Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
;

Daire Başkanı

Hasan Bostancı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak, öğrenci merkezli bir Üniversite olmanın bilinci ile Akademik
ve İdari Birimler ile uyum içinde çalışmayı sağlayıp, planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli
yürütülmesini, öğrencilere, adaylara, mezunlara, öğretim elemanlarına ve hizmet vermekte
olduğumuz kurumlara, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanıp, güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti
sunarak öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön plana çıkarıp fark yaratan
birim olma çabasındayız.
Öğrenci merkezli; teknolojik yenilikleri etkin kullanan, çalışanların kendi potansiyellerini ortaya
koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, geri bildirime
dayalı istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip; Üniversitenin diğer birimleri ile iş
birlikleri yaparak eğitim ve öğretime katkıda bulunan, tüm paydaşlarımızın memnuniyetinin üst
düzeyde olduğu hizmetler ile Üniversitemizde örnek bir birim olma hedefinde ilerlemekteyiz.

ETÜ Asistan Snow