Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ (DR), 2012, 2016

Yüksek Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ), 2010, 2012

Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2005, 2009

1- ”İlköğretim Okullarındaki Beden Eğitimi öğretimini İzleme Çalışması: Sakarya İl örneği
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Bölüm Adı:Sportif Performansı Etkileyen Unsurlar; İmgeleme ve Motivasyonun Önemi, YILMAZ EDA, NAMLI SEVİNÇ Yayın Yeri:Duvar Yayınevi, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şerif ÖKMEN, Öğr. Gör. Mehmet SARIKAYA Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:15 ISBN:978-625-6585-05-8 Bölüm Sayfaları:61-76

2- SPOR BİLİMLERİNDE İLERİ VE ÇAĞDAŞ ÇALIŞMALAR 2
Bölüm Adı:Sporda Psikolojik Beceri Antrenmanları, NAMLI SEVİNÇ, YILMAZ EDA Yayın Yeri:Duvar Yayınevi, Editör: Doç. Dr. Nevzat DİNÇER, Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:17 ISBN:978-625-6643-12-3 Bölüm Sayfaları:64-81

3- Multidisipliner Bakışla Spor
Bölüm Adı:Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi, BEDİR DENİZ, NAMLI SEVİNÇ, Özdemir Bumin Kağan, Kılıç Sedat, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY Yayın Yeri:Güvenplus, Editör: Gülten Hergüner, Mehmet Güçlü, Çetin Yaman, Ali Serdar Yücel Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:303 ISBN:978-625-7367-41-7 Bölüm Sayfaları:229-249

4- SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ
Bölüm Adı:OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN EGZERSİZ UYGULAMALARI VE AMAÇLARI., YAMAN ÇETİN,NAMLI SEVİNÇ,ŞAHAN SERAY Yayın Yeri:GÜVEN PLUS, Editör: Gülten Hergüner, Ali Serdar Yücel Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:33 ISBN:978-605-7594-53-2 Bölüm Sayfaları:318-350

5- Farklı Yaklaşımlarla Spor Bilimi
Bölüm Adı:BİREYSEL VE TAKIM SPORCULARININ BİLİNÇLİ FARKINDALIK (MINDFULNESS) DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, BABA KAYA HANDE,NAMLI SEVİNÇ Yayın Yeri:LAMBERT AKADEMİ, Editör: Oğuzhan DALKIRAN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:14 ISBN:978-620-3-19859-1 Bölüm Sayfaları:123-136

6- Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II
Bölüm Adı:KORONA VİRÜS’E (COVİD- 19) YAKALANMA KAYGILARI HANGİ DÜZEYDE? SPORCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, NAMLI SEVİNÇ Yayın Yeri:GECE AKADEMİ, Editör: Özgür KARATAŞ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:14 ISBN:978-625-7319-01-0 Bölüm Sayfaları:137-150

7- Beslenme ve Obezite
Bölüm Adı:KIŞ SPORLARI İLE UĞRAŞAN SPORCULARIN SAĞLIKLIBESLENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI., NAMLI SEVİNÇ Yayın Yeri:Güven Plus A.Ş, Editör: Çetin YAMAN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:206 ISBN:978-605-7594-08-2 Bölüm Sayfaları:178-193

8- Spor Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar
Bölüm Adı:SPORCULARDA TÜKENMİŞLİK, AHLAKTANUZAKLAŞMA VE FAİR PLAY, NAMLI SEVİNÇ,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL Yayın Yeri:Gece Kitaplığı, Editör: Özgür KARATAŞ, Kemal KURAK ,Oktay KIZAR Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:415 ISBN:978-605-7749-91-8 Bölüm Sayfaları:313-329

9- HER YÖNÜYLE SPOR
Bölüm Adı:OTİZM VE EGZERSİZ İLİŞKİSİ, NAMLI SEVİNÇ,YAMAN ÇETİN Yayın Yeri:Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, Editör: HERGÜNER GÜLTEN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:17 ISBN:978-605-7594-10-5 Bölüm Sayfaları:212-228

10- Spor Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar
Bölüm Adı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ENGELLİÖĞRENCİLERİN FİZİKİ VE SOSYAL ALANLARA İLİŞKİN SORUNLARI, NAMLI SEVİNÇ,SUVEREN SİBEL Yayın Yeri:Gece Kitaplığı, Editör: Prof. Dr. Kadir PEPEDr. Öğrt. Üyesi Özgür KARATAŞ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:314 ISBN:978-605-288-794-3 Bölüm Sayfaları:9-34

1- Uluslararası
Kalite Yönetimi ISO 9001 Kalite Yönetimi Eğitimleri 01.03.2004 30.03.2004

2- Ulusal
Can Kurtaranlık ve İlk yardım Kursu 2. Kademe Can Kurtaranlık ve İlk yardım Kursu 01.05.2006 07.05.2006

3- Ulusal
Antrenörlük Badminton 1. Kademe Antrenörlüğü 08.05.2011 19.05.2011

1- Sporcuların Batıl İnanç, Sürekli ve Durumluk Kaygı Düzeylerinin Takım ve Bireysel Sporlar Açısından İncelenmesi
BEDİR DENİZ, NAMLI SEVİNÇ, YILMAZ EDA, Yumuş Hazal, Köylü Emre, Yayın Yeri:Gazi Antep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli Asos İndeks, Özgün Makale

2- Investigation of Trait Anxiety and Death Anxiety Experienced in the Covid 19 Pandemic in Terms of Physical Activity Status
BEDİR DENİZ, NAMLI SEVİNÇ, Yayın Yeri:Education Quarterly Reviews ,2023
Uluslararası Hakemli ERIC, Özgün Makale

3- ÜNİLİG’de Yarışan Sporcuların Müsabaka Öncesi Zihinsel Hazır Oluş ve Duygu İfadelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
TURAN MURAT, NAMLI SEVİNÇ, BEDİR DENİZ, Özlük Mehmet Salih, Yayın Yeri:Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

4- TAKIM VE BİREYSEL SPORLARDA SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI SAĞLIKLI BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMUN BELİRLEYİCİSİ MİDİR?
TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL, NAMLI SEVİNÇ, CİCİOĞLU HALİL İBRAHİM, Yayın Yeri:Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ,2021
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

5- Aktif Sporcuların Yaralanma Sonrası Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
NAMLI SEVİNÇ,BUZDAĞLI YUSUF, Yayın Yeri:Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ,2020
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

6- Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık ve Empati Düzeyleri/Erzurum Teknik Üniversitesi Örneği
GENÇOĞLU CEBRAİL,NAMLI SEVİNÇ, Yayın Yeri:Sport Sciences ,2020
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

7- The Relationship between Attitudes towards Digital Gaming and Sports
NAMLI SEVİNÇ,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL, Yayın Yeri:The Turkish Online Journal of Educational Technology ,2020
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric , Özgün Makale

8- Adaptation Levels and Expectations of Students with Disabilities in Physical Education and Sports Departments of Universities
NAMLI SEVİNÇ, SUVEREN SİBEL, Yayın Yeri:ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION ,2019
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

9- Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: TRA1 Alt Bölgesi Üniversiteleri Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Üzerine Bir Araştırma
NAMLI SEVİNÇ,KAYA ABDULKADİR, Yayın Yeri:ETÜ Sosyal Enstitüsü Dergisi ,2019
Ulusal Hakemli Internation Scientific Indexing (ISI), Özgün Makale

10- Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Tespiti: Atatürk Üniversitesi Örneği
NAMLI SEVİNÇ,KAYA ABDULKADİR, Yayın Yeri:OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi ,2019
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

11- Examining Teaching Styles of Academicians Employed in Faculties of Sports Sciences
NAMLI SEVİNÇ,TÜRKELİ ANIL, Yayın Yeri:Asian Journal of Education and Training ,2019
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric , Özgün Makale

12- Examination of Physical Education and Sports Undergraduate Programs of the Bologna Process Countries (Poland-Turkey Case)
NAMLI SEVİNÇ, Yayın Yeri:Comparative Professional Pedagogy ,2019
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric , Özgün Makale

13- Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinde Okuyan Engelli Öğrencilerin Uyum Düzeyleri ve Beklentileri
NAMLI SEVİNÇ,SUVEREN SİBEL, Yayın Yeri:Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi ,2019
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

14- Is Mental Toughness in Elite Athletes a Predictor of Moral Disengagement in Sports?
NAMLI SEVİNÇ,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL, Yayın Yeri:Journal of Education and Learning ,2019
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric , Özgün Makale

15- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU KİMLİKLERİ VE BAŞARI YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
BABA KAYA HANDE, NAMLI SEVİNÇ, TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi ,2018
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

16- RESEARCH ON OCCUPATIONAL ANXIETIES OFTHE TEACHER CANDIDATES STUDYING ATPHYSICAL EDUCATION AND SPORTSTEACHING DEPARTMENT
NAMLI SEVİNÇ,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,TÜRKELİ ANIL,HAZAR ZEKİHAN, Yayın Yeri:NİĞDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ ,2018
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

17- Bireysel ve Takım Sporcularının Karar Verme Stilleri ve Mental İyi Oluş Düzeyleri
TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,NAMLI SEVİNÇ,HAZAR ZEKİHAN,TÜRKELİ ANIL,CİCİOĞLU HALİL İBRAHİM, Yayın Yeri:CBÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ ,2018
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

18- EXAMINATION OF THE VALUES GAINED BY HIGH SCHOOL STUDENTSTHROUGH PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSON
TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,İLHAN EKREM LEVENT,CİCİOĞLU HALİL İBRAHİM,NAMLI SEVİNÇ, Yayın Yeri:OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS, SERIES PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH ,2018
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

19- Futbol ve Voleybol Oyuncularının Grup Sargınlığı Ve Empati Düzeyi
TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,NAMLI SEVİNÇ,CİCİOĞLU HALİL İBRAHİM, Yayın Yeri:SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMARTJOURNAL) ,2018
Uluslararası Hakemli Internation Scientific Indexing (ISI), Özgün Makale

20- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ODAKLANMA DÜZEYLERİ
NAMLI SEVİNÇ,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,CİCİOĞLU HALİL İBRAHİM, Yayın Yeri:Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ,2018
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

21- ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLŞKİNİN İNCELENMESİ
HAZAR ZEKİHAN,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,NAMLI SEVİNÇ,TÜRKELİ ANIL, Yayın Yeri:NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ ,2017
Ulusal Hakemli EBSCO, Özgün Makale

22- Beden Eğitimi ve Spor Alanında Pedagojik Formasyon Alan Öğrencilerin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi
TÜRKELİ ANIL,HAZAR ZEKİHAN,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,NAMLI SEVİNÇ, Yayın Yeri:GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ ,2017
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

23- Beden Eğitimi ve Spor Alanında Pedagojik Formasyon Alan Öğrencilerin Öğretmen Özyeterlikleri ile Mesleğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
TÜRKELİ ANIL,HAZAR ZEKİHAN,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,NAMLI SEVİNÇ, Yayın Yeri:İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ,2017
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

24- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMLARINDA OKUYAN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMLERİNE UYUMLARINI TESPİT ETMEK AMACIYLA ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
NAMLI SEVİNÇ,SUVEREN SİBEL, Yayın Yeri:NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ ,2017
Ulusal Hakemli EBSCO, Özgün Makale

25- Öğretmenlik uygulaması dersine katılan uygulama öğretmeni ve öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine ilişkin görüşleri.
YILMAZ AYNUR,NAMLI SEVİNÇ, Yayın Yeri:İnsan Bilimleri Dergisi ,2017
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

26- DEVELOPING SCALE FOR ATTITUDE TOWARDS SPORT HISTORY LESSON
YILMAZ AYNUR,NAMLI SEVİNÇ,KAN ADNAN, Yayın Yeri:Akademik Sosyal Bilimler Dergisi ,2013
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

1- Sporcularda Öz Şefkat ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
YILMAZ EDA, NAMLI SEVİNÇ 25.11.2023, Yayın Yeri:1. BİLSEL INTERNATIONAL HARPUT SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS, Uluslararası Tam metin bildiri

2- TEORİK Mİ? PRATİK Mİ? ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
YILMAZ EDA, NAMLI SEVİNÇ 21.12.2023, Yayın Yeri:4. Uluslararası Spor ve Sosyal Bilimlere Multidisipliner Yaklaşım Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

3- Spor Endeksi Ve Pazar Endeksi Duyarlılığının İncelenmesi: Borsa İstanbul Örneği
KAYA ABDULKADİR,NAMLI SEVİNÇ 05.09.2019, Yayın Yeri:4. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES Uluslararası Tam metin bildiri

4- Spor Kulüplerinin Finansal Performansının Topsis Analizi İle Test Edilmesi: Bist Spor Faaliyetleri Sektörü Üzerine Bir Uygulama
KAYA ABDULKADİR,NAMLI SEVİNÇ 05.09.2019, Yayın Yeri:4. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES Uluslararası Tam metin bildiri

5- Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Tespiti: Atatürk Üniversitesi Örneği
NAMLI SEVİNÇ,KAYA ABDULKADİR 02.05.2019, Yayın Yeri:Al Farabı 5th International Conference on Social Sciences Uluslararası Tam metin bildiri

6- Spor Kulüplerinin Finansal Performansının Topsis Analizi ile Test Edilmesi: BIST Spor Faaliyetleri Sektörü Üzerine Bir Uygulama
KAYA ABDULKADİR,NAMLI SEVİNÇ 05.09.2019, Yayın Yeri:4. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES Uluslararası Tam metin bildiri

7- Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygılarının İncelenmesi
NAMLI SEVİNÇ,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,TÜRKELİ ANIL,HAZAR ZEKİHAN 15.10.2017, Yayın Yeri:15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Uluslararası Özet bildiri

8- Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Başarı Yönelim Düzeylerinin İncelenmesi
ÇALAN RABİA,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,CİCİOĞLU HALİL İBRAHİM,NAMLI SEVİNÇ 07.05.2018, Yayın Yeri:”5. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress” Uluslararası Özet bildiri

9- KAYAK SPORCULARININ CESARET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,NAMLI SEVİNÇ 31.10.2018, Yayın Yeri:16th International Sport Sciences Congress Uluslararası Tam metin bildiri

10- BİREYSEL VE TAKIM SPORCULARININ SPORCU KİMLİK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ
NAMLI SEVİNÇ,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL 07.12.2018, Yayın Yeri:IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

11- EXPLORİNG THE ATTİTUDES OF THE STUDENTS MAJORİNG İN SPORTS SCİENCES TOWARDS THE TYPES OF DİSTANCE EDUCATİON ENVİRONMENTS DURİNG THE PANDEMİC
NAMLI SEVİNÇ, BEDİR DENİZ, Karabacak Büşra 10.06.2021, Yayın Yeri:4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Uluslararası Tam metin bildiri

12- PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARI VE COVID – 19’A YAKALANMA KAYGISININ İNCELENMESİ
BEDİR DENİZ, NAMLI SEVİNÇ, AĞDUMAN FATİH, Gezer Ekrem 25.11.2021, Yayın Yeri:1.ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

13- ALAN BİLGİSİ SINAVI ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINDA UYGULANMALI MI? BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖRNEĞİ
TÜRKELİ ANIL, NAMLI SEVİNÇ 25.11.2021, Yayın Yeri:1.ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

14- Lisans Öğrencilerinin Finansal Tutum Ve Davranışlarının Ölçülmesi: Spor Bilimleri Fakültesi Örneği
NAMLI SEVİNÇ,KAYA ABDULKADİR 02.11.2018, Yayın Yeri:ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

15- Spor yapan ve yapmayan otistik engelli bireylerin davranış ve motor performanslarının karşılaştırılması
NAMLI SEVİNÇ, YAMAN ÇETİN 08.11.2012, Yayın Yeri:2.ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE SPOR TURİZMİ KONGRESİ Uluslararası

16- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ
TÜRKELİ ANIL,NAMLI SEVİNÇ 05.09.2019, Yayın Yeri:4. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES Uluslararası Tam metin bildiri

17- Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitici Eğitimi KurslarınınVerimlilik Düzeylerinin İncelenmesi
NAMLI SEVİNÇ,TÜRKELİ ANIL 02.05.2019, Yayın Yeri:2. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

18- Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Odaklanma Düzeyleri
NAMLI SEVİNÇ,TEKKURŞUN DEMİR GÖNÜL,HAZAR ZEKİHAN,TÜRKELİ ANIL,CİCİOĞLU HALİL İBRAHİM 15.11.2017, Yayın Yeri:15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Uluslararası Özet bildiri

19- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin İncelenmesi
TÜRKELİ ANIL,NAMLI SEVİNÇ 02.05.2019, Yayın Yeri:2. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

20- Ölçme araçlarına yönelik beden eğitimi öğretmen adaylarının görüşleri
NAMLI SEVİNÇ,YILMAZ AYNUR 07.12.2018, Yayın Yeri:IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

21- Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi
KOCABATMAZ HANDAN,NAMLI SEVİNÇ 19.06.2013, Yayın Yeri:European Conference on Social and Behavioral Sciences Uluslararası Özet bildiri

1- Öğretim Teknolojileri
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

2- Eğitim Tarihi
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

3- Eğitim Sosyolojisi
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

4- Eğitime Giriş
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

5- Öğretim Teknolojileri
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

6- Sını Yönetimi
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

7- Eğitim Sosyolojisi
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

8- Öğretim İlke ve Yöntemleri
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

9- Hareket Eğitimi
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

10- Eğitime Giriş
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

11- Takım Sporları
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

12- Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

13- Egzersiz Psikolojisi
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

14- Cimnastik
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

15- Atletizm
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

16- Eğitim Felsefesi
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

1- Yüksek Lisans
Yaz spor kampına katılan çocuklarda yüzme sporunun çok yönlü etkilerinin incelenmesi SEDA, Tamamlandı SEDA AKYEL Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018

2- Dekan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 2019

2020 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow