Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
+90 442 230 00 38
;

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şakir Dızman

Küresel ölçekte ve ülkemizde, ekonomi ve iş dünyasında meydana gelen gelişmeler, işletme eğitiminin özel bir önem kazanmasını sağlamıştır. Ülkelerin ekonomileri, işletmelere dayalı, işletmeler ise değişime uyum sağlayan ve değişimi yönetebilen işletme yöneticilerine dayalı olarak varlıklarını sürdürmektedir. 

İşletme Bölümü, gerek ülkemizde gerekse küresel ölçekte yüksek ilgi gören ve çeşitli alanlarda iş olanakları sağlayan, geleceğin işletme yöneticilerini yetiştiren bir bölümdür. Bölümümüzün amacı, evrensel bir bilim olan işletme yöneticiliği için gerekli olan bilgi birikimi ile çağdaş ve dinamik bakış açısını öğrencilerimize kazandırmaktır. İşletme Bölümü içerisinde yer alan, Muhasebe ve Finansman, Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalları ile planlı, programlı ve sistematik bir eğitim verilirken, mezuniyet sonrası bu Anabilim Dallarında uzmanlaşma, lisansüstü eğitim ve kariyer yapabilecekleri bir bakış açısı kazandırılmaktadır.        

Üniversitemizin; “Geleceği Birlikte Şekillendirelim” sloganını ifade ederek sözlerimi tamamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

                                                                             

Bölüm Sekreteri
Hizmetli Meral Erdoğan
ETÜ Asistan Snow