Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT POLİTİKASI (DR), 2000, 2007

Yüksek Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MALİYE (YL) (TEZLİ), 1996, 1999

Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ, 1992, 1996

1- Vergiye Karşı Mükelleflerin Tutum ve Davranışları: Erzurum Alt Bölgesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

2- Vergiye Karşı Mükelleflerin Tutum ve Davranışları Erzurum Alt Bölgesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

3- Türkiye İle Nahçivan Arasındaki Sosyo Ekonomik İlişkilerin Analizi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

1- Türkiye Ekonomisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Para Politikası>Maliye Politikası , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: BEDİR KARA SERAP ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 368 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-8001-33-4

2- Vergiye Karşı Mükelleflerin Tutum ve Davranışları Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: BEDİR SERAP,ATEŞ ABDULKADİR,ALKAN ÖZDEMİR DİLEK ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 153 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-5339-56-2

3- Türkiye Ekonomisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Maliye Politikası>Para Politikası , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: BEDİR KARA SERAP ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 368 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-8001-33-4

4- Vergi Mükelleflerinin Vergi Karşısındaki Tutum ve Davranışları TRA1 Örneği Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK,Ateş Abdulkadir ,Yıl :2016 Sayfa Sayısı: 165 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: ISBN: 978-605-5339-56-2

5- Türkiye Ermenistan Sınır Kapıları Sorunsalı Ekonomik Analiz Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat , Tür: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: KARABULUT KEREM,ÖZDEMİR DİLEK,EŞSİZ FATMA PINAR,YALÇIN ALPER,BEDİR SERAP ,Yıl :2011 Sayfa Sayısı: 80 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-133-165-2

1- Wagner's Law vs. Keynesian Hypothesis: Empirical Evidence for G20 Countries , Ulrich;NSD - Norwegian Centre for Research Data;EBSCO A-to-Z;Google Scholar, Öztaşkın Hasan Serkan, BEDİR KARA SERAP, Advances in Economics and Business,2022

2- THE IMPACT OF GENDER INEQUALITIES IN EDUCATION ON INCOME , Ulrich's Periodicals Directory;J-Gate; NewJour; DOAJ; RePEc, BEDİR KARA SERAP, COŞKUN AYŞEGÜL, EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES,2020

3- IMPLICATIONS OF CAPITAL FLOWS FOR DOMESTIC CREDIT GROWTH: EVIDENCE FROM PANEL DATA ANALYSIS , Ulrich's Periodicals Directory;J-Gate; NewJour; DOAJ; RePEc;CrossRef Directory of Research Journals Indexing; Open Academic Journals Index, SOYDAN AYLİN, BEDİR KARA SERAP, Eurasian Journal of Economics and Finance,2020

4- Analyzing Factors Affecting Tax Morale Levels in Turkey Using Alternative Ordered Response Models , SSCI, ÇELİK ALİ KEMAL,ÖZDEMİR DİLEK,BEDİR SERAP, Transylvanian Review of Administrative Sciences,2019

5- TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TERRİTÖRAL KOMBİNE ÜLKELERİ , ISI, KARABULUT KEREM,ÖZDEMİR DİLEK,BEDİR KARA SERAP, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2019

6- Özel, Kamu ve Yabancı Tasarruf İlişkisi: Türkiye Örneği , Econlit,ULAKBİM, BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK,BOZKURT EDA, Ege Akademik Bakış,2017

7- Çevre Vergileri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki AB Ülkeleri için Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizleri , Ulakbim, ASOS, ProQuest, BEDİR SERAP,GÜNEŞ HASAN, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,2016

8- Healthcare Expenditure and Economic Growth in Developing Countries , EconLit,EBSCO A-to-Z,Google Scholar, BEDİR SERAP, Advances in Economics and Business,2016

9- IMPLICATIONS OF FDI FOR CURRENT ACCOUNT BALANCE A PANEL CAUSALITY ANALYSIS , •Ulrich's Periodicals Directory •Cabell's Directory •Google Scholar •ECONIS •CrossRef•Directory of Research Journals Indexing •Open Academic Journals Index•SHERPA/Romeo•EZB - Electronic Journals Library•Global Impact Factor•WorldCat•J-Gate•CiteFactor•NewJour•DOAJ•RePEc, BEDİR SERAP,SOYDAN AYLİN, EURASIAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE Online ISSN: 2148-0192,2016

10- External Debt and Economic Growth New Evidence for an Old Debate , ◾ECONLIT◾EBSCO◾ASOS◾Open J-Gate◾NewJour◾Copernicus◾Cabell's◾ISI - International Scientific Indexing (Impact Factor = 0.632)◾DRJI - Directory for Research Journals Indexing◾ISRA - International Society for Research Activity◾INFOBASEINDEX◾SIS - Scientific Indexing Services◾TUBITAK-DergiPark◾I2OR, SOYDAN AYLİN,BEDİR SERAP, Pressacademia,2015

11- The Asymmetric Impact of Growth Fluctuation on Human Development , •Ulrich's Periodicals Directory •Cabell's Directory •Google Scholar •CrossRef•Directory of Research Journals Indexing•Open Academic Journals Index•SHERPA/Romeo•EZB - Electronic Journals Library•Global Impact Factor•WorldCat•J-Gate•CiteFactor•NewJour•DOAJ•RePEc, BEDİR SERAP, Eurasian Journal of Social Sciences,2015

12- CO2 emissions and human development in OECD countries granger causality analysis with a panel data approach , EconLit, Google Scholar, EBSCO, ProQuest, ABI/INFORM, Business Source, Emerging Sources Citation Index, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), OCLC, Research Papers in Economics (RePEc), Summon by ProQuest, TOC Premier, BEDİR SERAP,YILMAZ VİLDAN MERVE, Eurasian Economic Review,2015

13- Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye Örneği , econlit, BOZKURT EDA,BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK,ÇAKMAK EROL, Maliye Dergisi,2014

14- Türkiye de Gelir Üzerinden Alınan Vergi Oranlarının Değerlendirilmesi Bir Anket Uygulamasının Sonuçları Azarbaycanın Vergi Jurnalı Sayı 4 ss 127 150 , arastırmax,econbız,akademik dizin,journal ındex,the europan library,gıf, Yakup YILDIZ, Serap BEDİR, Kerem KARABULUT, Azarbaycanın Vergi Jurnalı,2013

15- Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler , Sosyal, Serap BEDİR, Dilek POLAT, Arzu TURAL, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,2011

16- İç Borçların Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri , Sosyal, Serap BEDİR, Kerem KARABULUT, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,2011

17- Transfer Harcamaları ve Enflasyon İlişkisi , Sosyal, BEDİR SERAP, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,2001

1- Uluslararası , Özet bildiri, İstihdam Yaratmayan Büyüme: Türkiye’de Sektörel ve Bölgesel Uygulama (2004-2014), BEDİR SERAP,YÜCEL YUNUS,CAN HARUN, TÜRKİYE, ULUSLARARASI UYGULAMALI İŞLETME, YÖNETİM VE EKONOMİARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

2- Ulusal , Özet bildiri, YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE EKONOMİK BÜYÜME, CO2 EMİSYONLARI VE SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ, İNAN Kadir, BEDİR KARA SERAP, TÜRKİYE, II. Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi - Makro> CO2 Emisyonları, Sağlık Harcamaları, Yükselen Piyasa Ekonomileri, Panel Nedensellik

3- Uluslararası , Özet bildiri, Kaldor Büyüme Yasalarının Gelişmekte Olan Ülkelerde Geçerliliğinin Ampirik Analizi, BOZKURT EDA,BEDİR SERAP, , 17. Uluslararası Ekonometri Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

4- Uluslararası , Özet bildiri, Adjustment of HDI with the Inclusion of Loss Function for G-20 Countries, YILMAZ VİLDAN MERVE,BEDİR SERAP, , EBES, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

5- Uluslararası , Özet bildiri, Modelling the Relationship between Energy Dependency and Economic Growth: The Case of Turkey, BEDİR SERAP,YILMAZ VİLDAN MERVE,YARBAŞI İKRAM YUSUF, , EBES, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

6- Uluslararası , Özet bildiri, Impact of Capital Flows on Domestic Credit Evidence from PanelData Analysis, SOYDAN AYLİN,BEDİR SERAP, , 5. World CConference on Business, Economics and Management (BEM-2016), İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

7- Uluslararası , Tam metin bildiri, The Analysis of Socio Economic Relationship Between Turkey and Nakhichevan, BEDİR SERAP,KARABULUT KEREM, , I. International Igdır Symposium, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

8- Uluslararası , Özet bildiri, Granger Causality Between Total Expenditure on Health and GDP in Asian Countries and Turkey, BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK, , EBES, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

9- Uluslararası , Özet bildiri, The Asymmetric Impact of Growth Fluctuation on Human Development, BEDİR SERAP, , EBES, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

10- Uluslararası , Tam metin bildiri, Comparison of Main Economic Indicators of Turkey And Its Land Border Neigbour Countries International Conference on Business and Economics National Taipei University and Atatürk University 26 January 2008, KARABULUT KEREM,BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK, , International Conference on Business and Economics, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

11- Ulusal , Özet bildiri, Kamu Kesimi Yolsuzluklarının Büyüme Üzerine Etkileri, BAŞAR SELİM,BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK, TÜRKİYE, IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

12- Ulusal , Tam metin bildiri, Türkiye de Temel Siyasi Dönemler ve İktisat Politikaları, KARABULUT KEREM,ÖZDEMİR DİLEK,BEDİR SERAP, TÜRKİYE, Türkiye'de Siyasetin Dinamikleri Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

13- Ulusal , Özet bildiri, Narman Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Bilgi Tutum ve Davranışları, BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK,TURAL DİKMEN ARZU, TÜRKİYE, X.Ekonometri Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

14- Ulusal , Tam metin bildiri, Borçlanmanın Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri 24 25 Eylül 2009 İzmir, BEDİR SERAP,KARABULUT KEREM, TÜRKİYE, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

15- Uluslararası , Özet bildiri, CO2 Emissions and Human Development Granger Causality Analysis on OECD Countries with a Panel Data Approach, BEDİR SERAP,YILMAZ VİLDAN MERVE, PORTEKİZ, The 15th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

16- Uluslararası , Tam metin bildiri, Fiscal Deficit and Inflation New Evidences from Turkey Using Bounds Testing Approach, BEDİR SERAP,TURAL DİKMEN ARZU, , International Conference on Eurasian Aconomies, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

17- Uluslararası , Özet bildiri, The Relationship Between environmental Taxes and Economic Growth, BEDİR SERAP,GÜNEŞ HASAN, AVUSTURYA, 3.rd International Eurasian Conference on Mathematical Science and Applications, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

18- Uluslararası , Özet bildiri, Role of Foreign Debt in Financing Economic Growth A Panel Analysis, BEDİR SERAP,SOYDAN AYLİN, TÜRKİYE, The 16th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

19- Uluslararası , Tam metin bildiri, Avrasya Ekonomileri için Feldstein Horioka Bilmecesi, BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK,KARABULUT KEREM, , INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

1- Statik Panel Veri Analizi , Doktora, 2019-2020, Türkçe, 3

2- Kamu Maliyesi , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

3- Maliye Politikası , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

4- Makroiktisat II , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

5- Makroiktisat I , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

6- İleri Düzeyde Makroiktisat , Doktora, 2017-2018, Türkçe, 3

7- Makroiktisat I , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

8- Kamu Maliyesi , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

9- Maliye Teorisi ve Politikası , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

10- Makroiktisat II , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

11- Makroiktisat 1 , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

12- Makro İktisat Uygulamaları , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

13- Kamu Ekonomisi , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

14- Maliye Teorisi ve Politikası , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

15- Kamu Maliyesi , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

16- Makro İktisat II , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

17- Makro İktisat II , Yüksek Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

18- Makro İktisat I , Yüksek Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

19- Makro İktisat II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

20- Kamu Maliyesi , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

21- Makro İktisat I , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

22- Makro İktisat II , Yüksek Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

23- Makro İktisat I , Yüksek Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

24- İleri Düzeyde Makro İktisat , Doktora, 2015-2016, Türkçe, 3

25- Kamu Maliyesi , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

26- Maliye Politikası , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

27- Kamu Ekonomisi , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

28- Kamu Maliyesi , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

29- Makro İktsat II , Yüksek Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

30- İleri Düzeyde Makro İktisat , Doktora, 2013-2014, Türkçe, 3

31- Makro İktisat I , Yüksek Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

32- Makro İktisat I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Ab ve Oecd ülkelerinin gelir tüketim ilişkisinin eşbütünleşme analizi ile incelenmesi: Panel veri analizi, MUSTAFA, Tamamlandı, MUSTAFA KANTAR, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Vergi mükelleflerinin vergi karşısındaki tutum ve davranışları (Erzurum alt bölgesi), ABDULKADİR, Tamamlandı, ABDULKADİR ATEŞ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin gelir üzerine etkisi, AYŞEGÜL, Tamamlandı, AYŞEGÜL COŞKUN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans , Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi, HASAN SERKAN, Tamamlandı, HASAN SERKAN ÖZTAŞKIN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans , Tüketici kredilerinin cari işlemler açığı üzerindeki etkisi: Türkiye örneği, SAİM, Tamamlandı, SAİM GÖKKAYA, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

1- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2014,

2- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2012,

3- Dekan Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2015,

4- MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı. , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2007, 2009

5- MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı. , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 1999, 2003

6- Bölüm Başkanı. , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2008, 2011

7- Bölüm Başkanı. , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2001, 2007

1- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Dergi, Türkçe,

2- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat , Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi, Dergi, Türkçe,

3- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat , Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Dergi, Türkçe,

2011 YARDIMCI DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Ohio State University
2008 YARDIMCI DOÇENT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1997 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ