Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Psikoloji Bölümü
burçak sönmez
dr. öğr. üyesi

Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYAL PSİKOLOJİ (DR), 2014, 2020

Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 2011,

Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ, 2006, 2010

1- Ulusal
II. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi Düzenleme kurulu 08.03.2022 08.03.2022

2- Ulusal
I. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi Düzenleme kurulu 13.03.2021 14.03.2021

1- Gönüllü Bekarlara Yönelik Kalıpyargılar Ölçeği: Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
SÖNMEZ BURÇAK, KANTAR ADEM, Yayın Yeri:Nesne ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Contents of stereotypes toward mental illness
SÖNMEZ BURÇAK, KARAOĞLU KÜBRA MELTEM, Yayın Yeri:Current Psychology ,2022
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

3- Dindarlık ile Politik Güven Arasındaki İlişkide Yetkecilik ve Sistemi Meşrulaştırmanın Aracı Rolü
SÖNMEZ BURÇAK, HASTA DERYA, Yayın Yeri:Türk Psikoloji Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

4- KADINLARIN ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TUTUMLAR: TÜRKİYE VE MAKEDONYA ÖRNEKLEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
SÖNMEZ BURÇAK,ADİLLER SELDA, Yayın Yeri:NESNE DERGİSİ ,2015
Ulusal Hakemli ASOS Index, CEEOL, Türk Psikiyatri Dizini, DOAJ, ERIH PLUS, Index Copernicus ve Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), Özgün Makale

1- Stereotypes against singles: a study of the need for social approval and self-construals
KARAOĞLU KÜBRA MELTEM, SÖNMEZ BURÇAK 23.04.2023, Yayın Yeri:International Psychological Applications Conference and Trends Uluslararası Tam metin bildiri

2- Stereotypes toward voluntarily childless people
SÖNMEZ BURÇAK 23.04.2022, Yayın Yeri:International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT 2022) Uluslararası Tam metin bildiri

3- Attitudes towards Homosexuals: A Research in terms of authoritarianism, system justification and intolerance of ambiguity
SÖNMEZ BURÇAK, HASTA DERYA, Alptekin Sena 11.07.2017, Yayın Yeri:15th European Congress of Psychology Uluslararası Özet bildiri

1- PSY 264 - Cinsiyet Rolleri
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

2- PSY 104 - Psikolojide Akademik Yazım
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

3- SPSİ 442 - Uygulamalı Sosyal Psikoloji
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

4- PSY 101 - Psikolojiye Giriş
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

5- SPSİ 323 - Kişilerarası İlişkiler ve Davranış
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

6- SPSİ 439 - Önyargı ve Ayrımcılık
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

7- PSY 101 - Psikolojiye Giriş I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

8- PSİ 303 - Ölçme ve Değerlendirme
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

9- PSİ 103 - Psikoloji Tarihi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

10- FLS 308 - Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

11- SPSİ 324 - Toplumsal Cinsiyet
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

12- SPSİ 226 - Kültürlerarası Psikoloji
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

1- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020

2- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020

3- Bölüm Başkan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020 2021

2020 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2019 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 araştirma görevlisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR