Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, AFET YÖNETİMİ (DR), 2017, 2021

Yüksek Lisans GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, AFET YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ), 2012, 2014

Lisans ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU, ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, 2005, 2009

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ, 2021,

1- 1.Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

2- Afet Farkındalığı ve Tahliye Modellemesi: Gümüşhane Üniversitesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

3- Gezici Afet Laboratuvarı
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- Disiplinlerarası Afet Risk Yönetimi Çalışmaları
Bölüm Adı:Afet Yönetimi Çalışmalarında İşbirliği, TURAN MELİKŞAH Yayın Yeri:Gazi Kitapevi, Editör: ORAL Vildan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:178 ISBN:978-625-8443-68-4 Bölüm Sayfaları:55-74

2- Studies on Balkan and Near Eastern Social SciencesVolume 3
Bölüm Adı:Investigation of the Effects of the Disasters Occurred between 2010 and 2017 on the World Economy, TURAN MELİKŞAH,ORAL VİLDAN,KAYA AFŞİN AHMET Yayın Yeri:® Peter Lang GmbH, Editör: Yılmaz Rasim, Löschnigg Günther Basım sayısı:3, Sayfa sayısı:359 ISBN:978-3-631-78289-7 Bölüm Sayfaları:29-38

3- COVID-19 Pandemisinde Sağlık Hizmetleri I
Bölüm Adı:COVID-19 ve Afet Yönetimi, SEZEN İrem, TURAN MELİKŞAH Yayın Yeri:Iksad Yayınevi, Editör: Nilgün ULUTAŞDEMİR Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:528 ISBN:978-625-7636-48-3 Bölüm Sayfaları:295-315

4- Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Serisi Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar
Bölüm Adı:Kentler ve Afet, TURAN MELİKŞAH, CENGİZ EKREM Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör: Yıldız Salih Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:228 ISBN:978-625-8413-69-4 Bölüm Sayfaları:144-166

5- Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi-2
Bölüm Adı:An Overview Of New Approaches To Fire Risk Management, SEZEN İrem, TURAN MELİKŞAH Yayın Yeri:Iksad Yayınevi, Editör: ULUTAŞDEMİR NİLGÜN, ELKOCA AYŞE Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:264 ISBN:978-625-7687-04-1 Bölüm Sayfaları:37-48

6- Acil Yardım ve Afet Yöneticileri için Hastane Öncesi Acil Tıp
Bölüm Adı:Afetlerde İletişim, TURAN MELİKŞAH Yayın Yeri:Kongre Kitabevi, Editör: Bıçakçı Nurcan, Çalışkan Cüneyt, Koçak Hüseyin Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1162 ISBN:9786058050921 Bölüm Sayfaları:57-78

7- E-YÖNETİŞİM
Bölüm Adı:Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Takım Çalışması Tutumları Ve Afetlere Yönelik Gönüllülüklerinin Değerlendirilmesi, ORAL VİLDAN,TURAN MELİKŞAH,KAYA AFŞİN AHMET,YILDIRIM MEHMET ZEKİ Yayın Yeri:Beta, Editör: Prof. Dr. Bekir PARLAK, Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:572 ISBN:978-605-242-337-0 Bölüm Sayfaları:533-545

8- Afet Yönetiminde Disiplinlerarası Çalışmalar
Bölüm Adı:Toplum Tabanlı Afet Yönetimi Uygulanabilirlik Kapsamı, TURAN MELİKŞAH Yayın Yeri:Gazi Kitapevi, Editör: TURAN Melikşah Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:167 ISBN:978-625-8494-39-6 Bölüm Sayfaları:153-167

9- Afet Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Bölüm Adı:Afet Yönetiminde Kanıt Temelli İçerik, TURAN MELİKŞAH Yayın Yeri:Gazi Kitapevi, Editör: TURAN Melikşah Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:146 ISBN:978-625-8494-40-2 Bölüm Sayfaları:133-146

10- Afetlerde Risk Yönetim Çalışmaları I
Bölüm Adı:Afetlerde Risk Değerlendirilmesi ve Analizi, TURAN MELİKŞAH Yayın Yeri:Gazi Kitapevi, Editör: ORAL Vildan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:181 ISBN:978-625-8494-77-8 Bölüm Sayfaları:18-34

11- Afet Direnci Kapsamında Çalışmalar
Bölüm Adı:Afet Risk Yönetiminde Tahmine Dayalı Modellerin Kullanımı, TURAN MELİKŞAH Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör: TURAN Melikşah Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:172 ISBN:978-625-8413-84-7 Bölüm Sayfaları:143-170

12- Disiplinlerarası Afet Risk Yönetimi Çalışmaları II
Bölüm Adı:Afet Yönetimi Eğitimi ve Üniversiteler, TURAN MELİKŞAH Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör: Oral Vildan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:190 ISBN:978-625-8413-78-6 Bölüm Sayfaları:45-61

13- Afet Direnci Kapsamında Çalışmalar II
Bölüm Adı:Yangın Güvenliği Kapsamında Yangın Verilerinin Kullanımı, TURAN MELİKŞAH Yayın Yeri:Gazi Kitapevi, Editör: TURAN Melikşah, ORAL Vildan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:232 ISBN:978-625-8275-56-8 Bölüm Sayfaları:209-223

1- Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
2023 TÜRKİYE

2- Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
2023 TÜRKİYE

1- ENFORMASYON MEMURU
2010 2010 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

1- Fighting Anthropogenic Forest Fires: Implications from Forest Fires in the Mediterranean Region
ORAL VİLDAN, TURAN MELİKŞAH, Yayın Yeri:Kent Akademisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Arama Kurtarma Çalışmalarında Yapısal Müdahale Önceliklendirmesi ve Enkaz İşaretlemesinde Uluslararası Standartlar
ORAL VİLDAN, TURAN MELİKŞAH, Yayın Yeri:Türk Deprem Araştırma Dergisi (Online) ,2023
Uluslararası Hakemli Scopus, Özgün Makale

3- Effect of individual characteristics, risk perception, self-efficacy and social support on willingness to relocate due to floods and landslides
MIZRAK SEFA, TURAN MELİKŞAH, Yayın Yeri:Springer Science and Business Media LLC, Natural Hazards ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

4- Implications in the light of the experiences and perspectives of Mukhtars as local community leaders in the scope of disaster management
TURAN MELİKŞAH, ORAL VİLDAN, Yayın Yeri:International Journal of Disaster Risk Reduction ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

5- Öğrenci Yaşam Alanlarında Yangın Güvenliği Davranışı Ölçeğinin (RSFSBS) Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
TURAN MELİKŞAH, ORAL VİLDAN, Yayın Yeri:Afet ve Risk Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

6- Afetlerde Güvenli Şehir Değerlendirmesi: Puan Kart Uygulaması
TURAN MELİKŞAH, CENGİZ EKREM, Yayın Yeri:Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi ,2021
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

7- Afetlerde Eğitim Kurumları Güvenliği Kapsamında Öğretmen Yöneticilerin Rol ve Sorumlulukları ile İlgili Çıkarımlar
TURAN MELİKŞAH, Yayın Yeri:Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi ,2021
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

8- Afet Yönetim Sürecinde Rol Alacak Paydaşların Risk Algıları
TURAN MELİKŞAH, Odabaş Lokman, Çinar Öznur, Akbaş Melike, Kılıç Hasan, Yayın Yeri:The Journal of International Scientific Researches ,2021
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Cite Factor, Özgün Makale

9- Toplum Tabanlı Afet Yönetimi Çerçevesinde Barınma Risk Analizi
YANILMAZ Sümeyye,GÜREL Ebru,KARTAL Orhan Veli,ÇAM Ali,TURAN MELİKŞAH, Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ,2019
Uluslararası Hakemli EBSCO (Humanities International Complete, Humanities International Index, Humanities Source Full Text, Humanities Source Ultimate, Political Science Complete, The Belt and Road Initiative References Source), Özgün Makale

10- Determination of First Aid Information Levels of Students in Classroom Teaching Department: Sample of Burdur Mehmet Akif Ersoy University
YILDIRIM MEHMET ZEKİ,TURAN MELİKŞAH,ORAL VİLDAN,KAYA AFŞİN AHMET, Yayın Yeri:Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Sciences (GARJMMS) ,2018
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

11- Türkiye’deki Suriyeli Misafirler Ve İlişkilendirilen Bulaşıcı Hastalıklar
Sezen İrem, TURAN MELİKŞAH, KAYA AFŞİN AHMET, Yayın Yeri:Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi ,2018
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Derleme Makale

12- Social Media Use in Disaster
ORAL VİLDAN,TURAN MELİKŞAH, Yayın Yeri:International Journal of Scientific and Technological Research ,2018
Uluslararası Hakemli Global Impact Factor, Özgün Makale

13- Yükseköğretim kurumlarında afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları ve etkinlikler (Gümüşhane üniversitesi örneği)
TURAN MELİKŞAH,Doğan Gülsün,BULUT YÜCEL,ÖZTÜRK GÖKSEL,ŞAHİNÖZ SAİME, Yayın Yeri:Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,2018
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

14- Küçük İşletmelerin Afet ve Acil Durumlara Yönelik Kurumsal Hazırlıklarının Değerlendirilmesi Gümüşhane İli Örneği
TURAN MELİKŞAH,KAYA AFŞİN AHMET,ORAL VİLDAN, Yayın Yeri:Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,2018
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

15- The Knowledge and Behavior Levels of the Students Taking Disaster Awareness Training: The Example of Tekirdağ Province, Turkey
TURAN MELİKŞAH,BULUT YÜCEL,ÖZTÜRK GÖKSEL,GÖKTEKİN ZEKİYE, Yayın Yeri:Nepal Journal of Environmental Science ,2017
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Özgün Makale

16- Acil Durumlar ve Afetlerle İlgili Kurumların ve Acil Çağrı Numaralarının Bilinilirliği Gümüşhane Örneği
TURAN MELİKŞAH,BULUT YÜCEL,ÖZTÜRK GÖKSEL, Yayın Yeri:Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,2015
Ulusal Hakemli ROAD, Özgün Makale

17- A Study On The Relationship Between The Strategies Of Conflict Management And The Leadership Styles Of Emergency Rescue And Intervention Employees An Example Of Erzurum Province
TURAN MELİKŞAH,CENGİZ EKREM,CENGİZ SEVİL, Yayın Yeri:International Journal of Economics and Research - IJER ,2015
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

18- Basic disaster consciousness and preparation levels
İNAL EBRU,Kocagöz Semanur,TURAN MELİKŞAH, Yayın Yeri:Türkiye Acil Tıp Dergisi ,2012
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

1- Uluslararası Arama Kurtarma Konseyi
2019 2021 Üye

1- Evaluation Of Fire Cases Within The Scope Of Effective Fire Response Management In Urban Areas; Hatay Province Example
TURAN MELİKŞAH 25.02.2023, Yayın Yeri:6. International Social Scientific Research and Innovation Congress Exhibition Uluslararası Tam metin bildiri

2- Determining the Knowledge and Behavior Levels of the Students Taking Disaster Awareness Training: The Example ofTekirdag Province
TURAN MELİKŞAH,BULUT YÜCEL,ÖZTÜRK GÖKSEL,GÖKTEKİN ZEKİYE 07.04.2017, Yayın Yeri:3. International Journal of Health Administration and Education Congress Uluslararası Özet bildiri

3- Ambulans İstismar Düzeyinin Belirlenmesi: Gümüşhane İli Örneği
Çavuş Kadir,ŞAHİNÖZ SAİME,TURAN MELİKŞAH 13.10.2017, Yayın Yeri:1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

4- 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Ambulans Hizmetlerine Başvuran Olgular Üzerinden Değerlendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği
Çavuş Kadir,ŞAHİNÖZ SAİME,TURAN MELİKŞAH 13.10.2017, Yayın Yeri:1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

5- Gümüşhane Devlet Hastanesine Başvuran Göçmen Gruplarının Poliklinik Hizmetlerinin ve Maliyetlerinin Belirlenmesi
KIYMIŞ İBRAHİM, CENGİZ SEVİL, TURAN MELİKŞAH 13.10.2017, Yayın Yeri:1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Uluslararası Özet bildiri

6- Afetlerde Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümünün Etkin Kullanımı: Gümüşhane Üniversitesi Örneği
Yücel Hasan,TURAN MELİKŞAH,ÖZTÜRK GÖKSEL,BULUT YÜCEL 13.10.2017, Yayın Yeri:1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Uluslararası Özet bildiri

7- Üniversitesi Öğrencilerinin Afetlerde Gönüllülük Düzeyinin Tespiti: Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Örneği
Gürsoy Bilal,TURAN MELİKŞAH,ÖZTÜRK GÖKSEL,BULUT YÜCEL 13.10.2017, Yayın Yeri:1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Uluslararası Özet bildiri

8- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
Etki Nesibe,TURAN MELİKŞAH,CENGİZ SEVİL 13.10.2017, Yayın Yeri:1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Uluslararası Özet bildiri

9- Gümüşhane İlinde 2015-2016 Yıllarında Meydana Gelen Trafik Kazalarının İncelenmesi
TOSUN emre, TURAN MELİKŞAH, ŞAHİNÖZ SAİME, CENGİZ SEVİL 13.10.2017, Yayın Yeri:1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Uluslararası Özet bildiri

10- Determining The Knowledge Levels Of The First Aid For The Personnel Working in The Fire Fightıng The Example Of Kahramanmaras Province
TURAN MELİKŞAH,BULUT YÜCEL,ÖZTÜRK GÖKSEL,ŞAHİNÖZ SAİME 23.10.2017, Yayın Yeri:International Congress of Health and Environmental (ICOHE 2017) Uluslararası Özet bildiri

11- Investigation In Terms Of Environmental Factors Of The Waste Caused By Disasters: Sample Of 1992 Erzincan Earthquake
ORAL VİLDAN,KAYA AFŞİN AHMET,TURAN MELİKŞAH 23.10.2017, Yayın Yeri:International Congress of Health and Environmental (ICOHE 2017) Uluslararası Özet bildiri

12- Toxic Wastes Created By Flood Disaster And The Effects On Human Health
TURAN MELİKŞAH,KAYA AFŞİN AHMET,ORAL VİLDAN 23.10.2017, Yayın Yeri:International Congress of Health and Environmental (ICOHE 2017) Uluslararası Özet bildiri

13- Evaluation Of Emergency And Disaster Preparedness In Small Business Sample Of Gümüshane Province
KAYA AFŞİN AHMET,ORAL VİLDAN,TURAN MELİKŞAH 23.10.2017, Yayın Yeri:International Congress of Health and Environmental (ICOHE 2017) Uluslararası Özet bildiri

14- Solid Waste Problem In Disasters And Solution Proposal: Sample Of Van Earthquake
KAYA AFŞİN AHMET,ORAL VİLDAN,TURAN MELİKŞAH 23.10.2017, Yayın Yeri:International Congress of Health and Environmental (ICOHE 2017) Uluslararası Özet bildiri

15- A Study About Natural Disaster and Awareness of Disaster: Sample of Trabzon City
KÜÇÜK KENT NURÇİN, UZUNALİ SEDA, CENGİZ SEVİL, TURAN MELİKŞAH, YAYLA UĞUR, ŞAHİNÖZ SAİME 13.05.2016, Yayın Yeri:Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi 2016 Uluslararası Özet bildiri

16- Afet ve Kaza Riskinin Yüksek Olduğu Sanayi ve Maden Kuruluşlarında Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümü ve İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma: Gümüşhane İli Örneği
YER ALİ SAİD, CENGİZ SEVİL, KÜÇÜK KENT NURÇİN, TURAN MELİKŞAH, AYVAZOĞLU GÜLŞAH, YAYLA UĞUR, ŞAHİNÖZ SAİME 13.05.2016, Yayın Yeri:Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi 2016 Uluslararası Özet bildiri

17- CBRN Related Skills Intrusion Event And Level of Determınatıon of Volunteer Work The Case of Gümüşhane
Ayvazoğlu Gülşah,CENGİZ SEVİL,TURAN MELİKŞAH,ŞAHİNÖZ SAİME,KÜÇÜK KENT NURÇİN,YAYLA UĞUR,BAĞBANCI SEDA 13.05.2016, Yayın Yeri:Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi 2016 Uluslararası Özet bildiri

18- Gümüşhane Üniversitesi Merkez Kampüsünde Eğitim Gören Öğrencilerin Temel Afet Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi
YAYLA UĞUR, KÜÇÜK KENT NURÇİN, YAPRAK ÜNAL, YİLDİZ EYYÜP, AKYOL HİKMET, TURAN MELİKŞAH, ŞAHİNÖZ SAİME 13.05.2016, Yayın Yeri:Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi 2016 Uluslararası Özet bildiri

19- Rally Of Emergency Aid And Disaster Management Student About Scene Management And Triage
ASLAN RAMAZAN,CENGİZ SEVİL,TURAN MELİKŞAH,MIZRAK SEFA,YİLDİZ EYYÜP,GÖKTEKİN ZEKİYE 08.10.2017, Yayın Yeri:1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetimi Kongresi Uluslararası Özet bildiri

20- Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Eğitim Gören Öğrencilerin Afet Eğitim Öncesi ve Sonrası Temel Afet Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi
BULUT YÜCEL,ÖZTÜRK GÖKSEL,TURAN MELİKŞAH 02.03.2016, Yayın Yeri:The Proceedings of International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016 Uluslararası Tam metin bildiri

21- KBRNe Ajanı Olarak Siyanür Vakalarına Yaklaşım: Olgu Sunumu
TURAN MELİKŞAH,Kıymış İbrahim,ŞAHİNÖZ SAİME,Ayalp Ümran Ayşen 05.12.2017, Yayın Yeri:International CBRN Congress Uluslararası Özet bildiri

22- KBRNe Olaylarına Yönelik Hazırlanan Planlarda Eğitim ve Tatbikatlar
TURAN MELİKŞAH,YÜCEL HASAN 05.12.2017, Yayın Yeri:International CBRN Congress Uluslararası Özet bildiri

23- Farklı Risk Grubu İllerde Operasyonel Ekiplerin KBRN-E Olaylarına Müdahale ve Hazırlık Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
TURAN MELİKŞAH,BULUT YÜCEL,ÖZTÜRK GÖKSEL,Topcu Zeynep 05.12.2017, Yayın Yeri:International CBRN Congress Uluslararası Özet bildiri

24- Sağlık Personelinin Biyoterörist Saldırılara Müdahalede Yeterlilik ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Gümüşhane İli Örneği
ORAL VİLDAN,TURAN MELİKŞAH,kıymış ibrahim 05.12.2017, Yayın Yeri:International CBRN Congress Uluslararası Özet bildiri

25- KBRN Olayları İçin Bilgi Düzeyi Ölçme ve Lojistik İmkanı: Bayburt İli Örneği
CENGİZ SEVİL,DEMİR Arif,TURAN MELİKŞAH 05.12.2017, Yayın Yeri:International CBRN Congress Uluslararası Özet bildiri

26- KBRN Olaylarına Kurumların Hazırlık Düzeylerinin Tespiti: Gümüşhane İli Örneği
ŞAHİNÖZ SAİME,CENGİZ SEVİL,GÖKTEKİN ZEKİYE,BAŞARAN AHMET,YALÇINTAŞ EZGİ ÖZGE,TURAN MELİKŞAH 05.12.2017, Yayın Yeri:International CBRN Congress Uluslararası Özet bildiri

27- Yollarda Görünmez KBRN Tehlikeleri: Gümüşhane İli Örneği
CENGİZ SEVİL,Çınar Öznur,Odabaş Lokman,TURAN MELİKŞAH,ASLAN RAMAZAN 05.12.2017, Yayın Yeri:International CBRN Congress Uluslararası Özet bildiri

28- KBRN Masa Başı Tatbikatı Biyolojik Ajanlar Vaka Çalışması Gümüşhane İli Örneği
CENGİZ SEVİL,TURAN MELİKŞAH 05.12.2017, Yayın Yeri:International CBRN Congress Uluslararası Özet bildiri

29- Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Takım Çalışması Tutumları ve Afetlere Yönelik Gönüllülüklerinin Değerlendirilmesi
ORAL VİLDAN, TURAN MELİKŞAH, YILDIRIM MEHMET ZEKİ 02.05.2018, Yayın Yeri:1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018) Uluslararası Özet bildiri

30- Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği
YILDIRIM MEHMET ZEKİ, TURAN MELİKŞAH, ORAL VİLDAN 02.05.2018, Yayın Yeri:1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018) Uluslararası Özet bildiri

31- 2010-2018 Yılları Arasında Meydan Gelen Afetlerin Dünya Ekonomisine Etkilerinin İncelenmesi
TURAN MELİKŞAH, ORAL VİLDAN 02.05.2018, Yayın Yeri:1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018) Uluslararası Özet bildiri

32- Sağlık Kuruluşuna Başvuran İş Kazası Vakalarının Değerlendirilmesi; Gümüşhane Devlet Hastanesi 2015-2017 Örneği
TURAN MELİKŞAH 02.05.2018, Yayın Yeri:1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018) Uluslararası Özet bildiri

33- Taşkın-Sel Konusunda Yapılan Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi
SEZEN İrem,TURAN MELİKŞAH 03.10.2019, Yayın Yeri:II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019) Uluslararası Tam metin bildiri

34- Nükleer Güvenlik: Ulusal Mevzuat Üzerine Bir İnceleme (Radyolojik/Nükleer Tehdit Ve Tehlikeler)
TURAN MELİKŞAH, ORAL VİLDAN, ÖZTÜRK GÖKSEL 27.11.2019, Yayın Yeri:II. International CBRN Congress Uluslararası Özet bildiri

35- 1970-2017 Yılları Arasında Terörizm Amaçlı KBRN Harp Malzemelerinin Kullanıldığı Olayların İncelenmesi
TURAN MELİKŞAH, ORAL VİLDAN, ÖZTÜRK GÖKSEL, BULUT YÜCEL 27.11.2019, Yayın Yeri:II. International CBRN Congress Uluslararası Özet bildiri

36- KBRN Olaylarını Yönetmede Teknoloji Tabanlı Yaklaşımların Karşılaştırılması
TURAN MELİKŞAH,ORAL VİLDAN,YILDIRIM MEHMET ZEKİ 27.11.2019, Yayın Yeri:II. International CBRN Congress Uluslararası Tam metin bildiri

37- Pandemi ve Afet Yönetimi Eğitimi
TURAN MELİKŞAH 25.11.2021, Yayın Yeri:I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

38- Çağrı Merkezlerinde Afet ve Acil Durum Hazırlıklarının Değerlendirilmesi
DEMİRDELEN SEZAİ,KIYMIŞ İBRAHİM,ORAL VİLDAN,TURAN MELİKŞAH,ŞAHİNÖZ SAİME 22.10.2018, Yayın Yeri:I. International Disaster Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri

39- Doğal Afetlerin Kamu Maliyesine Etkileri ve Kamu Kurumlarını Sigortalama Modellemesi
Yanılmaz Sümeyye,Eruzun Ümran,KAYA AFŞİN AHMET,TURAN MELİKŞAH 22.10.2018, Yayın Yeri:I. International Disaster Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri

40- Afetlerde Medikal Müdahale Uygulayıcılarının Temel Yeterlilikleri ve Hazıroluşluklarının Tespiti “Gümüşhane Üniversitesi Örneği”
DEMİR ADEM,TURAN MELİKŞAH 22.10.2018, Yayın Yeri:I. International Disaster Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri

41- Hastane Afet Plan Uygulayıcılarının Afet Hazırlıklarının Değerlendirilmesi Gümüşhane Devlet Hastanesi Örneği
ŞAŞMAZLAR CEREN,TURAN MELİKŞAH,ÖZTÜRK GÖKSEL 22.10.2018, Yayın Yeri:I. International Disaster Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri

42- Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Afetlerle İlişkili Sembol ve Acil Durum İletişim Numaraları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
KAYIM Mustafa Yasin, KÜÇÜK KENT NURÇİN, TURAN MELİKŞAH 22.10.2018, Yayın Yeri:I. International Disaster Management Conference Uluslararası Özet bildiri

43- Afetlerde Sosyal Medya Kullanımı
ORAL VİLDAN, TURAN MELİKŞAH 22.10.2018, Yayın Yeri:I. International Disaster Management Conference Uluslararası Özet bildiri

44- Afet Bilgi Düzeyini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
KIYMIŞ İBRAHİM,DEMİRDELEN SEZAİ,GÜRSOY BİLAL,TURAN MELİKŞAH,YILDIRIM MEHMET ZEKİ 22.10.2018, Yayın Yeri:I. International Disaster Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri

45- Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde Fine Kinney Metodu İle Risk Analizi, Poliklinik Örneği
KIYMIŞ İBRAHİM,DEMİRDELEN SEZAİ,TURAN MELİKŞAH,ŞAHİNÖZ SAİME 22.10.2018, Yayın Yeri:I. International Disaster Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri

46- 2015-2016-2017 Yıllarında Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne Başvuran İş Kazalarının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
ayalp ümran ayşen,kıymış ibrahim,gürsoy bilal,TURAN MELİKŞAH,ŞAHİNÖZ SAİME 22.10.2018, Yayın Yeri:I. International Disaster Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri

47- Çağrı Merkezlerinin Afete Hazırlık Sürecinde Risk Analizi Ve Fine Kinney Uygulaması, Arvatobertelsman
DEMİRDELEN SEZAİ,KIYMIŞ İBRAHİM,ORAL VİLDAN,TURAN MELİKŞAH 22.10.2018, Yayın Yeri:I. International Disaster Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri

48- Yapısal Olmayan Zarar Azaltma Çalışmaları Hakkındaki Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi; Gümüşhane Örneği
OF Nesibe, ŞAŞMAZLAR CEREN, TURAN MELİKŞAH 22.10.2018, Yayın Yeri:I. International Disaster Management Conference Uluslararası Özet bildiri

49- Çalışanların Afetlere Karşı Hazırbulunuşluk Düzeyleri Ve Afet Eğitiminin Buna Etkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği
ŞAHİN FURKAN, ŞAHİNÖZ SAİME, TURAN MELİKŞAH 22.10.2018, Yayın Yeri:I. International Disaster Management Conference Uluslararası Özet bildiri

50- Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması, Eczane Birimi Örneği
KIYMIŞ İBRAHİM,GÜRSOY BİLAL,ORAL VİLDAN,TURAN MELİKŞAH 22.10.2018, Yayın Yeri:I. International Disaster Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri

51- Türkiyedeki Suriyeli Misafirler ve İlişkilendirilen Bulaşıcı Hastalıklar
SEZEN İREM,KAYA AFŞİN AHMET,TURAN MELİKŞAH 22.10.2018, Yayın Yeri:I. International Disaster Management Conference Uluslararası Özet bildiri

52- 2018 Yılında Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde Yapılan Masabaşı Tatbikatının Değerlendirilmesi, Olgu Sunumu
TURAN MELİKŞAH,ORAL VİLDAN,KIYMIŞ İBRAHİM 22.10.2018, Yayın Yeri:I. International Disaster Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA VE AFET YÖNETIMI TURAN MELİKŞAH Türkçe 2023

2- Uluslararası
Dergi Yayın Kurulu Üyeliği The Journal of International Scientific Researches (ISR) YILDIZ SALİH Türkçe 2022

3- Uluslararası
Kitap Editör AFET DİRENCİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR II TURAN MELİKŞAH, ORAL VİLDAN Türkçe 2022

4- Uluslararası
Kitap Editör AFET YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR TURAN MELİKŞAH Türkçe 2021

5- Uluslararası
Kitap Editör AFET YÖNETİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR TURAN MELİKŞAH Türkçe 2021

6- Uluslararası
Kitap Editör AFET DİRENCİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR TURAN MELİKŞAH Türkçe 2022

1- Yönetim İlkeleri
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

2- Temel Afet Bilgisi
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

3- Afetlerde Risk ve Kriz Yönetimi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

4- Afet Yönetimi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

5- Afet Yönetim Yaklaşımları
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

6- İtfaiyecilik ve Yangına Müdahale Teknikleri
Lisans 2021-2022 Türkçe 6

7- Afet Teknoloji, Bilişim ve Kurtarma Araçları
Lisans 2021-2022 Türkçe 6

1- Bölüm Başkan Yardımcısı.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2018 2021

2- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

3- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

4- MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2011 2015

1- Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları – IUSARGames2016
Diğer Uluslararası Özgün SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda / KKTC İngilizce Girne

2016 öğretim görevlisi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2010 öğretim görevlisi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2021 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 öğretim görevlisi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow