Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Spor Yöneticiliği Bölümü
muhammet mavibaş
dr. öğr. üyesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KIŞ SPORLARI VE SPOR BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SPOR YÖNETİMİ (DR), 2018, 2022

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SPOR YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ), 2014, 2017

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ, 2009, 2013

1- Üniversite Öğrencilerinde Mobil Cihaz Bağımlılığı Beyin Sisine Neden Olabilir Mi?
Devam Ediyor TÜBİTAK PROJESİ Danışman ULUSAL

2- Yapay Zeka Teknolojisindeki Gelişmeler Kariyer Kararlılığını Etkiler Mi? Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
Devam Ediyor TÜBİTAK PROJESİ Danışman ULUSAL

1- Dijital Çağda Spor Araştırmaları I
Bölüm Adı:Uluslararası Spor Organizasyonlarında Dijital Teknolojinin Kullanımı ve Etkileri, MAVİBAŞ MUHAMMET Yayın Yeri:Özgür Yayınları, Editör: KİSHALI Necip Fazıl, ÖZBAY Serhat, ULUPINAR Süleyman Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:163 ISBN:978-975-447-708-5 Bölüm Sayfaları:105-128

2- Multidisipliner Yaklaşımla Güncel Spor Araştırmaları 3
Bölüm Adı:Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Çalışan Personelin Sinerjik İklim Algılarının İncelenmesi, MAVİBAŞ MUHAMMET, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, TURAN MURAT Yayın Yeri:GAZİ KİTAPEVİ, Editör: Doç. Dr. Duygu Sevinç YILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Ferhat GÜDER Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:219 ISBN:978-625-8275-65-0 Bölüm Sayfaları:33-50

3- Her Yönüyle Spor Araştırmaları III
Bölüm Adı:Spor Bilimleri Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Fiziksel Benlik Düzeylerinin İncelenmesi, MAVİBAŞ MUHAMMET, ÇİNGÖZ YUNUS EMRE Yayın Yeri:Akademisyen Kitapevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:250 ISBN:978-625-8259-18-6 Bölüm Sayfaları:149-162

4- Örgütsel Etik İklim ve Şeffaflık Algıları Işığında Bilgi İfşa Yönelimleri
Bölüm Adı:, MAVİBAŞ MUHAMMET Yayın Yeri:Akademisyen Kitabevi, Editör: BELLİ Emre Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:156 ISBN:978-625-8259-55-1 Bölüm Sayfaları:-

1- Sözleşmeli 4/B Spor Uzmanı
2019 2022 Spor Uzmanı

1- Spor Bilimleri Fakültelerindeki Akademisyenlerin Kişilik Tipleri ile Profesyonellik Davranışlarının İncelenmesi
MAVİBAŞ MUHAMMET, Yayın Yeri:Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi ,2024
Uluslararası Hakemli SPORT Discus, Özgün Makale

2- Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Metaverse Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
TURAN MURAT, MAVİBAŞ MUHAMMET, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, ÇETİN HARUN, Yayın Yeri:The Online Journal of Recreation and Sport ,2023
Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List, Özgün Makale

3- An Examination of Sports Participation Motivation and Sports Passion Level of Sports Science Students
MAVİBAŞ MUHAMMET, ÇİNGÖZ YUNUS EMRE, Yayın Yeri:International Journal of Education, Technology and Science ,2023
Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List, Özgün Makale

4- Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Sporcu Kimliği Düzeylerinin İncelenmesi
SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, MAVİBAŞ MUHAMMET, KARABABA BURAK, Yayın Yeri:Spor ve Bilim Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

5- Examination of Happiness Levels of Students in the Faculty of Sports Sciences
TURAN MURAT, MAVİBAŞ MUHAMMET, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, URAS Muhammet, Yayın Yeri:International Journal of Curriculum and Instruction ,2023
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric , Özgün Makale

6- Examination of Dispositional Hope Levels of Students of the Faculty of Sports Sciences According to Various Variables
TURAN MURAT, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, MAVİBAŞ MUHAMMET, Yayın Yeri:International Journal of Education Technology and Scientific Researches ,2023
Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List, Özgün Makale

7- Investigation the Perceptions of the Academicians in the Faculties of Sports Sciences on the Internationalization Policies of the University They Work in and Their Organizational Identification
MAVİBAŞ MUHAMMET, Yayın Yeri:The Online Journal of Recreation and Sport ,2023
Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List, Özgün Makale

8- An Examination of Emotional and Creative Levels among Tertiary Students in Team and Individual Sports
ÇİNGÖZ YUNUS EMRE, MAVİBAŞ MUHAMMET, Yayın Yeri:International Online Journal of Education and Teaching (IOJET) ,2023
Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List, Özgün Makale

9- An Examination of Physical Education Teachers' Perceptions of Organizational Support
MAVİBAŞ MUHAMMET, Yayın Yeri:International Journal of Education Technology and Scientific Researches ,2023
Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List, Özgün Makale

10- Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sporda Mental Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi
TURAN MURAT, MAVİBAŞ MUHAMMET, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, Yayın Yeri:Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi ,2022
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

11- Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi
ÇİNGÖZ YUNUS EMRE, MAVİBAŞ MUHAMMET, Yayın Yeri:The Online Journal of Recreation and Sports ,2022
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

12- Examination of Physical Educatıon Teachers' Boundaryless and Protean Career Attitudes
TURAN MURAT, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, MAVİBAŞ MUHAMMET, ALAEDDİNOĞLU VAHDET, Yayın Yeri:SYNESIS ,2022
Uluslararası Hakemli E-SCI, Özgün Makale

13- Üniversitelerin Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Bölümlerinde Görev Yapan Akademik Personelin Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Tutumları
MAVİBAŞ MUHAMMET, Yayın Yeri:The Online Journal of Recreation and Sports ,2022
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

14- Sporun Yaşam Becerileri Üzerine Etkisi: Kamu Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
TURAN MURAT, ÇİNGÖZ YUNUS EMRE, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, MAVİBAŞ MUHAMMET, Yayın Yeri:Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi (Mediterranean Journal of Sport Science) ,2022
Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List, Özgün Makale

15- Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Psikolojik Performans Düzeylerinin İncelenmesi
MAVİBAŞ MUHAMMET, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, ÇİNGÖZ YUNUS EMRE, TURAN MURAT, Yayın Yeri:Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi (Mediterranean Journal of Sport Science) ,2022
Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List, Özgün Makale

16- An Investigation of the Effect of Elite Athletes' Self-Talk (Inner Speech) During Competition on Perceptions of Coping with Stress
TURAN MURAT, URAS MUHAMMET, MAVİBAŞ MUHAMMET, Yayın Yeri:Pakistan Journal of Medical and Health Sciences ,2021
Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index (ESCI), Özgün Makale

17- Meslek Gruplarına Göre Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcılarının Araştırılması
ÇİNGÖZ YUNUS EMRE, MAVİBAŞ MUHAMMET, ASAN SELİM, SEVİNDİK AKTAŞ BUKET, Yayın Yeri:Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ,2021
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

18- Spor Bilimleri Fakültelerinde Görev Yapan Akademik Personelin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumlarının İncelenmesi
MAVİBAŞ MUHAMMET, BELLİ EMRE, Yayın Yeri:ETÜSosyal BilimlerEnstitüsüDergisi (ETÜSBED) ,2018
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

1- Spor Bilimleri Fakültelerindeki Akademisyenlerin Profesyonellik Davranışlarının İncelenmesi
MAVİBAŞ MUHAMMET 07.10.2023, Yayın Yeri:7. Uluslararası Spor Araştırmaları Kongresi Uluslararası Özet bildiri

2- Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi
ÇİNGÖZ YUNUS EMRE, MAVİBAŞ MUHAMMET 04.03.2022, Yayın Yeri:Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Erzurum Kongresi Uluslararası Özet bildiri

3- Branş Türlerine Göre Bireylerin İyimserlik ve Karamsarlık Düzeylerinin İncelenmesi
ÇİNGÖZ YUNUS EMRE, MAVİBAŞ MUHAMMET 17.05.2023, Yayın Yeri:4. ULUSLARARASI REKREASYON VE SPOR YÖNETİMİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

4- Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Destek Algılarının İncelenmesi
MAVİBAŞ MUHAMMET 17.05.2023, Yayın Yeri:4. ULUSLARARASI REKREASYON VE SPOR YÖNETİMİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

5- Spor Bilimleri Fakültelerindeki Akademisyenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi
MAVİBAŞ MUHAMMET 30.08.2023, Yayın Yeri:Cumhuriyet 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri

6- Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Sporcu Kimliği Düzeylerinin İncelenmesi
SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, MAVİBAŞ MUHAMMET, KARABABA BURAK 03.03.2023, Yayın Yeri:Karadeniz 12. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri

7- Spor Bilimleri Fakültelerinde Görev Yapan Akademik Personelin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumlarının İncelenmesi
MAVİBAŞ MUHAMMET, BELLİ EMRE 10.05.2018, Yayın Yeri:1. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi Uluslararası Özet bildiri

8- Kış Sporları Yapan Sporcuların Spor Ortamında Empati Durumlarının İncelenmesi
TURAN MURAT, MAVİBAŞ MUHAMMET, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY 07.10.2022, Yayın Yeri:6. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör Tematik Yaklaşımla Spor Bilimleri II MAVİBAŞ MUHAMMET, ÇİNGÖZ YUNUS EMRE Türkçe 2023

2- Uluslararası
Kitap Editör Tematik Yaklaşımla Spor Bilimleri I ÇİNGÖZ YUNUS EMRE, MAVİBAŞ MUHAMMET Türkçe 2023

1- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

2- Spor Hukuku
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

3- Eğitime Giriş
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

4- Temel Jimnastik
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

5- Jimastik
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

6- Eğitimde Ahlak ve Etik
Lisans 2023-2024 Türkçe 2

7- Sporda Yönetim ve Organizasyon
Lisans 2023-2024 Türkçe 2

8- Sporda Ekonomi Politikaları
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

9- Spor Felsefesi ve Olimpizm
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

10- Temel Jimnastik
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

11- Jimnastik
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

12- Eğitim Hukuku
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

13- Sporda Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

14- Spor Hukuku
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

15- Öğretim Teknolojileri
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

16- Öğretim İlke ve Yöntemleri
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

1- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

2- Bölüm Başkan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

2022 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow