Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü
Musa Sezer
Dr. Öğr. Üyesi

Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH (DR), 2011, 2017

Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH (YL) (TEZLİ), 2006, 2008

Lisans DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ, 2001, 2005

1- Rumeli’de Osmanlı Vakıfları Üzerine Araştırmalar: Bulgaristan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: SEZER MUSA ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 261 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-80624-3-6

2- Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: SEZER MUSA,HAZIRBULAN TAHSİN ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 1388 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-61507-8-4

1- XVII. YÜZYIL SONLARINDA KÖSTENDİL (ILICA), RADOMİR VE SİRİŞNİK KAZALARINDA İDARE, NÜFUS VE YERLEŞİM , Emerging Sources Citation Index (ESCI), TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCO, J-Gate, Modern Language Association (MLA) International Bibliography, ProQuest, T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Veri Tabanı, SEZER MUSA, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi,2022

2- Hırâmî Ahmed Paşa Evkafı , TR DİZİN, SEZER MUSA, Vakıflar Dergisi,2022

3- Osmanlı Devleti’nde Ölüm ve Yaralanma Sonrası Yapılan Keşifler: 1668-1678 Konya Örneği , TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, MLA International Biblography, EBSCO, SEZER MUSA, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,2021

4- 1642 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERİNE GÖRE GÖRDES KAZASI , ISI, SOBİAD, ACAR İNDEKS, SEZER MUSA, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED),2019

5- 1699/1700 YILINDA NAZİLLİ KAZÂSI’NIN NÜFUS YAPISI , TUBİTAK ULAKBİM SBV, INDEX COPERNICUS, RESEARCH BIB, İSAM, GOOGLE SCHOLAR, SOBİAD, SEZER MUSA, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SBAD),2019

6- DOBRUCA BÖLGESİNDE ÜÇ KAZA: HACIOĞLU PAZARI, YENİPAZAR VE UMUR FAKİH (XVIII. YÜZYIL ORTALARINDA NÜFUS VE YERLEŞİM) , ULAKBİM TR Dizin, Academia, Acarindex, ASI (Advanced Science Index), CiteFactor, DOAJ (Directory of Open Access Journal), ErihPlus, Google Scholar, Ideal Online, Index Copernicus, Index Islamicus, Infobase Index, I2OR (International Institute of Organized Research), ISAM (İslam Araştırmaları Merkezi), OAJI (Open Academic Journals Index), Research Bible, Research Gate, SIS (Scientific Indexing Sevice), SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), SSRN (Social Science Research Network), TEI (Türk Eğitim İndeksi), Ulrich’xxs Periodicals Directory (ProQuest), WorldCat, SEZER MUSA, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD),2019

7- XVI. Yüzyılda Ilıca (Köstendil) Kazası Değirmenleri , Emerging Sources Citation Index (ESCI), TÜBİTAK/ULAKBİM, TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCO, J-Gate, Modern Language Association (MLA), International Bibliography, ProQuest, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Veri Tabanı., SEZER MUSA, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü (BAE) Dergisi,2019

8- XVI. YÜZYILDA İSMİHAN SULTAN’A AİT DUPNİÇE MÜLK TOPRAKLARI (MÜLKNÂME VE SINIRNÂME İLE BİRLİKTE) , Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin, SEZER MUSA, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,2018

9- Avârız Kayıtlarına Göre XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Karinabad Kazâsı , Ulakbim, Acarindex, Asos, Doaj, Ebsco, I2OR, Index Copernicus, Index Islamicus, Academic Resource Index, Sobiad, tei, SEZER MUSA, History Studies International Journal of History,2018

10- ZİLE KAZÂSI VE BAĞLI KABİLELER (1695 Tarihli Avârız Defterine Göre) , Cross ref, SEZER MUSA, Cappadocia Journal of History and Social Sciences,2017

11- XVI. Yüzyılda Köstendil Ilıcası’nda Haraççı Kara Mehmed Vakıfları (Tahrir Defterlerine Göre) , cross ref, SEZER MUSA, Cappadocia Journal of History and Social Sciences,2017

12- Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Köstendil (Ilıca) Mahalleleri , IIJIF, DOAJ, Asos, Acarindex, tei, Academic Resource Index., SEZER MUSA, History and Future-Tarih ve Gelecek,2017

1- Uluslararası , Özet bildiri, Osmanlı Rumeli’sinde Yol Konaklama Hizmetleri: Kervansaray ve Hanlar, SEZER MUSA, , 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu: Yol, Türkçe, Temel Alan>>Osmanlı Devleti,Rumeli,Kervansaray, Han, Yol

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, 1851-1852 Tarihli Vakıf Muhasebe Defterine Göre Bitlis Vakıfları, SEZER MUSA,HAZIRBULAN TAHSİN, TÜRKİYE, Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisî Sempozyumu(Bitlis-2018), Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, XVI. Yüzyılda Köstendil Sancağı ve Kazalarında Para Vakıfları, SEZER MUSA, BULGARİSTAN, Uluslararası Köstendilli Süleyman Şeyhî Sempozyumu (Bulgaristan-Sofya-2019), Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti

4- Uluslararası , Özet bildiri, KARİNABAD KAZÂSI (1646 Öncesi, 1678 ve 1729 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERLERİNE GÖRE), SEZER MUSA, UKRAYNA, Congress Of International Eastern European Studies (CIESS-UKRAYNA-KİEV-2018), Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti

1- Ulusal , Dergi, Yrd. Editör, ETÜT DERGİSİ, ÜRKMEZ NAİM, AKBULUT UĞUR, SEZER MUSA, Türkçe, 2020,

1- Osmanlı İktisat Tarihi , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

2- Klasik Devir Osmanlı Arşiv Kaynakları , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

3- Lisans Tamamlama II , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

4- Lisans Tamamlama I , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

5- Osmanlı Teşkilat Tarihi I , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

6- Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi II , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

7- Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi I , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

8- Osmanlı Tarihi Metinleri I , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

9- Osmanlı Tarihi IV , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

10- Osmanlı Tarihi III , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

11- Osmanlı Tarihi II , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

12- Osmanlı Tarihi I , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

13- Osmanlı Teşkilat Tarihi II , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

14- Osmanlı Teşkilat Tarihi I , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

15- Osmanlı Teşkilat Tarihi II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

16- Osmanlı Teşkilat Tarihi I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

17- Osmanlı Teşkilat Tarihi II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

18- Osmanlı Teşkilat Tarihi I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

19- Yeniçağ Tarihi Kaynakları , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

20- Klasik Devir Osmanlı Arşiv Kaynakları , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

21- Klasik Osmanlı Tarihi Araştırma Yöntemleri , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

22- Lisans Tamamlama II , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

23- Lisans Tamamlama I , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

24- Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi II , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

25- Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi I , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

26- Osmanlı Tarihi Metinleri II , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

27- Osmanlı Tarihi Metinleri I , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

28- Osmanlı Tarihi IV , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

29- Osmanlı Tarihi III , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

30- Osmanlı Tarihi II , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

31- Osmanlı Tarihi I , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

32- Osmanlı İktisat Tarihi , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

33- Yeniçağ Tarihi Kaynakları , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

34- Şehir Tarihi ve Kaynakları , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

35- Klasik Devir Osmanlı Arşiv Kaynakları , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

36- Lisans Tamamlama II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

37- Lisans Tamamlama I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

38- Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

39- Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

40- Osmanlı Tarihi Metinleri II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

41- Osmanlı Tarihi Metinleri I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

42- Osmanlı Tarihi IV , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

43- Osmanlı Tarihi III , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

44- Osmanlı Tarihi II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

45- Osmanlı Tarihi I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

46- Osmanlı Tarihçiliği I , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

47- Lisans Tamamlama II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

48- Lisans Tamamlama I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

49- Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

50- Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

51- Osmanlı Tarihi Metinleri II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

52- Osmanlı Tarihi Metinleri I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

53- Osmanlı Tarihi IV , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

54- Osmanlı Tarihi III , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

55- Osmanlı Tarihi II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

56- Osmanlı Tarihi I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

1- Yüksek Lisans , 137 Numaralı ( Hicri 1142 / Miladi 1730 ) Mühimme Defterine Göre İstanbul'da Kilise Tamir ve Tadilatı, MERVE, Tamamlandı, MERVE ÇELİKKAYA YILMAZ, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , 1572 Tarihli Köstendil İcmal Defterinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi, AYSUN, Tamamlandı, AYSUN ACAR DURUKAN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı

1- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2022,

2- Anabilim Dalı Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2018,

2018 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ