Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

2021/2022 Bahar Dönemi Yabancı Uyruklu Öğrenci Lisansüstü Başvuruları Başladı/Foreign Students Graduate Applications for 2021/2022 Spring Semester Have Started

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için 2021/2022 bahar dönemi Lisansüstü programlara başvurular başlamıştır. Başvurular 04-14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru sonuçları 24 Ocak 2022 tarihinde ilan edilecektir.

Foreign Students Applications to Graduate programs for 2021/2022 Spring Semester have started. Applications will be made between 04-14 January, 2022. Application results will be announced on 24 January 2022.


Sosyal Bilimler Enstitüsü yabancı uyruklu lisansüstü alan şartları ve kontenjanlar için tıklayınız.

Click here for the graduate field requirements and quotas of the Graduate School of Social Sciences.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü yabancı uyruklu lisansüstü alan şartları ve kontenjanlar için tıklayınız.

Click here for the graduate field requirements and quotas of the Graduate School of Natural and Applied Sciences.


Sağlık Bilimleri Enstitüsü yabancı uyruklu lisansüstü alan şartları ve kontenjanlar için tıklayınız.

Click here for the graduate field requirements and quotas of the Graduate School of Health Sciences.


Başvuru esnasında aşağıda sunulan belgelerin öğrenciler tarafından taratılarak tek dosya halinde yos@erzurum.edu.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belgelerini uygun şekilde göndermeyen öğrencilerin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

During the application, the documents presented below must be scanned by the students and sent to the mail address yos@erzurum.edu.tr as a single file. The applications of students who do not send their documents correctly will not be taken into consideration.


Başvuru esnasında istenen belgeler;

a) Lisans Diploması ( Yüksek Lisans başvuruları için)

b) Lisans ve Yüksek Lisans Diploması (Doktora başvuruları için)

c) Not Döküm Belgesi (Transkript)

d) Pasaport veya Kimlik Kartı Taraması

e) Doktora programlarında yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

f) Lisansüstü başvuruda Türkçe yeterliği

Documents required during the application;

a) Bachelor's Degree ( For Master applications)

b) Undergraduate and Master Diploma (For PhD applications)

c) Transcript

d) Scanned copies of Passport or National ID Card

e) Document showing foreign language proficiency in doctoral programs

f) Turkish language proficiency in graduate applications   SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR