Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KIŞ SPORLARI VE SPOR BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SPOR YÖNETİMİ (DR), 2017, 2020

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SPOR YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ), 2015, 2016

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZLİ), 2021,

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ, 2008, 2012

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 2018, 2020

1- OKUL SPORLARINDA OKUL YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
Bölüm Adı:, ÇETİN HARUN, TURAN MURAT Yayın Yeri:Duvar Yayınlar, Editör: Serhat ÖZBAY Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:63 ISBN:978-625-6643-64-2 Bölüm Sayfaları:-

2- TEMATİK YAKLAŞIMLA SPOR BİLİMLERİ 2
Bölüm Adı:GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLERİNİN KARAR VERME STRATEJİLERİNİN SPOR VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, TURAN MURAT, TATLISU BÜLENT, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY Yayın Yeri:Duvar Yayınlar, Editör: Mavibaş Muhammet, Çingöz Yunus Emre Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:174 ISBN:978-625-6507-85-2 Bölüm Sayfaları:95-116

3- Multidisipliner Yaklaşımla Güncel Spor Araştırmaları 3
Bölüm Adı:Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Çalışan Personelin Sinerjik İklim Algılarının İncelenmesi, MAVİBAŞ MUHAMMET, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, TURAN MURAT Yayın Yeri:GAZİ KİTAPEVİ, Editör: Doç. Dr. Duygu Sevinç YILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Ferhat GÜDER Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:219 ISBN:978-625-8275-65-0 Bölüm Sayfaları:33-50

4- Her Yönüyle Spor Araştırmaları - II
Bölüm Adı:GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNİN YÖNETİCİLERİNİN MERİTOKRASİ (LİYAKAT) ALGISININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, TURAN MURAT, TATLISU BÜLENT Yayın Yeri:Akademisyen Kitabevi A.Ş., Editör: AĞIRBAŞ, Öztürk; AĞGÖN, Eser; AĞIRBAŞ SEÇKİN İnci Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:129 ISBN:978-625-8399-81-3 Bölüm Sayfaları:117-129

5- Sporda Güncel Araştırmalar
Bölüm Adı:SPOR YÖNETİCİLERİNİN ÇALIŞAN SESLİLİĞİ ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, TURAN MURAT, URAS Muhammet Yayın Yeri:Gece Kitaplığı, Editör: Mehmet ILKIM Basım sayısı:1000, Sayfa sayısı:330 ISBN:978-625-430-039-4 Bölüm Sayfaları:95-114

6- SPOR-EĞİTİM-SAĞLIK 2022
Bölüm Adı:AKADEMİSYENLERİN KONUŞMA KAYGILARININ MİZAH YOLU İLE BAŞA ÇIKMA DURUMLARINA SPOR VE FARKLI DEĞİŞKENLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ, TURAN MURAT, DÖNMEZ ERDOĞAN, TATLISU BÜLENT, UÇAN İZZET Yayın Yeri:Efe Akademi yayınevi, Editör: ÇELİK Akın, ÖZKARA Bora, ZENGİN Samet Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:313 ISBN:978-625-6954-18-2 Bölüm Sayfaları:223-242

7- Spor ve Sağlık Araştırmaları
Bölüm Adı:Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin, Sosyal Görüntü Kaygı Düzeylerinin Özgüvenleri Üzerine Etkisi (Atatürk Üniversitesi Örneği), TURAN MURAT, TATLISU BÜLENT, UÇAN İZZET Yayın Yeri:Akademisyen Kitabevi, Editör: Ağgön Eser, Yıldızhan Çakmak Yasemin, Ağırbaş Öztürk Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:189 ISBN:978-625-7496-05-6 Bölüm Sayfaları:173-187

8- Akademik Personellerde Nepotizm ve Kronizm Düzeyleri
Bölüm Adı:, TURAN MURAT Yayın Yeri:Akademisyen Kitap AŞ., Editör: Orcan MIZRAK Basım sayısı:1000, Sayfa sayısı:102 ISBN:978-625-7275-58-3 Bölüm Sayfaları:-

9- SPOR BILIMLERINDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDIRMELER
Bölüm Adı:GENÇLIK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERININ OTANTIK LIDERLIK ALGILARININ ÇEŞITLI DEĞIŞKENLERE GÖRE İNCELENMESI, TURAN MURAT Yayın Yeri:Gece Kitaplığı, Editör: Ilkım Mehmet Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:260 ISBN:978-625-7793-97-1 Bölüm Sayfaları:27-45

10- Spor Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler
Bölüm Adı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI), TURAN MURAT, TATLISU BÜLENT Yayın Yeri:Gece Kitaplığı, Editör: Ilkım Mehmet Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:297 ISBN:978-625-7342-63-6 Bölüm Sayfaları:189-202

11- ERZURUM’DA KIŞ SPORLARI POTANSİYELİ VE KIŞ SPORLARI TESİSLEŞMESİ
Bölüm Adı:, TURAN MURAT, ÇİNGÖZ YUNUS EMRE Yayın Yeri:Akademisyen Kitabevi A.Ş., Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:76 ISBN:978-625-7401-43-2 Bölüm Sayfaları:-

12- AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI
Bölüm Adı:Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İş Görenlerinin Örgütsel Güven Algılarının İncelenmesi, TURAN MURAT Yayın Yeri:Efe Akademi Yayınevi, Editör: Çelik Akın Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:111 ISBN:978-625-7729-33-8 Bölüm Sayfaları:69-86

13- SPOR BILIMLERINDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDIRMELER-I
Bölüm Adı:GENÇLİK MERKEZLERİNDEN YARARLANAN GENÇLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE GENÇLİK MERKEZİ BEKLENTİ DURUMLARININ İNCELENMESİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ), TURAN MURAT, URAS Muhammet Yayın Yeri:Gece Kitaplığı, Editör: Ilkım Mehmet Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:268 ISBN:978-625-8002-21-8 Bölüm Sayfaları:29-42

1- Yayın Ödülü
2021 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

2- Yayın Ödülü
2022 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

3- Yılın Tezi Ödülü
2023 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

4- Atıf Ödülü
2023 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

1- Sportif Eğitim Uzmanı
2013 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı (Sportif Eğitim Uzmanı).

1- Uluslararası
1. Kademe Bisiklet Antrenörlük Belgesi 1. Kademe Bisiklet Antrenörlük Belgesi 04.06.2014

2- Uluslararası
2. Kademe Curling Antrenörlük Belgesi 2. Kademe Curling Antrenörlük Belgesi 07.09.2016

3- Uluslararası
2. Kademe Kayak Antrenörlük Belgesi 2. Kademe Kayak Antrenörlük Belgesi 10.08.2015

4- Ulusal
İlk Yardım Sertifikası İlk Yardım Sertifikası 16.06.2019 16.06.2021

1- Üniversite Öğrencilerinin Spor ve Farklı Değişkenlere Göre Vefakarlık ve Kindarlık Durumlarının İncelenmesi
TATLISU BÜLENT,KAN MUHAMMED ENES,UÇAN İZZET,TURAN MURAT, Yayın Yeri:Educational Academic Research ,2024
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Kış Sporları ile İlgilenen Sporcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
SALACAK Sedat,TURAN MURAT, Yayın Yeri:Spor ve Bilim Dergisi ,2024
Ulusal Hakemli Türk Eğitim İndeksi, Özgün Makale

3- Quiet Quitting Scale: Validity And Reliability Study
SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, TURAN MURAT, Yayın Yeri:The Online Journal of Recreation and Sport ,2023
Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List, Özgün Makale

4- Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Metaverse Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
TURAN MURAT, MAVİBAŞ MUHAMMET, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, ÇETİN HARUN, Yayın Yeri:The Online Journal of Recreation and Sport ,2023
Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List, Özgün Makale

5- Sporda Cinsel İstismar Algı Ölçeği'nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Metodolojik Çalışma
BEDİR FATİH, TURAN MURAT, ÖNAL LEVENT, ŞIKTAR ERDİNÇ, Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli sportdiscus, Özgün Makale

6- Exploring Perceived Learning Among Students of Sports Sciences in Distance Education
SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, TURAN MURAT, Yayın Yeri:Physical Culture and Sport. Studies and Research ,2023
Uluslararası Hakemli E-SCI, Özgün Makale

7- Examination of Happiness Levels of Students in the Faculty of Sports Sciences
TURAN MURAT, MAVİBAŞ MUHAMMET, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, URAS Muhammet, Yayın Yeri:International Journal of Curriculum and Instruction ,2023
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric , Özgün Makale

8- Examination of Dispositional Hope Levels of Students of the Faculty of Sports Sciences According to Various Variables
TURAN MURAT, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, MAVİBAŞ MUHAMMET, Yayın Yeri:International Journal of Education Technology and Scientific Researches ,2023
Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List, Özgün Makale

9- E-Sports Attitude Scale: A Study of Validity And Reliability
SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, TURAN MURAT, Yayın Yeri:International Journal of Education Technology And Scientific Researches ,2023
Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List, Özgün Makale

10- ÜNİLİG’de Yarışan Sporcuların Müsabaka Öncesi Zihinsel Hazır Oluş ve Duygu İfadelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
TURAN MURAT, BEDİR DENİZ, NAMLI SEVİNÇ, ÖZTÜRK MELİH SALİH, Yayın Yeri:Gazi University ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

11- Validity and reliability of “My Jump app” to assess vertical jump performance: a meta-analytic review
GENÇOĞLU CEBRAİL, ULUPINAR SÜLEYMAN, ÖZBAY SERHAT, TURAN MURAT, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, ASAN SELİM, İNCE İZZET, Yayın Yeri:Scientific Reports ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

12- Metaverse Bilgi Düzeyi: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adayları Üzerine Bir İncelenme
SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, KARABABA BURAK, TURAN MURAT, Yayın Yeri:Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi ,2022
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

13- Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sporda Mental Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi
TURAN MURAT, MAVİBAŞ MUHAMMET, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, Yayın Yeri:Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi ,2022
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

14- Winter sports awareness levels of students taking ski lessons
TURAN MURAT, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, DÖNMEZ ERDOĞAN, ALAEDDİNOĞLU VAHDET, Yayın Yeri:Conhecimento & Diversidade ,2022
Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index, Özgün Makale

15- Kadın Sporcuların Spor Pazarlamasında ve Spor Medyasında Cinsel Obje Olarak Sunulması Üzerine Bir Derleme Çalışması
TURAN MURAT, TATLISU BÜLENT, UÇAN İZZET, Yayın Yeri:Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi ,2022
Uluslararası Hakemli https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65322, Özgün Makale

16- Examination of Physical Educatıon Teachers' Boundaryless and Protean Career Attitudes
TURAN MURAT, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, MAVİBAŞ MUHAMMET, ALAEDDİNOĞLU VAHDET, Yayın Yeri:SYNESIS ,2022
Uluslararası Hakemli E-SCI, Özgün Makale

17- Sporun Yaşam Becerileri Üzerine Etkisi: Kamu Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
TURAN MURAT, ÇİNGÖZ YUNUS EMRE, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, MAVİBAŞ MUHAMMET, Yayın Yeri:Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi (Mediterranean Journal of Sport Science) ,2022
Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List, Özgün Makale

18- Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Psikolojik Performans Düzeylerinin İncelenmesi
MAVİBAŞ MUHAMMET, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, ÇİNGÖZ YUNUS EMRE, TURAN MURAT, Yayın Yeri:Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi (Mediterranean Journal of Sport Science) ,2022
Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List, Özgün Makale

19- Effects of COVID-19 on Football Stock Market's Return and Uncertainty
BEDİR FATİH, BOZMA GÜRKAN, TURAN MURAT, MIZRAK ORCAN, Yayın Yeri:International Journal of Sport Finance ,2022
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

20- Deviant Leisure: Why Leisure is Important For Criminology (Conceptual Statement)
BEDİR FATİH, ÖNAL LEVENT, TURAN MURAT, MIZRAK ORCAN, Yayın Yeri:Lex Humana ,2022
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

21- BİREYLERİN SPORTİF REKREASYONEL AKTİVİTELERE İLİŞKİN SAĞLIK İNANCI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
ÇİNGÖZ YUNUS EMRE, ALTUĞ TOLGA, ŞENSOY CÜNEYT, TURAN MURAT, YÖNAL MEHMET, AKIN HAZAL, Yayın Yeri:The Online Journal of Recreation and Sport ,2022
Ulusal Hakemli EuroPub, Eurasian Scientific Journal Index, Özgün Makale

22- Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Spor Takımı Evangelizmi Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
TURAN MURAT, Yayın Yeri:International SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS Journal ,2022
Ulusal Hakemli SOBİAD Atıf Dizini, Özgün Makale

23- Examination of Sports Sciences Faculty Student’s Competence in Sports Levels and Self-Efficacy in Sports According to Various Variables
TURAN MURAT, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, KARABABA BURAK, Yayın Yeri:Shanlax International Journal of Education ,2022
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric , Özgün Makale

24- An Investigation of the Effect of Elite Athletes' Self-Talk (Inner Speech) During Competition on Perceptions of Coping with Stress
TURAN MURAT, URAS MUHAMMET, MAVİBAŞ MUHAMMET, Yayın Yeri:Pakistan Journal of Medical and Health Sciences ,2021
Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index (ESCI), Özgün Makale

25- SPOR DALLARI İL TEMSİLCİLERİNİN SPOR TÜKENMİŞLİK DURUMLARI İLE BİREYSEL PERFORMANSLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
TURAN MURAT, PAKTAŞ YAKUP, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ,2021
Ulusal Hakemli SOBIAD, Özgün Makale

26- FUTBOL HAKEMLERİNİN MAÇ ESNASINDA KARAR VERME MEMNUNİYET ALGILARININ İNCELENMESİ
TURAN MURAT, URAS Muhammet, Yayın Yeri:SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL ,2021
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

27- BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPORTİF UYGULAMALARDA MÜZİĞİN ETKİSİ ALGILARININ İNCELENEMESİ
TATLISU BÜLENT, TURAN MURAT, Yayın Yeri:SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL ,2021
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

28- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SIKINTIYA DAYANMA DÜZEYLERİNİN SPOR VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
TURAN MURAT, TATLISU BÜLENT, TATLISU TUBA, UÇAN İZZET, Yayın Yeri:Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi ,2021
Ulusal Hakemli Asos İndeks, Özgün Makale

29- KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARDA GÖREVLİ SPOR YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGILARININ İNCELENMESİ
TURAN MURAT, Yayın Yeri:Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ,2021
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

30- GİRESUN GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNİN SPOR ETKİNLİKLERİNE YÖNELİM TUTUMLARININ İNCELENMESİ
TURAN MURAT, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ,2021
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

31- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İş Görenlerinin Lider Etkinliği Düzeyleri İle Örgütsel Adalet Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
TURAN MURAT, Yayın Yeri:Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ,2021
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

32- ATATÜR ÜNİVERSİTESİNE ÖZEL YETENEK SINAVIYLA GİREN ÖĞRENCİLER İLE ÖSYM MERKEZİ YERLEŞTİRME SINAVIYLA GİREN ÖĞRENCİLERİN ATILGANLIK DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
TURAN MURAT, Yayın Yeri:SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL ,2020
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

33- Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Anlamı Düzeylerinin Spor ve Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Bayburt Üniversitesi Örneği)
TATLISU TUBA, TURAN MURAT, TATLISU BÜLENT, Yayın Yeri:ANATOLİA SPORT RESEARCH ,2020
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

34- GİRESUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ GÖRENLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE HİZMET VERME YATKINLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
TURAN MURAT, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ,2020
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

35- The Perceived Motivational Climate Levels of Curling Athletes
BEDİR FATİH, TURAN MURAT, Yayın Yeri:Ambient Science ,2020
Uluslararası Hakemli E-SCI, Özgün Makale

36- Comparison of the Chronic Perceptions of Public and Private Business Employees
BEDİR FATİH, BELLİ EMRE, TURAN MURAT, BUDAK DAVUT, Yayın Yeri:Ambient Science ,2020
Uluslararası Hakemli E-SCI, Özgün Makale

37- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
BELLİ EMRE, BEDİR FATİH, TURAN MURAT, Yayın Yeri:ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2019
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

38- GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İLMÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ PERSONEL GÜÇLENDİRME ALGILARININ İNCELENMESİ
TURAN MURAT, MIZRAK ORCAN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ,2019
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

1- Türkiye Sportif Eğitim Uzmanları Derneği
2016 2020 Başkan Yardımcısı

2- Olimpik Adımlar Spor Kulübü
2016 Başkan Yardımcısı

3- Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu
2020 Üye

1- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HUBRİS (KİBİR) SENDROMU DURUMLARININ SPOR VE FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
TATLISU BÜLENT,TURAN MURAT,UÇAN İZZET 19.04.2024, Yayın Yeri:ICSAS 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITY AND SOCIAL SCIENCES Uluslararası Tam metin bildiri

2- Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Yapay Zekâ Kaygılarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, TURAN MURAT 07.10.2023, Yayın Yeri:7. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi Uluslararası Özet bildiri

3- Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteye Katılma Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
ÇİNGÖZ YUNUS EMRE, TURAN MURAT 09.04.2022, Yayın Yeri:2. Uluslararası Spor ve Sosyal Bilimlere Multidisipliner Yaklaşım Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

4- Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin Karar Verme Stratejilerinin Spor ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
TURAN MURAT, TATLISU BÜLENT, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY 17.05.2023, Yayın Yeri:4 th International Recreation and Sports Management Congress Uluslararası Özet bildiri

5- Kış Sporları Yapan Sporcuların Spor Ortamında Empati Durumlarının İncelenmesi
TURAN MURAT, MAVİBAŞ MUHAMMET, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY 07.10.2022, Yayın Yeri:6. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

6- Özel ve Kamu İşletmelerinde Çalışanların Nepotizm Algılarının Araştırılması
BELLİ EMRE, MIZRAK ORCAN, TURAN MURAT, BUDAK DAVUT, KATKAT DURSUN 10.05.2018, Yayın Yeri:ULUSLARARASI REKREASYON VE SPOR YÖNETİMİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

7- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
MIZRAK ORCAN, ÖNAL LEVENT, BUDAK DAVUT, TURAN MURAT 19.09.2018, Yayın Yeri:INTERNATIONAL 2nd ACADEMIC SPORTS RESEARCH CONGRESS Uluslararası Tam metin bildiri

8- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPOR TAKIMI EVANGELİZMİ ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
TURAN MURAT 25.06.2021, Yayın Yeri:6. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

9- BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPORTİF UYGULAMALARDA MÜZİĞİN ETKİSİ ALGILARININ İNCELENEMESİ
TURAN MURAT, TATLISU BÜLENT 19.02.2021, Yayın Yeri:KARADENİZ 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

10- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SIKINTIYA DAYANMA DÜZEYLERİNİN SPOR VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
TURAN MURAT, TATLISU BÜLENT, TATLISU TUBA, UÇAN İZZET 22.05.2021, Yayın Yeri:4. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

11- Lisans Düzeyinde Spor Eğitimi Veren Kurumlarda Görev Yapan Akademik Personellerin Bireysel Yenilikçilik ile Çevrimiçi Öğrenme Tutumlarının İncelenmesi
KURUDİREK MUHARREM ALPARSLAN, KURUDİREK MUHAMMET İRFAN, TURAN MURAT 09.10.2020, Yayın Yeri:4 th International Academic Sports Studies Congress Uluslararası Özet bildiri

12- Neuropsychology in Sport Sciences
BEDİR FATİH, TURAN MURAT 09.10.2021, Yayın Yeri:5 th International Academic Sports Studıes Congress Uluslararası Tam metin bildiri

13- Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Personellerinin Sporda Tüketici Etnosentrizmi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
TURAN MURAT, URAS Muhammet 21.04.2021, Yayın Yeri:ANATOLIAN CONGRESSES 6th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS Uluslararası Tam metin bildiri

1- Ulusal
Dergi Yrd. Editör Spor ve Bilim Dergisi NAMLI SEVİNÇ, TURAN MURAT, ULUPINAR SÜLEYMAN Türkçe 2023

2- Uluslararası
Kitap Editör Spor Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler ILKIM MEHMET, TURAN MURAT Türkçe 2021

1- Beden Eğitimi ve Sporda Organizasyon ve Yönetim
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

2- Atletizm
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

3- Beden Eğitimi ve Spor Tarihi
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

4- Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

5- Türkiye'de Spor Yönetimi
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

6- Karakter ve Değer Eğitimi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

7- Geleneksel Türk Sporları
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

8- Kayak
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

9- Türk Eğitim Tarihi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Teknoloji kullanımının spora etkisi (bireysel ve takım sporları örnekleri) YAVUZ, Tamamlandı YAVUZ DAŞTAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Kış sporları ile ilgilenen sporcuların beslenme bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi SEDAT, Tamamlandı SEDAT SALACAK Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Okul yöneticilerinin okul sporlarına yönelik görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi HARUN, Tamamlandı HARUN ÇETİN Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin spora katılım güdülerinin incelenmesi. ALİ KEMAL, Tamamlandı ALİ KEMAL HELLAÇ Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Mevkilerine Göre Amatör Futbolcuların Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Ile Sportif Kendine Güven Durumlarının İncelenmesi MUHAMMED BEDİRHAN, Devam Ediyor MUHAMMED BEDİRHAN KAÇAR Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

2- Spor Tesisleri Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2024

2023 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2021 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow