Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
özge gençer duman
öğr. gör.

Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ (DR), 2017,

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ (YL) (TEZLİ), 2012, 2016

Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ, 2007, 2011

1- Bireysel Tasarruf ve Yatırım Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

2- ETÜ KRİSTAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Proje Koordinatör Yrd. ULUSAL

3- DAP Bölgesi Okuma Eylem Planı Erzurum İli Pilot Uygulama Projesi
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı ULUSAL

1- Kamu Çalışanlarının Tasarruf Eğilimleri: TRA1 Bölgesi Örneği Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Ekonometri>Uygulamalı Mikro Ekonometri
KAYA ABDULKADİR, YARBAŞI İKRAM YUSUF, GENÇER ÖZGE Uluslararası Tümü

2- Erzurum İli Okuma Kültürünün Ekonomik ve Sosyal Analizi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
DAŞTAN HÜSEYİN,KARACA NURAY,ÇALMAŞUR GÜRKAN,EKİNCİ OĞUZHAN,GENÇER ÖZGE,AKSAKAL ERDİ,LALOĞLU PINAR Ulusal Tümü

3- İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - II Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
ÖZTÜRK MERYEM, GENÇER DUMAN ÖZGE Uluslararası Bölüm(ler)

4- Güncel Finans Araştırmaları Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri
ÖZTÜRK MERYEM,GENÇER ÖZGE Uluslararası Bölüm(ler)

5- Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Muhasebe Derslerine Yönelik Tutumlarına Etkisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri
ÖZTÜRK MERYEM,GENÇER ÖZGE,KARCIOĞLU REŞAT Uluslararası Tümü

1- BİST Gıda, İçki ve Tütün Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Covid-19 Öncesi ile Covid-19 Dönemi Finansal Performanslarının Karşılaştırılması
SOBİAD Atıf Dizini ÖZTÜRK MERYEM, GENÇER DUMAN ÖZGE Social Sciences Studies Journal
92 5529 10.26449/sssj.3711, 5520

2- Analysis of factors affecting alcohol and tobacco concurrent use by bivariate probit model in Turkey
SCI-Expanded ALKAN ÖMER, ABAR HAYRİ, GENÇER ÖZGE Environmental Science and Pollution Research
10.1007/s11356-021-12849-2,

3- Firma Performasını Etkileyen Faktörler: BİST Gıda, İçki ve Tütün Sektörü için Panel Veri Analizi
Index Copernicus ÖZTÜRK MERYEM,GENÇER ÖZGE Sosyal Bilimler Dergisi
,

4- Türk Bankacılık Sistemindeki Katılım Bankaları ile Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması (2016:Q1-2020:Q2 Dönemi)
Social Science Research Network (SSRN) ÖZTÜRK MERYEM,GENÇER ÖZGE Internatıonal Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
,

1- INVESTIGATION OF KEY FACTORS AFFECTING TOBACCO USE IN TURKEY BYGENERALIZED ORDERED LOGISTIC REGRESSION
ALKAN ÖMER,DEMİR AYŞENUR,GENÇER ÖZGE Uluslararası Tam metin bildiri

2- Alkol-Tütün Kullanımını Etkileyen Değişkenlerin Bivariate Probit Regresyon İle Analizi
ALKAN ÖMER,ABAR HAYRİ,GENÇER ÖZGE Uluslararası Özet bildiri

3- DETERMINING OF BASIC FACTORS AFFECTING SUCCESSFUL TOBACCO CESSATION
ALKAN ÖMER,DEMİR AYŞENUR,GENÇER ÖZGE Uluslararası Özet bildiri

1- Uluslararası
Dergi Yrd. Editör Turkish Studies, Economics, Finance, Poiitics ÇALIŞKAN ABDULKERİM, KURT NECİP FAZIL, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, YÜCE MÜGE, GENÇER DUMAN ÖZGE, KANTAR MUHAMMED ASIM Türkçe 2021

2016 öğretim görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR