Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Bütünleşik Doktora University of Bristol, , , 1996, 2001

Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ISPARTA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR., 1989, 1993

1- Yeni Nesil 3 Boyutlu Yazıcı İmalat Teknolojileri Platformu
Devam Ediyor -Tübitak 1004 Araştırmacı ULUSAL

2- Poroz Yapılı İmplantların Tasarımında Yeni Bir Güvenirlilik-Esaslı Topoloji Optimizasyon Yönteminin Geliştirilmesi
Tamamlandı -Tübitak 1001 Yürütücü ULUSAL

3- Kallus Stabilizasyonu’nda Optimum Vida Konfigürasyonunun Belirlenerek Distraktör Miniplaklarının Topolojik Optimizasyon Yöntemiyle Tasarlanması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

4- Mandibular Distraksiyon Osteogenezisinde Optimum Cerrahi Tekniğinin Geliştirilmesi
Tamamlandı -Tübitak 1002 Araştırmacı ULUSAL

5- Anatomik Total Diz Protezi Tasarımı Ve Deneysel Olarak Performansının Incelenmesi
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

6- Geleneksel ve Kişiye Özel Total Diz Protezlerinin Kemik ProtezTemas Yüzeyi Şekilleri Açısından Teorik ve Deneysel OlarakKarşılaştırılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

7- Gu venilir Bir Mu hendislik Tasarımı I c in Yorulma C atlak Bas langıcının Deneysel ve Teorik Olarak Belirlenmesi
Tamamlandı ARAŞTIRMA PROJESİ Yönetici

8- Developing an Effective Methodology Based on Response Surface Method to Alleviate the Difficulties of Reliability Based on Structural Optimization
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Yönetici ULUSAL

9- Plazma I le Nitru rlene Kalc a Protezinin Mekanik O zelliklerinin Deneysel ve Teorik I ncelenmesi
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

10- Hızlı U st C ene Genis letmesinde Yeni Tedavi Yaklas ımlarının Kranio fasiyal Yapılara Etkilerinin Sonlu Elemanlar Analizi Yo ntemiyle Deg erlendirilmesi
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

11- TÜBITAK 110M055 Hastaya Özel Implant Seçimi ve Olasilik Esasli Sonlu Elemanlar Yöntemiyle ilgili Etkenlerin Degerlendirilmesi
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Yönetici ULUSAL

1- Effects of process parameters on selective laser melting of Ti6Al4V-ELI alloy and parameter optimization via response surface method
KAYA GÜRKAN, YILDIZ FATİH, KORKMAZ İSMAİL HAKKI, KAYMAZ İRFAN, YETİM ALİ FATİH, ERGÜDER TEVFİK OĞUZHAN, ŞEN ÇAĞDAŞ, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

2- Determining the Optimum Process Parameters of Selective Laser Melting via Particle Swarm Optimization Based on the Response Surface Method
MURAT FAHRİ, KAYMAZ İRFAN, ŞENSOY ABDULLAH TAHİR, KORKMAZ İSMAİL HAKKI, Yayın Yeri:METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

3- Effect of uncertain quantities on the stability analysis of a miniscrew anchorage system
KAYMAZ İRFAN, ALİBEYOĞLU FATİH, DAĞSUYU İLHAN METİN, Yayın Yeri:Informa UK Limited ,2023
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

4- Investigation of subcrestally placed dental implants with and without apical cortical bone anchorage under conventional or immediate loading
AYDIN TUĞBA, KORKMAZ İSMAİL HAKKI, ŞAHİN AHMET BEDREDDİN, KAYMAZ İRFAN, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

5- Determining the Optimum Process Parameters of Selective Laser Melting via Particle Swarm Optimization Based on the Response Surface Method
MURAT FAHRİ, KAYMAZ İRFAN, ŞENSOY ABDULLAH TAHİR, KORKMAZ İSMAİL HAKKI, Yayın Yeri:Springer Science and Business Media LLC ,2023
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

6- A new design for the humerus fixation plate using a novel reliability-based topology optimization approach to mitigate the stress shielding effect
KAYMAZ İRFAN, MURAT FAHRİ, KORKMAZ İSMAİL HAKKI, YAVUZ OSMAN, Yayın Yeri:Clinical Biomechanics ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

7- Evaluation of Graft Harvesting Operations from Anterior and Posterior Iliac Donor Sites by Finite Element Analysis
ŞENSOY ABDULLAH TAHİR, KORKMAZ İSMAİL HAKKI, ALİBEYOĞLU FATİH, KAYMAZ İRFAN, Yayın Yeri:Caucasian Journal of Science ,2022
Uluslararası Hakemli Open Academic Journal Index ,CrossRef, Sobiad, Özgün Makale

8- Designing and in vitro testing of a novel patient-specific total knee prosthesis using the probabilistic approach
KORKMAZ İSMAİL HAKKI, KAYMAZ İRFAN, YILDIRIM ÖMER SELİM, MURAT FAHRİ, KOVACI HALİM, Yayın Yeri:Biomedical Engineering / Biomedizinische Technik ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

9- A new porous fixation plate design using the topology optimization
MURAT FAHRİ, KAYMAZ İRFAN, KORKMAZ İSMAİL HAKKI, Yayın Yeri:MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

10- An application of finite element method in material selection for dental implant crowns
ŞENSOY ABDULLAH TAHİR, ÇOLAK MURAT, KAYMAZ İRFAN, FINDIK FEHİM, Yayın Yeri:Biomedizinische Technik ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

11- Triad of foot deformities and its conservative treatment: With a 3D customized insole
YILDIZ KADRİ, MEDETALİBEYOĞLU FATİH, KAYMAZ İRFAN, Yayın Yeri:Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

12- Biomechanical evaluation of a novel mandibular distraction osteogenesis protocol: an in-vitro validation and the practical use of the method
ŞENSOY ABDULLAH TAHİR, KAYMAZ İRFAN, ERTAŞ ÜMİT, Yayın Yeri:Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

13- Development of particle swarm and topology optimization-based modeling for mandibular distractor plates
ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN,ERTAŞ ÜMİT, Yayın Yeri:Swarm and Evolutionary Computation ,2020
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

14- Investigating the Optimum Model Parameters for Casting Process of A356 Alloy: A Cross-validation Using Response Surface Method and Particle Swarm Optimization
ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,ÇOLAK MURAT,KAYMAZ İRFAN,DIŞPINAR DERYA, Yayın Yeri:ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING ,2020
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

15- Optimum Vida Konfigürasyonu Probleminin Adaptif Parçacık Sürü Yöntemi ile Çözümü için MATLAB-PYTHON-ANSYS Döngüsünün Geliştirilmesi
ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN, Yayın Yeri:FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ ,2019
Ulusal Hakemsiz Endekste taranmıyor, Özgün Makale

16- Optimal Material Selection for Total Hip Implant: A Finite Element Case Study
ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,ÇOLAK MURAT,KAYMAZ İRFAN,FINDIK FEHİM, Yayın Yeri:ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

17- Optimal Material Selection for Total Hip Implant: A Finite Element Case Study
ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,ÇOLAK MURAT,KAYMAZ İRFAN,FINDIK FEHİM, Yayın Yeri:Arabian Journal for Science and Engineering ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

18- Eklemeli Üretim ile Elde Edilen Fonksiyonel Kademelendirilmiş Gözenekli İmplantlar
MURAT FAHRİ,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN, Yayın Yeri:Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ ,2019
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Derleme Makale

19- Determining the Patient-Specific Optimum Osteotomy Line for Severe Mandibular Retrognathia Patients
ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN,ERTAŞ ÜMİT,KİKİ ALİ, Yayın Yeri:Journal of Craniofacial Surgery ,2018
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

20- Comprehensive Analysis of the Volume of Bone for Grafting that can be Harvested from Iliac Crest Donor Sites
KILINÇ ADNAN,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN,KILINÇ ZEKİYE,DAYI ERTUNÇ,KANTARCI ABDULMECİT, Yayın Yeri:British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery ,2017
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

21- An Analysis of Mandibular Symphyseal Graft Sufficiencyfor Alveolar Cleft Bone Grafting
KILINÇ ADNAN,SARUHAN NESRİN,ERTAŞ ÜMİT,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN, Yayın Yeri:Journal of Craniofacial Surgery ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

22- An Analysis of Mandibular Symphyseal Graft Sufficiency for Alveolar Cleft Bone Grafting
KILINÇ ADNAN,SARUHAN NESRİN,ERTAŞ ÜMİT,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN, Yayın Yeri:The Journal of Craniofacial Surgery ,2017
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

23- Comprehensive analysis of the volume of bone for grafting that can be harvested from iliac crest donor sites
KILINÇ ADNAN,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN,KILINÇ ZEKİYE,DAYI ERTUNÇ,KANTARCI ABDULMECİT, Yayın Yeri:British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

24- An Analysis of Mandibular Symphyseal Graft Sufficiency for Alveolar Cleft Bone Grafting
KILINÇ ADNAN,SARUHAN NESRİN,ERTAŞ ÜMİT,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN, Yayın Yeri:Journal of Craniofacial Surgery ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

25- Multi objective optimization of a honeycomb heat sink using Response Surface Method
SUBAŞI ABDUSSAMET,ŞAHİN BAYRAM,KAYMAZ İRFAN, Yayın Yeri:International Journal of Heat and Mass Transfer ,2016
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

26- Numerical investigation of mechanical effects caused by various fixation positions on a new radius intramedullary nail
ÇELİK AYHAN,KOVACI HALİM,Gürsel Saka,KAYMAZ İRFAN, Yayın Yeri:Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

27- Failure analysis of the cement mantle in total hip arthroplasty with an efficient probabilistic method
KAYMAZ İRFAN,BAYRAK ÖZGÜ,KARSAN ORHAN,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

28- Plain and fretting fatigue behavior of Ti6Al4V alloy coated with TiAlN thin film
YILDIZ FATİH,YETİM ALİ FATİH,ALSARAN AKGÜN,ÇELİK AYHAN,KAYMAZ İRFAN,EFEOĞLU İHSAN, Yayın Yeri:Tribology International ,2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

29- An improved response surface method for reliability analysis of structures
BAŞAĞA HASAN BASRİ,BAYRAKTAR ALEMDAR,KAYMAZ İRFAN, Yayın Yeri:Structural Engineering and Mechanics ,2012
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

30- Fretting fatigue properties of plasma nitrided AISI 316L stainless steel Experiments and finite element analysis
YILDIZ FATİH,YETİM ALİ FATİH,ALSARAN AKGÜN,ÇELİK AYHAN,KAYMAZ İRFAN, Yayın Yeri:Tribology International ,2011
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

31- Deposition and Adhesion Characterization of Ti BN MoS2 Based Composite Thin Films Prepared by Closed Field Unbalanced Magnetron Sputtering
Yetim Ali Fatih, Efeoglu Ihsan, Celik Ayhan, Alsaran Akgün, Kaymaz Irfan, Yayın Yeri:Journal of Adhesion Science and Technology ,2011
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

32- Effects of plasma nitriding on mechanical and tribological properties of CoCrMo alloy
Çelik A., Bayrak Ö., Alsaran A., Kaymaz İ., Yetim A.F., Yayın Yeri:Surface and Coatings Technology ,2008
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

33- Reliability based design optimization for elastoplastic mechanical structures
Kaymaz Irfan, Marti Kurt, Yayın Yeri:Computers & Structures ,2007
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

34- Reliability analysis for elastoplastic mechanical structures under stochastic uncertainty
Marti K., Kaymaz I., Yayın Yeri:ZAMM ,2006
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

35- Temperature and air-fuel ratio dependent specific heat ratio functions for lean burned and unburned mixture
CEVİZ MEHMET AKİF, KAYMAZ İRFAN, Yayın Yeri:Energy Conversion and Management ,2005
Ulusal Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

36- A response surface method based on weighted regression for structural reliability analysis
KAYMAZ İRFAN,Mcmahon Chris, Yayın Yeri:Probabilistic Engineering Mechanics ,2005
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

37- Application of kriging method to structural reliability problems
KAYMAZ İRFAN, Yayın Yeri:Structural Safety ,2005
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

38- A repair process for fatigue damage using plasma nitriding
Alsaran Akgün, Kaymaz Irfan, Çelik Ayhan, Yetim Fatih, Karakan Mehmet, Yayın Yeri:Surface and Coatings Technology ,2004
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

39- Improvements of fatigue behaviour in 2014 Al alloy by solution heat treating and age hardening
Sadeler R., Totik Y., Gavgalı M., Kaymaz I., Yayın Yeri:Materials & Design ,2004
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

40- A probabilistic design system for reliability based design optimization
Kaymaz I., McMahon C.A., Yayın Yeri:Structural and Multidisciplinary Optimization ,2004
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

41- The investigation of hot workability of AA 6063 SiC composites withdifferent SiC particulate volume fraction
Totik Y , Sadeler R , Gavgali M , Kaymaz I, Yayın Yeri:SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS ,1900
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

42- Fatigue Behavior of X40CrMoV 51 at High Temperatures
Yesildal Ruhi, Sen Sadri, Kaymaz Irfan, Yayın Yeri:Journal of Materials Engineering and Performance ,1900
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

43- The effect of the microsructural difference between surface and centeron the hot workability of AA 6063 homogenized ingot
Totik Y , Gavgali M , Sadeler R , Kaymaz I, Yayın Yeri:JOURNAL OF ADVANCED MATERIALS ,1900
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

1- Amerika Makine Mühendisleri Odası (ASME)
2013 Üye

2- TMMOB Makine Mühendisleri Odası
2001 Üye

1- Kalça Protezi İçin Malzeme Seçimi
ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN,FINDIK FEHİM,ÇOLAK MURAT 21.09.2017, Yayın Yeri:2. International Conference on Advanced Engineering Technologies Uluslararası Özet bildiri

2- Effect of Femoral Stem Surface Roughness on the Biomechanical Stability of Hip Implant : A Finite Element Study
ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN 21.09.2017, Yayın Yeri:2. International Conference on Advanced Engineering Technologies Uluslararası Özet bildiri

3- Does stair-step mandibular osteotomy on angulus region positively affect the callus stability?
ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN 21.09.2017, Yayın Yeri:2. International Conference on Advanced Engineering Technologies Uluslararası Özet bildiri

4- Is It Possible to Prevent The Adjacent Segment Disease Using Flexible Rods for Spinal Implants? : A Finite Element Analysis
ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN 02.11.2017, Yayın Yeri:International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Uluslararası Özet bildiri

5- Effect of chewing characteristics on mandibular callus stability
ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN 02.11.2017, Yayın Yeri:International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Uluslararası Özet bildiri

6- Stability Assessment of Different Osteotomy Lines for Mandibular Distraction Osteogenesis Using In-vitro Operated Mandibles
ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN,ERTAŞ ÜMİT,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,MURAT FAHRİ 19.09.2018, Yayın Yeri:9th International Biomechanics Congress Uluslararası Tam metin bildiri

7- Comparative Stability Assessment of In-vitro Operated Mandibles via Numerical and Experimental Models
ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN,ERTAŞ ÜMİT,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,YILDIZ FATİH,MURAT FAHRİ 27.06.2018, Yayın Yeri:1. International Technological Sciences and Design Symposium Uluslararası Özet bildiri

8- Comparative Finite Element Analysis of Iliac Bone From Posterior and Anterior Osteotomy
MEDETALİBEYOĞLU FATİH,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN,ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KILINÇ ADNAN 19.09.2018, Yayın Yeri:9th International Biomechanics Congress Uluslararası Özet bildiri

9- Designing Attaching Plates With Lowered Rigidity By Using Finite Elements Based Topology Optimization Method
MURAT FAHRİ,KAYMAZ İRFAN,KORKMAZ İSMAİL HAKKI 20.09.2018, Yayın Yeri:9th International Biomechanics Congress Uluslararası Tam metin bildiri

10- Investigation of Bone Simulation for Finite Element Based Biomechanical Studies
KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN 19.09.2018, Yayın Yeri:9th International Biomechanics Congress Uluslararası Tam metin bildiri

11- The Mechanical Properties of Different Cellular Lattice Structures Manufactured by Selective Laser Melting: Experiments and Finite Element Analysis
YILDIZ FATİH,HACISALİHOĞLU İLYAS,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN,ÇELİK AYHAN 19.09.2018, Yayın Yeri:9th International Biomechanics Congress Uluslararası Tam metin bildiri

12- A comprehensive analysis of the iliac crest donor site in terms of bone graft volume that can be harvested
KILINÇ ADNAN,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN,KILINÇ ZEKİYE,DAYI ERTUNÇ,KANTARCI ABDULMECİT 19.04.2017, Yayın Yeri:11th ACBID International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Uluslararası Özet bildiri

13- Determining the Optimum Process Parameters of Additive Manufacturing via Particle Swarm Intelligence based on the Response Surface Method
MURAT FAHRİ,KAYMAZ İRFAN,ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KORKMAZ İSMAİL HAKKI 05.11.2020, Yayın Yeri:The International Conference of Materials and Engineering Technology [TICMET’xx20] Uluslararası Özet bildiri

14- Comparative Finite Element Analysis of Iliac Bone From Posterior and Anterior Osteotomy
MEDETALİBEYOĞLU FATİH,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN,ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KILINÇ ADNAN 19.09.2018, Yayın Yeri:Uluslararası 9. Biyomekanik Kongresi Uluslararası Özet bildiri

15- Mini Vida Yerleştirilmiş Manbidulada Kortikal Kemik Kalınlığına Bağlı Olarak Gerilmelerin İncelenmesi
MEDETALİBEYOĞLU FATİH,KAYMAZ İRFAN,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,DAĞSUYU İLHAN METİN,AKPINAR NESİMİ 27.09.2019, Yayın Yeri:6. Ulusal Biyomekanik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

16- Kalça Protezi İçin Malzeme Seçimi.
ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN,FINDIK FEHİM,ÇOLAK MURAT 21.09.2017, Yayın Yeri:2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies Uluslararası Özet bildiri

17- THE MECHANICAL PROPERTIES of DIFFERENT CELLULAR LATTICE STRUCTURES MANUFACTURED by SELECTIVE LASER MELTING: EXPERIMENTS and FINITE ELEMENT ANALYSIS
YILDIZ FATİH,HACISALİHOĞLU İLYAS,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN,ÇELİK AYHAN 19.09.2018, Yayın Yeri:9 TH INTERNATIONAL BIOMECHANICS CONGRESS Uluslararası Tam metin bildiri

18- Patient Specific Functional Bone Modeling
KAYMAZ İRFAN,AKPINAR NESİMİ 21.09.2017, Yayın Yeri:2. International Conference on Advanced Engineering Technologies Symposium Uluslararası Özet bildiri

19- a comprehensive analysis of the iliac crest donor site in terms of bone graft volume thatcan be harvested
KILINÇ ADNAN,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN,kılınç zekiye,DAYI ERTUNÇ,kantarcı abdülmecit 19.04.2017, Yayın Yeri:ACBID 2017 Uluslararası Özet bildiri

20- Experiences Using New Online Teaching Technologies at Erzurum Technical University
KAYMAZ İRFAN 02.06.2016, Yayın Yeri:II. International Conference on Innovative Teaching and Technology in Higher Education Uluslararası Sözlü Bildiri

1- Uluslararası
Dergi Editör Mathematical Problems in Engineering KAYMAZ İRFAN İngilizce 2021

1- Bilgisayar Destekli Mühendislik
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

2- Makine Elemanları I
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

3- Engineering Optimization
Doktora 2016-2017 İngilizce 3

4- İstatistik ve Olasılık
Lisans 2015-2016 Türkçe 1

5- Bilgisayar Destekli Mühendislik
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

6- Makine Elemanları II
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

7- Makine Elemanları I
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

8- Engineering Optimization
Doktora 2015-2016 İngilizce 3

9- Engineering Optimization
Doktora 2014-2015 İngilizce 3

10- İstatistik ve Olasılık
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

11- Makine Elemanları-I
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

12- Makine Elemanları-I
Lisans 2013-2014 Türkçe 1

13- Optimizasyon Teknikleri
Doktora 2009-2010 Türkçe 1

14- Optimizasyon Teknikleri
Doktora 2008-2009 Türkçe 1

15- Optimizasyon Teknikleri
Doktora 2007-2008 Türkçe 1

16- Optimizasyon Teknikleri
Doktora 2006-2007 Türkçe 1

17- Optimizasyon Teknikleri
Doktora 2005-2006 Türkçe 1

18- Optimizasyon Teknikleri
Doktora 2004-2005 Türkçe 1

19- Optimizasyon Teknikleri
Doktora 2003-2004 Türkçe 1

20- Optimizasyon Teknikleri
Doktora 2002-2003 Türkçe 1

21- Fen ve Mühendislik Uygulamalarında MATLAB
Yüksek Lisans 2011-2012 Türkçe 3

22- Fen ve Mühendislik Uygulamalarında MATLAB
Yüksek Lisans 2010-2011 Türkçe 3

23- Fen ve Mühendislik Uygulamalarında MATLAB
Yüksek Lisans 2009-2010 Türkçe 3

24- Fen ve Mühendislik Uygulamalarında MATLAB
Yüksek Lisans 2008-2009 Türkçe 3

25- Fen ve Mühendislik Uygulamalarında MATLAB
Yüksek Lisans 2007-2008 Türkçe 3

26- Fen ve Mühendislik Uygulamalarında MATLAB
Yüksek Lisans 2006-2007 Türkçe 3

27- İstatistik ve Olasılık
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

28- İstatistik ve Olasılık
Lisans 2010-2011 Türkçe 3

29- İstatistik ve Olasılık
Lisans 2009-2010 Türkçe 3

30- Computer Programming with MATLAB
Lisans 2012-2013 İngilizce 3

31- Computer Programming with MATLAB
Lisans 2013-2014 İngilizce 3

32- Computer Programming with MATLAB
Lisans 2013-2014 İngilizce 3

33- Computer Programming with MATLAB
Lisans 2012-2013 İngilizce 3

34- Statistics and Probability
Lisans 2012-2013 İngilizce 3

35- Statistics and Probability
Lisans 2011-2012 İngilizce 3

36- Makine Elemanları-II
Lisans 2013-2014 Türkçe 1

37- Makine Elemanları-II
Lisans 2012-2013 Türkçe 1

38- Makine Elemanları-II
Lisans 2011-2012 Türkçe 1

39- Makine Elemanları-II
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

40- Makine Elemanları-II
Lisans 2012-2013 Türkçe 3

41- Makine Elemanları-II
Lisans 2011-2012 Türkçe 3

42- Makine Elemanları-I
Lisans 2004-2005 Türkçe 3

43- Makine Elemanları-I
Lisans 2005-2006 Türkçe 3

44- Makine Elemanları-I
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

45- Makine Elemanları-I
Lisans 2011-2012 Türkçe 3

46- Makine Elemanları-I
Lisans 2012-2013 Türkçe 3

47- Makine Elemanları-I
Lisans 2006-2007 Türkçe 3

48- Makine Elemanları-I
Lisans 2010-2011 Türkçe 3

49- Makine Elemanları-I
Lisans 2009-2010 Türkçe 3

50- Makine Elemanları-I
Lisans 2008-2009 Türkçe 3

51- Makine Elemanları-I
Lisans 2007-2008 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Güvenirlik analizi için yeni bir yanıt yüzey metodunun geliştirilmesi (ADAPRES) EDA, Tamamlandı EDA KARADİŞOĞULLARI Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Yanıt Yüzey Metodu'nun güvenirlik esaslı optimizasyona uygulanışı ÇİĞDEM, Tamamlandı ÇİĞDEM UĞURLU Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Protez tasarımlarında olasılığa dayalı tasarım yönteminin kullanılması MAHMUT, Tamamlandı MAHMUT BİNGÖL Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Mini vida monte edilmiş mandiblaya ait sonlu elemanlar modelinin elde edilmesi ve dayanımının/stabilitesinin araştırılması ZİHNİ ALP, Tamamlandı ZİHNİ ALP ÇEVİK Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Kişiye özel bilgisayarlı tomografi görüntüleriyle diz protezinin modellenmesi ve sonlu elemanlar analizi ile değerlendirilmesi İSMAİL HAKKI, Tamamlandı İSMAİL HAKKI KORKMAZ Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
Bilgisayarlı tomografi görüntülerinden üç boyutlu kemik modelin elde edilmesi NESİMİ, Tamamlandı NESİMİ AKPINAR Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans
Hastaya özel omur implantının modellenmesi ve analizi ERKAN, Tamamlandı ERKAN ÖZYILMAZ Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

8- Yüksek Lisans
Mühendislik statiği için web tabanlı öğrenim materyallerin hazırlanması ELÇİN, Tamamlandı ELÇİN ERCİŞ Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

9- Yüksek Lisans
Hastaya özel implant seçiminde olasılık esaslı sonlu elemanlar yönteminin kullanılması FATİH, Tamamlandı FATİH MEDETALİBEYOĞLU Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

10- Yüksek Lisans
Distraksiyon osteogenezisinde sanal tedavi ABDULLAH TAHİR, Tamamlandı ABDULLAH TAHİR ŞENSOY Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

11- Doktora
Kişiye özel diz protezinin olasılığa dayalı analiz yardımıyla tasarımı ve deneysel olarak doğrulanması İSMAİL HAKKI, Tamamlandı İSMAİL HAKKI KORKMAZ Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

12- Doktora
Topolojik optimizasyon yöntemiyle tasarlanan yeni bir mandibular distraktörün teorik ve deneysel olarak değerlendirilmesi ABDULLAH TAHİR, Tamamlandı ABDULLAH TAHİR ŞENSOY Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

13- Yüksek Lisans
Sonlu elemanlar esaslı topolojik optimizasyon ile rijitliği azaltılmış gözenekli sabitleme plağının tasarlanması FAHRİ, Tamamlandı FAHRİ MURAT Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

14- Yüksek Lisans
Topoloji optimizasyonu yardımıyla yeni bir sabitleme plağının tasarımı ve analizi SABİRE BURCU, Tamamlandı SABİRE BURCU TURAN Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

15- Doktora
Dinamik simülatif analizler için jenerik nitelikte yeni bir kranio-fasiyal sonlu elemanlar modelinin geliştirilmesi FATİH, Tamamlandı FATİH MEDETALİBEYOĞLU Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

16- Yüksek Lisans
Eklemeli üretim ile üretilmiş gyroid humerus sabitleme plağının güvenirlik analizi OSMAN, Tamamlandı OSMAN YAVUZ Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı

1- Dekan.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014

2- Rektör Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 2015

3- Dekan Yardımcısı.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2008 2009

1- Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS Dergi İngilizce

2- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Mathematical Problems in Engineering Dergi İngilizce

3- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE Dergi İngilizce

4- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
RELIABILITY ENGINEERING SYSTEM SAFETY Dergi İngilizce

5- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Probabilistic Engineering Mechanics Dergi İngilizce

6- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Dergi Türkçe

7- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Shock and Vibration Dergi İngilizce

8- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Advances in Engineering Software Dergi İngilizce

9- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Reliability Engineering & System Safety Dergi İngilizce

10- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Engineering Optimization Dergi İngilizce

1- ÇOK EKSENLİ MAKSİLLOFASİAL KEMIİK UZATMA APARATI
SECTION A - HUMAN NECESSITIES Ulusal 2023

2- FONKSİYONEL KADEMELENDİRİLMİŞ GÖZENEKLİ SABİTLEME PLAĞI
SECTION A - HUMAN NECESSITIES Ulusal 2023

3- PROTHESIS FOR TEMPOROMANDIBULAR JOINT
SECTION A - HUMAN NECESSITIES Uluslararası 2018

2017 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 profesör ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2006 doçent ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2001 doktor öğretim üyesi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow