Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü
nilüfer yıldırım
dr. öğr. üyesi

Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (DR), 2009, 2019

Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ), 2005, 2008

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ, ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ, 2020, 2024

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2022,

Lisans ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, AYDIN SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 2001, 2005

1- Hemşirelerin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları, Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanıma Düzeyleri ve Bildirim Yapma Niyetlerinin Belirlenmesi
Devam Ediyor TÜBİTAK PROJESİ Danışman ULUSAL

2- "GÜÇLÜ ÇOCUKLAR GÜÇLÜ YARINLAR"PROJESİ (İZMİR VALİLİĞİ)
Tamamlandı Diğer (Ulusal) Eğitmen ULUSAL

1- SAĞLIK & BİLİM 2023: HEMŞİRELİK-I
Bölüm Adı:KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE KADIN SAĞLIĞINA ETKİLERİ, YILDIRIM NİLÜFER Yayın Yeri:EFE AKADEMİ, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:422 ISBN:978-625-6452-14-5 Bölüm Sayfaları:-

2- Hemşirelik Tanıları El Kitabı Bakım Planlamasında Kanıta Dayalı Rehber
Bölüm Adı:NANDA-I Tanıları, KISSAL AYGÜL, TERZİ HANDAN, GÖRDES AYDOĞDU NİHAL, YILDIRIM NİLÜFER Yayın Yeri:Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Nermin Gürhan, Türkan Karaca, Yurdanur Dikmen, Nuriye Efe Ertürk, Gülşah Köse, Çiğdem Yücel Özçırpan, Emine Erdem, Yağmur Sezer Efe, Fatma Ayhan, Aygül Kıssal Basım sayısı:12, Sayfa sayısı:1036 ISBN:9786257564465 Bölüm Sayfaları:-

1- Sözel Bildiri Birincilik Ödülü
2022 ADLİ BİLİMLER DERNEĞİ TÜRKİYE

1- HEMŞİRE
2005 2012 HEMŞİRE

2- HEMŞİRE
2020 2021

1- Ulusal
İnme Hemşireliği Kursu Kurs 02.04.2005 03.04.2005

2- Uluslararası
USA- Tampa, FL, Tampa General Hospital ARNP Student(Foreign student observation programme) Observation Programme 06.02.2012 18.05.2012

3- Uluslararası
USA-Tampa,FL, University of Tampa, Family nursing Theory, Research and Practice Course Course 06.02.2012 18.05.2012

4- Ulusal
Adli Hemşirelik Kursu Kurs 28.03.2016 02.04.2016

5- Ulusal
Motivasyonel Görüşme Kursu Kurs 10.02.2017 10.02.2017

6- Ulusal
Şiddet Mağdurlarına Danışmanlık Eğitimi Eğitim 15.10.2017 20.10.2017

7- Ulusal
İSG-DİĞER SAĞLIK PERSONELİ BELGESİ İSG 18.06.2021

1- AFET HEMŞİRESİ BAKIŞ AÇISIYLA DEPREM SONRASI CRUSH SENDROMU: OLGU SUNUMU
HELLAÇ Muhammet, YILDIRIM NİLÜFER, GÖRDES AYDOĞDU NİHAL, Yayın Yeri:Göbeklitepe Sağlık Bilimleri Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Vaka Takdimi

2- THE EXPERIENCES OF INTIMATE PARTNER VIOLENCE VICTIMS IN A TRANSTHEORETICAL MODEL-BASED EDUCATION AND COUNSELING PROGRAM: TWO FOCUS GROUP DISCUSSIONS
YILDIRIM NİLÜFER, UYSAL TORAMAN AYNUR, Yayın Yeri:INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR) ,2023
Uluslararası Hakemli Social Science Research Network (SSRN), Özgün Makale

3- Şiddet Mağduru Kadının Değişim Aşamaları Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
YILDIRIM NİLÜFER, UYSAL TORAMAN AYNUR, Yayın Yeri:Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

4- Analysis of the descriptive characteristics of female victims of violence applying to the domestic violence office of a court of law
YILDIRIM NİLÜFER, UYSAL TORAMAN AYNUR, Yayın Yeri:Journal of Forensic and Legal Medicine ,2023
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

5- Being autistic during the COVID-19 process: from a public health nurse perspective
YILDIRIM NİLÜFER, ELMAS SEMRA, Yayın Yeri:International Journal Of Community Medicine And Public Health ,2022
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Vaka Takdimi

6- Parents' and teachers' expectations of school nurse roles: A scale development study
YILDIRIM NİLÜFER, Yayın Yeri:International Journal of Nursing Sciences ,2017
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

7- Knowledge About Cervical Cancer Risk Factors and Practices of Pap Testing Among Turkish Immigrant Women in the United States
UYSAL TORAMAN AYNUR, YILDIRIM NİLÜFER, Yayın Yeri:Journal of Immigrant and Minority Health ,2017
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

8- Türkiye de Hemşirelikte İş Sağlığı Lisansüstü Tezlerinin Eleştirel Değerlendirilmesi
ÖZSOY SÜHEYLA,YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR,KALKIM ASLI,MUSLU LEYLA,YILDIRIM NİLÜFER, Yayın Yeri:Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi ,2012
Ulusal Hakemli Türkiye Atıf Dizini, Özgün Makale

1- Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddeti ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
AKÇAYIR DEMET,YILDIRIM NİLÜFER 24.04.2024, Yayın Yeri:8. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi Uluslararası Özet bildiri

2- Sosyal Paylaşım Sayfalarını Kullanan Annelerin Bebek Bakımına İlişkin Bilgi Ve Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi
TEK AYAZ SUZAN, YILDIRIM NİLÜFER 10.06.2014, Yayın Yeri:8. Ege Pediatri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi Ulusal Özet bildiri

3- Afet Hemşiresi Bakış Açısıyla Deprem Sonrası Crush Sendromu: Olgu Sunumu
HELLAÇ MUHAMMET, YILDIRIM NİLÜFER, GÖRDES AYDOĞDU NİHAL 24.11.2023, Yayın Yeri:II. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi Ulusal Özet bildiri

4- Üniversite Sınavına Hazırlanan Adölesanların Stresle Başa Çıkma ve Sınav Kaygılarının İncelenmesi
TEK AYAZ SUZAN, YILDIRIM NİLÜFER, BEKTAŞ MURAT 21.05.2013, Yayın Yeri:Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi Uluslararası Özet bildiri

5- Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Belirlenmesi
YILDIRIM NİLÜFER, TEK AYAZ SUZAN 22.04.2015, Yayın Yeri:14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Ulusal Özet bildiri

6- Üniversite Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı İle İlgili Farkındalık Ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
YILDIRIM NİLÜFER, AKÇAYIR DEMET, ERSOY NEDİM, KARACA GAMZE AYBÜKE 16.05.2022, Yayın Yeri:6. ULUSLARARASI ADLİ HEMŞİRELİK KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

7- Eş Şiddeti Mağduru Kadınlara Uygulanan Teorilerüstü Model Temelli Eğitim ve Danışmanlık Programının Etkinliğinin Belirlenmesi
YILDIRIM NİLÜFER, UYSAL TORAMAN AYNUR 16.05.2022, Yayın Yeri:6. ULUSLARARASI ADLİ HEMŞİRELİK KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

8- Çocuğun Karıştığı Aile İçi Şiddet Olaylarında Sanık, Mağdur Ve Şiddet Profili: Retrospektik Çalışma
YILDIRIM NİLÜFER, GÜROL AYŞE, POLAT SEVİNÇ 16.05.2022, Yayın Yeri:6. ULUSLARARASI ADLİ HEMŞİRELİK KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

9- Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosuna Başvuran Eş Şiddeti Mağduru Kadınların Tanımlayıcı Özellikleri
UYSAL TORAMAN AYNUR, YILDIRIM NİLÜFER 12.03.2019, Yayın Yeri:International Conference on Contemporary Women's Studies Ulusal Özet bildiri

10- Şiddet Mağduru Kadının Değişim Aşamaları Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
YILDIRIM NİLÜFER, UYSAL TORAMAN AYNUR 23.04.2018, Yayın Yeri:1. Ulusalararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi Ulusal Özet bildiri

11- Türkiye’den Amerika’ya Göç Etmiş Kadınların Serviks Kanserine Yönelik Bilgi Ve Davranışları
UYSAL TORAMAN AYNUR, YILDIRIM NİLÜFER 27.10.2013, Yayın Yeri:16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ulusal Özet bildiri

12- Türkiye’de Hemşirelikte İş Sağlığı Lisansüstü Tezlerinin Eleştirel Değerlendirilmesi
ÖZSOY SÜHEYLA, YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR, KALKIM ASLI, MUSLU LEYLA, YILDIRIM NİLÜFER 02.10.2012, Yayın Yeri:15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ulusal Özet bildiri

13- Balçova Bölgesinde Yaşayan Kadınların Meme Kanseri Risk Faktörleri Bilgi ve Uygulamaları
BAHAR ZÜHAL, YILDIRIM NİLÜFER 30.09.2009, Yayın Yeri:Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Ulusal Özet bildiri

14- Probleme Dayalı Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Ders Başarıları: Geriye Dönük Kohort Çalışması
BAHAR ZÜHAL, YILDIRIM NİLÜFER 03.06.2006, Yayın Yeri:Aktif Eğitim Kurultayı Ulusal Özet bildiri

15- Pandemi Otizmli Bir Çocuğu ve Ebeveynini Nasıl Etkiliyor?
YILDIRIM NİLÜFER, ELMAS SEMRA 14.06.2021, Yayın Yeri:İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ulusal Hemşirelik Kongresi-I Ulusal Özet bildiri

1- Halk Sağlığı Hemşireliği II Uygulaması(SAHA UYGULAMA)
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 8

2- Evde Bakım Hemşireliği
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 2

3- Aile, Çocuk ve İletişim
Lisans 2023-2024 Türkçe 2

4- Aile İçi Şiddet
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

5- Halk Sağlığı Hemşireliği 2
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

6- Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
Lisans 2023-2024 Türkçe 2

7- Epidemiyoloji
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

8- Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması(KLİNİK UYGULAMA)
Lisans 2022-2023 Türkçe 8

9- Epidemiyoloji
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

10- Halk Sağlığı Hemşireliği II Uygulaması(SAHA UYGULAMA)
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 8

11- Halk Sağlığı Hemşireliği II
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

12- İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması(KLİNİK UYGULAMA)
Lisans 2022-2023 Türkçe 8

13- Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

14- Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar(KLİNİK UYGULAMA)
Lisans 2021-2022 Türkçe 8

15- Halk Sağlığı Hemşireliği II
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 4

16- Sağlık Politikaları ve Hemşirelik
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

17- Epidemiyoloji
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

18- Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

19- Child Health And Disease Nursing(ING)
Lisans 2018-2019 İngilizce 8

20- Surgical Nursing(ING)
Lisans 2018-2019 İngilizce 8

21- Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama
Lisans 2018-2019 Türkçe 8

22- Halk sağlığı hemşireliği
Lisans 2018-2019 Türkçe 6

23- AİLE İÇİ ŞİDDET
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

1- Yüksek Lisans
Meme kanseri tanısı almış kadınların eş şiddeti durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi SONGÜL, Devam Ediyor SONGÜL ÖZKAYA Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarının Sağlıkta Şiddete Maruz Kalma Durumları ve İletişim Becerilerinin Belirlenmesi NEDİM, Devam Ediyor NEDİM ERSOY Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Üniversite Öğrencilerinin Human Papillomavirüs (HPV) Enfeksiyonu ve Aşılarına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Sağlık İnançları ESRA, Devam Ediyor ESRA KANAR İNCE Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Üniversite öğrencilerinin flört şiddeti ve toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi DEMET, Devam Ediyor DEMET AKÇAYIR Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı

1- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2024

2- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRÜ.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

2021 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow