Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Psikoloji Bölümü
büşra aslan cevheroğlu
dr. öğr. üyesi

Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KLİNİK PSİKOLOJİ (DR), 2014, 2018

Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 2012, 2014

Lisans YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 2006, 2011

1- Velayet Değerlendirmeleri Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uygulamalı Psikoloji>Aile Psikolojisi>Adalet ve Suç Psikolojisi
ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA Uluslararası Bölüm(ler)

2- 21. Yüzyılda Psikodrama: Klinikte ve eğitimde psikodrama uygulamaları Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uygulamalı Psikoloji>Aile Psikolojisi>Kişilik Psikolojisi
ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA Uluslararası Bölüm(ler)

3- Psikolojik Krizler ve Müdahale Yöntemleri Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Klinik Psikoloji>Travma/Afet Psikolojisi
ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA Uluslararası Bölüm(ler)

4- YÖNLENDİRMESİZ OYUN TERAPİSİNDE VAKA ÇALIŞMALARI Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uygulamalı Psikoloji
ASLAN BÜŞRA Uluslararası Bölüm(ler)

1- Ulusal
Psikodrama Grup Psikoterapisi Eğitimi Psikodrama Grup Psikoterapisi Eğitimi 17.12.2016

2- Uluslararası
Şema Terapi Eğitimi International Society for Schema Therapy-ISST Onaylı Şema Terapi Sertifikasyonu Eğitimleri (Temel Eğitim) 08.11.2015 15.05.2016

1- Erken Evlilik Yapan Kadınların Evli Kadın Rolünü Deneyimleme Sürecine İlişkin Nitel Bir Araştırma
TR DİZİN, Ebsco Host Academic Search , AsosUltimate Database, ASOS Index, Türk Psikiyatri Dizini, ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA, KIŞLAK ŞENNUR AYNA Klinik Psikoloji Dergisi
1 233 10.31682/ayna.910951, 207

2- Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Kıskançlık ile Başa Çıkma Yöntemlerinin Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi
TR DİZİN ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA, Karakaş Ebru, Can Fatma Nur, Elmalı Esma Journal of Literature and Humanities
10.5152/AUJFL.2022.930615,

3- Spouse and mother-in-law rejection and marital adjustment of Turkish women with child and adult marriage
SSCI ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA, KIŞLAK ŞENNUR Journal of Social and Personal Relationships
10.1177/02654075221129833,

4- Turkish Adaptation of Mother In-low and Father In-low Acceptance - Rejection Questionnaire Short Form
TR DİZİN, DOAJ, ASOS Index, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Eğitim İndeksi ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA, KIŞLAK ŞENNUR, Say Gülen Klinik Psikoloji Dergisi
3 353 10.5455/kpd.26024438m000073, 342

5- Yalnızlıkla İlişkili Değişkenler: Şema Alanları, Bağlanma ve Aşka İlişkin Tutumlar
Tübitak Ulakbim TR Dizin, CEEOL, Türk Psikiyatri Dizini, DOAJ, ERIH PLUS, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest) ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA, Say Gülen Nesne Dergisi
19 98 10.7816/nesne-09-19-07, 83

6- Psikoloji Penceresinden Erken Yaşta Evlendirilen Kız Çocukları
TR DİZİN ASLAN BÜŞRA Türk Psikoloji Yazıları
43 55 , 43

7- Duygusal Zeka ile İlişki Doyumu Arasında Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Romantik Kıskançlığın Aracı Rolü
ASOS Index, CEEOL, Türk Psikiyatri Dizini, DOAJ, ERIH PLUS, Index Copernicus, Ulrich’xxs Periodicals Directory (ProQuest) AKDUR SEREL,ASLAN BÜŞRA Nesne Psikoloji Dergisi
9 88 10.7816/nesne-05-09-04, 71

8- Ebeveyn Kabul/Reddi ile İntihar Olasılığı Arasındaki İlişkide Yaşam Amaçlarının Aracı Rolü
SSCI ASLAN BÜŞRA,DURAK BATIGÜN AYŞEGÜL Türk Psikoloji Dergisi
79 76 , 67

1- DEPRESSIVE SYMPTOMS IN EARLY-MARRIED WOMEN: THE EFFECT OF SOCIAL SUPPORT AND MARITAL POWER
ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA Uluslararası Tam metin bildiri

2- Covid-19 Pandemisi Sürecinde Üniversite Öğrencilerindeki Anksiyete Düzeyleri ve İlgili Faktörler
ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA, KARAGÖZ YÜKSEL SÜMEYRA Ulusal Özet bildiri

3- COVID-19 Pandemisinin Toplum Üzerindeki Psikolojik Etkileri: COVID-19 ile İlgili Obsesyonlar ve Etkili Faktörler
ÇINAR TANRIVERDİ ESRA, ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA, ÖZKURT ZÜLAL, ŞAHİNGÖZ MİNE Uluslararası Tam metin bildiri

4- Caregiving In Romantic Relationships: An Evaluation In Terms Of Partner Acceptance Rejection, Separation Anxiety And Relationship Satisfaction
KÖMÜRCÜ AKİK BURCU, ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA Uluslararası Özet bildiri

5- Predictors of Relationship Satisfaction
ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA Uluslararası Özet bildiri

6- Relationship Experience: An evaluation in terms of early maladaptive schemas
ASLAN BÜŞRA,KAYNAR GÜLŞEN Uluslararası Tam metin bildiri

1- Psikoterapi Kuramları
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

2- Psikopatoloji II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

3- Psikopatoloji I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

4- PSİKOLOJİYE GİRİŞ II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

5- Akademik Sunum Becerileri
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

6- Araştırma Yöntemleri II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

7- Araştırma Yöntemleri I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

8- Kişilik Kuramları
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

9- Psikolojiye Giriş II
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Flört şiddetinde erken dönem uyumsuz şemalar, kişilerarası duygu düzenleme ve öz şefkatin rolü NURSENA, Tamamlandı NURSENA BALATEKİN Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

2019 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 araştirma görevlisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ
2011 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR