Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
;

Daire Başkanı

Hasan Bostancı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak, öğrenci merkezli bir Üniversite olmanın bilinci ile Akademik
ve İdari Birimler ile uyum içinde çalışmayı sağlayıp, planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli
yürütülmesini, öğrencilere, adaylara, mezunlara, öğretim elemanlarına ve hizmet vermekte
olduğumuz kurumlara, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanıp, güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti
sunarak öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön plana çıkarıp fark yaratan
birim olma çabasındayız.
Öğrenci merkezli; teknolojik yenilikleri etkin kullanan, çalışanların kendi potansiyellerini ortaya
koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, geri bildirime
dayalı istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip; Üniversitenin diğer birimleri ile iş
birlikleri yaparak eğitim ve öğretime katkıda bulunan, tüm paydaşlarımızın memnuniyetinin üst
düzeyde olduğu hizmetler ile Üniversitemizde örnek bir birim olma hedefinde ilerlemekteyiz.

Şube Müdürü
Şef Mesut Yılmaz
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR