Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü
Sevcan Kılıç Akıncı
Dr. Öğr. Üyesi

Post-Doktora UNIVERSITÄT LEIPZIG, , , 2007, 2008

Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 2002, 2008

Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1999, 2002

Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, 1995, 1999

1- İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi (III. Aşama) (Projedeki Görev:Kilit Uzman) ,Devam Ediyor, Avrupa Birliği, , ULUSLARARASI

1- e-İş, e-Devlet, eTİK Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ARSLAN MAHMUT,KILIÇ AKINCI SEVCAN,BAYHAN KARAPINAR PINAR ,Yıl :2007 Sayfa Sayısı: 150 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 9789756325827

2- Örgütlerin Verimlilikleri ile Çevresel Sosyal Sorumluluklarını Gerçekleştirme Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: KILIÇ AKINCI SEVCAN ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 191 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-2228-94-4

3- Yönetim ve Siyaset Değerlendirmeleri Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: YAYLALI MUAMMER,KILIÇ AKINCI SEVCAN ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 406 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-2149-45-4

1- Paydaş Yaklaşımının Yerel Önleme ve Güvenlik Planlarına Uygulanması: Türkiye’de Sivil Gözetimin Geliştirilmesi Örneği , CiteFactor Academic Scientific Journals, KILIÇ AKINCI SEVCAN, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2018

2- Influence of Person-Organisation-Fit on Work Engagement Through Enhanced Job Satisfaction: Test of Social Identity Theory , TR DİZİN, KILIÇ AKINCI SEVCAN, Business Management Studies: An International Journal,2018

3- Investigating The Role of Job Satisfaction: Does It Act As a Moderator or Mediator Between Organizational Identification and Work Engagement? , TR DİZİN, KILIÇ AKINCI SEVCAN, Business Management Studies: An International Journal,2018

4- Testing Mediating Effect of Individual Exchange Ideology on Distributive Justice and Work Engagement Relationship In a Collectivist Society , TR DİZİN, KILIÇ AKINCI SEVCAN, Business Management Studies: An International Journal,2018

5- Substitutes for Leadership Model Revisited: An Analysis of Construct Validity of Original Scales Developed by Kerr and Jermier , Internation Scientific Indexing (ISI), KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, Journal of Global Strategic Management,2016

6- Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkı Bağlamında Örgütlerin Çevresel Sosyal Sorumlulukları ve Performans Değerlendirme Teknikleri , TR DİZİN, KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2010

7- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Örgütlerin Çevresel Sosyal Sorumlulukları ve Çevre Yönetim Sistemleri , EBSCO, KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, EKEV Akademi Dergisi,2009

8- Reçete Tipi ve Doğaçlama İşletme Stratejileri: Toyota Şirketinin Uygulamaları , EBSCO, KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, EKEV Akademi Dergisi,2007

9- Attitudes Toward Women Managers in Turkey and Pakistan , SCOPUS, GÜNEY SEMRA,GOHAR RAHEEL,KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, Journal of International Women’s Studies,2006

1- Uluslararası , Özet bildiri, Evaluating The Effect of Precautions to Covid-19 Pandemic on Service Quality in Airports, AKINCI MEHMET MUTLU, KILIÇ AKINCI SEVCAN, POLONYA, The 4th Economics, Business & Organization Research Conference, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Stratejik Yönetim>Etik ve Uygulamalı Etik >Örgütsel Davranış

2- Uluslararası , Özet bildiri, Construction of A Brand-New Model to Strengthen Local Security Strategic Planning: Evidence from Turkey, KILIÇ AKINCI SEVCAN, POLONYA, The 4th Economics, Business & Organization Research Conference, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Stratejik Yönetim>Etik ve Uygulamalı Etik >Örgütsel Davranış

3- Uluslararası , Özet bildiri, Strategic Effect of Word of Mouth Marketing in Consumer Buying for Halal Food, KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, , YIRCoBS ’08, Yeditepe International Research Conference on Business Strategies, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Pazarlama

4- Uluslararası , Özet bildiri, Özel Sektördeki Paydaş Yönetimi Stratejik Planlama Modelinin Önleyici Yerel Güvenlik Planlarına Uygulanması: Türkiye Örneği, KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, TÜRKİYE, Business and Organization Research (International Conference), Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

5- Uluslararası , Özet bildiri, Mediating Effect of Individual Exchange Ideology on Distributive Justice and Work Engagement in A Collectivist Society, KILIÇ AKINCI SEVCAN, TÜRKİYE, Business and Organization Research (International Conference), İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

6- Uluslararası , Özet bildiri, Influence of Person-Organization-Fit on Employee Engagement Through Enhanced Job Satisfaction, KILIÇ AKINCI SEVCAN, TÜRKİYE, Business and Organization Research (International Conference), İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

7- Uluslararası , Özet bildiri, Moderating Effect of Job Satisfaction Between Organizational Identification and Work Engagement, KILIÇ AKINCI SEVCAN, TÜRKİYE, 1. BİTLİS Uluslararası Sosyo Ekonomik Araştırmalar ve Kalkınma Kongresi, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

8- Uluslararası , Özet bildiri, İç ve Dış Paydaş Beklentilerinin Stratejik Planlama Açısından Değerlendirilmesi, YAYLALI MUAMMER,KILIÇ AKINCI SEVCAN, TÜRKİYE, 1. BİTLİS Uluslararası Sosyo Ekonomik Araştırmalar ve Kalkınma Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

9- Uluslararası , , Citizen Participation Through Local Boards, KILIÇ AKINCI SEVCAN, TÜRKİYE, 4th Istanbul Human Secuirty Conference, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

10- Uluslararası , Tam metin bildiri, Environmental Social Responsibility of Turkish State and Private Sugar Firms in Terms of Business Ethics, AKINCI MEHMET MUTLU,KILIÇ AKINCI SEVCAN, TÜRKİYE, Professional Ethics in Business and Social Life, 21th EBEN Annual Conference, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

11- Uluslararası , Özet bildiri, Substitutes for Leadership Model Revisited: An Analysis of Construct Validity of Original Scales Developed by Kerr and Jermier, KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, TÜRKİYE, 6th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

12- Uluslararası , Özet bildiri, An Empirical Analysis of the Demographic Factors Effecting Ethical Perception of Police in Turkey, KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, ÇEK CUMHURİYETİ, 4th IISES International Academic Conference, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

1- Yönetim ve Organizasyon , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 9

2- Davranış Bilimleri , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 12

3- Modern Yönetim Teknikleri , Yüksek Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

4- Modern Yönetim Teknikleri , Yüksek Lisans, 2009-2010, Türkçe, 3

5- Modern Yönetim Teknikleri , Yüksek Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

6- AB'ye Üyelik Yoluunda Sivil Gözetimin Geliştirilmesi , Yüksek Lisans, 2009-2010, Türkçe, 3

7- AB'ye Üyelik Yolunda Sivil Gözetimin Geliştirilmesi , Yüksek Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

8- AB'ye Üyelik Yolunda Sivil Gözetimin Geliştirilmesi , Yüksek Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

9- AB'ye Üyelik Yolunda Türkiye'de Sivil Gözetimin Geliştirilmesi , Yüksek Lisans, 2009-2010, Türkçe, 1

10- AB'ye Üyelik Yolunda Türkiye'de Sivil Gözetimin Geliştirilmesi , Yüksek Lisans, 2011-2012, Türkçe, 1

11- TEMEL İŞLETMECİLİK , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

12- KAMU YÖNETİMİ , Lisans, 2009-2010, Türkçe, 3

13- Yönetim Bilimi , Lisans, 2009-2010, Türkçe, 3

14- İnsan Kaynakları Yönetimi , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

15- İnsan Kaynakları Yönetimi , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

16- Yönetim , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

17- KAMU YÖNETİMİ , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

1- MYO/Yüksekokul Müdürü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2017,

2- Bölüm Başkan Yardımcısı. , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2010, 2011

3- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2011, 2013

2011 YARDIMCI DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2009 YARDIMCI DOÇENT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2007 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ UNIVERSITÄT LEIPZIG
2000 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ