Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Bütünleşik Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT TEORİSİ (DR), 1981, 1984

Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1977, 1981

1- Üniversite Gençliğinin Gelir Harcama Kalıpları Araştırması
Tamamlandı BAP Proje Koordinatörü ULUSAL

2- Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentilerinin Araştırılması
Tamamlandı BAP Proje Koordinatörü ULUSAL

3- Üniversite Gençliğinin Sosyo Ekonomik Profili Araştırması
Tamamlandı BAP Proje Koordinatörü ULUSAL

4- Web Derslik ile Akademik Etki Projesi
Tamamlandı Avrupa Birliği ULUSLARARASI

1- Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentilerinin Araştırılması Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
YAYLALI MUAMMER Ulusal Tümü

2- Üniversite Gençliğinin Gelir Harcama Kalıpları Araştırması Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
YAYLALI MUAMMER Ulusal Tümü

3- Üniversite Gençliğinin Sosyo Ekonomik Profili Araştırması Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
YAYLALI MUAMMER Ulusal Tümü

4- İhracata Yönelik Başlıca Tarım ve Sanayi Ürünlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
YAYLALI MUAMMER Ulusal Tümü

5- Mikroiktisat Problemleri Örnek Olaylar ve Uygulamalar Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
YAYLALI MUAMMER Ulusal Tümü

6- Mikroiktisat Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
YAYLALI MUAMMER Ulusal Tümü

1- BAŞKANLIK MÜŞAVİRİ
1984 1986

1- Havayolu Ulaşımında Tüketici Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
EBSCO YAYLALI MUAMMER,DİLEK ÖNDER Uluslararsı Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi
2 88 , 75

2- Analyzing key socio economic and socio demographic drivers of domestic passengers airline choice behavior in Turkey using multinomial and mixed logit
SSCI YAYLALI MUAMMER,ÇELİK ALİ KEMAL,DİLEK ÖNDER Transportation Letters
8 130 , 121

3- Türkiye Hava Ulaşımında Tüketici Tercihinin Çok Durumlu Logit Modeli Analizi
ESCO YAYLALI MUAMMER,DİLEK ÖNDER,ÇELİK ALİ KEMAL Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi
1 288 , 261

4- Türkiye’xxde Dogrudan Yabanci Yatırımlar ile Karbondioksit Emisyonu Arasındaki İlişkinin ARDL Yaklaşımı ile Araştırılması
EBSCOhost, Econlit YAYLALI MUAMMER,DOĞAN EBÜL MUHSİN,YILMAZ VİLDAN MERVE,KARACA ZEYNEP Alphanumeric Journal
2 112 , 107

5- Konut Sektörünün Elektrik Talebi Türkiye İçin Talep Tahmini ve Öngörü
TR DİZİN YAYLALI MUAMMER,LEBE FUAT Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
1 145 , 119

6- Türk Otomotiv Endüstrisinde Maliyet ve Toplam Faktör Verimliliği
ASOS YAYLALI MUAMMER,ÇALMAŞUR GÜRKAN Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3 350 , 325

7- Türkiye de Araştırma Geliştirme Harcamaları ile Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisi Sınır Testi Yaklaşımı
ASOS YAYLALI MUAMMER,KARACA ZEYNEP Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
1 87 , 77

8- İthal Ham Petrol Fiyatlarının Türkiye’xxdeki Makro Ekonomik Aktiviteler Üzerine Etkisi
EBSCO YAYLALI MUAMMER,LEBE FUAT Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi
1 68 , 43

9- Sağlık Hizmetleri Talebi Erzurum İlinde Bir Araştırma
EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCO Publishing, WorldWideScience, ProQuest YAYLALI MUAMMER,KAYNAK SELAHATTİN,KARACA ZEYNEP Ege Akademik Bakış Dergisi
4 573 , 563

10- Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisine Katkısı
EBSCO YAYLALI MUAMMER,ÖZER HÜSEYİN,DİLEK ÖNDER ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
13 13 , 1

11- Beşeri Sermaye ile İktisadi Büyüme Arasındaki Ampirik Analizi
EBSCO YAYLALI MUAMMER,LEBE FUAT Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi
1 51 , 23

12- Türkiye de ArGe Yatırım Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eş-Bütünleşme Ve Nedensellik İlişkisi: 1990–2009
EBSCO YAYLALI MUAMMER,AKAN YUSUF,IŞIK CEM The Journal of Knowledge Economy Knowledge Management
2 26 , 13

13- Erzurum da Yolcuların Havayolu Ulaşım Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Tespiti
EBSCOHOST ECONLIT DİLEK ÖNDER,YAYLALI MUAMMER Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi
1 21 , 1

14- Bilgi Toplumunda Geçiş Sürecinde Bilgi Ekonomisi ve Bilgi İndeksi Modeli ile Türkiye Üzerine Bir Uygulama
EBSCOHOST ECONLIT YAYLALI MUAMMER,OKTAY ERKAN,AKAN YUSUF,KAYNAK SELAHATTİN Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi
2 68 , 49

15- Türkiye ve Avrupa Birligi ne Üye Ülkelerin Bilgi Ekonomisi Performanslarının Veri Zarflama Analizi Metoduyla Karşılaştırılması
EBSCOHOST, ECONLIT YAYLALI MUAMMER,OKTAY ERKAN,AKAN YUSUF,KAYNAK SELAHATTİN Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi
1 25 , 1

16- Kişi Başına Düşen GSYİH Değerlerine Göre Türkiye deki Coğrafi Bölgelerin ve GSYİH yı Oluşturan Sektörlerin Kümelenmesi
EBSCOHOST YAYLALI MUAMMER,OKTAY ERKAN,AKAN YUSUF Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2 334 , 311

17- Parasalcı Ekonometrik Yaklaşımla Türkiye de Kayıtdışı Ekonominin Tahmini
SSCI AKTÜRK ERGÜN, ÖZER HÜSEYİN, AKAN YUSUF, YAYLALI MUAMMER İktisat İşletme ve Finans
215 ,

18- Kablolu Televizyon Abonelik Olasılığının Belirlenmesi Üzerine Bir Uygulama
EBSCOHOST YAYLALI MUAMMER,AKAN YUSUF,ÖZER HÜSEYİN,EROĞLU SADRETTİN Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi
3-4 15 , 1

19- Verimler Yasasına Göre Kısa ve Uzun Dönemlerde Firmaların Ürün ve Masraf Eğrileri Yaklaşımı
Endekste taranmıyor YAYLALI MUAMMER Planlama Dergisi
24 98 , 85

20- Mikroiktisat’ta Örnek Olaylar
Endekste taranmıyor YAYLALI MUAMMER Planlama Dergisi
23 40 , 7

21- Üretimde Kalite Kontrolü
Endekste taranmıyor YAYLALI MUAMMER Planlama Dergisi
,

22- Esneklik
Endekste taranmıyor YAYLALI MUAMMER Planlama Dergisi
,

1- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
2004 Üye

2- İstatistik Derneği
2004 Üye

1- Research and Development and Foreign Direct Investment Relationship in Turkey A Bound Testing Approach
YAYLALI MUAMMER,KARACA ZEYNEP Uluslararası Özet bildiri

2- The Examination of Relationship Between Foreign Direct Investment and Carbondioxide Emissions in Turkey with ARDL Approach
YAYLALI MUAMMER,YILMAZ VİLDAN MERVE,KARACA ZEYNEP Uluslararası Özet bildiri

3- Hayat Boyu Öğrenmede Üniversite Faktörü Webderslik ile Akademik Etki Projesi
YAYLALI MUAMMER,ÖZER HÜSEYİN,DOĞAN EBÜL MUHSİN,AKTÜRK ERGÜN,DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN,AYDEMİR AHMET FATİH Uluslararası Tam metin bildiri

4- Bilgi Ekonomisinin Beraberinde Ortaya Çıkan Sorunlar
YAYLALI MUAMMER, AKAN YUSUF, DOĞAN EBÜL MUHSİN, KAYNAK SELAHATTİN Ulusal Tam metin bildiri

5- Economic Crisis in Turkey under the Consideration of Macro Economic Variables
YAYLALI MUAMMER, AKAN YUSUF, ASLAN İBRAHİM, ÇEVİK FİLİZ Uluslararası Tam metin bildiri

6- Beşeri Sermaye ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi 1938 2007
LEBE FUAT, YAYLALI MUAMMER Uluslararası Tam metin bildiri

1- Genel Denge ve Refah Ekonomisi
Doktora 2009-2010 Türkçe 3

2- Genel Denge ve Refah Ekonomisi
Doktora 2008-2009 Türkçe 3

3- Genel Denge ve Refah Ekonomisi
Doktora 2007-2008 Türkçe 3

4- Genel Denge ve Refah Ekonomisi
Doktora 2004-2005 Türkçe 3

5- Genel Denge ve Refah Ekonomisi
Doktora 2005-2006 Türkçe 3

6- Genel Denge ve Refah Ekonomisi
Doktora 2006-2007 Türkçe 3

7- Faktör Piyasası Analizleri
Doktora 2009-2010 Türkçe 3

8- Faktör Piyasası Analizleri
Doktora 2008-2009 Türkçe 3

9- Faktör Piyasası Analizleri
Doktora 2007-2008 Türkçe 3

10- Faktör Piyasası Analizleri
Doktora 2006-2007 Türkçe 3

11- Faktör Piyasası Analizleri
Doktora 2005-2006 Türkçe 3

12- Faktör Piyasası Analizleri
Doktora 2004-2005 Türkçe 3

13- Mikro İktisat II
Yüksek Lisans 2010-2011 Türkçe 3

14- Mikro İktisat II
Yüksek Lisans 2009-2010 Türkçe 3

15- Mikro İktisat II
Yüksek Lisans 2008-2009 Türkçe 3

16- Mikro İktisat II
Yüksek Lisans 2005-2006 Türkçe 3

17- Mikro İktisat II
Yüksek Lisans 2004-2005 Türkçe 3

18- Mikro İktisat II
Yüksek Lisans 2007-2008 Türkçe 3

19- Mikro İktisat II
Yüksek Lisans 2003-2004 Türkçe 3

20- Mikro İktisat II
Yüksek Lisans 2002-2003 Türkçe 3

21- Mikro İktisat II
Yüksek Lisans 2001-2002 Türkçe 3

22- Mikro İktisat II
Yüksek Lisans 2000-2001 Türkçe 3

23- Mikro İktisat II
Yüksek Lisans 2006-2007 Türkçe 3

24- Mikro İktisat I
Yüksek Lisans 2009-2010 Türkçe 3

25- Mikro İktisat I
Yüksek Lisans 2008-2009 Türkçe 3

26- Mikro İktisat I
Yüksek Lisans 2001-2002 Türkçe 3

27- Mikro İktisat I
Yüksek Lisans 2002-2003 Türkçe 3

28- Mikro İktisat I
Yüksek Lisans 2004-2005 Türkçe 3

29- Mikro İktisat I
Yüksek Lisans 2003-2004 Türkçe 3

30- Mikro İktisat I
Yüksek Lisans 2000-2001 Türkçe 3

31- Mikro İktisat I
Yüksek Lisans 2010-2011 Türkçe 3

32- Mikro İktisat I
Yüksek Lisans 2007-2008 Türkçe 3

33- Mikro İktisat I
Yüksek Lisans 2006-2007 Türkçe 3

34- Mikro İktisat I
Yüksek Lisans 2005-2006 Türkçe 3

35- Mikro İktisat II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

36- Mikro İktisat II
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

37- Mikro İktisat II
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

38- Mikro İktisat II
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

39- Mikro İktisat II
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

40- Mikro İktisat II
Lisans 2012-2013 Türkçe 3

41- Mikro İktisat II
Lisans 2011-2012 Türkçe 3

42- Mikro İktisat II
Lisans 2010-2011 Türkçe 3

43- Mikro İktisat II
Lisans 2009-2010 Türkçe 3

44- Mikro İktisat II
Lisans 2008-2009 Türkçe 3

45- Mikro İktisat II
Lisans 2007-2008 Türkçe 3

46- Mikro İktisat II
Lisans 2006-2007 Türkçe 3

47- Mikro İktisat II
Lisans 2005-2006 Türkçe 3

48- Mikro İktisat II
Lisans 2004-2005 Türkçe 3

49- Mikro İktisat II
Lisans 2003-2004 Türkçe 3

50- Mikro İktisat II
Lisans 2001-2002 Türkçe 3

51- Mikro İktisat II
Lisans 2002-2003 Türkçe 3

52- Mikro İktisat II
Lisans 2000-2001 Türkçe 3

53- Mikro İktisat I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

54- Mikro İktisat I
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

55- Mikro İktisat I
Lisans 2012-2013 Türkçe 3

56- Mikro İktisat I
Lisans 2009-2010 Türkçe 3

57- Mikro İktisat I
Lisans 2007-2008 Türkçe 3

58- Mikro İktisat I
Lisans 2008-2009 Türkçe 3

59- Mikro İktisat I
Lisans 2006-2007 Türkçe 3

60- Mikro İktisat I
Lisans 2005-2006 Türkçe 3

61- Mikro İktisat I
Lisans 2004-2005 Türkçe 3

62- Mikro İktisat I
Lisans 2003-2004 Türkçe 3

63- Mikro İktisat I
Lisans 2002-2003 Türkçe 3

64- Mikro İktisat I
Lisans 2001-2002 Türkçe 3

65- Mikro İktisat I
Lisans 2000-2001 Türkçe 3

66- Mikro İktisat I
Lisans 2010-2011 Türkçe 3

67- Mikro İktisat I
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

68- Mikro İktisat I
Lisans 2011-2012 Türkçe 3

69- Mikro İktisat I
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

70- Mikro İktisat I
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Tüketici fiyatları indeksi ve Erzurum'da bir uygulama M.DURSUN, Tamamlandı M.DURSUN KAYA Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Erzurum'da sanayi sektörü -yapısı ve gelişme sorunları- ERTUĞRUL, Tamamlandı ERTUĞRUL DELİKTAŞ Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

3- Yüksek Lisans
Erzurum'da tüketim harcamalarının ekonometrik analizi HÜSEYİN, Tamamlandı HÜSEYİN ÖZER Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Van ilinin tarımsal üretimi ve tarıma yönelik teşvik uygulamaları HAKKI, Tamamlandı HAKKI ÇİFTÇİ Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

5- Doktora
Erzurum Alt Bölgesi`nin ekonomik analizi (1848-1993) EBÜL MUHSİN, Tamamlandı EBÜL MUHSİN DOĞAN Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

6- Yüksek Lisans
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yapısal değişiminin hizmet ve harcamalar yönünden incelenmesi -Erzurum'daki uygulamaları- FERİT, Tamamlandı FERİT AYTATLI Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

7- Yüksek Lisans
Telekomünikasyon hizmetlerinde otomatikleşmeye geçişin hizmet, gelir ve harcamalar yönünden incelenmesi SADRETTİN, Tamamlandı SADRETTİN EROĞLU Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

8- Yüksek Lisans
Erzurum'daki mahalli basın kuruluşlarının birer işletme olarak incelenmesi İSMAİL, Tamamlandı İSMAİL BİNGÖL Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

9- Yüksek Lisans
Daphan Ovasının bugünkü ekonomik durumu ve Kuzgun barajı uygulaması ile beklenen gelişmeler HASAN, Tamamlandı HASAN GÜLLÜCE Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

10- Yüksek Lisans
Ölçek ekonomileri ve imalat sanayii üzerine bir uygulama YUSUF, Tamamlandı YUSUF AKAN Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

11- Doktora
Monopol piyasası ve fiyat farklılaştırması: Erzurum Büyükşehir Belediyesi su fiyatlaması üzerine bir uygulama ERTUĞRUL, Tamamlandı ERTUĞRUL DELİKTAŞ Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

12- Yüksek Lisans
İhracatın gelişmesinde ihracatçı birliklerinin rolü ve bölge ekonomisine katkıları TURGUT, Tamamlandı TURGUT TURHAN Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

13- Doktora
Ölçek ekonomileri açısından Türk imalat sanayiinin ampirik bir analizi YUSUF, Tamamlandı YUSUF AKAN Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

14- Doktora
Kablolu televizyon talep tahmini: Erzurum için bir uygulama SADRETTİN, Tamamlandı SADRETTİN EROĞLU Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

15- Yüksek Lisans
Kayıtdışı ekonomi ve Türkiye üzerine bir uygulama ERGÜN, Tamamlandı ERGÜN AKTÜRK Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

16- Yüksek Lisans
Şehirlerarası havayolu talep tahmini: Erzurum üzerine bir uygulama ÖNDER, Tamamlandı ÖNDER DİLEK Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

17- Doktora
Bilgi toplumuna geçiş sürecinde bilgi ekonomisi ve Türkiye üzerine bir uygulama SELAHATTİN, Tamamlandı SELAHATTİN KAYNAK Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

18- Yüksek Lisans
Erzurum'da sağlık hizmetleri talep tahmini ZEYNEP, Tamamlandı ZEYNEP KARACA Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

19- Doktora
Türkiye şeker sanayinin etkinlik ve verimlilik analizi HÜSEYİN, Tamamlandı HÜSEYİN DAŞTAN Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

20- Doktora
Türkiye'de enerji piyasası ve enerji talebi: Elektrik ve doğal gaz enerjisi için ekonometrik bir uygulama FUAT, Tamamlandı FUAT LEBE Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

21- Yüksek Lisans
Doğalgaz talep tahmini: Bayburt ili üzerine bir uygulama GÜLDEN, Tamamlandı GÜLDEN ŞENGÜN Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

22- Doktora
Türk otomotiv endüstrisinde maliyet ve toplam faktör verimliliği GÜRKAN, Tamamlandı GÜRKAN ÇALMAŞUR Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

23- Doktora
Türkiye hava ulaşımında tüketici tercihi analizi ÖNDER, Tamamlandı ÖNDER DİLEK Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

24- Doktora
Bölgesel kalkınmada yatırım ve verimlilik: TRA1 bölgesi için hesaplanabilir genel denge modeli analizi ZEYNEP, Tamamlandı ZEYNEP KARACA Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

1- Rektör.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 2018

2- Rektör.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010 2014

3- Bölüm Başkanı.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2004 2010

4- Anabilim Dalı Başkanı.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1989 2010

5- MYO/Yüksekokul Müdürü.
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 1993 1995

2010 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1994 profesör ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1988 doçent ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1987 yardimci doçent ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR