Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT TEORİSİ (DR), 2011, 2017

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT TEORİSİ (YL) (TEZLİ), 2008, 2011

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 2004, 2008

1- Türkiye de Hanehalkının Otomobil Sahipliğini Etkileyen Faktörler ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, ULUSAL

1- Sürdürülebilir Kalkınma Disiplinlerarası Yaklaşım Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: KARACA ZEYNEP ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 621 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7258-44-9

2- Accounting, Finance, Sustainability, Governance Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, SİNGAPUR,Yazar: KARACA ZEYNEP, DAŞTAN HÜSEYİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 328 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 978-981-33-6810-1

3- İKTİSADİ KONULAR ÜZERİNE SEÇME YAZILAR Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>İktisat Teorisi>Sanayi Ekonomisi>Bölgesel İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: KARACA ZEYNEP ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 330 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-433-256-2

4- İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Bölgesel İktisat>İktisat Teorisi>Sanayi Ekonomisi>Ar-Ge,Patent , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: KARACA ZEYNEP ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 319 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7721-72-1

5- Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, ,Yazar: KARACA ZEYNEP ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 1-5275-4150-9

6- Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profili Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bölgesel Çalışmalar , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: KARACA ZEYNEP ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 224 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-65479-1-1

1- BİDEB 2211 Yurtiçi Doktora Bursu , 2011, TÜBİTAK, TÜRKİYE

2- İktisat Bölüm Birinciliği , 2008, , TÜRKİYE

1- Pandeminin Sağlık Hizmetleri Talebine Etkisi: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Üzerine Bir Uygulama , TR DİZİN, KARACA ZEYNEP, İNAN KADİR, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2022

2- İLLERİN PATENT SAYISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA , TR DİZİN, KARACA ZEYNEP, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2021

3- REFAH DÜZEYİ PATENT SAYISINI ETKİLER Mİ? , TR DİZİN, KARACA ZEYNEP, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2021

4- BÖLGESEL İMALAT SANAYİ GÖSTERGELERİNİN İSTİHDAMA ETKİSİ: BİR LOGIT MODEL UYGULAMASI , TR DİZİN, KARACA ZEYNEP, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ,2021

5- GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA, İŞSİZLİK, İHRACAT VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ NEDENSELLİĞE BÖLGESEL BAKIŞ , ASOS index, Idealonline, International Scientific Indexing, KARACA ZEYNEP, Sancak Kübra Nur, ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2021

6- The Learning Curve: An Application in Turkish Manufacturing Industry , COBISS, International Political Science Abstracts, ProQuest - CSA Sociological Abstracts, Google Scholar, DOAJ, ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN,KARACA ZEYNEP, Innovative Issues and Approaches in Social Sciences,2021

7- Bilgi Yoğun Hizmetler Alt Sektörlerinde Öğrenme Eğrileri , TR DİZİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN,KARACA ZEYNEP, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2020

8- Bölgesel Kalkınmada Yatırım ve Verimlilik: TRA1 Bölgesi İçin Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Analizi , TR DİZİN, YAYLALI MUAMMER,KARACA ZEYNEP, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2019

9- Research, Innovation And Productivity: An Econometric Analysis at the Manufacturing Sector in Turkey , TR DİZİN, KARACA ZEYNEP, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2018

10- Üniversite Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi (Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama) , TR DİZİN, KARACA ZEYNEP,ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2018

11- Sosyal Hesaplar Matrisi Üzerinden Çarpan Analizi: Türkiye İçin Bir Uygulama , TR DİZİN, KARACA ZEYNEP, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi,2018

12- The Cluster Analysis in the Manufacturing Industry with K-Means Method: An Application for Turkey , Scilit, ECONIS, CrossRef, SHERPA/Romeo, WorldCat, J-Gate, CiteFactor, NewJour, DOAJ, RePEc, ProQuest, KARACA ZEYNEP, Eurasian Journal of Economics and Finance,2018

13- THE EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND CARBONDIOXIDE EMISSIONS IN TURKEY WITH ARDL APPROACH , TR DİZİN, YAYLALI MUAMMER,DOĞAN EBÜL MUHSİN,YILMAZ VİLDAN MERVE,KARACA ZEYNEP, Alphanumeric Journal,2015

14- Türkiye de Araştırma Geliştirme Harcamaları ile Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisi Sınır Testi Yaklaşımı , DRJI, ASOS, Sobiad, YAYLALI MUAMMER,KARACA ZEYNEP, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2014

15- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Talebi Bir Uygulama , TR DİZİN, KAYNAK SELAHATTİN,KARACA ZEYNEP, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2012

16- Sağlık Hizmetleri Talebi Erzurum İlinde Bir Araştırma , TR DİZİN, YAYLALI MUAMMER,KAYNAK SELAHATTİN,KARACA ZEYNEP, Ege Akademik Bakış,2012

1- Uluslararası , Özet bildiri, REGIONAL OVERVIEW OF CAUSES BETWEEN GROSS DOMESTIC PRODUCT, UNEMPLOYMENT, EXPORTS AND PRODUCTIVITY, KARACA ZEYNEP, SANCAK KÜBRA NUR, TÜRKİYE, 7th International Conference on Business and Economics Studies (ICBES) 2021, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat

2- Ulusal , Özet bildiri, Girdi Çıktı Tablolarında Bilgi, KARACA ZEYNEP, TÜRKİYE, 21. Ululsal İktisat Kongresine (EKON-TEK2021), Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, KARACA ZEYNEP, TÜRKİYE, ULUSLARARASI İKSAD İKTİSAT KONGRESİ, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat

4- Uluslararası , Özet bildiri, Refah Düzeyi Patent Sayısını Etkiler Mi?, KARACA ZEYNEP, TÜRKİYE, Uluslararası Katılımlı Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM), Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, Türk İmalat Sanayinde Piyasaya Giriş ve Çıkış, KARACA ZEYNEP,DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN, TÜRKİYE, II. Business Organization Research Conference, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, Türk İmalat Sanayinde Kar Marjını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Uygulama, KARACA ZEYNEP,DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN, TÜRKİYE, II. Business Organization Research Conference, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

7- Uluslararası , Özet bildiri, Research and Development and Foreign Direct Investment Relationship in Turkey A Bound Testing Approach, YAYLALI MUAMMER,KARACA ZEYNEP, ÇEK CUMHURİYETİ, 2nd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

8- Uluslararası , Özet bildiri, The Examination of Relationship Between Foreign Direct Investment and Carbondioxide Emissions in Turkey with ARDL Approach, YAYLALI MUAMMER,YILMAZ VİLDAN MERVE,KARACA ZEYNEP, ÇEK CUMHURİYETİ, 2nd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

1- Uluslararası , Dergi, Editör, ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, KAYA ABDULKADİR,KARACA ZEYNEP, Türkçe, 2021,

1- Beslenme Bilimlerinde İktisat , Lisans, 2022-2023, Türkçe, 2

2- İktisadi Düşünceler Tarihi , Lisans, 2022-2023, Türkçe, 3

3- Mikroiktisat I , Yüksek Lisans, 2022-2023, Türkçe, 3

4- Mikroiktisat I , Lisans, 2022-2023, Türkçe, 3

5- Faktör Piyasaları , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

6- Mikroiktisat II , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

7- İktisadi Düşünceler Tarihi , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

8- Mikroiktisat I , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

9- Faktör Piyasaları , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

10- Mikroiktisat II , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

11- Sağlık Ekonomisi , Doktora, 2020-2021, Türkçe, 3

12- İktisadi Düşünceler Tarihi , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

13- Mikroiktisat I , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

14- Faktör Piyasaları , Doktora, 2019-2020, Türkçe, 3

15- Faktör Piyasaları , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 6

16- Mikroiktisat II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

17- Mikroiktisat I , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 1

18- İktisadi Düşünceler Tarihi , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

19- Mikroiktisat I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 6

20- Mikroiktisat II , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

21- Faktör Piyasaları , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

22- İktisadi Düşünceler Tarihi , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 6

23- Mikroiktisat II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 6

24- Mikroiktisat I , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

25- Mikroiktisat I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

26- İktisadi Düşünceler Tarihi , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 6

27- Bitirme Tezi , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 2

28- İktisadi Düşünceler Tarihi , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 6

29- İktisada Giriş II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 6

30- İktisada Giriş I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 12

31- İktisadi Düşünceler Tarihi , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 6

1- Yüksek Lisans , Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Sektörel Bazlı Harcamaları Ve Ödeme Alışkanlıklarının İncelenmesi, KÜBRA NUR, Devam Ediyor, KÜBRA NUR SANCAK, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

1- Komisyon Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

2- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

3- Fakülte Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

4- Dekan Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2020, 2021

5- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019, 2019

6- Anabilim Dalı Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2018, 2021

2018 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2009 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ