Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü
elanur uludağ
dr. öğr. üyesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HEMŞİRELİK ESASLARI (DR), 2016, 2020

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HEMŞİRELİK ESASLARI (YL) (TEZLİ), 2007, 2012

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ERZURUM SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 2002, 2006

1- "Hemşirelik Öğrencilerinde Yaratıcı Drama ile Teknoloji Bağımlılığının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma"
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

2- HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ HASTA SİMÜLATÖRÜ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN UYGULAMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÜZERİNE ETKİSİ
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- Vakalarla Hemşirelik NANDA NIC-NOC
Bölüm Adı:Baş-Boyun Radyoterapisi Alan Hastanın Hemşirelik Bakımı, ERDEN YASEMİN, ULUDAĞ ELANUR, BURUL Nuray Yayın Yeri:Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik, Editör: Özer Nadiye, Balcı Akpınar Reva Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:296 ISBN:978-625-7965-59-0 Bölüm Sayfaları:249-264

2- PULMONARY DISEASES AND NURSING CARE
Bölüm Adı:, ALBAYRAK ÖZLEM, ULUDAĞ ELANUR Yayın Yeri:ANADOLU NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Editör: Albayrak Özlem,Uludağ Elanur Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:56 ISBN:978-625-94195-3-4 Bölüm Sayfaları:-

3- SPIRITUAL CARE IN NURSING PRACTICE
Bölüm Adı:, NACAK ULVİYE AYDAN, ULUDAĞ ELANUR Yayın Yeri:ANADOLU NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Editör: Nacak Ulviye Aydan,Uludağ Elanur Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:46 ISBN:978-625-94194-8-0 Bölüm Sayfaları:-

4- PRESSURE INJURY WITH AN OVERVIEW
Bölüm Adı:, ULUDAĞ ELANUR, ALBAYRAK ÖZLEM Yayın Yeri:ANADOLU NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Editör: Uludağ Elanur,Albayrak Özlem Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:38 ISBN:978-625-94194-5-9 Bölüm Sayfaları:-

5- Temel Hemşirelik Çalışma Kitabı Soru ve Cevapları
Bölüm Adı:Güvenlik, ULUDAĞ ELANUR Yayın Yeri:İstanbul Tıp Kitabevleri, Editör: Kara Kaşıkçı Mağfiret, Avşar Gülçin Basım sayısı:5, Sayfa sayısı:587 ISBN:978-625-8103-66-3 Bölüm Sayfaları:234-248

6- Temel Hemşirelik Esaslar,Kavramlar,İlkeler,Uygulamalar
Bölüm Adı:Hijyen Uygulamaları, ULUDAĞ ELANUR Yayın Yeri:İstanbul Tıp Kitabevi, Editör: Prof.Dr.Mağfiret KAŞIKÇI, Prof.Dr.Esra AKIN PALANDÖKEN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:740 ISBN:ISBN: 978-625-7291-02-6 Bölüm Sayfaları:354-382

7- Hemşirelik Esasları 500 Soru 500 Yanıt
Bölüm Adı:Sıcak ve Soğuk Uygulamalar, ULUDAĞ ELANUR Yayın Yeri:Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Akın Esra Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:275 ISBN:ISBN: 978-605-2369-39-5 Bölüm Sayfaları:205-210

8- COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I
Bölüm Adı:COVID-19 HASTA BAKIMI, ULUDAĞ ELANUR Yayın Yeri:İKSAD Publishing House, Editör: Ulutaşdemir Nilgün Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:536 ISBN:ISBN: 978-625-7636-48-3 Bölüm Sayfaları:41-56

1- Ulusal
IX.Hemşirelik Esasları Çalıştayı IX.Hemşirelik Esasları Çalıştayı 11.02.2021 12.02.2021

2- Ulusal
Uzaktan Öğretimde Ders Tasarımı,Etkileşimi ve Teknoloji Uzaktan Öğretimde Ders Tasarımı,Etkileşimi ve Teknoloji 11.02.2021 11.02.2021

3- Ulusal
Hemşirelik Süreci Öğretimi(Workshop) Hemşirelik Süreci Öğretimi 15.10.2015 16.10.2015

4- Ulusal
Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kursu Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kursu 07.10.2010 07.10.2010

5- Ulusal
Workshop III: Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları Workshop III: Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları 04.11.2016 05.11.2016

6- Ulusal
Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Tasarımı(workshop) Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Tasarımı 27.10.2017 28.10.2017

7- Ulusal
8.Hemşirelik Esasları Çalıştayı Beceri Öğretim Teknikleri ve Değerlendirme 12.10.2018 13.10.2018

8- Ulusal
Klinik Simülasyon Kursu Klinik Simülasyon Kursu 28.09.2019 29.09.2019

9- Ulusal
Anestezi sonrası bakım kursu Anestezi sonrası bakım kursu 23.05.2012 27.05.2012

10- Ulusal
EKG kURSU EKG kursu 21.10.2010 23.10.2010

11- Ulusal
Kemoterapi Hemşireliği Kursu Kemoterapi Hemşireliği Kursu 15.01.2010 16.10.2010

12- Ulusal
Hemşirelerde Kültürel Yeterlilik Nasıl Geliştirilir? Hemşirelerde Kültürel Yeterlilik Nasıl Geliştirilir? 21.10.2017 24.10.2017

13- Ulusal
Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası Yenidoğan ölümlerinin azaltılması çalışmaları kapsamında.. 01.06.2016 03.06.2016

14- Ulusal
uzaktan Öğretimde Ders Tasarımı,Etkileşim ve Teknoloji IX.Hemşirelik Esaları Çalıştayı 11.02.2021 12.02.2021

15- Ulusal
Duygusal Zeka Eğitim Sertifikası Duygusal Zeka Atölyesi 20.02.2021 21.02.2021

1- Coronavirus anxiety, fear level, and awareness of nursing students starting face‑to‑face education
DEMİR DOĞAN MELİKE, ULUDAĞ ELANUR, Yayın Yeri:Journal of Public Health ,2023
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

2- The Relationship Between Personal Values and Care Ethics in Nursing: Descriptive-Cross-Sectional Study Hemşirelikte Kişisel Değerler ve Bakım Etiği İlişkisi:Tanımlayıcı-Kesitsel Çalışma
ULUDAĞ ELANUR, ALBAYRAK ÖZLEM, DEVECİ GİZEM, Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

3- The effects of cultural and emotional intelligence on care in nursing
ULUDAĞ ELANUR, Mumcu Betül, Yayın Yeri:HEALTH SCIENCES QUARTERLY ,2023
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

4- "Pandemi Sürecinde Hemşirelik Esasları Uygulama Derslerinin Uzaktan Eğitim ileYürütülmesi Konusunda Akademisyenlerin Deneyimleri" "The Experiences of Academicians on the Administration of Fundamental Nursing Application Lessons with Distance Education in the Pandemic Process"
ALBAYRAK ÖZLEM, BERBER KÜBRA, ULUDAĞ ELANUR, Yayın Yeri:Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

5- Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi
ARPA ZEMZEMOĞLU TUBA EDA,EREM SİNEM,ULUDAĞ ELANUR,UZUN SEVDA, Yayın Yeri:Food and Health ,2019
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

6- The Effect of Local Cold Compression upon Pain and Movement Restriction among Patients with Knee Osteoarthritis
ULUDAĞ ELANUR,KAŞIKÇI MAĞFİRET, Yayın Yeri:Austin J Nurs Health Care ,2019
Uluslararası Hakemli Australian Education Index, Özgün Makale

7- Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi
ARPA ZEMZEMOĞLU TUBA EDA,ULUDAĞ ELANUR,UZUN SEVDA, Yayın Yeri:GIDA / THE JOURNAL OF FOOD ,2019
Uluslararası Hakemli EBSCO Host, DOAJ, CrossRef, Özgün Makale

8- Hemşirelik Eğitiminde Öğrencilerin Yaratıcı Düşünce Becerilerinin İncelenmesi (Gümüşhane İli Örneği)
ULUDAĞ ELANUR,UZUN SEVDA, Yayın Yeri:gümüşhane üniversitesi sağlık bilimleri dergisi ,2018
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

9- Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Zekalarının Değerlendirilmesi
ULUDAĞ ELANUR, gizem deveci, Yayın Yeri:Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,2018
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

1- Göçmen Bireylere Sağlanan Bakımda Mahremiyet Algısının Etkisi: Hemşirelerle Nitel Çalışma
ULUDAĞ ELANUR, NACAK ULVİYE AYDAN 24.11.2023, Yayın Yeri:II. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi Uluslararası Özet bildiri

2- Hemşireler Gözünden Yapay Zeka ve Hemşirelik Bakımı: Nitel Bir Araştırma
ULUDAĞ ELANUR, Yıldırım Ecem 24.11.2023, Yayın Yeri:II. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi Uluslararası Özet bildiri

3- Hemşirelik ve Medikal İletişim
ALBAYRAK ÖZLEM,ULUDAĞ ELANUR,KAŞIKÇI MAĞFİRET 24.10.2019, Yayın Yeri:Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

4- Hemşirelikte kişisel değerler:bakım etiği ilişkisi
ULUDAĞ ELANUR,gizem deveci,ALBAYRAK ÖZLEM 06.12.2019, Yayın Yeri:5.Ulusal ve 1.Uluslarası Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Uluslararası Özet bildiri

5- Türkiye’deki Üniversitelerin Hemşirelik Bölümlerinde Adli Hemşirelik Dersinin Yeri
ULUDAĞ ELANUR, ALBAYRAK ÖZLEM, ERDEN YASEMİN 16.05.2022, Yayın Yeri:6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

6- HEMŞİRELERDE GÖZ ARDI EDİLEN ÖZELLİĞİ:ATILGANLIK
UZUN SEVDA, KULAKAÇ NURŞEN, ULUDAĞ ELANUR, AKSOY GÖKÇE PINAR 02.05.2018, Yayın Yeri:1. ULUSALARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

7- HEMŞİRELİKTE KÜLTÜREL VE DUYGUSAL ZEKÂNIN BAKIMA ETKİSİ
ULUDAĞ ELANUR, Mumcu Betül 21.12.2021, Yayın Yeri:3.Uluslararası 6.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi Uluslararası Özet bildiri

8- TİP 2 DIABETES MELLİTUS YÖNETİMİNDE ÖZ BAKIM AKTİVİTELERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN MOTİVASYONEL GÖRÜŞMENİN ETKİNLİĞİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ULUDAĞ ELANUR, ALBAYRAK ÖZLEM 25.11.2021, Yayın Yeri:I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi Uluslararası Özet bildiri

9- Geçmişten Bugüne Kişisel Koruyucu Ekipman
ALBAYRAK ÖZLEM, ULUDAĞ ELANUR 18.11.2021, Yayın Yeri:II. Uluslararası IV. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

10- ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE HEMŞİRELİK
ALBAYRAK ÖZLEM, ULUDAĞ ELANUR 19.11.2014, Yayın Yeri:3. TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ Ulusal Özet bildiri

11- Postmenepozal Dönemdeki Osteoporozlu Kadınların Sf 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği İle Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
ULUDAĞ ELANUR, ALBAYRAK ÖZLEM 10.09.2015, Yayın Yeri:15.Ulusal Hemşirelik Kongresi Ulusal Özet bildiri

12- NURSING STUDENTS EVALUATION OF CULTURAL INTELLIGENCE
ULUDAĞ ELANUR,gizem deveci 13.05.2017, Yayın Yeri:1th international,4th national individual development congress Uluslararası Özet bildiri

13- INVESTIGATION OF CULTURAL SENSITIVITY OF NURSING STUDENTS
ULUDAĞ ELANUR,ALBAYRAK ÖZLEM 21.10.2017, Yayın Yeri:1th international,4th national transcultural nursing congress Uluslararası Özet bildiri

14- Hemşire Adaylarının Ahlaki Etik Duyarlılıkları
ÖZCAN HANDAN,ULUDAĞ ELANUR,ACIBADEM ESRA,KAYA FATİH,NAS HALİL 28.04.2016, Yayın Yeri:15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Ulusal Özet bildiri

15- HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ HASTA SİMÜLATÖRÜ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN UYGULAMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÜZERİNE ETKİSİ
ULUDAĞ ELANUR, ÇOLAK AYŞE, UZUN SEVDA, AKTUĞ CEMİLE, TERCAN BAHADIR, SEMERCİ MURAT 02.05.2018, Yayın Yeri:1st International Health Sciences and Life Congress Uluslararası Özet bildiri

16- HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK SÜRECİNDE KULLANDIKLARI HEMŞİRELİK TANILARININ BELİRLENMESİ
ALBAYRAK ÖZLEM, ULUDAĞ ELANUR, KAŞIKÇI MAĞFİRET 06.12.2019, Yayın Yeri:5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Uluslararası Özet bildiri

17- Diabetes Awareness Of Public
YİĞİTBAŞ ÇAĞLA,ULUDAĞ ELANUR 28.04.2016, Yayın Yeri:3rd.World Conference on Health Sciences Uluslararası Özet bildiri

18- The Relationship Between Critical Thinking Levels and Ethical Sensitivity of Nurseries
ALBAYRAK ÖZLEM,ULUDAĞ ELANUR,KAŞIKÇI MAĞFİRET 11.09.2017, Yayın Yeri:international congress on ethics in nursing applications Uluslararası Özet bildiri

19- Evaluation of moral sensitivities and professional values of nursing students on care perception
ULUDAĞ ELANUR,dicle tuba musa,yasemin aygün 11.09.2017, Yayın Yeri:İnternational congress on ethics in nursing applications Uluslararası Özet bildiri

20- Student Satisfaction And Self-Related Evaluation After Nursing Simulation Application
ULUDAĞ ELANUR,ENGİN RUKİYE,ALBAYRAK ÖZLEM 10.06.2017, Yayın Yeri:18th International Conference on Nursing Midwifery (ICNM) Uluslararası Özet bildiri

21- INVESTIGATION OF CREATIVE THINKING SKILLS OF STUDENTS İN NURSING EDUCATION (GUMUSHANE PROVINCE SAMPLE)
ULUDAĞ ELANUR,ENGİN RUKİYE,UZUN SEVDA 10.06.2017, Yayın Yeri:18th International Conference on Nursing Midwifery (ICNM) Uluslararası Özet bildiri

22- Psikiyatride İyileşmede Güçlü Bir Ortaklık Hemşire-Hasta İşbirliği
UZUN SEVDA,KULAKAÇ NURŞEN,ULUDAĞ ELANUR 20.11.2018, Yayın Yeri:5. Uluslararası 9. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

23- Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Psikiyatri Hemşireliği Algısı.
UZUN SEVDA,KULAKAÇ NURŞEN,ULUDAĞ ELANUR 20.11.2018, Yayın Yeri:5. Uluslararası 9. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. Uluslararası Özet bildiri

24- DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA LOKAL SOĞUK UYGULAMANIN AĞRI VE HAREKET KISITLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
ULUDAĞ ELANUR 23.05.2012, Yayın Yeri:18. Ulusal Cerrahi Kongresi Ulusal Özet bildiri

25- HEMŞİRELİK VE DUYGUSAL ZEKA
ALBAYRAK ÖZLEM, ULUDAĞ ELANUR 19.11.2014, Yayın Yeri:3. TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ Ulusal Özet bildiri

26- Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumunun Belirlenmesi
ARPA TUBA EDA,ULUDAĞ ELANUR,UZUN SEVDA,EREM SİNEM 02.05.2018, Yayın Yeri:1st International Health Science and Life Congress Uluslararası Özet bildiri

1- Ulusal
Dergi Editör Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ULUTAŞDEMİR NİLGÜN, ÇELENK KAYA ELİF, İLYASOĞLU HURİ, KAYA AFŞİN AHMET, CENGİZ SEVİL, KÜÇÜK KENT NURÇİN, KIVANÇ AYDIN, BAYRAKTAR YEŞİM, BODUR ALİ FUAT, ARSLAN BURNAZ NESİBE, DİNÇ ARTUM, KOÇ ÖZCAN, ULUDAĞ ELANUR, AYDIN AYDANUR Türkçe 2023

1- Sağlığın değerlendirilmesi
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

2- kültürlerarası hemşirelik
Lisans 2019-2020 Türkçe 1

3- kültürlerarası hemşirelik
Lisans 2018-2019 Türkçe 1

4- kültürlerarası hemşirelik
Lisans 2017-2018 Türkçe 1

5- hemşirelikte etik
Lisans 2018-2019 Türkçe 1

6- hemşirelikte etik
Lisans 2017-2018 Türkçe 1

7- hemşirelikte etik
Lisans 2019-2020 Türkçe 1

8- Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği
Lisans 2019-2020 Türkçe 1

9- Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği
Lisans 2018-2019 Türkçe 1

10- HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ
Lisans 2019-2020 Türkçe 1

11- HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ
Lisans 2018-2019 Türkçe 1

12- meslekte temel ilke ve uygulamalar II
Lisans 2019-2020 Türkçe 1

13- meslekte temel ilke ve uygulamalar II
Lisans 2018-2019 Türkçe 1

14- meslekte temel ilke ve uygulamalar II
Lisans 2017-2018 Türkçe 1

15- hemşirelik süreci ve tanılama
Lisans 2019-2020 Türkçe 1

16- bulaşıcı hastalıklar hemşireliği
Lisans 2017-2018 Türkçe 1

17- bulaşıcı hastalıklar hemşireliği
Lisans 2018-2019 Türkçe 1

18- bulaşıcı hastalıklar hemşireliği
Lisans 2019-2020 Türkçe 1

19- AĞRI YÖNETİMİ
Lisans 2018-2019 Türkçe 1

20- AĞRI YÖNETİMİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 1

21- AĞRI YÖNETİMİ
Lisans 2019-2020 Türkçe 1

22- KRONİK HASTALIKLAR YÖNETİMİ
Lisans 2019-2020 Türkçe 1

23- KRONİK HASTALIKLAR YÖNETİMİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 1

24- KRONİK HASTALIKLAR YÖNETİMİ
Lisans 2018-2019 Türkçe 1

25- TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR I
Lisans 2019-2020 Türkçe 1

26- TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR I
Lisans 2017-2018 Türkçe 1

27- TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR I
Lisans 2018-2019 Türkçe 1

28- KRONİK HASTALIKLAR YÖNETİMİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 2

29- HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 2

1- Anabilim Dalı Başkanı.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2018

2- Anabilim Dalı Başkanı.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2018

3- Bölüm Başkanı.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2021

2022 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2021 doktor öğretim üyesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2014 öğretim görevlisi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow