Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Bir Avrupa Birliği Projemiz Daha Desteklendi

Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı çerçevesinde Ulusal Ajans Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Yaratıcılık için Ortaklıklar Faaliyeti kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan 2020-1-TR01-KA227-ADU-098071 numaralı ve “Intergenerational Learning for Adult Learners through STEAM: From the point of Hofstede’s 6D Model (STEAM Plus)” başlıklı AB Projemiz kabul edilmiştir. Proje süresi 24 ay olup 164.939 Avro hibe tutarına sahiptir. Üniversitemizin koordinatörlüğünü üstlendiği projede Avusturya’dan Linz Johannes Kepler Üniversitesi (JKU), Slovakya’dan E-Code, Finlandiya’dan Experience Workshop ve Türkiye’den ise Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü ortak olarak yer almaktadır.

 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Muammer YAYLALI’nın danışmanlığını yaptığı proje ekibinde Proje Koordinatörü olarak İktisat bölümünden Doç. Dr. Hüseyin DAŞTAN, Proje Koordinatör Yardımcısı olarak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emirhan KULA ve proje uzmanı olarak Dış İlişkiler Ofisinden Öğr. Gör. Eren ÖZBEK yer almaktadır.

   

Proje, hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkinlerin STEAM faaliyetlerine dahil edilerek bireysel yeterliliklerini artırmak ve kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmek amacıyla çeşitli faaliyetler içermektedir. Bu faaliyetlerden bazıları, yetişkin bireyler için uluslararası düzeyde STEAM okuryazarlık ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması, Avrupa için ortak STEAM müfredatının hazırlanması, STEAM pilot çalışmalarının gerçekleştirilmesi, yetişkinlere STEAM eğitimlerinin verilmesi, STEAM faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için bir gönüllü ağının ve çok dilli interaktif bir platformun oluşturulmasıdır.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü 26.02.2021                      

    SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR