Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Anket İzni

Üniversitemiz Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı yüksek lisans programı öğrencisi 221402007 numaralı Adem KAT'ın "Üniversite Öğrencilerinin Afete Hazırlıklı Olma İnanç Durumları ve Kadercilik Algısının Değerlendirilmesi" isimli anketi ile ilgili olarak Üniversitemizde çalışma yapması Rektörlüğümüz tarafından uygun görülmüştür.


Fakültemiz öğrencilerinin bilgisine sunulur.