Prospective Students
عربي | فارسی | TR | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Academic Calendar COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menu
Faculty of Letters Department of Psychology
Burçak Sönmez
Asst. Prof
Araştırma Alanları Kültürlerarası Psikoloji, Politik Psikoloji,

Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYAL PSİKOLOJİ (DR), 2014, 2020

Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 2011,

Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ, 2006, 2010

1- Ulusal , II. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi, Düzenleme kurulu, 08.03.2022,08.03.2022

2- Ulusal , I. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi, Düzenleme kurulu, 13.03.2021,14.03.2021

1- Dindarlık ile Politik Güven Arasındaki İlişkide Yetkecilik ve Sistemi Meşrulaştırmanın Aracı Rolü , SSCI, SÖNMEZ BURÇAK, HASTA DERYA, Türk Psikoloji Dergisi,2021

2- KADINLARIN ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TUTUMLAR: TÜRKİYE VE MAKEDONYA ÖRNEKLEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI , ASOS Index, CEEOL, Türk Psikiyatri Dizini, DOAJ, ERIH PLUS, Index Copernicus ve Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), SÖNMEZ BURÇAK,ADİLLER SELDA, NESNE DERGİSİ,2015

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Stereotypes toward voluntarily childless people, SÖNMEZ BURÇAK, PORTEKİZ, International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT 2022), İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı

2- Uluslararası , Özet bildiri, Attitudes towards Homosexuals: A Research in terms of authoritarianism, system justification and intolerance of ambiguity, SÖNMEZ BURÇAK, HASTA DERYA, Alptekin Sena, HOLLANDA, 15th European Congress of Psychology, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Psikoloji

1- PSY 264 - Cinsiyet Rolleri , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

2- PSY 104 - Psikolojide Akademik Yazım , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

3- SPSİ 442 - Uygulamalı Sosyal Psikoloji , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

4- PSY 101 - Psikolojiye Giriş , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

5- SPSİ 323 - Kişilerarası İlişkiler ve Davranış , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

6- SPSİ 439 - Önyargı ve Ayrımcılık , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

7- PSY 101 - Psikolojiye Giriş I , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

8- PSİ 303 - Ölçme ve Değerlendirme , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

9- PSİ 103 - Psikoloji Tarihi , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

10- FLS 308 - Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

11- SPSİ 324 - Toplumsal Cinsiyet , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

12- SPSİ 226 - Kültürlerarası Psikoloji , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

1- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2020,

2- Anabilim Dalı Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2020,

3- Bölüm Başkan Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2020, 2021

2020 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2019 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ