Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Bütünleşik Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT TEORİSİ (DR), 1981, 1984

Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1977, 1981

1- Üniversite Gençliğinin Gelir Harcama Kalıpları Araştırması ,Tamamlandı, BAP, Proje Koordinatörü, ULUSAL

2- Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentilerinin Araştırılması ,Tamamlandı, BAP, Proje Koordinatörü, ULUSAL

3- Üniversite Gençliğinin Sosyo Ekonomik Profili Araştırması ,Tamamlandı, BAP, Proje Koordinatörü, ULUSAL

4- Web Derslik ile Akademik Etki Projesi ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, , ULUSLARARASI

1- Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentilerinin Araştırılması Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YAYLALI MUAMMER ,Yıl :2007 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:Türkçe, ISBN:

2- Üniversite Gençliğinin Gelir Harcama Kalıpları Araştırması Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YAYLALI MUAMMER ,Yıl :2006 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:Türkçe, ISBN:

3- Üniversite Gençliğinin Sosyo Ekonomik Profili Araştırması Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YAYLALI MUAMMER ,Yıl :2006 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:Türkçe, ISBN:

4- İhracata Yönelik Başlıca Tarım ve Sanayi Ürünlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YAYLALI MUAMMER ,Yıl :1988 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:Türkçe, ISBN:

5- Mikroiktisat Problemleri Örnek Olaylar ve Uygulamalar Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Tür: Kitap Tercümesi, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YAYLALI MUAMMER ,Yıl :2003 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:Türkçe, ISBN:

6- Mikroiktisat Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YAYLALI MUAMMER ,Yıl :2004 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:Türkçe, ISBN:

1- BAŞKANLIK MÜŞAVİRİ , 1984, 1986,

1- Havayolu Ulaşımında Tüketici Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi , EBSCO, YAYLALI MUAMMER,DİLEK ÖNDER, Uluslararsı Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi,2017

2- Analyzing key socio economic and socio demographic drivers of domestic passengers airline choice behavior in Turkey using multinomial and mixed logit , SSCI, YAYLALI MUAMMER,ÇELİK ALİ KEMAL,DİLEK ÖNDER, Transportation Letters,2016

3- Türkiye Hava Ulaşımında Tüketici Tercihinin Çok Durumlu Logit Modeli Analizi , ESCO, YAYLALI MUAMMER,DİLEK ÖNDER,ÇELİK ALİ KEMAL, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,2015

4- Türkiye’xxde Dogrudan Yabanci Yatırımlar ile Karbondioksit Emisyonu Arasındaki İlişkinin ARDL Yaklaşımı ile Araştırılması , EBSCOhost, Econlit, YAYLALI MUAMMER,DOĞAN EBÜL MUHSİN,YILMAZ VİLDAN MERVE,KARACA ZEYNEP, Alphanumeric Journal,2015

5- Konut Sektörünün Elektrik Talebi Türkiye İçin Talep Tahmini ve Öngörü , TR DİZİN, YAYLALI MUAMMER,LEBE FUAT, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2014

6- Türk Otomotiv Endüstrisinde Maliyet ve Toplam Faktör Verimliliği , ASOS, YAYLALI MUAMMER,ÇALMAŞUR GÜRKAN, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2014

7- Türkiye de Araştırma Geliştirme Harcamaları ile Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisi Sınır Testi Yaklaşımı , ASOS, YAYLALI MUAMMER,KARACA ZEYNEP, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2014

8- İthal Ham Petrol Fiyatlarının Türkiye’xxdeki Makro Ekonomik Aktiviteler Üzerine Etkisi , EBSCO, YAYLALI MUAMMER,LEBE FUAT, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,2012

9- Sağlık Hizmetleri Talebi Erzurum İlinde Bir Araştırma , EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCO Publishing, WorldWideScience, ProQuest, YAYLALI MUAMMER,KAYNAK SELAHATTİN,KARACA ZEYNEP, Ege Akademik Bakış Dergisi,2012

10- Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisine Katkısı , EBSCO, YAYLALI MUAMMER,ÖZER HÜSEYİN,DİLEK ÖNDER, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,2011

11- Beşeri Sermaye ile İktisadi Büyüme Arasındaki Ampirik Analizi , EBSCO, YAYLALI MUAMMER,LEBE FUAT, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,2011

12- Türkiye de ArGe Yatırım Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eş-Bütünleşme Ve Nedensellik İlişkisi: 1990–2009 , EBSCO, YAYLALI MUAMMER,AKAN YUSUF,IŞIK CEM, The Journal of Knowledge Economy Knowledge Management,2010

13- Erzurum da Yolcuların Havayolu Ulaşım Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Tespiti , EBSCOHOST ECONLIT, DİLEK ÖNDER,YAYLALI MUAMMER, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,2009

14- Bilgi Toplumunda Geçiş Sürecinde Bilgi Ekonomisi ve Bilgi İndeksi Modeli ile Türkiye Üzerine Bir Uygulama , EBSCOHOST ECONLIT, YAYLALI MUAMMER,OKTAY ERKAN,AKAN YUSUF,KAYNAK SELAHATTİN, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,2009

15- Türkiye ve Avrupa Birligi ne Üye Ülkelerin Bilgi Ekonomisi Performanslarının Veri Zarflama Analizi Metoduyla Karşılaştırılması , EBSCOHOST, ECONLIT, YAYLALI MUAMMER,OKTAY ERKAN,AKAN YUSUF,KAYNAK SELAHATTİN, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,2007

16- Kişi Başına Düşen GSYİH Değerlerine Göre Türkiye deki Coğrafi Bölgelerin ve GSYİH yı Oluşturan Sektörlerin Kümelenmesi , EBSCOHOST, YAYLALI MUAMMER,OKTAY ERKAN,AKAN YUSUF, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2006

17- Parasalcı Ekonometrik Yaklaşımla Türkiye de Kayıtdışı Ekonominin Tahmini , SSCI, AKTÜRK ERGÜN, ÖZER HÜSEYİN, AKAN YUSUF, YAYLALI MUAMMER, İktisat İşletme ve Finans,2004

18- Kablolu Televizyon Abonelik Olasılığının Belirlenmesi Üzerine Bir Uygulama , EBSCOHOST, YAYLALI MUAMMER,AKAN YUSUF,ÖZER HÜSEYİN,EROĞLU SADRETTİN, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,2003

19- Verimler Yasasına Göre Kısa ve Uzun Dönemlerde Firmaların Ürün ve Masraf Eğrileri Yaklaşımı , Endekste taranmıyor, YAYLALI MUAMMER, Planlama Dergisi,1988

20- Mikroiktisat’ta Örnek Olaylar , Endekste taranmıyor, YAYLALI MUAMMER, Planlama Dergisi,1988

21- Üretimde Kalite Kontrolü , Endekste taranmıyor, YAYLALI MUAMMER, Planlama Dergisi,1986

22- Esneklik , Endekste taranmıyor, YAYLALI MUAMMER, Planlama Dergisi,1986

1- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği , 2004, , Üye

2- İstatistik Derneği , 2004, , Üye

1- Uluslararası , Özet bildiri, Research and Development and Foreign Direct Investment Relationship in Turkey A Bound Testing Approach, YAYLALI MUAMMER,KARACA ZEYNEP, , 2nd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

2- Uluslararası , Özet bildiri, The Examination of Relationship Between Foreign Direct Investment and Carbondioxide Emissions in Turkey with ARDL Approach, YAYLALI MUAMMER,YILMAZ VİLDAN MERVE,KARACA ZEYNEP, , 2nd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, Hayat Boyu Öğrenmede Üniversite Faktörü Webderslik ile Akademik Etki Projesi, YAYLALI MUAMMER,ÖZER HÜSEYİN,DOĞAN EBÜL MUHSİN,AKTÜRK ERGÜN,DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN,AYDEMİR AHMET FATİH, , Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

4- Ulusal , Tam metin bildiri, Bilgi Ekonomisinin Beraberinde Ortaya Çıkan Sorunlar, YAYLALI MUAMMER, AKAN YUSUF, DOĞAN EBÜL MUHSİN, KAYNAK SELAHATTİN, TÜRKİYE, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF ve Avrupa Araştırmalar Merkezi, Güncel Ekonomik Sorunlar Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, Economic Crisis in Turkey under the Consideration of Macro Economic Variables, YAYLALI MUAMMER, AKAN YUSUF, ASLAN İBRAHİM, ÇEVİK FİLİZ, , International Conference on Business Management and Economics, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, Beşeri Sermaye ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi 1938 2007, LEBE FUAT, YAYLALI MUAMMER, , Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

1- Genel Denge ve Refah Ekonomisi , Doktora, 2009-2010, Türkçe, 3

2- Genel Denge ve Refah Ekonomisi , Doktora, 2008-2009, Türkçe, 3

3- Genel Denge ve Refah Ekonomisi , Doktora, 2007-2008, Türkçe, 3

4- Genel Denge ve Refah Ekonomisi , Doktora, 2004-2005, Türkçe, 3

5- Genel Denge ve Refah Ekonomisi , Doktora, 2005-2006, Türkçe, 3

6- Genel Denge ve Refah Ekonomisi , Doktora, 2006-2007, Türkçe, 3

7- Faktör Piyasası Analizleri , Doktora, 2009-2010, Türkçe, 3

8- Faktör Piyasası Analizleri , Doktora, 2008-2009, Türkçe, 3

9- Faktör Piyasası Analizleri , Doktora, 2007-2008, Türkçe, 3

10- Faktör Piyasası Analizleri , Doktora, 2006-2007, Türkçe, 3

11- Faktör Piyasası Analizleri , Doktora, 2005-2006, Türkçe, 3

12- Faktör Piyasası Analizleri , Doktora, 2004-2005, Türkçe, 3

13- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

14- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2009-2010, Türkçe, 3

15- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2008-2009, Türkçe, 3

16- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2005-2006, Türkçe, 3

17- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2004-2005, Türkçe, 3

18- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2007-2008, Türkçe, 3

19- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2003-2004, Türkçe, 3

20- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2002-2003, Türkçe, 3

21- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2001-2002, Türkçe, 3

22- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2000-2001, Türkçe, 3

23- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2006-2007, Türkçe, 3

24- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2009-2010, Türkçe, 3

25- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2008-2009, Türkçe, 3

26- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2001-2002, Türkçe, 3

27- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2002-2003, Türkçe, 3

28- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2004-2005, Türkçe, 3

29- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2003-2004, Türkçe, 3

30- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2000-2001, Türkçe, 3

31- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

32- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2007-2008, Türkçe, 3

33- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2006-2007, Türkçe, 3

34- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2005-2006, Türkçe, 3

35- Mikro İktisat II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

36- Mikro İktisat II , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

37- Mikro İktisat II , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

38- Mikro İktisat II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

39- Mikro İktisat II , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

40- Mikro İktisat II , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

41- Mikro İktisat II , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

42- Mikro İktisat II , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

43- Mikro İktisat II , Lisans, 2009-2010, Türkçe, 3

44- Mikro İktisat II , Lisans, 2008-2009, Türkçe, 3

45- Mikro İktisat II , Lisans, 2007-2008, Türkçe, 3

46- Mikro İktisat II , Lisans, 2006-2007, Türkçe, 3

47- Mikro İktisat II , Lisans, 2005-2006, Türkçe, 3

48- Mikro İktisat II , Lisans, 2004-2005, Türkçe, 3

49- Mikro İktisat II , Lisans, 2003-2004, Türkçe, 3

50- Mikro İktisat II , Lisans, 2001-2002, Türkçe, 3

51- Mikro İktisat II , Lisans, 2002-2003, Türkçe, 3

52- Mikro İktisat II , Lisans, 2000-2001, Türkçe, 3

53- Mikro İktisat I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

54- Mikro İktisat I , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

55- Mikro İktisat I , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

56- Mikro İktisat I , Lisans, 2009-2010, Türkçe, 3

57- Mikro İktisat I , Lisans, 2007-2008, Türkçe, 3

58- Mikro İktisat I , Lisans, 2008-2009, Türkçe, 3

59- Mikro İktisat I , Lisans, 2006-2007, Türkçe, 3

60- Mikro İktisat I , Lisans, 2005-2006, Türkçe, 3

61- Mikro İktisat I , Lisans, 2004-2005, Türkçe, 3

62- Mikro İktisat I , Lisans, 2003-2004, Türkçe, 3

63- Mikro İktisat I , Lisans, 2002-2003, Türkçe, 3

64- Mikro İktisat I , Lisans, 2001-2002, Türkçe, 3

65- Mikro İktisat I , Lisans, 2000-2001, Türkçe, 3

66- Mikro İktisat I , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

67- Mikro İktisat I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

68- Mikro İktisat I , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

69- Mikro İktisat I , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

70- Mikro İktisat I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Tüketici fiyatları indeksi ve Erzurum'da bir uygulama, M.DURSUN, Tamamlandı, M.DURSUN KAYA, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Erzurum'da sanayi sektörü -yapısı ve gelişme sorunları-, ERTUĞRUL, Tamamlandı, ERTUĞRUL DELİKTAŞ, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

3- Yüksek Lisans , Erzurum'da tüketim harcamalarının ekonometrik analizi, HÜSEYİN, Tamamlandı, HÜSEYİN ÖZER, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans , Van ilinin tarımsal üretimi ve tarıma yönelik teşvik uygulamaları, HAKKI, Tamamlandı, HAKKI ÇİFTÇİ, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

5- Doktora , Erzurum Alt Bölgesi`nin ekonomik analizi (1848-1993), EBÜL MUHSİN, Tamamlandı, EBÜL MUHSİN DOĞAN, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

6- Yüksek Lisans , Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yapısal değişiminin hizmet ve harcamalar yönünden incelenmesi -Erzurum'daki uygulamaları-, FERİT, Tamamlandı, FERİT AYTATLI, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

7- Yüksek Lisans , Telekomünikasyon hizmetlerinde otomatikleşmeye geçişin hizmet, gelir ve harcamalar yönünden incelenmesi, SADRETTİN, Tamamlandı, SADRETTİN EROĞLU, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

8- Yüksek Lisans , Erzurum'daki mahalli basın kuruluşlarının birer işletme olarak incelenmesi, İSMAİL, Tamamlandı, İSMAİL BİNGÖL, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

9- Yüksek Lisans , Daphan Ovasının bugünkü ekonomik durumu ve Kuzgun barajı uygulaması ile beklenen gelişmeler, HASAN, Tamamlandı, HASAN GÜLLÜCE, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

10- Yüksek Lisans , Ölçek ekonomileri ve imalat sanayii üzerine bir uygulama, YUSUF, Tamamlandı, YUSUF AKAN, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

11- Doktora , Monopol piyasası ve fiyat farklılaştırması: Erzurum Büyükşehir Belediyesi su fiyatlaması üzerine bir uygulama, ERTUĞRUL, Tamamlandı, ERTUĞRUL DELİKTAŞ, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

12- Yüksek Lisans , İhracatın gelişmesinde ihracatçı birliklerinin rolü ve bölge ekonomisine katkıları, TURGUT, Tamamlandı, TURGUT TURHAN, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

13- Doktora , Ölçek ekonomileri açısından Türk imalat sanayiinin ampirik bir analizi, YUSUF, Tamamlandı, YUSUF AKAN, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

14- Doktora , Kablolu televizyon talep tahmini: Erzurum için bir uygulama, SADRETTİN, Tamamlandı, SADRETTİN EROĞLU, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

15- Yüksek Lisans , Kayıtdışı ekonomi ve Türkiye üzerine bir uygulama, ERGÜN, Tamamlandı, ERGÜN AKTÜRK, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

16- Yüksek Lisans , Şehirlerarası havayolu talep tahmini: Erzurum üzerine bir uygulama, ÖNDER, Tamamlandı, ÖNDER DİLEK, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

17- Doktora , Bilgi toplumuna geçiş sürecinde bilgi ekonomisi ve Türkiye üzerine bir uygulama, SELAHATTİN, Tamamlandı, SELAHATTİN KAYNAK, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

18- Yüksek Lisans , Erzurum'da sağlık hizmetleri talep tahmini, ZEYNEP, Tamamlandı, ZEYNEP KARACA, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

19- Doktora , Türkiye şeker sanayinin etkinlik ve verimlilik analizi, HÜSEYİN, Tamamlandı, HÜSEYİN DAŞTAN, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

20- Doktora , Türkiye'de enerji piyasası ve enerji talebi: Elektrik ve doğal gaz enerjisi için ekonometrik bir uygulama, FUAT, Tamamlandı, FUAT LEBE, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

21- Yüksek Lisans , Doğalgaz talep tahmini: Bayburt ili üzerine bir uygulama, GÜLDEN, Tamamlandı, GÜLDEN ŞENGÜN, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

22- Doktora , Türk otomotiv endüstrisinde maliyet ve toplam faktör verimliliği, GÜRKAN, Tamamlandı, GÜRKAN ÇALMAŞUR, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

23- Doktora , Türkiye hava ulaşımında tüketici tercihi analizi, ÖNDER, Tamamlandı, ÖNDER DİLEK, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

24- Doktora , Bölgesel kalkınmada yatırım ve verimlilik: TRA1 bölgesi için hesaplanabilir genel denge modeli analizi, ZEYNEP, Tamamlandı, ZEYNEP KARACA, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

1- Rektör. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2014, 2018

2- Rektör. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2010, 2014

3- Bölüm Başkanı. , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2004, 2010

4- Anabilim Dalı Başkanı. , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 1989, 2010

5- MYO/Yüksekokul Müdürü. , BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, ,, , 1993, 1995

2010 PROFESÖR ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1994 PROFESÖR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1988 DOÇENT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1987 YARDIMCI DOÇENT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ