Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS ÖBS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü
Musa Sezer
Dr. Öğr. Üyesi

İlk, Orta ve Lise öğrenimi İstanbul’da tamamladı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını aldı. Atatürk Üniversitesinde Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Merkez delegeliği ve MMO Erzurum İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttü. Erzurum Teknik Üniversitesinde 2012-2015 yıllarında Genel Sekreterlik, 2015-2018 yıllarında Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekilliği görevlerini de yürütmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında kurulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu TRA1 Bölge Koordinatörlüğü ve KÜSİ ÇG başkanlığı görevinin yanında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Danışma kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Şahin, ısı transferinin iyileştirilmesi, nanoakışkanlar, mikrokanallarda ısı ve akış konularında çalışmaktadır. Prof. Dr. Şahin’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 70’in üzerinde makalesi 500’ün üzerinde atıf almıştır. Çalışma alanıyla ilgili çeşitli TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış, TÜBİTAK ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı AR-GE projelerinde panelist ve proje izleyiciliği yapmıştır. Akademik faaliyetler kapsamında Applied Thermal Engineering, Applied Enerji, Energy Conversion and Management, Experimenatal Thermal and Fluid Science, Int. J. Thermal Science, Heat and Mass Transfer, Numerical Heat Transfer gibi SCI indekslerinde taranan birçok dergide hakemlik ve Journal of Energy dergisinde editörlük görevini yürütmektedir.

30 Nisan 1968’de Trabzon Sürmene’de doğan Çakmak, ortaokulu ve liseyi Erzurum’da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Doktora derecesini 2000 yılında İngiltere’de bulunan University of Bristol’dan aldı. Yurda döndüğünde Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör unvanını aldı.

Yurt içi ve yurt dışındaki pek çok dergide “Lazerler” konusunda yayımlanan çalışmalarının yanı sıra Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK destekli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yaptı. Ayrıca çeşitli Savunma Teknolojileri projelerinde hakemlik ve izleyicilik görevlerini de yürütmektedir. Yaptığı çalışmalarla iki defa İngiltere Kraliyet Akademisi (The Royal Society) bursunu kazanan Çakmak, 2003 ve 2004 yıllarında İngiltere’de bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesinin kuruluş aşamasında Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü ve Bölüm Başkanı olarak aktif görev alan Dr. Çakmak, üniversitenin ileri teknoloji alanında önemli alt yapısını oluşturan Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUTAM) projesinin yürütücülüğünü üstlendi.

22 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak, evli ve 3 çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2003 yılında mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesinde çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2005 yılı sonunda Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında yüksek lisanstan ve 2012 yılında doktoradan mezun oldu. Bununla beraber yine 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdi. 2012 yılı sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent kadrosunda atandı ve İnşaat Mühendisliği Bölümünün kurulum aşamasında bölüm başkanlığı görevini yaptı. Fakülte Kurulu üyeliği ve Ulaştırma Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini sürdürmenin yanında 2015 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak göreve başladı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Akademik çalışmalarını ulaştırma, otomobil sahipliği, trafik kazaları, coğrafi bilgi sistemleri ve modelleme alanlarında sürdüren Dr. Çodur’un bu alanda uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alarak bu projeleri başarı ile sonuçlandırdı. Akademik çalışmaların yanında aktif olarak sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. Buz pateni alanlarında antrenörlük belgeleri bulunmakta ve kayak sporunu yapmaktadır.

Araştırma Alanları Balkan Tarihi, Osmanlı Tarihi, Kent Tarihi

Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH (DR), 2011, 2017

Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH (YL) (TEZLİ), 2006, 2008

Lisans DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ, 2001, 2005

1- Rumeli’de Osmanlı Vakıfları Üzerine Araştırmalar: Bulgaristan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: SEZER MUSA ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 261 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-80624-3-6

2- Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: SEZER MUSA,HAZIRBULAN TAHSİN ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 1388 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-61507-8-4

1- 1642 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERİNE GÖRE GÖRDES KAZASI , ISI, SOBİAD, ACAR İNDEKS, SEZER MUSA, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED),2019

2- 1699/1700 YILINDA NAZİLLİ KAZÂSI’NIN NÜFUS YAPISI , TUBİTAK ULAKBİM SBV, INDEX COPERNICUS, RESEARCH BIB, İSAM, GOOGLE SCHOLAR, SOBİAD, SEZER MUSA, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SBAD),2019

3- DOBRUCA BÖLGESİNDE ÜÇ KAZA: HACIOĞLU PAZARI, YENİPAZAR VE UMUR FAKİH (XVIII. YÜZYIL ORTALARINDA NÜFUS VE YERLEŞİM) , ULAKBİM TR Dizin, Academia, Acarindex, ASI (Advanced Science Index), CiteFactor, DOAJ (Directory of Open Access Journal), ErihPlus, Google Scholar, Ideal Online, Index Copernicus, Index Islamicus, Infobase Index, I2OR (International Institute of Organized Research), ISAM (İslam Araştırmaları Merkezi), OAJI (Open Academic Journals Index), Research Bible, Research Gate, SIS (Scientific Indexing Sevice), SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), SSRN (Social Science Research Network), TEI (Türk Eğitim İndeksi), Ulrich’xxs Periodicals Directory (ProQuest), WorldCat, SEZER MUSA, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD),2019

4- XVI. Yüzyılda Ilıca (Köstendil) Kazası Değirmenleri , Emerging Sources Citation Index (ESCI), TÜBİTAK/ULAKBİM, TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCO, J-Gate, Modern Language Association (MLA), International Bibliography, ProQuest, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Veri Tabanı., SEZER MUSA, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü (BAE) Dergisi,2019

5- XVI. YÜZYILDA İSMİHAN SULTAN’A AİT DUPNİÇE MÜLK TOPRAKLARI (MÜLKNÂME VE SINIRNÂME İLE BİRLİKTE) , Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin, SEZER MUSA, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,2018

6- Avârız Kayıtlarına Göre XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Karinabad Kazâsı , Ulakbim, Acarindex, Asos, Doaj, Ebsco, I2OR, Index Copernicus, Index Islamicus, Academic Resource Index, Sobiad, tei, SEZER MUSA, History Studies International Journal of History,2018

7- ZİLE KAZÂSI VE BAĞLI KABİLELER (1695 Tarihli Avârız Defterine Göre) , Cross ref, SEZER MUSA, Cappadocia Journal of History and Social Sciences,2017

8- XVI. Yüzyılda Köstendil Ilıcası’nda Haraççı Kara Mehmed Vakıfları (Tahrir Defterlerine Göre) , cross ref, SEZER MUSA, Cappadocia Journal of History and Social Sciences,2017

9- Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Köstendil (Ilıca) Mahalleleri , IIJIF, DOAJ, Asos, Acarindex, tei, Academic Resource Index., SEZER MUSA, History and Future-Tarih ve Gelecek,2017

1- Uluslararası , Özet bildiri, 1851-1852 Tarihli Vakıf Muhasebe Defterine Göre Bitlis Vakıfları, SEZER MUSA,HAZIRBULAN TAHSİN, , Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisî Sempozyumu(Bitlis-2018), Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, XVI. Yüzyılda Köstendil Sancağı ve Kazalarında Para Vakıfları, SEZER MUSA, BULGARİSTAN, Uluslararası Köstendilli Süleyman Şeyhî Sempozyumu (Bulgaristan-Sofya-2019), Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti

3- Uluslararası , Özet bildiri, KARİNABAD KAZÂSI (1646 Öncesi, 1678 ve 1729 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERLERİNE GÖRE), SEZER MUSA, UKRAYNA, Congress Of International Eastern European Studies (CIESS-UKRAYNA-KİEV-2018), Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti

1- Osmanlı İktisat Tarihi , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

2- Yeniçağ Tarihi Kaynakları , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

3- Şehir Tarihi ve Kaynakları , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

4- Klasik Devir Osmanlı Arşiv Kaynakları , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

5- Osmanlı Tarihçiliği-I , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

6- Lisans Tamamlama-I, II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 4

7- Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi-I, II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

8- Osmanlı Teşkilat Tarihi-I, II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

9- Osmanlı Tarihi-III, IV , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

10- Osmanlı Tarihi Metinleri-I, II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

11- Osmanlı Tarihi-I, II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

1- Yüksek Lisans , 5 Numaralı Bor (Niğde) Şer'iyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi (Sayfa 1-206), HALİL İBRAHİM, Devam Ediyor, HALİL İBRAHİM ŞENER, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı

1- Anabilim Dalı Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ,, TARİH BÖLÜMÜ, YENİ ÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI 2018

2018 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ