Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Ekonometri Bölümü
İkram Yusuf Yarbaşı
Dr. Öğr. Üyesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ (DR), 2015, 2019

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ (YL) (TEZLİ), 2013, 2015

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ, 2009, 2013

1- Global Developments in Healthcare and Medical Tourism Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, ,Yazar: ALKAN ÖMER,YARBAŞI İKRAM YUSUF ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 341 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 9781522597872

2- Kamu Çalışanlarının Tasarruf Eğilimleri: TRA1 Bölgesi Örneği Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Davranışsal Finans >Finansal Piyasalar ve Kurumlar , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: KAYA ABDULKADİR, YARBAŞI İKRAM YUSUF, GENÇER ÖZGE ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 129 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-8494-93-8

3- Finans Alanında Spesifik Konular Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, ,Yazar: KAYA ABDULKADİR,YARBAŞI İKRAM YUSUF ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 978-625-7045-65-0

4- Erzurum İli Sosyo Ekonomik Profili Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bölgesel Çalışmalar , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YARBAŞI İKRAM YUSUF ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 224 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-65479-1-1

5- Erzurum ili Sosyo Ekonomik Profili Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bölgesel Çalışmalar , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YARBAŞI İKRAM YUSUF ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 224 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-65479-1-1

6- Erzurum ili Sosyo Ekonomik Profili Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bölgesel Çalışmalar , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YARBAŞI İKRAM YUSUF ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 224 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-65479-1-1

7- Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profili Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bölgesel Çalışmalar , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YARBAŞI İKRAM YUSUF ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 224 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-65479-1-1

1- Ulusal , ERZURUM İLİ SOSYO EKONOMİK PROFİLİ, Erzurum İlinin Sosyo-Ekonomik durumunu detaylı bir şekilde ele alınnmış olup mevcut durum tespiti yapılış ve sorunlu görülen alanlarda politika önerileri sunulmuştur., 26.12.2017,29.06.2018

1- THE EFFECTS OF EMPLOYMENT AND FINANCIAL EMPOWERMENT OF WOMEN ON DOMESTIC VIOLENCE: THE CASE OF TURKEY , TR DİZİN, ALGÜL YAHYA, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2021

2- FORECASTING OF VOLATILITY IN STOCK EXCHANGE MARKETS BY MS-GARCH APPROACH: AN APPLICATION OF BORSA ISTANBUL , TR DİZİN, KAYA ABDULKADİR, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi,2021

3- MCSI Endeksi ve BIST 100 Endeksi Öncül Ardıl İlişkisi , TR DİZİN, KAYA ABDULKADİR,YARBAŞI İKRAM YUSUF, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2020

4- Assessing postgraduate students’ satisfaction with quality of services at a Turkish university using alternate ordered response models , Scopus, ÇELİK ALİ KEMAL, OKTAY ERKAN, ÖZEN ÜSTÜN, KARAASLAN ABDULKERİM, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Periodica Polytechnica Social and Management Sciences,2018

5- TİCARİ DIŞA AÇIKLIK İLE ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ , ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini, İdealonline Veri Tabanı, CiteFactor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing (ISI), EMEÇ ABDULKADİR SEZAİ,YARBAŞI İKRAM YUSUF, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2018

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, MS-GARCH Yaklaşımıyla Menkul Kıymet Piyasalarında Volatilite Tahmini: Borsa İstanbul Örneği, KAYA ABDULKADİR,YARBAŞI İKRAM YUSUF, TÜRKİYE, 22. FİNANS SEMPOZYUMU, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans

2- Uluslararası , Özet bildiri, Analysis of Alcohol Consumption Determinants in Turkey with Multinomial Probit Model, ALKAN ÖMER,YARBAŞI İKRAM YUSUF, TÜRKİYE, 3RD INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri

3- Uluslararası , Özet bildiri, Ulaşım Altyapısının Endüstri İstihdamı Üzerindeki Etkisinin Mekansal Panel Modellerle Analizi: Türkiye İBBS Düzey-2 Bölgeleri Örneği, ERKAL GÖKHAN,YARBAŞI İKRAM YUSUF, TÜRKİYE, 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Eşikli Eşbütünleşme Ve Granger Nedensellik, TEMURLENK MEHMET SİNAN,LÖGÜN ANIL,YARBAŞI İKRAM YUSUF, TÜRKİYE, 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri

5- Uluslararası , Özet bildiri, Modelling the Relationship between Energy Dependency and Economic Growth: The Case of Turkey, BEDİR SERAP,YILMAZ VİLDAN MERVE,YARBAŞI İKRAM YUSUF, , EBES, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

2020 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2016 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ