Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Bütünleşik Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT TEORİSİ (DR), 2008, 2013

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT TEORİSİ (DR), 2008, 2013

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 2000, 2004

1- Firmalar Arasındaki Rekabetin Stratejik Olarak İncelenmesi: Oyun Teorisi Aracılığıyla Kahve İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama ,Devam Ediyor, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

2- Sosyal Bilimlere Yönelik Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimi Etkinliği ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, ULUSAL

3- DAP Bölgesi Okuma Eylem Planı Erzurum İli Pilot Uygulama Projesi ,Tamamlandı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, ULUSAL

4- Türkiye de Hanehalkının Otomobil Sahipliğini Etkileyen Faktörler ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, ULUSAL

5- WEBDERSLİK ile Akademik Etki ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, Yardımcı Personel, ULUSLARARASI

1- Erzurum İli Okuma Kültürünün Ekonomik ve Sosyal Analizi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DAŞTAN HÜSEYİN,KARACA NURAY,ÇALMAŞUR GÜRKAN,EKİNCİ OĞUZHAN,GENÇER ÖZGE,AKSAKAL ERDİ,LALOĞLU PINAR ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 120 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-5339-79-1

2- The Impact of Artificial Intelligence on Governance, Economics and Finance, Volume I Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>İktisat Teorisi>Sanayi Ekonomisi>Davranışsal İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, SİNGAPUR,Yazar: KARACA ZEYNEP, DAŞTAN HÜSEYİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 328 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 978-981-33-6810-1

3- Mikro İktisat Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: ÇALMAŞUR GÜRKAN ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 306 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7638-79-3

4- Mikro İktisat Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: ÇALMAŞUR GÜRKAN ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 306 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7638-79-3

5- Mikro İktisat Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: ÇALMAŞUR GÜRKAN ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 306 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7638-79-3

6- Mikro İktisat Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: ÇALMAŞUR GÜRKAN ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 306 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7638-79-3

7- İmalat Sanayinde Yoğunlaşma TRA1 Erzurum Erzincan Bayburt Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Tür: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN ,Yıl :2015 Sayfa Sayısı: 120 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-5339-48-7

8- Erzurum İlinde Yaşayan Yetişkin Bireylerin Erzurum dan Memnuniyetlerinin Araştırılması Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: OKTAY ERKAN,AKAN YUSUF,ÇALMAŞUR GÜRKAN ,Yıl :2007 Sayfa Sayısı: 112 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-975-442-132-3

1- Bağımsız Değerlendirici , 2014, 2014, 14 -22 Nisan 2014 tarihleri arasında proje değerlendirilmesi

2- Bağımsız Değerlendirici , 2018, 2018, 30 Nisan -11 Mayıs 2018 tarihleri arasında proje değerlendirilmesi

3- Bağımsız Değerlendirici , 2018, 2018, 1-16 Ağustos ve 26-27 Eylül 2018 tarihleri arasında KOBİGEL proje değerlendirmesi

1- Ulusal , Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profili, Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profilinin Araştırılması, 26.12.2017,29.06.2018

1- Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Etkinlik ve Verimlilik Analizi , TR DİZİN, EMRE AYSİN MERYEM, ÇALMAŞUR GÜRKAN, Verimlilik Dergisi,2022

2- Bireylerin Yaşam Memnuniyetlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi , TR DİZİN, ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ÇALMAŞUR GÜRKAN, EMRE AYSİN MERYEM, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2021

3- The Learning Curve: An Application in Turkish Manufacturing Industry , COBISS, International Political Science Abstracts, ProQuest - CSA Sociological Abstracts, Google Scholar, DOAJ, ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN,KARACA ZEYNEP, Innovative Issues and Approaches in Social Sciences,2021

4- İşgücü Verimliliği ve Öğrenen Örgüt İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma , Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBİAD, Ulrich's, KAYAPALI YILDIRIM SEDA, ÇALMAŞUR GÜRKAN, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2021

5- Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yapısı ve Rekabet , EBSCOhost Academic Search Complete, Index Copernicus, EMRE AYSİN MERYEM, ÇALMAŞUR GÜRKAN, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2021

6- Hanehalkı Su Talebini Etkileyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama , ECONLIT, EBSCOhost, ÇALMAŞUR GÜRKAN, İnan Kadir, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2021

7- Regional Technological Learning in Turkish Cement Industry , Ulrich's Periodicals Directory,World Banking Abstracts, Scilit, Google Scholar, ECONIS, CrossRef, Directory of Research Journals Indexing, Open Academic Journals Index, SHERPA/Romeo, EZB - Electronic Journals Library, WorldCat, J-Gate, NewJour, RePEc, ProQuest, CNKI Scholar, Index Copernicus International - Journal Master List, IBSS: International Bibliography of the Social Sciences, ÇALMAŞUR GÜRKAN, EMRE AYSİN MERYEM, Eurasian Journal of Economics and Finance,2020

8- Bilgi Yoğun Hizmetler Alt Sektörlerinde Öğrenme Eğrileri , TR DİZİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN,KARACA ZEYNEP, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2020

9- Türk Bankacılık Endüstrisinde Etkinlik Analizi: Küresel Finans Krizi Sonrası İçin Bir Uygulama , TR DİZİN, EMRE AYSİN MERYEM,ÇALMAŞUR GÜRKAN, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,2020

10- Bilgi Ekonomisinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkilerinin Panel Veri Yöntemi ile Analizi , EBSCO, ROOTINDEXING, INDEX COPERNICUS, SOBIAD, BASE, ÇALMAŞUR GÜRKAN,Demir Oğuzhan, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi,2020

11- Doğal Gaz Talep Tahmini: Erzurum İli İçin Bir Uygulama , TR Dizin, EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi, ÇALMAŞUR GÜRKAN,Tuna Çiğdem, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,2020

12- Erzurum İlinde Hanehalklarının Ev Dışı Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler , Rootİndexing, Sobiad, IIJIF, I2OR, DRJI, AcademicKeys, Google Scholar, ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2020

13- Hanehalklarının Eğitim Harcamalarını Etkileyen Faktörler: Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama , Endekste taranmıyor, ÇALMAŞUR GÜRKAN,Algur Gonca, ETÜ SENTEZ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2020

14- Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belirlenmesi: TRA1 Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama , TR DİZİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN,EMRE AYSİN MERYEM, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,2019

15- Türkiye’de Hanehalkının Dayanıklı Tüketim Malları Sahipliğini Etkileyen Faktörler , ASOS Index, SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi, Google Scholar, Rootindexing, Araştırmax, ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN,Anık Kübra,Kaya Nazlı, Akademi Sosyal Bilimler Dergisi,2019

16- Üniversite Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi (Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama) , TR DİZİN, KARACA ZEYNEP,ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2018

17- Türkiye’de Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Analizi , Sobiad, İdealonline, International Scientific Indexing, ÇALMAŞUR GÜRKAN,KILIÇ ABDULKADİR, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2018

18- Kobi’lerin Girişimcilik ve İnovasyon Özelliklerinin Belirlenmesi: Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama , Sobiad, CiteFactor, Index Copernicus, Academic Keys, Scientific Indexing Services, Asos, Open Academic Journal Index, Research Bible, Directory of Research Journal Indexing, İsam, Akademik Dizin, Indian Citation Index, TEİ, Sjournal Index, AJNS, Acarindex, Science Library Index, Scholars Impact, Scholarsteer, IIJIF, I2OR, EuroPub, ÇALMAŞUR GÜRKAN,Tanas Handan, Asos Journal The Journal of Academic Social Science,2018

19- Hanehalkı Elektrik Talebini Etkileyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama , TR Dizin, EconLit, DOAJ, ProQuest, EBSCO, SOBİAD, Scientific Indexing Services, CiteFactor, ResearchBib, DRJI, Asos Index, Araştırmax, ÇALMAŞUR GÜRKAN,İnan Kadir, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2018

20- Entrepreneurship and its Genetic Basis , J Gate, ResearchBib, Publons, GoogleScholar, Academia, Mendeley, AcademicKeys, DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN,TÜRKEZ HASAN, Austin Journal of Molecular and Cellular Biology,2016

21- Technical Efficiency Analysis In the Automotive Industry: A Stochastic Frontier Approach , Ulrich’xxs ProQuest, Google Scholar, ECONIS, EconBiz, ScienceCentral, Electronic Journal Lib, ZDB, EyeSource, OA Journal Index, Wildau, Scientific Indexing Services, RoMeo, AcademicKeys, Research Bib, Jour Informatics, Journal Guide, World Cat, NewJour, J-index, CiteFactor, Scientific Journals, Advanced Science Index, ÇALMAŞUR GÜRKAN, International Journal of Economics, Commerce and Management,2016

22- Kış Turizmi Talebi Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama , TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT), EBSCOhost,ASOS INDEX, DOAJOpen Science Directory, Google Scholar, DAŞTAN HÜSEYİN,DUDU Nagehan,ÇALMAŞUR GÜRKAN, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2016

23- Türk Bankacılık Endüstrisinde Piyasa Yapısı ve Karlılık İlişkisi , EconLit, ULAKBİM, Director of Open Access Journals,EBSCO Publishing,PERO,Scientific Commons, WorldWideScience, ProQuest, ASOS Index, RePEc, ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN, Ege Akademik Bakış,2016

24- Concentration in the Turkish Cement Industry , Australian Business Deans Council, EBSCOhost, Google Scholar, Lockss, NewJour, Open J-Gate, PKP Open Archives Harvester, ProQuest, SHERPA/RoMEO, The Excellence in Research for Australia, Ulrich’xxs, Universe Digital Library, ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN, Asian Social Science,2015

25- Knowledge Externalities An Application to the Turkish Manufacturing Industry , EBSCO A-to-Z, J-Gate, JournalTOCs, WorldCat, Academickeys, Google Scholar, Researchbib, Information Matrix for the Analysis of Journals, Polish Scholarly Bibliography, DAŞTAN HÜSEYİN,GÜNEŞ HASAN,ÇALMAŞUR GÜRKAN, Advances in Economics and Business,2015

26- Productivity Change in the Turkish Banking Industry , IBSS, ProQuest, Scopus, DOAJ, EbscoHost,, DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN, Mediterranean Journal of Social Sciences,2015

27- Türk Otomotiv Endüstrisinde Maliyet ve Toplam Faktör Verimliliği , ULAKBIM, EBSCOHOST, ASOS, YAYLALI MUAMMER,ÇALMAŞUR GÜRKAN, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2014

28- Verimlilik Teknoloji ve Etkinlik Avrupa Birliği ne Üye ve Aday Ülkelerin Performans Ölçümü , ASOS, ULAKBİM, Index Copernicus, DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi,2014

29- Çok Sınıflı Logit Model ile Öğrencilerin Faküllte Tercihlerinin Araştırılması: Atatürk Üniversitesi Örneği , TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı,DOAJ, MLA, EBSCO, ÖZER HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,2012

30- Gayri Safi Milli Hasıla ve Nüfus ile Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki İlişki Türkiye Üzerine Bir Uygulama , EBSCOhost, ASOS Index, SBVT, DOĞAN EBÜL MUHSİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ,2011

31- Etkinliğin Hesaplanmasında Veri Zarflama Analizi ve Stokastik Sınır Yaklaşımı Yöntemlerinin Karşılaştırılması TRA1 Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama , EBSCOhost, ASOS Index, SBVT, AKAN YUSUF,ÇALMAŞUR GÜRKAN, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ,2011

32- Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi , EBSCO ve TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, ÖZER HÜSEYİN,AKAN YUSUF,ÇALMAŞUR GÜRKAN, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ,2010

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Firmalar Arasındaki Rekabetin Oyun Teorisi Aracılığıyla İncelenmesi, ÇALMAŞUR GÜRKAN, DAŞTAN HÜSEYİN, AYSİN MERYEM, ORAL FATMANUR, TÜRKİYE, 8. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, Bir Politika Aracı Olarak Davranışsal İktisat: Varsayılan Etkisinin BES Üzerinden İncelenmesi, DAŞTAN HÜSEYİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN, ORAL FATMANUR, AYSİN MERYEM, TÜRKİYE, 8. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>İktisat Teorisi>Sanayi Ekonomisi>Davranışsal İktisat

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, Ekonomik Krizler ve Sağlık, AYSİN MERYEM, ÇALMAŞUR GÜRKAN, TÜRKİYE, Cumhuriyet 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>İktisat Teorisi>Sanayi Ekonomisi>Davranışsal İktisat

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, Covid-19 Pandemisinin Küresel Besin Zinciri ve Sağlık Üzerine Etkileri, EMRE AYSİN MERYEM, ÇALMAŞUR GÜRKAN, TÜRKİYE, IV. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>İktisat Teorisi>Sanayi Ekonomisi>Davranışsal İktisat

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, Türk İmalat Sanayinde Piyasaya Giriş ve Çıkış, KARACA ZEYNEP,DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN, TÜRKİYE, II. Business Organization Research Conference, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, Türk İmalat Sanayinde Kar Marjını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Uygulama, KARACA ZEYNEP,DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN, TÜRKİYE, II. Business Organization Research Conference, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

7- Uluslararası , Tam metin bildiri, Küresel Finans Krizi Sonrası Türk Bankacılık Endüstrisinin Etkinlik Analizi, EMRE AYSİN MERYEM,ÇALMAŞUR GÜRKAN, TÜRKİYE, 4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

8- Ulusal , Özet bildiri, 2001 Krizi Sonrası Türk Bankacılık Sisteminde Rekabet Düzeyinin Panzar-Rosse Modeli ile Belirlenmesi, ÇALMAŞUR GÜRKAN,EMRE AYSİN MERYEM, TÜRKİYE, 20. Ulusal İktisat Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

9- Ulusal , Tam metin bildiri, Etkinliğin Hesaplanmasında Veri Zarflama Analizi ve Stokastik Sınır Yaklaşımı Yöntemlerinin Karşılaştırılması Erzurum Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama, AKAN YUSUF,ÇALMAŞUR GÜRKAN, TÜRKİYE, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

10- Uluslararası , Tam metin bildiri, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezlerinin Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı ile Etkinliklerinin Analizi, DAŞTAN HÜSEYİN,EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET,ŞAHİNOĞLU TUBA,ÇALMAŞUR GÜRKAN, TÜRKİYE, ISTANBUL CONFERENCE OF ECONOMICS AND FINANCE, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

11- Uluslararası , Tam metin bildiri, Meslek Yüksekokullarının Sorunlarına Yönelik Bir Model Önerisi, EKİNCİ EMİNE DEMET,ŞAHİNOĞLU TUBA,ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN, TÜRKİYE, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

12- Uluslararası , Tam metin bildiri, Determining Factors Affecting Housing Prices in Turkey with Hedonic Pricing Model, ÇALMAŞUR GÜRKAN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, International Conference on Business and Economic Studies (ICBES), İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

13- Uluslararası , Tam metin bildiri, Factors Affecting the Demand for Tea: A Study on the City of Erzurum, ÇALMAŞUR GÜRKAN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 5th International Conference on Business and Economics Studies, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

14- Uluslararası , Tam metin bildiri, Hayat Boyu Öğrenmede Üniversite Faktörü Webderslik ile Akademik Etki Projesi Örneği, YAYLALI. Muammer, ÖZER. Hüseyin, DOĞAN. Ebul Muhsin, AKTÜRK Ergün, DAŞTAN Hüseyin, ÇALMAŞUR Gürkan, AYDEMİR Ahmet Fatih, TÜRKİYE, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

15- Ulusal , Tam metin bildiri, Gayri Safi Milli Hasıla ve Nüfus ile Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki İlişki Türkiye Üzerine Bir Uygulama, DOĞAN. Ebul Muhsin, ÇALMAŞUR Gürkan, TÜRKİYE, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

1- Ulusal , Kitap, Editör, Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profili 2018, KAYA ABDULKADİR,ÇALMAŞUR GÜRKAN, Türkçe, 2018,

1- Oyun Teorisi , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

2- Matematiksel İktisat II , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

3- Endüstriyel İktisat , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

4- İleri Düzeyde Mikroiktisat , Doktora, 2021-2022, Türkçe, 3

5- Matematiksel İktisat I , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

6- Mikro İktisat: Genel Uygulamalar , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

7- Endüstrilerarası İktisat , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

8- Oyun Teorisi , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

9- Matematiksel İktisat II , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

10- Mal Piyasası Analizi , Doktora, 2020-2021, Türkçe, 3

11- Mikro İktisat: Genel Uygulamalar , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

12- Matematiksel İktisat I , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

13- Matematiksel İktisat , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

14- Matematiksel İktisat , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

15- Mikro İktisat: Genel Uygulamalar , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

16- Matematiksel İktisat I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

17- Genel Denge ve Refah Ekonomisi , Doktora, 2018-2019, Türkçe, 3

18- Mikro İktisat: Genel Uygulamalar , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

19- İktisada Giriş I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

20- Matematiksel İktisat , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

21- Matematiksel İktisat I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

22- Matematiksel İktisat , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

23- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

24- Mikro İktisat: Genel Uygulamalar , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

25- Matematiksel İktisat I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

26- Mikro İktisat I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

27- Mikroiktisat: Genel Uygulamalar , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

28- Matematiksel İktisat I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

29- Mikroiktisat I , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

30- Mikroiktisat I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

31- İktisada Giriş II , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

32- Matematiksel İktisat II , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

33- Matematiksel İktisat II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

34- Matematiksel İktisat II , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

35- Endüstrilerarası İktisat , Yüksek Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

36- Endüstrilerarası İktisat , Yüksek Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

37- Faktör Piyasaları , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

38- Oyun Teorisi , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

39- Matematiksel İktisat I , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

40- Mikroiktisat: Genel Uygulamalar , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

41- Endüstriyel İktisat , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

42- İktisada Giriş I , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

43- Matematiksel İktisat , Yüksek Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

44- Endüstrilerarası İktisat , Yüksek Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

45- Oyun Teorisi , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

46- Matematiksel İktisat II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

47- Mikroiktisat II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

48- Matematiksel İktisat I , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

49- Endüstriyel İktisat , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

50- Matematiksel İktisat , Yüksek Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

51- Mikroiktisat I , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

52- Endüstrilerarası İktisat , Yüksek Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

53- Matematiksel İktisat , Yüksek Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

54- Mikroiktisat II , Yüksek Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

55- Matematiksel İktisat I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

56- Mikroiktisat I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Konut fiyatlarına etki eden faktörlerin hedonik modelle belirlenmesi: TRA1 alt bölgesi üzerine bir uygulama, MERYEM, Tamamlandı, MERYEM EMRE AYSİN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Bilgi ekonomisinin ekonomik büyüme üzerine etkilerinin panel veri yöntemi ile analizi, OĞUZHAN, Tamamlandı, OĞUZHAN DEMİR, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Türkiye'de hanehalkı tüketim harcamalarının analizi, ABDULKADİR, Tamamlandı, ABDULKADİR KILIÇ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans , Türkiye'de hanehalkı elektrik talebini belirleyen faktörlerin ekonomik analizi, KADİR, Tamamlandı, KADİR İNAN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans , Kırmızı et talep tahmini: Erzurum ili üzerine bir uygulama, FATMA, Tamamlandı, FATMA AGCAKALE, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans , KOBİ'lerde girişimcilik tipi ve yenilik özelliklerinin belirlenmesi: Erzurum ili üzerine bir uygulama, HANDAN, Tamamlandı, HANDAN TANAS, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans , Hanehalkının eğitim harcamalarını etkileyen faktörler: Erzurum ili üzerine bir uygulama, GONCA, Tamamlandı, GONCA ALGUR, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

8- Yüksek Lisans , Doğal gaz talep tahmini:Erzurum ili üzerine bir uygulama, ÇİĞDEM, Tamamlandı, ÇİĞDEM TUNA, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

9- Yüksek Lisans , Türk bankacılık endüstrisinde etkinlik ve verimlilik analizi, AYŞEGÜL, Tamamlandı, AYŞEGÜL YILMAZ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

1- Bologna Koordinatörü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

2- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

3- Anabilim Dalı Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

4- Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

5- Komisyon Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2018,

6- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

7- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2017, 2019

8- Enstitü Müdür Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2017, 2019

9- Bologna Koordinatörü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2015, 2017

10- Farabi Koordinatörü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2014, 2015

1- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergi, Türkçe,

2- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Dergi, Türkçe,

3- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Dergi, Türkçe,

4- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Journal of Life Economics, Dergi, Türkçe,

5- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Business and Economics Research Journal, Dergi, Türkçe,

6- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Dergi, Türkçe,

7- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Dergi, Türkçe,

8- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Dergi, Türkçe,

9- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Journal of Life Economics, Dergi, Türkçe,

10- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Business and Economics Research Journal, Dergi, Türkçe,

2017 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2007 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ