Prospective Students
عربي | فارسی | TR | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Academic Calendar COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menu
Araştırma Alanları Enerji , Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik

1- İçerisine Türbülatörler Yerleştirilen Kanalda Akışın PIV Yöntemiyle Hidrodinamik Analizi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

2- Farklı tip termo-elektrik cihazların performans analizi ve matematiksel modeller kullanılarak optimum yerleşim düzenlerinin belirlenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

3- Yeni Nesil Nanoakışakanların Termofiziksel ve Isı Transferi Özelliklerini Araştırılması ,Devam Ediyor, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, ULUSAL

4- Mikrokanallı Isı Alıcılarda Yüzey Pürüzlülüğünün Akış Kaynama Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, ULUSAL

5- Manyetik Nanoakışkanların Mikrokanallarda Kullanılması ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

6- Manyetik Nanoakışkanların Sentezlenmesi Termofiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mikro Gövde Borulu Isı Değiştiricide Termal Performanslarının İncelenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

1- Wear and Thermal Behavior of TiAlN Thin Films onto Ti6Al4V Alloy Manufactured by Selective Laser Melting Method , SCI, KAYA GÜRKAN, HACISALİHOĞLU İLYAS, Ergüder Tevfik Oğuzhan, MANDEV EMRE, MANAY EYÜPHAN, YILDIZ FATİH, 3D PRINTING AND ADDITIVE MANUFACTURING,2021

2- Tribological and thermal properties of plasma nitrided Ti45Nb alloy , SCI, HACISALİHOĞLU İLYAS, KAYA GÜRKAN, ERGÜDER Tevfik Oğuzhan, MANDEV EMRE, MANAY EYÜPHAN, YILDIZ FATİH, Surfaces and Interfaces,2021

3- Optimization of Variables Influencing the Thermal Conductivity and Fracture Strength of Reinforced PMMA by Using the Taguchi Method , SCI-Expanded, KUL ESRA,YEŞİLDAL FARUK,MANDEV EMRE,ÇELİK CAFER, Materiale Plastice,2020

4- Investigation of Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics of SiO2 Nanofluids in a Circular Microchannel , TR DİZİN, ŞAHİN BAYRAM,Bayramian Hourieh,MANDEV EMRE,MANAY EYÜPHAN, Journal of the Institute of Science and Technology,2019

5- Analysis of mixed convection heat transfer of nanofluids in a minichannel for aiding and opposing flow conditions , SCI, MANAY EYÜPHAN,MANDEV EMRE,TEMİZ RESUL ÖNDER, HEAT AND MASS TRANSFER,2019

6- Experimental investigation of mixed convection heat transfer of nanofluids in a circular microchannel with different inclination angles , SCI, MANDEV EMRE,MANAY EYÜPHAN, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,2019

7- Determination of Thermophysical Properties of Water Based Magnetic Nanofluids , International Science Index, MANAY EYÜPHAN,ŞAHİN BAYRAM,MANDEV EMRE,ATEŞ İBRAHİM,YETİM TUBA, International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering,2016

1- Makine Laboratuvarı , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 2

2014 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ