Prospective Students
عربي | فارسی | TR | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Academic Calendar COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menu
Araştırma Alanları Malzeme Tasarım ve Davranışları, ,

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KONSTRÜKSİYON VE İMALAT (DR), 2009, 2015

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KONSTRÜKSİYON VE İMALAT (YL) (TEZLİ), 2007, 2009

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2004, 2007

1- Structure and adhesion properties of TiNi/MoS2 coatings , SCI-Expanded, ÇİÇEK HİKMET, Ozan Can AKAR, EFEOĞLU İHSAN, Ceramics International,2021

2- Investigation of the Effect of Heat Treatments at Different Temperatures on the Crystal Structure of Titanium-Nickel Films , TR DİZİN, ÇİÇEK HİKMET, Ozan Can AKAR, EFEOĞLU İHSAN, Journal of the Institute of Science and Technology,2021

3- Tribological Properties of TiNi/MoS2 Functional Coatings , SCI-Expanded, ÇİÇEK HİKMET, Ozan Can AKAR, EFEOĞLU İHSAN, Journal of Materials Engineering and Performance,2021

4- Structural and tribological characterization of amorphous and crystalline titanium-nickel coatings , SCI-Expanded, ÇİÇEK HİKMET, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY,2019

5- Tribological Behaviour of Ti:Ta-DLC Films Under Different Tribo-Test Conditions , Scopus, EFEOĞLU İHSAN,KELEŞ AYŞENUR,TOTİK YAŞAR,ÇİÇEK HİKMET,ŞÜKÜROĞLU EBRU EMİNE, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,2018

6- Magnetron Sıçratma Yöntemi ile Büyütülen Elmas BenzeriKarbon Filmlerin Adezyon ve Çoklu-Çizik Test DavranışlarınınAraştırılması , EBSCO, ÇİÇEK HİKMET, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2018

7- Wear behaviors of TiN/TiCN/DLC composite coatings in different environments , SCI, ÇİÇEK HİKMET, CERAMICS INTERNATIONAL,2018

8- Adhesion and multipass scratch characterization of Ti:Ta-DLC composite coatings , SCI, ÇİÇEK HİKMET,KELEŞ AYŞENUR,TOTİK YAŞAR,EFEOĞLU İHSAN, DIAMOND AND RELATED MATERIALS,2018

9- The mechanical and tribological properties of Ti [Nb, V] N films on the Al-2024 alloy , SCI, BARAN ÖZLEM,KELEŞ AYŞENUR,ÇİÇEK HİKMET,TOTİK YAŞAR,EFEOĞLU İHSAN, Surface and Coatings Technology,2017

10- A comparative study of fatigue properties of TiVN and TiNbN thin films deposited on different substrates , SCI, ÇİÇEK HİKMET,BARAN ÖZLEM,KELEŞ AYŞENUR,TOTİK YAŞAR,EFEOĞLU İHSAN, Surface and Coatings Technology,2017

11- Determining the critical loads of V and Nb doped ternary TiN-based coatings deposited using CFUBMS on steels , SCI, KELEŞ AYŞENUR,ÇİÇEK HİKMET,BARAN ÖZLEM,TOTİK YAŞAR,EFEOĞLU İHSAN, Surface and Coatings Technology,2017

12- Fatigue and adhesion properties of martensite and austenite phases of TiNi shape memory thin films deposited by magnetron sputtering , SCI, ÇİÇEK HİKMET,EFEOĞLU İHSAN, Surface and Coatings Technology,2016

13- A low temperature in situ crystalline TiNi shape memory thin film deposited by magnetron sputtering , SCI, ÇİÇEK HİKMET,EFEOĞLU İHSAN,TOTİK YAŞAR,EZİRMİK KADRİ VEFA,ARSLAN ERSİN, SURFACE COATINGS TECHNOLOGY,2015

14- Investigation of the friction and wear properties of Ti TiB2 MoS2 graded composite coatings deposited by CFUBMS under air and vacuum conditions , SCI, BARAN ÖZLEM,Faruk Bidev,ÇİÇEK HİKMET,Kara Levent,EFEOĞLU İHSAN,KÜÇÜKÖMEROĞLU TEVFİK, Surface and Coatings Technology,2014

15- The effect of nitrogen flow rate on TiBN coatings deposited on cold work tool steel , SCI-Expanded, ÇİÇEK HİKMET,BARAN ÖZLEM,ŞÜKÜROĞLU EBRU EMİNE,TOTİK YAŞAR,EFEOĞLU İHSAN,tahmasebian mortaza, Journal of Adhesion Science and Technology,2014

1- Yüksek Lisans , Magnetron sıçratma yöntemi ile büyütülen TiNi/MoS2 kaplamaların yapısal, mekanik ve tribolojik özelliklerinin araştırılması, OZAN CAN, Tamamlandı, OZAN CAN AKAR, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , AlSiN-AlSiO kaplamaların üretilmesi,yapısal ve tribolojik özelliklerin araştırılması, KÜBRA, Tamamlandı, KÜBRA YILDIZ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Magnetron sıçratma yöntemi ile büyütülen MoS2 filmlere uygulanan termal oksidasyon işleminin yapısal ve tribolojik özelliklere etkisinin araştırılması, ÖZKAN, Tamamlandı, ÖZKAN GÖZÜBÜYÜK, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

1- Enstitü Müdür Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2016,

1- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , Material Science and Engineering Technology, Dergi, İngilizce,

2- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , Applied Physics A, Dergi, İngilizce,

3- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , Engineering Science, Dergi, Türkçe,

2019 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2016 YARDIMCI DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ