Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YÖNETİM VE ORGANİZASYON (DR), 2012, 2019

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZLİ), 2009, 2012

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 2005, 2009

1- Yönetim ve Organizasyon Alanında Seçme Yazılar II
Bölüm Adı:Yeni Dünya Düzeninde Farklılıkları Güce Dönüştürmek: Kapsayıcı Liderlik, ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU Yayın Yeri:Özgür Yayınları, Editör: Emine Vasfiye KORKMAZ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:122 ISBN:978-975-447-693-4 Bölüm Sayfaları:95-122

2- ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA POZİTİF BAKIŞ
Bölüm Adı:ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİK (ORGANIZATIONAL VIRTUOUSNESS), ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU Yayın Yeri:Nobel Yayıncılık, Editör: Soyalın Mesut, Babadağ Mustafa Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:20 ISBN:978-625-7492-63-8 Bölüm Sayfaları:273-294

1- Ulusal
Cumhuriyetin 100.yılında Geçmişten Geleceğe Türkiye'de Sağlık Yöneticiliği Sempozyumu Düzenleme Kurulu 18.12.2023 19.12.2023

1- Başarının Kilidini Açmak: Örgütsel Çevikliğin Kişi-İş Uyumunu Yükseltmesinde İş Şekillendirmenin Aracılık Rolü
ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Yayın Yeri:Sosyal Mucit Academic Review ,2023
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- THE RELATIONSHIPS AMONG LEADER’S POLITICAL SKILL, LEADER-MEMBER EXCHANGE, ETHICAL LEADERSHIP, AND SOME WORK OUTCOMES
ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, KARABEY CANAN NUR, Yayın Yeri:Journal Of Organizational Behavior Research ,2023
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

3- The Mediating Role of Ecopreneurship on the Relation Between Innovative Behaviour and Ethnocentrism -An Application in Universities-
ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, YILDIRIM OSMAN, ABUBAKER MAHMOUD, Yayın Yeri:Turkish Studies - Economics, Finance, Politics ,2023
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

4- COVID-19 Sürecinin İş Yaşamına Etkisi: Örgüte Duyulan Güven Algısının Esnek Çalışmaya Etkisinde Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici (Moderatör) Rolü
ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Yayın Yeri:Alanya Akademik Bakış ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

5- İdeal Çalışanın Oluşmasında Sosyal Sermaye, Hizmet İnovasyonu ve Bilgi Paylaşımının Önemi: “İşe Bağlılık Değişkeninin Aracılık Rolü
ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Yayın Yeri:Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online) ,2021
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

6- Etik Liderlik, Politik Beceri ve Güç Mesafesi Yöneliminin Çalışan Sesliliğine Etkisi
KARABEY CANAN NUR, ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) , Özgün Makale

7- THE IMPACT OF ETHICAL LEADERSHIP ON MEMBER’S CREATIVITY AND CAREER SUCCESS: THE MEDIATING ROLE OF LEADER-MEMBER EXCHANGE
KARABEY CANAN NUR,ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Yayın Yeri:Research Journal of Business and Management ,2018
Uluslararası Hakemli ProQuest, Özgün Makale

8- The relationship between organizational silence and organizationalcitizenship behavior a survey study in the province of Erzurum Turkey
ÇINAR ORHAN,KARCIOĞLU FATİH,ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Yayın Yeri:Procedia - Social and Behavioral Sciences ,2013
Uluslararası Hakemli Proquest, Özgün Makale

9- ÇATIŞMANIN NEDENLERİ VE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI İLİŞKİSİ
KARCIOĞLU FATİH, ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2012
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

1- THE MEDIATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE IN THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION ON JOB SATISFACTION
ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU 04.09.2021, Yayın Yeri:7th International Conference on Business and Economics Studies Uluslararası Tam metin bildiri

2- The Relationship of Leader’s Political Skill, Leader-Member Exchange And Ethical Leadership
ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, KARABEY CANAN NUR 16.12.2019, Yayın Yeri:International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V Uluslararası Tam metin bildiri

3- The Relationship Between Organizational Silence and Organizational Citizenship Behavior
KARCIOĞLU FATİH,ÇINAR ORHAN,ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU 27.06.2013, Yayın Yeri:9th International Strategic Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri

4- The Impact of Ethical Leadership on Member’s Creativity and Career Success: The Mediating Role of Leader-Member Exchange
KARABEY CANAN NUR,ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU 12.07.2018, Yayın Yeri:14th International Strategic Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri

5- Etik Liderliğin Çalışan Sesliliğine Etkisinde Politik Beceri ve Güç Mesafesi Yöneliminin Biçimlendirici Rolü
KARABEY CANAN NUR,ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU 28.09.2018, Yayın Yeri:24. Ulusal Ergonomi Kongresi Ulusal Özet bildiri

6- İÇSEL SOSYAL SERMAYENİN VE ETİK LİDERLİĞİN BİLGİ PAYLAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ –BİR ARAŞTIRMA-
KARABEY CANAN NUR, ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU 23.09.2020, Yayın Yeri:19th International Business Congress Uluslararası Tam metin bildiri

7- Örgütsel Çevikliğin Kurumsal İtibar Algısı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Koronavirüs Salgını Süreci
ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU 05.11.2021, Yayın Yeri:8. Örgütsel Davranış Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

1- Yönetim Organizasyon Uygulamaları
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

2- Örgütsel Davranış
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

3- Toplam Kalite Yönetimi
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

4- İnsan Kaynakları Yönetimi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

5- İnsan Kaynakları Yönetimi
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

6- Yönetim Organizasyon Uygulamaları
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

7- Bitirme Tezi
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

8- Örgütsel Davranış
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

9- Yönetim Organizasyon Uygulamaları
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

10- İnsan Kaynakları Yönetimi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

11- Bitirme Tezi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

12- Örgütsel Davranış
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

13- Toplam Kalite Yönetimi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

14- İnsan Kaynakları Yönetimi
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

15- Yönetim Organizasyon Uygulamaları
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

16- Bitirme Tezi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

17- İnsan Kaynakları Yönetimi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

18- Örgütsel Davranış
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

19- Toplam Kalite Yönetimi
Lisans 2019-2020 Türkçe 6

20- İnsan Kaynakları Yönetimi
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

21- İnsan Kaynakları Yönetimi
Lisans 2019-2020 Türkçe 6

22- Örgütsel Davranış
Lisans 2019-2020 Türkçe 6

1- Yüksek Lisans
örgütsel sessizlik ve presenteism arasındaki ilişki SÜMEYYE, Devam Ediyor SÜMEYYE ŞAŞİ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Dönüştürücü liderliğin örgütsel bağlılığa etkisinde lider-üye etkileşiminin aracılık rolü: Havacılık sektöründe bir araştırma ALİ, Tamamlandı ALİ UÇAR Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

1- Komisyon Başkanlığı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

2- Komisyon Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

3- Kalite Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020

4- Engelli Birim Sorumlusu.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

5- Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü .
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

2020 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 araştirma görevlisi RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ