Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora The University of Sheffield, , , 2014, 2018

Yüksek Lisans University of Sheffield {England}, , , 2012, 2013

Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, 2004, 2009

1- Emergency Management by Communities’ Interaction Through Youth Erasmus+ Key Action 2: Strategic Partnership for Youth (EM-CITY)
Devam Ediyor Avrupa Birliği Araştırmacı ULUSLARARASI

2- Development of A New Life Expectancy And Interest Inventory for Refugees: A Multi-Cultural And Multidımensional Perspective (Invented Life/Keşfedilen Yaşam)
Tamamlandı Avrupa Birliği Araştırmacı ULUSLARARASI

3- Intergenerational Learning for Adult Learners through STEAM: From the point of Hofstede's 6D Model (STEAM Plus)
Devam Ediyor Avrupa Birliği Araştırmacı ULUSLARARASI

1- Siyaset Bilimi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi
BAŞKAN BURAK Uluslararası Bölüm(ler)

2- Siyaset Bilimi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi
BAŞKAN BURAK Uluslararası Bölüm(ler)

3- Siyaset Bilimi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi
BAŞKAN BURAK Uluslararası Bölüm(ler)

4- Uluslararası İlişkiler Tahlilleri: Küresel ve Bölgesel Politikalara Akademik Bakış Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
BAŞKAN BURAK Uluslararası Bölüm(ler)

5- Alanya: Kadim Medeniyetler Kalesi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Uluslararası Siyaset>Uluslararası Siyaset,Şehir Diplomasisi,Kardeş Şehir
BAŞKAN BURAK Ulusal Bölüm(ler)

6- Siyaset Yazıları Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyaset Sosyolojisi>Kültürel Hegemonya,Rıza
BAŞKAN BURAK Uluslararası Bölüm(ler)

7- Duygular Sosyolojisi: Sosyolojide Duyguların İzini Sürmek Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyasal İletişim>Siyaset Sosyolojisi>Siyasal İletişim,Siyaset Sosyolojisi,Siyasal Söylem,Popülizm,Duygular Sosyolojisi
BAŞKAN BURAK Uluslararası Bölüm(ler)

8- Uluslararası Göç ve Mültecilik Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Uluslararası Siyaset>Toplumsal Cinsiyet
BAŞKAN BURAK Uluslararası Bölüm(ler)

9- Uluslararası İlişkiler Tahlilleri 2: Küresel ve Bölgesel Politikalara Akademik Bakış Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
BAŞKAN BURAK Uluslararası Bölüm(ler)

10- Regional Differences in Women Entrepreneurship Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Toplumsal Cinsiyet
BAŞKAN BURAK Uluslararası Bölüm(ler)

1- Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu (YLSY )
2012 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE

1- Stajyer (Öğrenci)
2008 2008 Coca-Cola İçecek A.Ş. Satış Departmanı Stajyeri

2- Satın Alma Uzmanı
2010 2011 Şölen Çikolata A.Ş. Tedarik Zinciri Departmanı - Yönetici / Satın Alma Uzmanı

1- Uluslararası
MEND Media Master Class Media Industry in the UK 05.09.2015 05.09.2015

2- Uluslararası
MEND Politics Master Class British Political System 06.09.2015 06.09.2015

3- Uluslararası
CTR International Certification Auditing Co. Ltd. ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 11.07.2009 12.07.2009

1- Determinants of Intimate Partner Controlling Behaviour Targeting Women in Turkey
SSCI BAŞKAN BURAK, ALKAN ÖMER Frontiers in Psychology (Q1)
1174143 14 10.3389/fpsyg.2023.1174143, 1

2- International Politics and Ethics: Positive, Negative and Reciprocal Duties on Global Poverty
TR DİZİN BAŞKAN BURAK Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
1 399 10.53443/anadoluibfd.1203682, 381

3- Democrats and Republicans in the 2010s: A Study on Political Communication in US Politics
MLA, Index Copernicus, ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index, International Citation Index, CrossRef, WorldCat, Türk Eğitim İndeksi, Directory of Indexing and Impact Factor, Sindex, CiteFactor, ASOS İndeks BAŞKAN BURAK International Journal of Social Sciences
1 21 10.30830/tobider.sayi.13.1, 1

4- Fiziksel Mesafe ve Toplumsal Mesafe Kavramları Arasındaki İlişkinin COVID-19 Salgını Bağlamında İncelenmesi
TR DİZİN KULA MEHMET EMİRHAN, BAŞKAN BURAK Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
31 278 , 249

5- Margaret Thatcher ve Turgut Özal’ın Yeni Sağında Yeni Tarz Siyasal İletişim
TR DİZİN BAŞKAN BURAK Muhafazakar Düşünce Dergisi
60 85 , 60

6- Uncovering Western Efforts for Cultural Hegemony over Turkey’s July 15 Coup Attempt
ASOS İndeks, SOBIAD, Acarindex BAŞKAN BURAK Liberal Düşünce Dergisi
87 116 , 107

7- Krizdeki Merkez Sağ - Yeniden Konumlanma Bunalımı
ASOS İndeks, SOBIAD, Acarindex BAŞKAN BURAK Liberal Düşünce Dergisi
63 168 , 153

8- Başörtüsü Sorunu ve Meşrulaştırılamayan Yasakçılık
ASOS İndeks, SOBIAD, Acarindex BAŞKAN BURAK Liberal Düşünce Dergisi
55 134 , 109

1- Sheffield University Political Theory Research Group
2014 2018 Üye

2- Sheffield University Alumni Association
2013 Üye

1- Can Artificial Intelligence Close Gender Gap? Gender-Neutral Intelligence against Men-Made Social Inequality
BAŞKAN BURAK Uluslararası Özet bildiri

2- Wales Under Threat: A Study on the Political Discourse of Plaid Cymru
BAŞKAN BURAK Uluslararası Tam metin bildiri

3- Tony Blair’s Discourse on New Left as a Political Communication Campaign
BAŞKAN BURAK Uluslararası Tam metin bildiri

4- İngiliz Solunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Söylemi
BAŞKAN BURAK Uluslararası Özet bildiri

5- Threat Perception and Fear as a Means of Political Communication in British Politics: The Case of UKIP
BAŞKAN BURAK Uluslararası Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör Uluslararası Göç ve Mültecilik BAŞKAN BURAK, KULA MEHMET EMİRHAN Türkçe 2022

2- Uluslararası
Dergi Yrd. Editör ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi BAŞKAN BURAK İngilizce 2020

3- Ulusal
Dergi Yrd. Editör Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED) GÖZİTOK MEHMET AKİF,BAŞKAN BURAK,EKİNCİ OĞUZHAN Türkçe 2020

1- İletişim ve Medya
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

2- Halkla İlişkiler
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

3- Örgüt Kültürü
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

4- Küresel Yönetişim
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

5- Siyasal İletişim
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

6- Örgüt Kültürü
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

7- Halkla İlişkiler
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

8- Siyasal İletişim
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

9- Siyasal Pazarlama
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

10- Küresel Yönetişim
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

11- Örgüt Kültürü
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

12- Halkla İlişkiler
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

13- Küresel Yönetişim
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

14- Örgüt Kültürü
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

15- Halkla İlişkiler
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

16- Küresel Yönetişim
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

17- Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

18- Örgüt Kültürü
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Erzurum'un Yerel Gazetelerinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Kadınlığın İnşası BÜŞRANUR, Devam Ediyor BÜŞRANUR SALTAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Politik Pazarlamadaki Kitle İletişim Araçlarının ve Seçmenlerin Oy Davranışlarının Z Kuşağı Üzerinden İncelenmesi MUHAMMED FATİH, Devam Ediyor MUHAMMED FATİH ÇELİK Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Erkek Eğitimcilerde Mansplaining Davranışı HİLAL, Devam Ediyor HİLAL BULAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

1- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2021

2- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020 2021

3- Bölüm Başkan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

4- Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü .
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

5- Farabi Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

6- Erasmus Koordinatörü .
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

2020 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2019 öğretim görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR