Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
uğur ayık
öğr. gör.

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ (DR), 2019,

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ (YL) (TEZLİ), 2017, 2019

Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 2007, 2012

1- Ekonomik Büyüme ve Karbondioksit Salınımı Arasındaki İlişkide Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Türkiye için Geçerliliği
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- Uluslararası
20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ 2020) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2020 Ülke Grupları İtibariyle Döviz Kuru ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği (2003-2018) 12.02.2020 14.02.2020

1- 2008 DÜNYA EKONOMİK KRİZİNİN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACATI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
AYIK UĞUR, ÖZER HÜSEYİN, Yayın Yeri:Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Forecasting of Unemployment and Economic Growth for Turkey: ARIMA Model Application
AYIK UĞUR, ERKAL GÖKHAN, Yayın Yeri:Turkish Journal of Forecasting ,2021
Uluslararası Hakemli Directory of Research Journals Indexing, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, SOBIAD, Özgün Makale

3- Ülke Grupları İtibarıyla Döviz Kuru ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği (2003-2018)
AYIK UĞUR, ERKAL GÖKHAN, ÖZER HÜSEYİN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

1- Ülke Grupları İtibariyle Döviz Kuru ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği (2003-2018)
AYIK UĞUR, ERKAL GÖKHAN, ÖZER HÜSEYİN 12.02.2020, Yayın Yeri:20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR