Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
FEN FAKÜLTESİ
sibel turanlı
doç. dr.

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GEOMETRİ (DR), 2011, 2015

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GEOMETRİ (YL) (TEZLİ), 2009, 2011

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MATEMATİK BÖLÜMÜ, 2005, 2009

1- Tensör Yapıları
Tamamlandı -Tübitak 1001 Bursiyer ULUSAL

1- Yılın Eğitimcisi Ödülü
2022 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

1- Interaction of Codazzi Pairs with Almost Para Norden Manifolds
TURANLI SİBEL, UÇAN SEDANUR, Yayın Yeri:Turkish Journal of Mathematics and Computer Science ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Construction of Pure Metrics on Almost Complex Metallic Manifolds
TURANLI SİBEL, Yayın Yeri:Journal of the Institute of Science and Technology ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

3- On Codazzi Couplings on the Metric (E-4 = I)-Manifolds
TURANLI SİBEL, GEZER AYDIN, Yayın Yeri:SYMMETRY-BASEL ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

4- Metallic Kähler and nearly metallic Kähler manifolds
TURANLI SİBEL, GEZER AYDIN, ÇAKICIOĞLU HASAN, Yayın Yeri:INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

5- On Walker 4-manifolds with pseudo bi-Hermitian structures
TURANLI SİBEL, Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

6- On Kahler-Norden-Codazzi golden structures on pseudo-Riemannian manifolds
BİLEN LOKMAN,TURANLI SİBEL,GEZER AYDIN, Yayın Yeri:INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS ,2018
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

7- ON NEARLY PARAKAHLER MANIFOLDS
GEZER AYDIN,TURANLI SİBEL, Yayın Yeri:BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY ,2018
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

8- On 4-dimensional almost para-complex pure-Walker manifolds
İŞCAN MURAT,sarsılmaz hilmi,TURANLI SİBEL, Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

9- Curvature properties of anti-Kahler-Codazzi manifolds
SALIMOV ARİF, TURANLI SİBEL, Yayın Yeri:COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE ,2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

10- On an isotropic property of anti-Kahler-Codazzi manifolds
SALIMOV ARİF,AKBULUT KÜRŞAT,TURANLI SİBEL, Yayın Yeri:COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE ,2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

11- Differential geometry of Walker manifolds
SALIMOV ARİF, İŞCAN MURAT, TURANLI SİBEL, Yayın Yeri:Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki ,2011
Uluslararası Hakemli MathSciNet, Özgün Makale

1- Properties of Nearly Para-Kähler Manifolds
TURANLI SİBEL,GEZER AYDIN 03.07.2017, Yayın Yeri:15th International Geometry Symposium Uluslararası Özet bildiri

2- Some Properties of Kahler-Norden-Codazzi Golden Structures on Pseudo-Riemannian Manifolds
TURANLI SİBEL,GEZER AYDIN 18.09.2017, Yayın Yeri:International Conference in Functional Analysis dedicated to the 125 th anniversary of STEFAN BANACH Uluslararası Özet bildiri

3- Opposite Almost Complex Structures on Norden Walker Manifolds
SALIMOV ARİF,TURANLI SİBEL 18.04.2017, Yayın Yeri:2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES Uluslararası Özet bildiri

4- Curvature Properties of anti-Kahler-Codazzi Manifolds
SALIMOV ARİF,TURANLI SİBEL 26.08.2013, Yayın Yeri:2nd INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS Uluslararası Özet bildiri

5- WALKER MANİFOLDU ÜZERİNDEKİ ANTİ-KAHLER-CODAZZİ YAPISI
SALIMOV ARİF,TURANLI SİBEL 15.05.2014, Yayın Yeri:13. Matematik Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

6- On an Isotropic Property of Anti-Kahler-Codazzi Manifolds
SALIMOV ARİF,AKBULUT KÜRŞAT,TURANLI SİBEL 25.08.2014, Yayın Yeri:3rd INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS Uluslararası Özet bildiri

7- Anti-Kahler-Codazzi Structures on Walker Manifolds
SALIMOV ARİF,TURANLI SİBEL 31.08.2015, Yayın Yeri:4th INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS Uluslararası Özet bildiri

8- Properties of anti-Kahler-Codazzi Manifolds
TURANLI SİBEL,GEZER AYDIN 04.05.2018, Yayın Yeri:3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES, CMES 2018 Uluslararası Özet bildiri

9- Codazzi Couplings of Riemannian Manifolds with a Structure of Electromagnetic Type
GEZER AYDIN, TURANLI SİBEL, UÇAN SEDANUR 19.06.2019, Yayın Yeri:17TH INTERNATIONAL GEOMETRY SYMPOSIUM Uluslararası Özet bildiri

10- Nearly Metallic Kähler Manifolds
TURANLI SİBEL, GEZER AYDIN, ALTINTAŞ ELİF 04.07.2018, Yayın Yeri:16th International Geometry Symposium Uluslararası Özet bildiri

11- Some Properties of Codazzi Couplings
TURANLI SİBEL 20.11.2020, Yayın Yeri:3 rd International Conference on Mathematical and Related Sciences: Current Trends and Developments Uluslararası Özet bildiri

12- A STUDY ON CONJUGATE CONNECTIONS ON PARA ANTI-HERMITIAN MANIFOLDS
TURANLI SİBEL, UÇAN SEDANUR 20.05.2022, Yayın Yeri:6th International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences Uluslararası Özet bildiri

13- Special Connections on Pure Metric 𝒇 −Kahlerian Manifolds
TURANLI SİBEL 20.07.2022, Yayın Yeri:3rd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences Uluslararası Özet bildiri

14- Notes on Some Connections of Electromagnetic Type Structures and Their Applications
TURANLI SİBEL 21.06.2022, Yayın Yeri:6th INTERNATIONAL HYBRID CONFERENCE ON MATHEMATICS Uluslararası Özet bildiri

1- Düzlem Geometri
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

2- Diferansiyel Geometri II
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

3- Analitik Geometri II
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

4- Diferansiyellenebilir Manifoldlar II
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

5- Diferansiyellenebilir Manifoldlar I
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

6- İleri Diferansiyel Geometri I
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

7- İleri Diferansiyel Geometri I
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

8- Matematik I
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

9- Matematik Tarihi
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

10- Diferansiyel Geometri I
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

11- Analitik Geometri I
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

12- Temel Bilgisayar Uygulamaları
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

13- Diferansiyel Geometri II
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

14- Analitik Geometri II
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

15- Diferansiyel Geometri I
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

16- Analitik Geometri I
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

17- Matematik I
Lisans 2016-2017 Türkçe 4

18- Matematik I
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

19- Olasılık ve İstatistik
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

20- Matematik I
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

21- Matematik II
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

22- Diferansiyel Geometri II
Lisans 2020-2021 Türkçe 4

23- Analitik Geometri II
Lisans 2020-2021 Türkçe 4

24- Matematik II
Lisans 2020-2021 Türkçe 4

25- Diferansiyel Geometri I
Lisans 2020-2021 Türkçe 4

26- Analitik Geometri I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

27- Analitik Geometri II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

28- Matematik II
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

29- Matematik I
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

30- Lineer Cebir
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

31- Lineer Cebir I
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

32- Analitik Geometri I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

33- Diferansiyellenebilir Manifoldlar II
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

34- İleri Diferansiyel Geometri II
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

35- Analitik Geometri II
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

36- İleri Diferansiyel Geometri I
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

37- Analitik Geometri I
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

38- Biyoistatistik
Lisans 2017-2018 Türkçe 2

39- Matematik Tarihi II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

40- Tensör Analiz
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

41- Biyoistatistik
Lisans 2016-2017 Türkçe 2

42- Matematik Tarihi II
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

43- Diferansiyel Geometri
Lisans 2016-2017 Türkçe 4

44- Bilgisayar-I
Lisans 2016-2017 Türkçe 2

45- Tensör Analiz
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

46- Matematik Tarihi II
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

47- Diferansiyel Geometri
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

48- Matematik-II
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

49- Temel Bilgisayar Uygulamaları
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

50- Tensör Analiz
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

51- Olasılık
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

52- Lineer Cebir-I
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

53- Matematik-I
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

1- Yüksek Lisans
Para norden manifoldlarında Codazzi çiftlerinin bazı özellikleri SEDANUR, Tamamlandı SEDANUR UÇAN Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Hermitian Metrikler ELİF, Devam Ediyor ELİF ÇETİNKAYA Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

1- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

2- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

3- Eğitim ve Öğretim Komisyon Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

4- Kalite Komisyon Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

5- Dekan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

6- Bologna Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 2017

7- Erasmus Koordinatörü .
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 2017

8- Bölüm Başkan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2021

9- Fakülte Tanıtım Komisyonu Üyesi.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022 2023

10- Bölüm Başkan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

11- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018

2023 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow