Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Edebiyat Fakültesinin TÜBİTAK 3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı Başarısı

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Uzunkaya'nın yürütücü olduğu, Doç. Dr. Mehmet Akif Gözitok, Doç. Dr. Muhammet Emin Altınışık, Doç. Dr. Oğuzhan Ekinci ve Dr. Öğr. Üyesi Ebrar Akıncı’nın (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü) araştırmacı ve Prof. Dr. Emine Akalın (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) ile Prof. Dr. Nüket Büken’in (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi) danışman olarak yer aldığı “Erken Modern Dönem Osmanlı Yazınında Bâhnâmeler: Tarihsel Tıp Metinlerine Disiplinlerarası Bir Yorum Geliştirmek” başlıklı proje TÜBİTAK 3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında 24 aylık süreyle desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje önerisi, erken modern dönem (15.-18. yüzyıllar arası) Osmanlı düşünce hayatında üretilmiş, temelde erkek ve kadın sağlığını ele alan ve bu husustaki koruyucu, destekleyici ve tedavi edici uygulamaları içeren bâhnâme metinlerini tıp, folklor, edebiyat ve kültür ekseninde disiplinlerarası bir şekilde inceleyerek Osmanlı döneminin tıbbi bilgi birikimini ve kültürel mirasını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Söz konusu proje, Osmanlı tıp tarihinin farklı bir yönünü irdelemesi ve geçmişten bugüne tıp tarihinin Anadolu coğrafyasında nasıl bir seyir izlediğine dair ipuçları vermesi bağlamında önemli kazanımlara sahiptir. 

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, 14.06.2024



   


ETÜ Asistan Snow