Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
Araştırma Alanları Finansal Muhasebe , Muhasebe Teorisi , Uluslararası Muhasebe

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (DR), 2005, 2008

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ), 1994, 1996

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 1990, 1994

1- Endüstri 4.0’a Geçiş Sürecinde 3D Yazıcıların Teknolojik Kabulü ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

1- FRS KAPSAMINDA FİNANSAL DURUM TABLOSU VE ÖZKAYNAKLAR İÇİN MUHASEBE UYGULAMALARI Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: DIZMAN ŞAKİR ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 136 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7130-30-1

2- MUHASEBE DENETİMİ Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DIZMAN ŞAKİR ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 21 Yayın Dili:Türkçe, ISBN:

3- TFRS KAPSAMINDA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VE DURAN VARLIKLAR İÇİN MUHASEBE UYGULAMALARI Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, ,Yazar: DIZMAN ŞAKİR ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 155 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 978-605-327-783-5

4- GENEL MUHASEBE Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DIZMAN ŞAKİR ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 251 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-327-721-7

5- TFRS KAPSAMINDA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VE DÖNEN VARLIKLAR İÇİN MUHASEBE UYGULAMALARI Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DIZMAN ŞAKİR ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 173 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-327-587-9

6- ULUSLARARASI BANKACILIK Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bankacılık ve Sigortacılık , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DIZMAN ŞAKİR ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 328 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-2278-23-9

7- ULUSLARARASI BANKACILIK Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bankacılık ve Sigortacılık , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DIZMAN ŞAKİR ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 328 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-2278-23-9

8- TÜRKİYE DE ÖRGÜN EĞİTİM SİSTEMİNİN VERİMLİLİK ESASINA GÖRE DÖNÜŞÜMÜ VE MUHASEBE EĞİTİMİNİN BU DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DIZMAN ŞAKİR ,Yıl :2015 Sayfa Sayısı: 134 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-327-215-1

9- MUHASEBE VE MUHASEBECİLERİN YÖNETİM KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DIZMAN ŞAKİR,GÜNEY SELAMİ ,Yıl :2015 Sayfa Sayısı: 107 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-327-228-1

10- TÜRKİYE DE TEKDÜZEN HESAP PLANI VE FİNANSAL TABLOLARIN ULUSLARARASI STANDARTLAR KAPSAMINDA YENİDEN DÜZENLENMESİ Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DIZMAN ŞAKİR ,Yıl :2016 Sayfa Sayısı: 115 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-327-421-6

1- ÖĞRETMEN , 1995, 2010, ÖĞRETMENLİK

1- ORTAKLIKLARDAKİ YATIRIMLAR-MALİ DURAN VARLIKLAR AÇISINDAN FRS HESAP PLANI TASLAĞI VE MSUGT TEKDÜZEN HESAP PLANI KARŞILAŞTIRMASI , Index Copernicus, DIZMAN ŞAKİR, Asos Journal,2022

2- FRS HESAP PLANI TASLAĞI FİNANSAL YATIRIMLAR İLE TEKDÜZEN HESAP PLANI MENKUL KIYMETLER HESAP GRUPLARI FARKLARININ ANALİZİ , Index Copernicus, DIZMAN ŞAKİR, Asos Journal,2022

3- DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE 2000’Lİ YILLARDA MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA’DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER , Index Copernicus, DIZMAN ŞAKİR, Asos Journal,2022

4- GAYRİMENKULLERİN TMS-TFRS VE MSUGT AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI , Index Copernicus, DIZMAN ŞAKİR, Socrates Journal,2022

5- TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TMS/TFRS FARKINDALIĞI , Uluslararası Endeksler, KARCIOĞLU REŞAT,DIZMAN ŞAKİR,KURAL BARIŞ, The Journal of Academic Science,2018

6- YÜKSEKÖĞRETİMDE BİR DERSİN YAPILANDIRILMASI VE SUNUMUNDA İDEALİ ARAYIŞ: MUHASEBE DERSİ ÖRNEĞİ , Uluslararası Endeksler, DIZMAN ŞAKİR, ASOS JOURNAL(The Journal of Academic Social Science),2018

7- BOBİ FRS DÖNEN VARLIKLAR KAPSAMINDA CANLI VARLIKLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ , Uluslararası Endeksler, DIZMAN ŞAKİR, ASOS JOURNAL,2018

8- Evaluation of Accounting Education Offered in Formal Education in Turkey in Terms of Infrastructure and Human Standards -A Model Practice in Erzurum- , Alan Endeksleri, KARCIOĞLU REŞAT,DIZMAN ŞAKİR,KAYA ABDULKADİR, European Journal of Sustainable Development Research (EJSDR),2017

9- Türkiye’de TMS-TFRS Kapsamında Verilen Muhasebe Eğitiminin Kalite Standartları Açısından Yeterliliği , Alan Endeksleri, KARCIOĞLU REŞAT,DIZMAN ŞAKİR, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2016

10- Türkiye de Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaybı Açısından Ekonomik Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi , Alan Endeksleri, DIZMAN ŞAKİR,YANIK RAMAZAN, World of Accounting Science,2016

11- Kısa Vadeli Amaçlarla Satın Alınan Finansal Varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları TMS ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesi , Ebsco Host, Tübitak Ulakbim, Asos, DIZMAN ŞAKİR, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2015

12- Finansal Yatırımların Türkiye Muhasebe Standartları TMS ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesi , ASOS, EBSCO, TÜBİTAK ULAKBİM, DIZMAN ŞAKİR, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2015

13- Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları Kamu da Karşılaşılan Olumsuzluklar ve Beklentiler Erzincan İli Uygulaması , SOBİAD, ASOS, ADVANCED SCIENCE INDEX , INDEX COPERNICUS, RESERARCH BİBLE, JOURNAL INDEX , SIS, CİTEFACTOR, DIZMAN ŞAKİR,GÜNEY SELAMİ, ASOS JOURNAL(The Journal of Academic Social Science),2015

14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde Öğrencilerin Muhasebe Dersinde Başarısızlık Nedenleri ve Çözüm Önerileri , UluslararasıAlan Endeksleri, DIZMAN ŞAKİR, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2015

15- Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Beklentilerini Karşılama Düzeyi Erzincan İli Uygulaması , Tübitak Ulakbim, Ebsco Host, Asos, GÜNEY SELAMİ,DIZMAN ŞAKİR, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2015

16- Ticari Borçlar ve Alacaklar Açısından Vade Kavramına Türkiye Muhasebe Standartları TMS Türkiye Finansal Raporlama Standartları TFRS Tekdüzen Hesap Planı THP ve Yeni Hesap Planı Taslağı Kapsamında Bir Bakış , TÜBİTAK ULAKBİM, EBSCO HOST, ASOS, DIZMAN ŞAKİR, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2014

17- TMS ve TFRS Kapsamında Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Giderlerin Dönemsel Olarak Muhasebe Kayıtlarının Yapılmasına İlişkin Uygulamalar , TÜBİTAK ULAKBİM, EBSCO HOST, ASOS INDEX, DIZMAN ŞAKİR, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2014

18- Türev Finansal Ürünlerin Türkiye Muhasebe Standartları TMS Türkiye Finansal Raporlama Standartları TFRS ve Yeni Hesap Planı Taslağı Kapsamında Muhasebeleştirilmesi , ASOS, DIZMAN ŞAKİR, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2014

19- Ortaöğretim Kurumlarında Eğitim Maliyetlerinin Analizi Erzurum İl Merkezinde Kamu ve Özel Ortaöğretim Kurumları Karşılaştırması , EBSCOHOST, ASOS, TÜBİTAK ULAKBİM, DIZMAN ŞAKİR, EKEV Akademi Dergisi,2010

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, ANALYSIS OF THE DIFFERENCES OF THE FRS PLAN AND THE UNIQUE PLAN OF ACCOUNTING IN ACCOUNTING OF PRODUCT MANUFACTURING COSTS ACCORDING TO OPTION 7/A, DIZMAN ŞAKİR, TÜRKİYE, AL FARABI 11th International Conference on Social Sciences August 19-20, 2022/Ataturk University, Erzurum, Turkey, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe >Muhasebe Teorisi >Uluslararası Muhasebe

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, ANALYSIS OF THE DIFFERENCES OF THE FRS PLAN AND THE UNIFORM ACCOUNTING PLAN IN ACCOUNTING THE EXPENSES OF RESEARCH, DEVELOPMENT AND EXPLORATION AND ASSESSMENT OF MINING RESOURCES ACCORDING TO OPTION 7/A, DIZMAN ŞAKİR, TÜRKİYE, AL FARABI 11th International Conference on Social Sciences August 19-20, 2022/Ataturk University, Erzurum, Turkey, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe >Muhasebe Teorisi >Uluslararası Muhasebe

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, FRS SERMAYE YEDEKLERİ İLE MSUGT SERMAYE YEDEKLERİ HESAP GRUPLARI KARŞILAŞTIRMASI, DIZMAN ŞAKİR, TÜRKİYE, 4. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, FRS KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR İLE MSUGT KÂR YEDEKLERİ HESAP GRUPLARI KARŞILAŞTIRMASI, DIZMAN ŞAKİR, TÜRKİYE, 4. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, FRS TİCARİ ALACAKLAR İLE MSUGT TİCARİ ALACAKLAR HESAP GRUPLARI KARŞILAŞTIRMASI, DIZMAN ŞAKİR, TÜRKİYE, AL-FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, FRS NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ İLE MSUGT HAZIR DEĞERLER HESAP GRUPLARI KARŞILAŞTIRMASI, DIZMAN ŞAKİR, TÜRKİYE, AL-FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

7- Uluslararası , Tam metin bildiri, BOBİ FRS VE MSUGT AÇISINDAN KÂR VEYA ZARAR TABLOSU-GELİR TABLOSU KARŞILAŞTIRMASI, DIZMAN ŞAKİR, TÜRKİYE, IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

8- Uluslararası , Tam metin bildiri, BOBİ FRS VE MSUGT AÇISINDAN FİNANSAL DURUM TABLOSU-BİLANÇO KARŞILAŞTIRMASI, DIZMAN ŞAKİR, TÜRKİYE, IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

9- Uluslararası , Özet bildiri, Relation Causality Between Stock and Futures Markets An Application on the Bist, KAYA ABDULKADİR,ÖZÇOMAK MEHMET SUPHİ,DIZMAN ŞAKİR, İNGİLTERE, Econ World 2016, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans

10- Uluslararası , Tam metin bildiri, Evaluation of Accounting Education Offered in Formal Education in Turkey in Terms of Infrastructure and Human Standards A Model Practice in Erzurum, KARCIOĞLU REŞAT,DIZMAN ŞAKİR,KAYA ABDULKADİR, MAKEDONYA, International Conference on Sustainable Development, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

11- Ulusal , Tam metin bildiri, Türkiye de TMS TFRS Kapsamında Verilen Muhasebe Eğitiminin Kalite Standartları Açısından Yeterliliği, KARCIOĞLU REŞAT,DIZMAN ŞAKİR, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, 35. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

12- Uluslararası , Özet bildiri, TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TMS/TFRS FARKINDALIĞI, KARCIOĞLU REŞAT,DIZMAN ŞAKİR, TÜRKİYE, 4. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİICAFR’xx17, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

13- Ulusal , Tam metin bildiri, Türkiye de Muhasebe Eğitiminin Sorunları Eğiticilerin Eğitimi ve Yeterlilikleri Muhasebe Kayıtlarının Standardizasyonu, DIZMAN ŞAKİR,YANIK RAMAZAN,KAYA ABDULKADİR,ÇOŞKUN ALİ, TÜRKİYE, 34. MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

14- Uluslararası , Tam metin bildiri, Türkiye de Şeffaflık ve Hesapverebilirliğin Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaybı Açısından Ekonomik Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi, DIZMAN ŞAKİR,YANIK RAMAZAN, TÜRKİYE, 12. Uluslararası Muhasebe Sempozyumu-Ankara, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

15- Uluslararası , Özet bildiri, Bilgi ve Yenilik Ekonomisi Uluslararası Standartlara Uygun Muhasebe ve Ticari Program Yazılımlarının Elektronik Ortamda Kullanımının Etkileri, DIZMAN ŞAKİR,GÜNEY SELAMİ,ÖZÇOMAK MEHMET SUPHİ, , E2E Conference, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

1- DENETİM , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

2- MALİYET MUHASEBESİ II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

3- MUHASEBE II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

4- ŞİRKETLER MUHASEBESİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

5- MALİYET MUHASEBESİ I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

6- MUHASEBE I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

7- ŞİRKETLER MUHASEBESİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

8- MALİYET MUHASEBESİ I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

9- MUHASEBE I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

10- FİNANSAL YÖNETİM , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 4

11- SERMAYE PİYASASI , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 4

12- MALİYET MUHASEBESİ , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

13- MUHASEBE 1 , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

14- FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 2

15- MUHASEBE DENETİMİ , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 3

16- MALİYET MUHASEBESİ , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 4

17- GENEL MUHASEBE , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 4

1- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2022,

2- Fakülte Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2022,

3- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2022,

4- Anabilim Dalı Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2022,

5- Anabilim Dalı Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2018, 2021

6- Senato Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2017,

7- Fakülte Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2017, 2021

8- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2017, 2019

9- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2018, 2021

10- Bölüm Başkanı. , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2011, 2015

1- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe , Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Dergi, Türkçe,

2022 PROFESÖR ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010 YARDIMCI DOÇENT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ