Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
özge gençer duman
öğr. gör.

Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ (DR), 2017,

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ (YL) (TEZLİ), 2012, 2016

Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ, 2007, 2011

1- Bireysel Tasarruf ve Yatırım Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

2- ETÜ KRİSTAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Proje Koordinatör Yrd. ULUSAL

3- DAP Bölgesi Okuma Eylem Planı Erzurum İli Pilot Uygulama Projesi
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı ULUSAL

1- Kamu Çalışanlarının Tasarruf Eğilimleri: TRA1 Bölgesi Örneği
Bölüm Adı:, KAYA ABDULKADİR, YARBAŞI İKRAM YUSUF, GENÇER ÖZGE Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:129 ISBN:978-625-8494-93-8 Bölüm Sayfaları:-

2- Erzurum İli Okuma Kültürünün Ekonomik ve Sosyal Analizi
Bölüm Adı:, DAŞTAN HÜSEYİN,KARACA NURAY,ÇALMAŞUR GÜRKAN,EKİNCİ OĞUZHAN,GENÇER ÖZGE,AKSAKAL ERDİ,LALOĞLU PINAR Yayın Yeri:İmaj Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:120 ISBN:978-605-5339-79-1 Bölüm Sayfaları:-

3- İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - II
Bölüm Adı:Covid-19’un Firma Performansına Etkisi: BİST Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü İncelemesi, ÖZTÜRK MERYEM, GENÇER DUMAN ÖZGE Yayın Yeri:Gece Kitaplığı, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:580 ISBN:978-625-8449-94-5 Bölüm Sayfaları:339-358

4- Güncel Finans Araştırmaları
Bölüm Adı:BİST İmalat Sanayi Firmalarının Çalışma Sermayesi Yönetimi ile Kârlılıkları Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi, ÖZTÜRK MERYEM,GENÇER ÖZGE Yayın Yeri:Akademisyen Yayınevi, Editör: Serkan Yılmaz KANDIR Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:978-625-7795-63-0 Bölüm Sayfaları:-

5- Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Muhasebe Derslerine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Bölüm Adı:, ÖZTÜRK MERYEM,GENÇER ÖZGE,KARCIOĞLU REŞAT Yayın Yeri:Gazi Kitapevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:978-625-7315-32-6 Bölüm Sayfaları:-

1- BİST Gıda, İçki ve Tütün Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Covid-19 Öncesi ile Covid-19 Dönemi Finansal Performanslarının Karşılaştırılması
ÖZTÜRK MERYEM, GENÇER DUMAN ÖZGE, Yayın Yeri:Social Sciences Studies Journal ,2021
Uluslararası Hakemli SOBİAD Atıf Dizini, Özgün Makale

2- Analysis of factors affecting alcohol and tobacco concurrent use by bivariate probit model in Turkey
ALKAN ÖMER, ABAR HAYRİ, GENÇER ÖZGE, Yayın Yeri:Environmental Science and Pollution Research ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

3- Firma Performasını Etkileyen Faktörler: BİST Gıda, İçki ve Tütün Sektörü için Panel Veri Analizi
ÖZTÜRK MERYEM,GENÇER ÖZGE, Yayın Yeri:Sosyal Bilimler Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Özgün Makale

4- Türk Bankacılık Sistemindeki Katılım Bankaları ile Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması (2016:Q1-2020:Q2 Dönemi)
ÖZTÜRK MERYEM,GENÇER ÖZGE, Yayın Yeri:Internatıonal Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) ,2020
Uluslararası Hakemli Social Science Research Network (SSRN), Özgün Makale

1- INVESTIGATION OF KEY FACTORS AFFECTING TOBACCO USE IN TURKEY BYGENERALIZED ORDERED LOGISTIC REGRESSION
ALKAN ÖMER,DEMİR AYŞENUR,GENÇER ÖZGE 07.12.2018, Yayın Yeri:IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

2- Alkol-Tütün Kullanımını Etkileyen Değişkenlerin Bivariate Probit Regresyon İle Analizi
ALKAN ÖMER,ABAR HAYRİ,GENÇER ÖZGE 02.06.2016, Yayın Yeri:17. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri

3- DETERMINING OF BASIC FACTORS AFFECTING SUCCESSFUL TOBACCO CESSATION
ALKAN ÖMER,DEMİR AYŞENUR,GENÇER ÖZGE 24.05.2017, Yayın Yeri:3RD INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS Uluslararası Özet bildiri

1- Uluslararası
Dergi Yrd. Editör Turkish Studies, Economics, Finance, Poiitics ÇALIŞKAN ABDULKERİM, KURT NECİP FAZIL, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, YÜCE MÜGE, GENÇER DUMAN ÖZGE, KANTAR MUHAMMED ASIM Türkçe 2021

2016 öğretim görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow