;

İlk, Orta ve Lise öğrenimi İstanbul’da tamamladı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını aldı. Atatürk Üniversitesinde Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Merkez delegeliği ve MMO Erzurum İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttü. Erzurum Teknik Üniversitesinde 2012-2015 yıllarında Genel Sekreterlik, 2015 yılından itibaren Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekilliği görevlerini de yürütmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında kurulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu TRA1 Bölge Koordinatörlüğü ve KÜSİ ÇG başkanlığı görevinin yanında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Danışma kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Şahin, ısı transferinin iyileştirilmesi, nanoakışkanlar, mikrokanallarda ısı ve akış konularında çalışmaktadır. Prof. Dr. Şahin’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 70’in üzerinde makalesi 500’ün üzerinde atıf almıştır. Çalışma alanıyla ilgili çeşitli TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış, TÜBİTAK ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı AR-GE projelerinde panelist ve proje izleyiciliği yapmıştır. Akademik faaliyetler kapsamında Applied Thermal Engineering, Applied Enerji, Energy Conversion and Management, Experimenatal Thermal and Fluid Science, Int. J. Thermal Science, Heat and Mass Transfer, Numerical Heat Transfer gibi SCI indekslerinde taranan birçok dergide hakemlik ve Journal of Energy dergisinde editörlük görevini yürütmektedir.

Erzurum doğumlu olan Songül Duman, Erzurum Lisesinden mezun olduktan sonra, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Katıhal Fiziği Anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2007 yılında Yardımcı Doçentlik kadrosuna, 2010 yılında Doçentlik kadrosuna ve 2015 yılında aynı üniversitede Profesörlük kadrosuna atanmıştır. 5 Şubat 2016 tarihinden itibaren Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümünde Bölüm Başkanı ve 21 Eylül 2016 tarihinden itibaren de Rektör Yardımcısı olarak Erzurum Teknik Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Dr. Duman'ın araştırma alanları yarıiletken malzemelerin büyütülmesi; yarıiletken malzemelerin yapısal, elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi; metal/yarıiletken, metal/yalıtkan/yarıiletken, metal/organik/yarıiletken yapılar ve güneş pilleridir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 90 civarında yayını mevcuttur. Dr. Duman, SCI indekslerinde taranan çok sayıda dergide (Materials Chemistry and Physics, Materials Science in Semiconductor Processing, Journal of Alloys and Compounds, Materials Research Bulletin, Current Applied Physics, Microelectronic Engineering, Electrochemical and Solid-State Letters, Physica Status Solidi, Indian Journal of Physics, Turkish Journal of Physics, Journal of Modern Physics, Silicon) hakemlik yapmıştır.

1953 yılında Erzurum’da doğdu. 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Üç yıl özel sektörde çalıştıktan sonra, 1981 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde mikroiktisat asistanı olarak göreve başladı. Aynı fakültede 1984 yılında doktora çalışmasını tamamladı.

1984-1986 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında Yabancı Sermaye Başkanlığı’nda Başkan Müşaviri olarak görev yaptı. İktisat Teorisi Anabilim Dalında 1988 yılında doçent ve 1994 yılında profesör oldu. 1993-1995 yılları arasında Bayburt MYO’da üç yıl kurucu müdür olarak görev yaptı.

1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Roger Williams Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Özel İhtisas Komisyonu’nda görev aldı.

‘İhracata Yönelik Başlıca Tarım ve Sanayi Ürünlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi’ ve ‘Mikroiktisat’ adlı iki telif eseri ve Mikroiktisat alanında bir kitap çevirisinin yanı sıra ‘Yatırım Teşvik Politikalarının Alternatif Bir Yaklaşımı’ konulu bir de araştırması bulunmaktadır.

Ayrıca proje lideri olduğu bir ekiple altmış üniversiteyi kapsayan ‘Üniversite Gençliğinin Sosyo-Ekonomik Profili’, ‘Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentileri’ ve ‘Üniversite Gençliğinin Gelir-Harcama Kalıpları’ konularında geniş çaplı üç ayrı çalışması bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra birçok makalesi ve kongre/sempozyumlarda yayınlanmış çok sayıda bildirisi mevcuttur.

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2003 yılında mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesinde çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2005 yılı sonunda Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında yüksek lisanstan ve 2012 yılında doktoradan mezun oldu. Bununla beraber yine 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdi. 2012 yılı sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent kadrosunda atandı ve İnşaat Mühendisliği Bölümünün kurulum aşamasında bölüm başkanlığı görevini yaptı. Fakülte Kurulu üyeliği ve Ulaştırma Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini sürdürmenin yanında 2015 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak göreve başladı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Akademik çalışmalarını ulaştırma, otomobil sahipliği, trafik kazaları, coğrafi bilgi sistemleri ve modelleme alanlarında sürdüren Dr. Çodur’un bu alanda uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alarak bu projeleri başarı ile sonuçlandırdı. Akademik çalışmaların yanında aktif olarak sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. Buz pateni alanlarında antrenörlük belgeleri bulunmakta ve kayak sporunu yapmaktadır.

1- Büyük Ölçekli Atmosferik Sistemlerin Çoruh Havzası ndaki Hidrolojik ve Meteorolojik Kuraklıklar Üzerindeki Etkilerinin Analizi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

2- 107Y162 ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

1- Joint modelling of drought characteristics derived from historicaland synthetic rainfalls: Application of Generalized Linear Modelsand Copulas , ESCI: Emerging Sources Citation Index, TOSUNOĞLU FATİH,Onof Christian, Journal of Hydrology: Regional Studies,2017

2- Estimation of Missing Streamflow Records in the Euphrates Basin using Flow Duration Curves and Regression Models , TR DİZİN, TOSUNOĞLU FATİH,İSPİRLİ Muhammed Nuri,ŞENGÜL SELİM,GÜRBÜZ Faruk, Journal of the Institute of Science and Technology,2017

3- Determining the Parameters of the Intermediate Duration - Intensity Equation for Mediterranean Region, Turkey , Scopus, ŞENOCAK SERKAN,TOSUNOĞLU FATİH,ACAR REŞAT,ŞENGÜL SELİM, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,2017

4- Trend Analysis of Daily Maximum Rainfall Series in Çoruh Basin, Turkey , TR DİZİN, TOSUNOĞLU FATİH, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2017

5- Determining the Parameters of the Intermediate Duration - Intensity Equation for Mediterranean Region, Turkey , EI: Engineering Index , ŞENOCAK SERKAN,TOSUNOĞLU FATİH,ACAR REŞAT,ŞENGÜL SELİM, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,2017

6- Fırat Havzası’ndaki Eksik Akım Verilerinin Debi SüreklilikÇizgileri ve Regresyon Modelleri ile Tahmin Edilmesi , TR DİZİN, TOSUNOĞLU FATİH,İspirli Muhammed Nuri,ŞENGÜL SELİM,Gürbüz Faruk, Journal of the Institute of Science and Technology,2017

7- Joint modelling of annual maximum drought severity and corresponding duration , SCI, TOSUNOĞLU FATİH,Kişi Özgür, Journal of Hydrology,2016

8- Application of copulas for regional bivariate frequencyanalysis of meteorological droughts in Turkey , SCI-Expanded, TOSUNOĞLU FATİH,CAN İBRAHİM, NATURAL HAZARDS,2016

9- Synthetic Daily Flow Duration Curves for theÇoruh River Basin Turkey , International Science Index, TOSUNOĞLU FATİH,CAN İBRAHİM, International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering,2015

10- Estimating T year flood confidence intervals of rivers in Çoruh basin Turkey , SCI-Expanded, CAN İbrahim, TOSUNOGLU Fatih, Journal of Flood Risk Management,2013

11- Daily streamflow modelling using autoregressive movingaverage and artificial neural networks models case study of Çoruh basin Turkey , SSCI, CAN İBRAHİM,TOSUNOĞLU FATİH,KAHYA ERCAN, WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL,2012

12- The Estimation of the Firm HydroelectricPotential of the Çoruh Basin Turkey , SSCI, CAN İBRAHİM,TOSUNOĞLU FATİH, Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects,2010

1- İnşaat Mühendisleri Odası , 2007, 2014, Üye

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Determining the parameters of the intermediate duration - intensity equation for Mediterranean Region, Turkey, ŞENOCAK SERKAN,TOSUNOĞLU FATİH,ACAR REŞAT,ŞENGÜL SELİM, ÇEK CUMHURİYETİ, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2017, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, Multivariate stochastic modeling of daily streamflow of rivers in the Çoruh Basin by artificial neural networks, CAN İBRAHİM,TOSUNOĞLU FATİH,KAHYA ERCAN,YERDELEN CAHİT,ERDEM HİLAL, , BALWOIS, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, Confidence Limit Estimation of Maximum Value of Drought Parameters Using Stochastic Models: Case Study of Çoruh Basin, Turkey, CAN İBRAHİM,TOSUNOĞLU FATİH, , 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

4- Ulusal , Tam metin bildiri, KUZEY ATLANTİK SALINIMININ TÜRKİYE DEKİ YILLIK MAKSİMUM AKIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, CAN İBRAHİM,Sibel Hızarcıoğlu,TOSUNOĞLU FATİH, TÜRKİYE, VIII. Ulusal Hidroloji Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

5- Ulusal , Tam metin bildiri, Erzurum İli Kuraklıkların İki Değişkenli Frekans Analizi:Kopula Fonksiyonlarının Kullanımı, TOSUNOĞLU FATİH,CAN İBRAHİM, TÜRKİYE, 4.Su Yapıları Sempozyumu, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, Multivariate Stochastic Modeling of Monthly Streamflow ofRivers in the Çoruh Basin by Artificial Neural Networks, TOSUNOĞLU FATİH,CAN İBRAHİM,KAHYA ERCAN,YERDELEN CAHİT,ERDEM HİLAL, , 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

7- Uluslararası , Tam metin bildiri, Joint Modelling of Drought Duration and Severity Series Using Copulas A case study of the Euphrates basin Turkey, TOSUNOĞLU FATİH,ONOF CHRISTIAN,CAN İBRAHİM, , ACE-2016, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

1- Hidrolik , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 1

2- Su Kaynakları , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 1

3- HİDROLİK , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 4

4- SU KAYNAKLARI , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 4

5- Hidrolojide İstatistiksel Yöntemler , Yüksek Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

6- Su Mühendisliğine Giriş , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

7- Hidrolik , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 4

8- Bilgi Teknolojilerine Giriş , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

9- Bilgisayar Programlama , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

10- Akışkanlar Mekaniği , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 4

11- Olasılık ve İstatistik , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

1- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü. , , ,, , 2016

2- Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü. , , ,, , 2016

1- Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği , Atmospheric Research, Dergi, İngilizce,

2- Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği , Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergi, İngilizce,

3- Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği , JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING, Dergi, İngilizce,

4- Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği , JOURNAL OF HYDROMETEOROLOGY, Dergi, İngilizce,

5- Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği , Environmental Processes, Dergi, İngilizce,

6- Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği , GLOBAL AND PLANETARY CHANGE, Dergi, İngilizce,

7- Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği , WATER RESOURCES MANAGEMENT, Dergi, İngilizce,

8- Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği , Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Dergi, İngilizce,

9- Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği , Journal of Hydrologic Engineering, Dergi, İngilizce,

2014 YARDIMCI DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2007 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ