Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ (DR), 2012, 2016

Yüksek Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ), 2010, 2012

Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2005, 2009

1- ”İlköğretim Okullarındaki Beden Eğitimi öğretimini İzleme Çalışması: Sakarya İl örneği
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- Multidisipliner Bakışla Spor Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri>Egzersiz ve Spor Psikolojisi
BEDİR DENİZ, NAMLI SEVİNÇ, Özdemir Bumin Kağan, Kılıç Sedat, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY Uluslararası Bölüm(ler)

2- SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
YAMAN ÇETİN,NAMLI SEVİNÇ,ŞAHAN SERAY Uluslararası Bölüm(ler)

3- Farklı Yaklaşımlarla Spor Bilimi Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
BABA KAYA HANDE,NAMLI SEVİNÇ Uluslararası Bölüm(ler)

4- Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
NAMLI SEVİNÇ Uluslararası Bölüm(ler)

5- Beslenme ve Obezite Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
NAMLI SEVİNÇ Uluslararası Bölüm(ler)

6- Spor Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
NAMLI SEVİNÇ,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL Uluslararası Bölüm(ler)

7- HER YÖNÜYLE SPOR Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
NAMLI SEVİNÇ,YAMAN ÇETİN Uluslararası Bölüm(ler)

8- Spor Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
NAMLI SEVİNÇ,SUVEREN SİBEL Uluslararası Bölüm(ler)

1- Uluslararası
Kalite Yönetimi ISO 9001 Kalite Yönetimi Eğitimleri 01.03.2004 30.03.2004

2- Ulusal
Can Kurtaranlık ve İlk yardım Kursu 2. Kademe Can Kurtaranlık ve İlk yardım Kursu 01.05.2006 07.05.2006

3- Ulusal
Antrenörlük Badminton 1. Kademe Antrenörlüğü 08.05.2011 19.05.2011

1- ÜNİLİG’de Yarışan Sporcuların Müsabaka Öncesi Zihinsel Hazır Oluş ve Duygu İfadelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
TR DİZİN TURAN MURAT, NAMLI SEVİNÇ, BEDİR DENİZ, Özlük Mehmet Salih Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
2 121 , 113

2- TAKIM VE BİREYSEL SPORLARDA SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI SAĞLIKLI BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMUN BELİRLEYİCİSİ MİDİR?
TR DİZİN TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL, NAMLI SEVİNÇ, CİCİOĞLU HALİL İBRAHİM Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
4 134 10.33689/spormetre.915191, 124

3- Aktif Sporcuların Yaralanma Sonrası Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Endekste taranmıyor NAMLI SEVİNÇ,BUZDAĞLI YUSUF Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
4 480 , 469

4- Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık ve Empati Düzeyleri/Erzurum Teknik Üniversitesi Örneği
Endekste taranmıyor GENÇOĞLU CEBRAİL,NAMLI SEVİNÇ Sport Sciences
3 43 http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2020.15.3.2B0125, 33

5- The Relationship between Attitudes towards Digital Gaming and Sports
Journals Indexed in Eric NAMLI SEVİNÇ,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL The Turkish Online Journal of Educational Technology
1 52 , 40

6- Adaptation Levels and Expectations of Students with Disabilities in Physical Education and Sports Departments of Universities
ESCI NAMLI SEVİNÇ, SUVEREN SİBEL ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION
3 469 10.21565/ozelegitimdergisi.440429,

7- Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: TRA1 Alt Bölgesi Üniversiteleri Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Üzerine Bir Araştırma
Internation Scientific Indexing (ISI) NAMLI SEVİNÇ,KAYA ABDULKADİR ETÜ Sosyal Enstitüsü Dergisi
9 174 http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.126, 155

8- Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Tespiti: Atatürk Üniversitesi Örneği
TR DİZİN NAMLI SEVİNÇ,KAYA ABDULKADİR OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi
19 982 10.26466/opus.601969, 960

9- Examining Teaching Styles of Academicians Employed in Faculties of Sports Sciences
Journals Indexed in Eric NAMLI SEVİNÇ,TÜRKELİ ANIL Asian Journal of Education and Training
3 472 https://doi.org/10.20448/journal.522.2019.53.467.472, 462

10- Examination of Physical Education and Sports Undergraduate Programs of the Bologna Process Countries (Poland-Turkey Case)
Journals Indexed in Eric NAMLI SEVİNÇ Comparative Professional Pedagogy
2 39 https://doi.org/10.2478/rpp-2019-0016Open access, 29

11- Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinde Okuyan Engelli Öğrencilerin Uyum Düzeyleri ve Beklentileri
TR DİZİN NAMLI SEVİNÇ,SUVEREN SİBEL Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
3 470 https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.440429, 445

12- Is Mental Toughness in Elite Athletes a Predictor of Moral Disengagement in Sports?
Journals Indexed in Eric NAMLI SEVİNÇ,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL Journal of Education and Learning
6 64 doi:10.5539/jel.v8n6p56, 56

13- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU KİMLİKLERİ VE BAŞARI YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Endekste taranmıyor BABA KAYA HANDE, NAMLI SEVİNÇ, TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL Erzurum Teknik Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi
7 196 10.29157/etusbe.126, 179

14- RESEARCH ON OCCUPATIONAL ANXIETIES OFTHE TEACHER CANDIDATES STUDYING ATPHYSICAL EDUCATION AND SPORTSTEACHING DEPARTMENT
Endekste taranmıyor NAMLI SEVİNÇ,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,TÜRKELİ ANIL,HAZAR ZEKİHAN NİĞDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
1 47 , 38

15- Bireysel ve Takım Sporcularının Karar Verme Stilleri ve Mental İyi Oluş Düzeyleri
Endekste taranmıyor TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,NAMLI SEVİNÇ,HAZAR ZEKİHAN,TÜRKELİ ANIL,CİCİOĞLU HALİL İBRAHİM CBÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
1 191 , 176

16- EXAMINATION OF THE VALUES GAINED BY HIGH SCHOOL STUDENTSTHROUGH PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSON
Endekste taranmıyor TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,İLHAN EKREM LEVENT,CİCİOĞLU HALİL İBRAHİM,NAMLI SEVİNÇ OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS, SERIES PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH
2 463 , 458

17- Futbol ve Voleybol Oyuncularının Grup Sargınlığı Ve Empati Düzeyi
Internation Scientific Indexing (ISI) TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,NAMLI SEVİNÇ,CİCİOĞLU HALİL İBRAHİM SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMARTJOURNAL)
13 859 , 846

18- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ODAKLANMA DÜZEYLERİ
Endekste taranmıyor NAMLI SEVİNÇ,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,CİCİOĞLU HALİL İBRAHİM Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
4 51 , 43

19- Beden Eğitimi ve Spor Alanında Pedagojik Formasyon Alan Öğrencilerin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi
Endekste taranmıyor TÜRKELİ ANIL,HAZAR ZEKİHAN,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,NAMLI SEVİNÇ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
4 19 , 12

20- Beden Eğitimi ve Spor Alanında Pedagojik Formasyon Alan Öğrencilerin Öğretmen Özyeterlikleri ile Mesleğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Endekste taranmıyor TÜRKELİ ANIL,HAZAR ZEKİHAN,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,NAMLI SEVİNÇ İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
3 11 , 1

21- ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLŞKİNİN İNCELENMESİ
EBSCO HAZAR ZEKİHAN,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,NAMLI SEVİNÇ,TÜRKELİ ANIL NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
3 331 , 320

22- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMLARINDA OKUYAN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMLERİNE UYUMLARINI TESPİT ETMEK AMACIYLA ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
EBSCO NAMLI SEVİNÇ,SUVEREN SİBEL NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
3 353 , 340

23- Öğretmenlik uygulaması dersine katılan uygulama öğretmeni ve öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine ilişkin görüşleri.
Endekste taranmıyor YILMAZ AYNUR,NAMLI SEVİNÇ İnsan Bilimleri Dergisi
3 3077 , 3061

24- DEVELOPING SCALE FOR ATTITUDE TOWARDS SPORT HISTORY LESSON
TR DİZİN YILMAZ AYNUR,NAMLI SEVİNÇ,KAN ADNAN Akademik Sosyal Bilimler Dergisi
12 59 , 49

1- Spor Endeksi Ve Pazar Endeksi Duyarlılığının İncelenmesi: Borsa İstanbul Örneği
KAYA ABDULKADİR,NAMLI SEVİNÇ Uluslararası Tam metin bildiri

2- Spor Kulüplerinin Finansal Performansının Topsis Analizi İle Test Edilmesi: Bist Spor Faaliyetleri Sektörü Üzerine Bir Uygulama
KAYA ABDULKADİR,NAMLI SEVİNÇ Uluslararası Tam metin bildiri

3- Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Tespiti: Atatürk Üniversitesi Örneği
NAMLI SEVİNÇ,KAYA ABDULKADİR Uluslararası Tam metin bildiri

4- Spor Kulüplerinin Finansal Performansının Topsis Analizi ile Test Edilmesi: BIST Spor Faaliyetleri Sektörü Üzerine Bir Uygulama
KAYA ABDULKADİR,NAMLI SEVİNÇ Uluslararası Tam metin bildiri

5- Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygılarının İncelenmesi
NAMLI SEVİNÇ,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,TÜRKELİ ANIL,HAZAR ZEKİHAN Uluslararası Özet bildiri

6- Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Başarı Yönelim Düzeylerinin İncelenmesi
ÇALAN RABİA,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,CİCİOĞLU HALİL İBRAHİM,NAMLI SEVİNÇ Uluslararası Özet bildiri

7- KAYAK SPORCULARININ CESARET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,NAMLI SEVİNÇ Uluslararası Tam metin bildiri

8- BİREYSEL VE TAKIM SPORCULARININ SPORCU KİMLİK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ
NAMLI SEVİNÇ,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL Uluslararası Tam metin bildiri

9- EXPLORİNG THE ATTİTUDES OF THE STUDENTS MAJORİNG İN SPORTS SCİENCES TOWARDS THE TYPES OF DİSTANCE EDUCATİON ENVİRONMENTS DURİNG THE PANDEMİC
NAMLI SEVİNÇ, BEDİR DENİZ, Karabacak Büşra Uluslararası Tam metin bildiri

10- PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARI VE COVID – 19’A YAKALANMA KAYGISININ İNCELENMESİ
BEDİR DENİZ, NAMLI SEVİNÇ, AĞDUMAN FATİH, Gezer Ekrem Uluslararası Tam metin bildiri

11- ALAN BİLGİSİ SINAVI ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINDA UYGULANMALI MI? BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖRNEĞİ
TÜRKELİ ANIL, NAMLI SEVİNÇ Uluslararası Tam metin bildiri

12- Lisans Öğrencilerinin Finansal Tutum Ve Davranışlarının Ölçülmesi: Spor Bilimleri Fakültesi Örneği
NAMLI SEVİNÇ,KAYA ABDULKADİR Uluslararası Tam metin bildiri

13- Spor yapan ve yapmayan otistik engelli bireylerin davranış ve motor performanslarının karşılaştırılması
NAMLI SEVİNÇ, YAMAN ÇETİN Uluslararası

14- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ
TÜRKELİ ANIL,NAMLI SEVİNÇ Uluslararası Tam metin bildiri

15- Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitici Eğitimi KurslarınınVerimlilik Düzeylerinin İncelenmesi
NAMLI SEVİNÇ,TÜRKELİ ANIL Uluslararası Tam metin bildiri

16- Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Odaklanma Düzeyleri
NAMLI SEVİNÇ,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,HAZAR ZEKİHAN,TÜRKELİ ANIL,CİCİOĞLU HALİL İBRAHİM Uluslararası Özet bildiri

17- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin İncelenmesi
TÜRKELİ ANIL,NAMLI SEVİNÇ Uluslararası Tam metin bildiri

18- Ölçme araçlarına yönelik beden eğitimi öğretmen adaylarının görüşleri
NAMLI SEVİNÇ,YILMAZ AYNUR Uluslararası Tam metin bildiri

19- Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi
KOCABATMAZ HANDAN,NAMLI SEVİNÇ Uluslararası Özet bildiri

1- Öğretim Teknolojileri
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

2- Eğitim Tarihi
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

3- Eğitim Sosyolojisi
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

4- Eğitime Giriş
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

5- Öğretim Teknolojileri
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

6- Sını Yönetimi
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

7- Eğitim Sosyolojisi
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

8- Öğretim İlke ve Yöntemleri
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

9- Hareket Eğitimi
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

10- Eğitime Giriş
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

11- Takım Sporları
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

12- Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

13- Egzersiz Psikolojisi
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

14- Cimnastik
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

15- Atletizm
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

16- Eğitim Felsefesi
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

1- Yüksek Lisans
Yaz Spor Kampına Katılan Çocuklarda Yüzme Sporunun Çok Yönlü Etkilerinin İncelenmesi SEDA, Tamamlandı SEDA AKYEL Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018

2- Dekan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 2019

2020 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR