;
Doç. Dr. YUSUF ZİYA SÜMBÜLLÜ 2109 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ HATİCE HANÇERLİ 1019 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ SEDAT KIZILTUNÇ 2222