Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ (DR), 2013, 2018

Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ (YL) (TEZLİ), 2012, 2013

Yüksek Lisans YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT (YL) (TEZLİ), 2009, 2012

Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ, 2003, 2007

1- MARMARA ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİ ANALİZİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖLÇÜM ARACI ÖNERİSİ
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- Finans, Muhasebe ve İktisat Alanlarında Güncel Çalışmalar - 2 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Ekonometri
BEKAR ENGİN Uluslararası Bölüm(ler)

2- İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat
BEKAR ENGİN, ULUDAĞ KASIM Uluslararası Bölüm(ler)

1- Yüksek Onur Ödülü
2007 TÜRKİYE

1- Uluslararası
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF ECONOMICS DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ 10.08.2015 14.08.2015

1- INVESTIGATION OF SERIAL DEPENDENCE ASYMMETRY AND TIME IRREVERSIBILITY IN STOCK MARKET RETURNS OF MIST COUNTRIES USING THE QUANTILE PERIODOGRAM
ESCI BEKAR ENGİN Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review)
3 440 10.21121/eab.1024759, 427

2- The Effect Of External Crises On Exchange Liquidity Level And Investigation Of Directional Predictability in Türkiye
SCOPUS BEKAR ENGİN Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies
1 53 10.21773/boun.37.1.3, 39

3- Beta-t-EGARCH Models for Exchange Rate Volatility Modelling: An Evaluation on the US Dollar / Turkish Lira Exchange Rate
ESCI BEKAR ENGİN SOSYOEKONOMI
55 395 10.17233/sosyoekonomi.2023.01.19, 371

4- The Relationship Between Geopolitical Risks and Housing Returns in Türkiye: Evidence from the Cross - Quantilogram
EconLit, RePEc BEKAR ENGİN International Econometric Review
2 71 10.33818/ier.1167057, 59

5- BIST100 endeksi getiri volatilite modellemesinde standart ve kartiller arası değişim genişliğinin önemi: Koşullu otoregresif değişim genişliği (KODG) modelleri
TR DİZİN BEKAR ENGİN Business and Management Studies: An International Journal
2 482 10.15295/bmij.v10i2.2027, 462

6- Konut Alımında Yaşam Kalitesi Faktörü: Fiyatlar Üzerinden Bir Değerlendirme
TR DİZİN BEKAR ENGİN,MİLLİ DUYGU İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
5 3125 10.15869/itobiad.771485, 3104

7- Les Prévisions Statiques et Dynamiques des Valeurs A Risque (VaR) des Actions de Banque: Le Modele de Dépassements de Seuil (POT) et Les Modeles de Score Autorégressifs Généralisés (GAS)
EBSCOhost, SOBIAD BEKAR ENGİN Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
97 169 10.29228/ASOS.36752, 142

8- Robust and Resistant Estimations of Hedonic Prices for Second Hand Cars: An Application to the Istanbul Car Market
RePEc and IDEAS ÇAĞLAYAN AKAY EBRU,BÖLÜKBAŞI ÖMER FARUK,BEKAR ENGİN International Journal of Economics and Financial Issues
1 47 , 39

9- Enflasyon Serisinin Parametrik ve Semi Parametrik Geçiş Modeli ile Modellenmesi ve Öngörü Başarılarının Karşılaştırılması
EconLit GÜRİŞ SELAHATTİN,BEKAR ENGİN Avrasya Ekonometri, İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi
67 , 54

10- An Econometric Analysis of Determinants of House Rents in Istanbul
EBSCO ÇAĞLAYAN AKAY EBRU, BEKAR ENGİN, VAN MUHAMMED HANİFİ Developing Country Studies
3 16 , 9

11- Modelling Housing Prices in Istanbul Applying the Spatial Quantile Regression
American Economic Association (AEA) electronic indexes BEKAR ENGİN, AKAY ÇAĞLAYAN EBRU The Empirical Economics Letters
8 869 , 863

1- Ekonometrik Araştırmalar Derneği
2022 Üye

2- USA, Dept.of State, International Exchange Alumni Community
2017 Üye

3- Notre Dame de Sion'lular Derneği
2007 Üye

1- Sustainability Awareness on Campus: The Case of Marmara University
ÇAĞLAYAN AKAY EBRU,BAKOĞLU REFİKA,Saçaklı Saçıldı İrem,KURŞUN BERRİN,SAYĞAN FİTNAT NAZLI,BEKAR ENGİN Uluslararası

2- The New View of Sustainability Measurement Tools: A Holistic Approach for Sustainability Assessment in Universities
ÇAĞLAYAN AKAY EBRU,BAKOĞLU REFİKA,Saçaklı Saçıldı İrem,KURŞUN BERRİN,SAYĞAN FİTNAT NAZLI,BEKAR ENGİN Uluslararası

3- Istanbul Konut Fiyatlarında Mekansal Etkinin Önemi Kantil Regresyon Modeli
AKAY ÇAĞLAYAN EBRU, BEKAR ENGİN, VAN HANİFİ MUHAMMED Uluslararası Özet bildiri

1- Zaman Serileri Analizi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

2- İstatistik II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

3- İstatistik I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

4- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

5- İstatistiksel Tahmin Teknikleri
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

6- İstatistiksel Tahmin Teknikleri
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

7- Bitirme Tezi
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

8- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

9- Uygulamalı Ekonometri II
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

10- Uygulamalı Ekonometri I
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

11- İstatistik I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

12- Bitirme Tezi
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

13- İstatistiksel Tahmin Teknikleri
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

14- Ekonometri II
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

15- Ekonometri I
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

16- Ekonometri I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

17- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

18- Ekonometri II
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

19- Ekonometri II
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

20- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

21- Ekonometri I
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

22- Ekonometri I
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

23- Sosyal Bilimlerde Matematik II
Lisans 2017-2018 Türkçe 6

1- İşletme A.B.D. Lisansüstü Muafiyet ve İntibak Komisyonu Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

2- Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

3- İ.İ.B.F. Kriter İnceleme Komisyonu Üyesi.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

4- İşletme Bölümü Öğrenci Danışmanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020

5- Ders ve Sınav Programı Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 2019

6- İşletme Bölümü Staj Komisyonu Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

7- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018

2018 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 araştirma görevlisi MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2016 araştirma görevlisi University of Missouri-Columbia
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR