Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
444 5 388
;

İktisadın birçok tanımı olmakla birlikte, genel olarak iktisat, insanların sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak için kıt kaynakların etkin kullanımını, ekonomik işleyişi, iktisadi olayları ve insan davranışlarını inceleyen sosyal bir bilimdir.

İktisat bölümü lisans programı, iktisat teorisi temeli üzerinde, analitik düşünen, sentez yapabilen, sorgulayan, yorumlayan, geleceğe dair projeksiyonlar yapabilen ve bu sayede kamu ve özel kesimce tercih edilen üstün niteliklere sahip iktisatçı yetiştirme amacındadır.

Dört yıllık eğitimini Erzurum Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlayan öğrencilerimiz, hem özel sektörde hem de kamu sektöründe, kamu ve özel bankalarda üst düzey yönetici, maliye müfettişi, gelir uzmanlığı, defterdarlık, Devlet Planlama Teşkilatı ve diğer kamu kuruluşlarında  sigorta ve denetim şirketlerinde, finans kurumlarında, uluslararası şirketlerde uzman ve yönetici pozisyonlarında kariyerlerine başlayabilmektedirler. Ayrıca, iktisat, işletme, ekonometri, çalışma ekonomisi ve maiye gibi farklı alanlarda yüksek lisans eğitimi ve akademik kariyer yapma imkânına da sahiptirler.

Bölüm Başkan Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Adem Türkmen