Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (DR), 2021,

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (YL) (TEZLİ), 2018, 2021

Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 2008, 2012

1- Geleneksel Ticaretten Elektronik/Mobil Ticarete Dönüşüm: TRA1 Bölgesinde Mevcut Duruma Yönelik Tespit ve Öneriler
Devam Ediyor ARAŞTIRMA PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

2- Profesyonel Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Pazarlama
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı ULUSAL

3- TRA1 Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Dijital Dönüşümde Mevcut Durumlarının Tespiti
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- Kobi'ler ve Dijital Dönüşüm
Bölüm Adı:, AKBABA AHMET İLKER, ÖZDEMİR SEFA, MUTLU MUHAMMET Yayın Yeri:Ekin, Editör: AKBABAA, AHMET İLKER Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:87 ISBN:978-625-7210-78-2 Bölüm Sayfaları:-

2- E-Ticaret
Bölüm Adı:E-TİCARETTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, MUTLU MUHAMMET Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör: AKBABA AHMET İLKER Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:102 ISBN:978-625-8275-89-6 Bölüm Sayfaları:87-101

3- E-Ticaret
Bölüm Adı:, AKBABA AHMET İLKER, KUL SİNAN, ÜNALAN MUSA, MUTLU MUHAMMET Yayın Yeri:Gazi, Editör: Akbaba, Ahmet İlker Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:112 ISBN:978-625-8275-89-6 Bölüm Sayfaları:-

4- E-Ticaret
Bölüm Adı:E-Ticaretin Avantaj ve Dezavantajları, MUTLU MUHAMMET Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör: AKBABA AHMET İLKER Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:102 ISBN:978-625-8275-89-6 Bölüm Sayfaları:43-51

1- The Mediator Role of Brand Image in the Effect of After-Sales Services on Repurchase Intention: An Application for The White Goods and Furniture Industries
YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, MUTLU MUHAMMET, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi ,2024
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Sosyal Medyadaki Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun ve Sosyal Zekânın Rasyonel Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisi
YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, MUTLU MUHAMMET, Yayın Yeri:Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

3- MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİNİN MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNDE ETKİSİNDE ŞİKÂYET YÖNETİMİNİN VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN ARACI ROLÜ
YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, MUTLU MUHAMMET, Yayın Yeri:Abant Izzet Baysal University Graduate School of Social Sciences ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

4- Analyzing of GSM Operators Usage With Turkish Customer Satisfaction Index: An Application for University Students
GÜZEL DİLŞAD, MUTLU MUHAMMET, Yayın Yeri:Current Perspectives in Social Sciences ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

5- Ekolojik Okuryazarlığın, Çevreye Yönelik Tutumun ve Sübjektif Normların Çevre Dostu Tüketim Davranışına Etkisi
YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, MUTLU MUHAMMET, Yayın Yeri:Verimlilik Dergisi ,2021
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

6- Rfid Teknolojisinin Kullanıcılar Tarafından Kabulünün Carfid Modeli İle İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
AKBABA AHMET İLKER, MUTLU MUHAMMET, Yayın Yeri:OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) , Özgün Makale

7- Öğrencilerin FoMo ve Plansız Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama
ERCİŞ AYSEL, DELİGÖZ KADİR, MUTLU MUHAMMET, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2021
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

8- Sosyal Medyanın İmpulsif Satın Alma Davranışına Etkisi
YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, MUTLU MUHAMMET, Yayın Yeri:Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli EbscoHost, Özgün Makale

1- Schadenfreude Towards Doctors: A Validity and Reliability Study of Schadenfreude Scale
YILDIRIM FATİH, ÇAKIR ZEYNEP, BAYRAMOĞLU ATIF, YARBAŞI İKRAM YUSUF, EKİNCİ OĞUZHAN, ÖZDEMİR SEFA, MUTLU MUHAMMET, AKIN RIDVAN, TROUT INCI, ATASEVER BELLİ SERAP, YAŞAR BURCU, KAYAPALI YILDIRIM SEDA, KAŞDARMA EZGİ, Yılmazcan Begüm 28.10.2023, Yayın Yeri:WACEM 2023 WORLD ACADEMIC CONGRESS OF EMERGENCY MEDICINE Uluslararası Tam metin bildiri

2018 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow