Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

2022/2023 Bahar Dönemi Yabancı Uyruklu Öğrenci Lisansüstü Başvuruları Başladı/Foreign Student Graduate Applications for 2022/2023 Spring Semester Started

Yabancı uyruklu öğrenci lisansüstü başvuruları 10-16 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde ilan edilecektir.

Applications for foreign graduate students will be received between 10-16 January, 2023. Application results will be announced on 18 January, 2023.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü yabancı uyruklu lisansüstü alan şartları ve kontenjanlar için tıklayınız.

Click here for the graduate field requirements and quotas of the Graduate School of Social Sciences.


Fen Bilimleri Enstitüsü yabancı uyruklu lisansüstü alan şartları ve kontenjanlar için tıklayınız.

Click here for the graduate field requirements and quotas of the Graduate School of Natural and Applied Sciences.

  

Başvuru esnasında aşağıda sunulan belgelerin öğrenciler tarafından taratılarak tek dosya halinde yos@erzurum.edu.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belgelerini uygun şekilde göndermeyen öğrencilerin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru esnasında istenen belgeler;

a) Lisans Diploması (Yüksek Lisans başvuruları için)

b) Lisans ve Yüksek Lisans Diploması (Doktora başvuruları için)

c) Not Döküm Belgesi (Transkript)

d) Pasaport veya Kimlik Kartı Taraması

e) Doktora programlarında yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

f) Lisansüstü başvuruda Türkçe yeterliği

g) Tercih Formu

 

During the application, the documents presented below must be scanned by the students and sent to the mail address yos@erzurum.edu.tr as a single file. The applications of students who do not send their documents correctly will not be taken into consideration.

Documents required during the application;

a) Bachelor's Degree (For Master applications)

b) Undergraduate and Master Diploma (For PhD applications)

c) Transcript

d) Scanned copies of Passport or National ID Card

e) Document showing foreign language proficiency in doctoral programs

f) Turkish language proficiency in graduate applications

g) Preference Form   


ETÜ Asistan Snow