar Yenilendi

ETÜ Erasmus Koordinatörlüğü tarafından Mayıs 2020’de Avrupa Komisyonuna yapılan ‘Erasmus Charter for Higher Education – ECHE’ (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) başvurusu Avrupa Komisyonunda görevli bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve  değerlendirme sonucunda 100 tam puan alarak 2021-2027 dönemi için Üniversitemiz ECHE Akreditasyonuna sahip olmaya hak kazanmıştır.

Erasmus+ Yükseköğretim Programı için temel prensipleri gösteren ve kalite sertifikası olarak tasarlanan ECHE akreditasyonu sayesinde Üniversitemiz 2021-2027 dönemi boyunca, sadece AB ülkeleriyle değil AB dışındaki ülkelerle de eğitim, öğretim, yenilikçi uygulamalar, gençlik ve spor alanlarında Erasmus+ programı kapsamında yeni işbirlikleri kurabilecek, hibe programlarına başvurabilecek, öğrenci ve personel değişim faaliyetlerinde bulunabilecek, hem yürütücü olduğu hem de ortak olarak yer aldığı yeni konsorsiyumlarda yer almaya devam edebilecektir.

ECHE akreditasyonu ile ETÜ, Erasmus+ Programı kapsamındaki Ana Eylem 1 (Key Action 1) – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği projeleri ile öğrencilerin, akademik ve idari personelin bir başka kurumda eğitim alması, ders vermesi ya da mesleki staj yapması faaliyetlerini gerçekleştirebilecek, Ana Eylem 2 (Key Action 2) – Yenilik ve İyi Uygulamalar İçin İşbirliği projeleri ile kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında stratejik ortaklık projelerini yürütebilecek, Ana Eylem 3 (Key Action 3)- Politika Reformu için destek  projeleri ile bilimsel temellere dayalı politika yapımının teşvik edilmesi ve bu alanda iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla yapılan projelerden hibe alarak faydalanmaya devam edebilecektir.   


ETÜ Asistan Snow