Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

ADEP Kapsamında Ölçek Uygulama

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Seda OKUMUŞ'un yürütücülüğünü yaptığı SBA - 2023 - 11962 numaralı ve "Yedi İlke Doğrultusunda Bütünleşik Eğitim - Öğretim Uygulamaları ile Akademik Personelin Niteliklerinin Geliştirilmesi Eğitim Öğretimin Kalitesinin Artırılması ve Sürecin Etkililiğinin Değerlendirilmesi" konulu çalışmaya ait öğrenci anketi linki için tıklayınız. 


   


ETÜ Asistan Snow