Prospective Students
عربي | فارسی | TR | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Academic Calendar COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menu
Araştırma Alanları Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi,

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YÖNETİM VE ORGANİZASYON (DR), 2012, 2019

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZLİ), 2009, 2012

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 2005, 2009

1- ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA POZİTİF BAKIŞ Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 20 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7492-63-8

1- COVID-19 Sürecinin İş Yaşamına Etkisi: Örgüte Duyulan Güven Algısının Esnek Çalışmaya Etkisinde Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici (Moderatör) Rolü , TR DİZİN, ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Alanya Akademik Bakış,2022

2- COVID-19 Sürecinin İş Yaşamına Etkisi: Örgüte Duyulan Güven Algısının Esnek Çalışmaya Etkisinde Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici (Moderatör) Rolü , TR DİZİN, ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Alanya Akademik Bakış Dergisi,2022

3- İdeal Çalışanın Oluşmasında Sosyal Sermaye, Hizmet İnovasyonu ve Bilgi Paylaşımının Önemi: “İşe Bağlılık Değişkeninin Aracılık Rolü” , TR DİZİN, ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online),2021

4- Etik Liderlik, Politik Beceri ve Güç Mesafesi Yöneliminin Çalışan Sesliliğine Etkisi , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , KARABEY CANAN NUR, ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2020

5- THE IMPACT OF ETHICAL LEADERSHIP ON MEMBER’S CREATIVITY AND CAREER SUCCESS: THE MEDIATING ROLE OF LEADER-MEMBER EXCHANGE , ProQuest, KARABEY CANAN NUR,ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Research Journal of Business and Management,2018

6- The relationship between organizational silence and organizationalcitizenship behavior a survey study in the province of Erzurum Turkey , Proquest, ÇINAR ORHAN,KARCIOĞLU FATİH,ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Procedia - Social and Behavioral Sciences,2013

7- ÇATIŞMANIN NEDENLERİ VE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI İLİŞKİSİ , TR DİZİN, KARCIOĞLU FATİH, ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2012

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, THE MEDIATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE IN THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION ON JOB SATISFACTION, ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, TÜRKİYE, 7th International Conference on Business and Economics Studies, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, The Relationship of Leader’s Political Skill, Leader-Member Exchange And Ethical Leadership, ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, KARABEY CANAN NUR, AZERBAYCAN, International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Organizasyon>Örgütsel davranış,Politik beceri,etik liderlik,lider-üye etkileşimi

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, The Relationship Between Organizational Silence and Organizational Citizenship Behavior, KARCIOĞLU FATİH,ÇINAR ORHAN,ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, , 9th International Strategic Management Conference, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, The Impact of Ethical Leadership on Member’s Creativity and Career Success: The Mediating Role of Leader-Member Exchange, KARABEY CANAN NUR,ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, ÇEK CUMHURİYETİ, 14th International Strategic Management Conference, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış

5- Ulusal , Özet bildiri, Etik Liderliğin Çalışan Sesliliğine Etkisinde Politik Beceri ve Güç Mesafesi Yöneliminin Biçimlendirici Rolü, KARABEY CANAN NUR,ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, TÜRKİYE, 24. Ulusal Ergonomi Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, İÇSEL SOSYAL SERMAYENİN VE ETİK LİDERLİĞİN BİLGİ PAYLAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ –BİR ARAŞTIRMA-, KARABEY CANAN NUR, ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, TÜRKİYE, 19th International Business Congress, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış

7- Ulusal , Tam metin bildiri, Örgütsel Çevikliğin Kurumsal İtibar Algısı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Koronavirüs Salgını Süreci, ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, TÜRKİYE, 8. Örgütsel Davranış Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış

1- Yönetim Organizasyon Uygulamaları , Yüksek Lisans, 2022-2023, Türkçe, 3

2- Bitirme Tezi , Lisans, 2022-2023, Türkçe, 2

3- Örgütsel Davranış , Lisans, 2022-2023, Türkçe, 3

4- Yönetim Organizasyon Uygulamaları , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

5- İnsan Kaynakları Yönetimi , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

6- Bitirme Tezi , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

7- Örgütsel Davranış , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

8- Toplam Kalite Yönetimi , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

9- İnsan Kaynakları Yönetimi , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

10- Yönetim Organizasyon Uygulamaları , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

11- Bitirme Tezi , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

12- İnsan Kaynakları Yönetimi , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

13- Örgütsel Davranış , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

14- Toplam Kalite Yönetimi , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 6

15- İnsan Kaynakları Yönetimi , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

16- İnsan Kaynakları Yönetimi , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 6

17- Örgütsel Davranış , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 6

1- Komisyon Başkanlığı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

2- Komisyon Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

3- Kalite Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2020,

4- Engelli Birim Sorumlusu. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

5- Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü . , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

2020 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ