Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Dezenformasyonu Tespit Etmek için İpuçları

Dijitalleşmeyle birlikte bilgi ekosisteminde yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm pek çok faydanın yanı sıra yanlış bilginin üretimi ve hızla yayılması gibi olumsuzlukları da beraberinde getirmiş, dezenformasyon yıkıcı etkileriyle toplumları tehdit eden risklerden biri haline gelmiştir. Toplumsal farkındalık dezenformayonla mücadelenin en önemli sac ayaklarından biridir. Bu kapsamda İletişim Başkanlığınca, “Dezenformasyonu Tespit Etmek için İpuçları” başlıklı afiş çalışması yapılmış olup, bu çalışmada bireylerin maruz kaldıkları yanlış ve yanıltıcı bilgileri tespit etmeleri için yol gösterici ve uyarıcı bilgilere yer verilmiştir.

   


ETÜ Asistan Snow