Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü
Hüseyin Aydoğdu
Doç. Dr.

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK (DR), 2007, 2010

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FELSEFE ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ), 1997, 2000

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 1991, 1995

1- Descartes Metafiziği: Yöntem-Varlık-Bilgi-Ahlak ,Devam Ediyor, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, ULUSAL

2- Orta Öğretim Kurumlarında Felsefe Müfredat Programının Uygulanmasında Öğrencilerde Meydana Gelen Davranış Değişikliklerinin İzlenmesi Program Verimi ve Etkinliklerinin Belirlenmesi ,Tamamlandı, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

1- Eğitim Felsefesi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: AYDOĞDU HÜSEYİN ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 310 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7228-01-5

2- Eğitim Felsefesi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: AYDOĞDU HÜSEYİN ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 310 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7228-01-5

3- Anarşizm: Doğu ve Batı Arasında Tarihsel Bir Bakış (Editör: Kemal Bakır), s. 178-22 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe>Ontoloji>Epistemoloji /Bilgi Felsefesi>Modern Felsefe >Lev Tolstoy,Anarko-Pasifizm,Dinî Anarşizm,Anarşizm , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: AYDOĞDU HÜSEYİN ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 43 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 9786257030892

4- Eğitim Felsefesi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: AYDOĞDU HÜSEYİN ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 310 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7228-01-5

5- Epistemolojik Yanılgının Kaynağı: Önyargı Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: AKDEMİR ABAMÜSLİM,AYDOĞDU HÜSEYİN ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 288 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-9922-86-9

6- Modern Mantık Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: AYDOĞDU HÜSEYİN ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 25 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-975-442-622-9

7- Modern Mantık Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: AYDOĞDU HÜSEYİN ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 28 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-975-442-622-9

8- Maurice Merleau-Ponty’xxnin Fenomenolojik Ontolojisi -Beden Ontolojisi- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, MAURİTUS,Yazar: AYDOĞDU HÜSEYİN ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 290 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-3-659-2713-1

9- Çağdaş Felsefe Akımları Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: AYDOĞDU HÜSEYİN ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 27 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-975-442-849-0

10- Modern Mantık Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: AYDOĞDU HÜSEYİN ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 24 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-975-442-622-9

11- Çağdaş Felsefe Akımları Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: AYDOĞDU HÜSEYİN ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 26 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-975-442-849-0

1- Öğretmen , 1995, 1997, Felsefe Grubu Öğretmeni

1- Ontolojik Boyutuyla Vâridat: Şeyh Bedreddin'in Ontolojisi , The Philosopher's Index, EBSCOhost, AYDOĞDU HÜSEYİN, Felsefe Logos,2021

2- Aristoteles Ontolojisinde Töz (Ousia)-Öz (Eidos) İkiliği Problemi , The Philosopher’s Index, AYDOĞDU HÜSEYİN, Dört Öge,2020

3- Dünyanın Teninden Politik Bedene: Merleau-Ponty’xxnin Politik Ontolojisi , Endekste taranmıyor, AYDOĞDU HÜSEYİN, Doğu Batı Düşünce Dergisi,2020

4- Kültür ve Küreselleşme , International Index Copernicus, Internation Scientific Indexing (ISI), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Cite Factor Academic Scientific Journals, ISSUU Journal Listings, Cosmos Impact Factor, Science Library Index, AYDOĞDU HÜSEYİN, SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL,2020

5- Anarşizmin Tarihsel ve Düşünsel Kökleri: Herakleitos, Kinikler ve Erken Stoacılık , The Philosopher’xxs Index, AYDOĞDU HÜSEYİN, Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları,2020

6- John Locke’xxda Töz Problemi , ULAKBİM, EBSCO HOST, ASOS Index Araştirmax Bilimsel Yayın İndeks Türk Eğitim İndeks SOBİAD, DergiPark, İSAM, AYDOĞDU HÜSEYİN, Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute,2019

7- Antik Yunan’da Demokrasi: Yaklaşımlar, Deneyimler ve Darbeler , ESJI, INDEX COPERNİCUS, İNFOBASEINDEX, SOBİAD, GENARAL IMAC FACTOR, DRJI, DIIF, ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, ISSUU, AYDOĞDU HÜSEYİN, Social Sciences Studies Journal,2019

8- Fenomenoloji ve Bilimler , TR DİZİN, AYDOĞDU HÜSEYİN, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2018

9- Herakleitos ve Whitehead’xxın Ontolojilerinde Dinamik ve Organik Bir Bütün Olarak ”Sınırsız Evren” , The Philosopher’xxs Index, Index Copernicus, Tübitak-Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, AYDOĞDU HÜSEYİN, Kaygı,2018

10- Modern Aklın Söyleminde ”Felsefeyi Düşünmek” Üzerine Bir İnceleme , Philosopher’xxs Index, AYDOĞDU HÜSEYİN, Özne,2018

11- Bergson’nun Ontolojisinde Sürekli Bir Oluş, Özgürlük ve Yaratma: ”Evrim” ve Evrimin Ontolojik İlkesi: ”Hayat Atılımı” , Index Copernicus İnternational, AYDOĞDU HÜSEYİN, Social Sciences Studies Journal,2017

12- Husserl ve Bergson Ontolojilerinin Gerçek-Görünüş İkiliğinde Karşılaştırılması: Varlık-Görünüş İkiliği , Index Copernicus International, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Michigan State University Libraries Catalog, AIRE (European Community Data Source), AYDOĞDU HÜSEYİN, International Journal of Human Science,2017

13- Kierkegaard ve Heidegger’xxde Ölümün Eksistensiyel-Ontolojik Çözümlemesi , TR DİZİN, AYDOĞDU HÜSEYİN, Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi,2016

14- Ahlâk Filozofu ve Hareket Adamı Olarak Nurettin Topçu , Endekste taranmıyor, AYDOĞDU HÜSEYİN, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,2014

15- Modern Şehrin Nesnelliğine ve Yanılsamalarına İrrasyonel Bir Eleştirir Varoluşçuluk , Philosopher’s Index’te ve EBSCOHost, AYDOĞDU HÜSEYİN, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi,2014

16- İnsan Felsefesi Epiktetos ve Marcus Aurelius Örneği , , AYDOĞDU HÜSEYİN, Ayraç,2011

17- Demokratik Eğitim John Dewey in Eğitim Felsefesi Üzerine , , AYDOĞDU HÜSEYİN, Ayraç,2011

18- Küreselleşen Dünyada Cumhuriyet çilik Sorunsalı Kimlik ve Vatandaşlık Sorunu , Endekste taranmıyor, AYDOĞDU HÜSEYİN, Doğu Batı Düşünce Dergisi,2009

19- Bergson un Hakikat Araştırmasında Sanatın Fonksiyonu , Endekste taranmıyor, AYDOĞDU HÜSEYİN, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2006

20- Modern Kimlikte Öznenin Ölümü , Endekste taranmıyor, AYDOĞDU HÜSEYİN, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,2004

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Mitostan Logosa Geçiş: ”Gılgamış Destanı”, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, Dinsel Anarşist Bir Düşünür: Tolstoy’xxda Tanrı ve Hayat Fikri, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

3- Uluslararası , Özet bildiri, Husserl ve Bergson Ontolojisinin Gerçek-Görünüş İkiliğinde Karşılaştırılması: Çokluk Ontolojisi, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

4- Ulusal , Özet bildiri, Herakleitos ve Whitehead Ontolojisinde Oluş Dinamizmden Hareketle Evrenin Okunuşu, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

5- Ulusal , Özet bildiri, Kierkegaard ile Heidegger de Egzistansiyel Bir Problem Olarak Ölüm, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, IV. Ilgaz Felsefe Günleri: Felsefe ve Ölüm, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

6- Ulusal , Tam metin bildiri, Akıl ve Toplumun İnşasında Değişim Kavramının Herakleitos ve Hegelce Okunuşu, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, Toplumsal Değişim Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

7- Ulusal , Tam metin bildiri, Heidegger’de Kişiliğin İnsan Olmanın Varoluşsal Ontolojik Yükü Kaygı, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, III. Ilgaz Felsefe Günleri: Kişi, Kişilik ve Kimlik, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

8- Ulusal , Tam metin bildiri, Bir Ahlak Düşünürü Olarak Nurettin Topçu, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, 35 Yıl Sonra Nurettin Topçu Bilgi Şöleni, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

9- Ulusal , Tam metin bildiri, Ahlak Filozofu ve Hareket Adamı Olarak Nurettin Topçu, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

10- Ulusal , Özet bildiri, Kültürel Yapının Küreselleşmesi ve Kültürel Yoksulluk Gümüşhane Örneği, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, Sempozyum, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

11- Uluslararası , Tam metin bildiri, Eğitimde İdeolojik Arayışlar Tek Tip İnsan ve Denge Sorunsalı, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sorunlarının Felsefi Boyutu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

12- Uluslararası , Tam metin bildiri, Antik Çağ’da Varlık ve Oluşun Ontolojik İlkesi Olarak ”Savaş ve Barış”, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, V. Uluslararası Felsefe Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

13- Uluslararası , Tam metin bildiri, İnşacı ve İhyacı Medeniyetin Mimarı Hay Bin Yakzan ile İşgalci ve Sömürücü Medeniyetin Mimarı Robinson Crusoe Üzerine Bir İnceleme, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, 3. Uluslararası Felsefe, Eğtim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

14- Uluslararası , Tam metin bildiri, Ayna Söyle Bana: Sanat Nerede? Ya Da Sanatın Sonu: Postmodern Sanat, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, 2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

15- Uluslararası , Tam metin bildiri, Türk Demokrasinin Büyük Fay Hattı: Darbeler, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, ”27 Mayıs 1960’xxdan 15 Temmuz 2016’xxya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü” Uluslararası Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

16- Uluslararası , Özet bildiri, Küreselleşen Dünyada Kimlik ve Vatandaşlık Sorunu The Problem of Identity And Citizenship in a Global World, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, HEIRNET Conferans 2007, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

17- Uluslararası , Tam metin bildiri, İbn Rüşd Felsefesinde Varlık Öz Ayrımı Bağlamında Tümeller Sorununun Çözümlenmesi, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu -İbn Rüşd'ü Yeniden Düşünmek-, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

18- Ulusal , Tam metin bildiri, Aydınlanma Mitosundan Uyanış Bilimler Krizi ve Felsefe, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, II. Ilgaz Felsefe Günleri: Aydınlanma Din Demokrasi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

19- Uluslararası , Tam metin bildiri, Modern Şehrin Nesnelliğine ve Yanılsamalarına İrrasyonel Bir Eleştiri Varoluşçuluk, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, II. Uluslararası Felsefe Kongresi: Şehir ve Felsefe, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

20- Uluslararası , Tam metin bildiri, Sartrecı Özgürlük İnsanın Doğadan Koparılması, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, III. Uluslararası Felsefe Kongresi: Gelenek, Demokrasi ve Felsefe, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

21- Uluslararası , Tam metin bildiri, Egzistansiyel ve Estetiksel Bir Eylem Olarak Oyun, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

22- Uluslararası , Tam metin bildiri, Antik Yunan da Politik Çoğulculuğun Ontolojik Epistemolojik Dayanakları, AYDOĞDU HÜSEYİN, TÜRKİYE, IV. Uluslararası Felsefe Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

1- FENOMENOLOJİ , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

2- DESCARTES , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

3- FELSEFEYE GİRİŞ , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

4- 19. YÜZYIL FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

5- 17. YÜZYIL FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

6- İSLÂM FELSEFESİ TARİHİ I , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

7- KLASİK MANTIK , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

8- EGZİSTANSİYALİZM , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

9- BERGSON , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

10- FELSEFE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

11- 20. YÜZYIL FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

12- DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

13- İSLÂM FESLEFESİ TARİHİ II , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

14- MODER MANTIK , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

15- PSİKOLOJİDE AKADEMİK YAZIM , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

16- FENOMENOLOJİ , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

17- DESCARTES , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

18- FELSEFENİN TEMEL KAVRAMLARI VE İLKELERİ , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

19- FELSEFEYE GİRİŞ , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

20- 19. YÜZYIL FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

21- 17. YÜZYIL FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

22- İSLÂM FELSEFESİ TARİHİ I , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

23- KLASİK MANTIK , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

24- 20. YÜZYIL FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

25- DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

26- İSLAM FELSEFESİ TARİHİ II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

27- MODERN MANTIK , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

28- ANTİK ÇAĞ YUNAN FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

29- SANAT FELSEFESİ , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

30- 19. YÜZYIL FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

31- 17. YÜZYIL FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

32- İSLÂM FELSEFESİ TARİHİ I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

33- KLASİK MANTIK , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

34- BİLİM TARİHİ , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

35- BİLİM TARİHİ , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

36- ALAN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 4

37- ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

38- TÜK-İSLÂM FELSEFESİNE GİRİŞ , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 4

39- MİTOLOJİ , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 2

40- FELSEFE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 2

41- BİLGİ FELSEFESİ , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

42- RÖNESANS FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

43- MODERN MANTIK , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

44- ANTİK ÇAĞ YUNAN FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ II , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

45- SANAT FELSEFESİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

46- 20. YÜZYIL FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

47- DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

48- İSLAM FELSEFESİ TARİHİ II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

49- 17. YÜZYIL FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

50- MODERN MANTIK , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

51- TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

52- 19. YÜZYIL FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

53- İSLÂM FELSEFESİ TARİHİ I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

54- KLASİK MANTIK , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

55- ANTİK ÇAĞ YUNAN FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

56- SANAT FELSEFESİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 2

57- 20. YÜZYIL FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

58- DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

59- RÖNESANS FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

60- MODERN MANTIK , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

61- ANTİK ÇAĞ YUNAN FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

62- 19. YÜZYIL FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

63- 17. YÜZYIL FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

64- ORTAÇAĞ BATI FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

65- KLASİK MANTIK , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

66- ANTİK ÇAĞ YUNAN FELSEFESİ TARİİ VE METİNLER I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

67- FELSEFE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 2

68- FELSEFİ METİN OKUMA VE YORUMLAMA II , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 2

69- DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

70- RÖNESANS FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

71- MODERN MANTIK , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

72- ANTİK ÇAĞ YUNAN FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ II , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

73- FELSEFİ METİN OKUMA VE YORUMLAMA I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 2

74- 17. YÜZYIL FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

75- ORTAÇAĞ BATI FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

76- KLASİK MANTIK , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

77- ANTİK ÇAĞ YUNAN FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

78- DİL VE MANTIK FELSEFESİ , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

79- ORTAÇAĞ BATI FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

80- FELSEFENİN TEMEL KAVRAMLARI VE İLKELERİ , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 2

81- KLASİK MANTIK , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

82- ANTİK ÇAĞ YUNAN FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ I , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

83- MİTOLOJİ , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 2

84- ORTAÇAĞ VE RÖNESANS FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLER II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 2

85- FELSEFE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 2

86- MODERN MANTIK , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

87- ANTİK ÇAĞ YUNAN FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

88- DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

89- ORTAÇAĞ VE RÖNESANS FELSEFEİ TARİHİ VE METİNLERİ I , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 4

90- FELSEFENİN TEMEL KAVRAMLARI VE İLKELERİ , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 2

91- KLASİK MANTIK , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

92- ANTİK ÇAĞ YUNAN FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ I , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

93- ÇAĞDAŞ FİLOZOFLAR , Yüksek Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

94- ÇAĞDAŞ FİLOZOFLAR , Yüksek Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

95- FENOMENOLOJİ VE EGZİSTANSİYALİZM , Yüksek Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

96- FENOMENOLOJİ VE EGZİSTANSİYALİZM , Yüksek Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

97- FENOMENOLOJİ VE EGZİSTANSİYALİZM , Yüksek Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

98- SANAT FELSEFESİ , Yüksek Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

99- SANAT FELSEFESİ , Yüksek Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

100- SANAT FELSEFESİ , Yüksek Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

101- BİLGİ TEORİSİ , Yüksek Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

102- BİLGİ TEORİSİ , Yüksek Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

103- BİLGİ TEORİSİ , Yüksek Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

104- MİTOLOJİ , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 2

105- MİTOLOJİ , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 2

106- MİTOLOJİ , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 2

107- İSLÂM FELSEFESİ TARİHİ , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 2

108- TÜK-İSLÂM FELSEFESİNE GİRİŞ , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 4

109- TÜK-İSLÂM FELSEFESİNE GİRİŞ , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 4

110- TÜK-İSLÂM FELSEFESİNE GİRİŞ , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 4

111- ORTAÇAĞ VE RÖNESANS FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLER II , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 2

112- ORTAÇAĞ VE RÖNESANS FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLER II , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 2

113- ORTAÇAĞ VE RÖNESANS FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLER II , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 2

114- ORTAÇAĞ VE RÖNESANS FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLER II , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 2

115- DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

116- DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

117- DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

118- DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

119- ORTAÇAĞ VE RÖNESANS FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLER I , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 4

120- ORTAÇAĞ VE RÖNESANS FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLER I , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 4

121- ORTAÇAĞ VE RÖNESANS FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLER I , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 4

122- ORTAÇAĞ VE RÖNESANS FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLER I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 4

1- Yüksek Lisans , Nurettin Topçu'nun eğitim anlayışı ve ideal öğretmen modeli, GÜLCAN, Tamamlandı, GÜLCAN GENÇ YILDIRIM, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Ütopalarda sosyal yaşam ve eğitim, İLKER, Tamamlandı, İLKER KAYHAN, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Genç, Yetişkin ve Yaşlılarda Hayatın Anlamı, ELİF, Devam Ediyor, ELİF BULUT, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans , Kierkegaard'da Modernizm Eleştirisi ve Varoluş Meselesi, BEYZA, Devam Ediyor, BEYZA PINAR, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalı

1- Anabilim Dalı Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2015,

2- Dekan Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

3- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2014, 2018

4- Dekan Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2014, 2019

1- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergi, Türkçe,

2- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergi, Türkçe,

3- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Dergi, Türkçe,

2019 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 YARDIMCI DOÇENT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1997 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ