Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
Araştırma Alanları Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Motor Davranış,

Bütünleşik Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KIŞ SPORLARI VE SPOR BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR), 2015, 2020

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ, 2012, 2014

Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2004, 2008

1- Kayakla Atlama Sporcularının Performansının Arttırılması Amacıyla Sanal Gerçeklik Destekli Bir Antrenman Yaklaşımının Geliştirilmesi ,Devam Ediyor, -Tübitak 1001, Yürütücü, ULUSAL

2- Erzincan Bilim Şenliği II ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, ULUSAL

3- The Collaborative Research on the Social, Cultural and Country-Specific Nuances of Sport ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, Araştırmacı, ULUSLARARASI

4- Pandemi Sürecinde Maske Kullanımının Öğrencilerin Bilişsel Fonksiyonları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

5- Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi ,Tamamlandı, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, ULUSAL

1- Multidisipliner Bakışla Spor Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri>Egzersiz ve Spor Psikolojisi>Motor Davranış , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: BEDİR DENİZ, NAMLI SEVİNÇ, ÖZDEMİR BUMİN KAĞAN, KILIÇ SEDAT, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 301 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7367-41-7

2- Talent Identification and Development in Sports Performance Temel Alan> , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, İSVİÇRE,Yazar: BEDİR DENİZ, ERHAN SÜLEYMAN ERİM ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 355 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 978-2-88974-051-2

3- Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar -17 Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri>Egzersiz ve Spor Psikolojisi>Motor Davranış , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ÖZDEMİR KÜBRA, BEDİR DENİZ ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 164 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-6945-06-7

4- Current Issues in Sport Science Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri>Egzersiz ve Spor Psikolojisi>Motor Davranış , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, LETONYA,Yazar: AĞDUMAN FATİH, BEDİR DENİZ ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 277 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 978-613-8-94831-5

5- Bilimsel Spor Kavramları Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri>Egzersiz ve Spor Psikolojisi>Motor Davranış , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: BEDİR DENİZ, ERHAN SÜLEYMAN ERİM, GEREK ZİNNUR ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 240 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-8496-26-0

6- Current Issues in Sport Science Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, LETONYA,Yazar: BEDİR DENİZ, AĞDUMAN FATİH ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 277 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 978-613-8-94831-5

1- Öğretmen , 2008, 2016,

1- Konservatuvar Öğrencilerinde Durumluk ve Sürekli Kaygının Müzik ve Ritim Algısına Etkisinin İncelenmesi , TR DİZİN, GEREK ZİNNUR, AÇILMIŞ HASAN, BEDİR DENİZ, Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi,2021

2- Investigation of problematic internet use behaviors of athletes in terms of personality traits , ESCI, BEDİR DENİZ, ERHAN SÜLEYMAN ERİM, Cogent Psychology,2021

3- The Effect of Virtual Reality Technology on the Imagery Skills and Performance of Target-Based Sports Athletes , SSCI, BEDİR DENİZ, ERHAN SÜLEYMAN ERİM, Frontiers in Psychology,2021

4- Spor ve Konservatuvar Eğitimi Alan Öğrencilerin Ritim Algılarının İncelenmesi , Academic Resource Index, AÇILMIŞ HASAN, BEDİR DENİZ, GEREK ZİNNUR, TUZCUOĞULLARI ÖMER TARKAN, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi,2021

5- Biathlon Performance: Heart Rate, Hit Rate, Speed and Physiological Variables , E-SCI, ATASEVER GÖKHAN, KIYICI FATİH, BEDİR DENİZ, AĞDUMAN FATİH, Pakistan Journal of Medical and Health Sciences,2021

6- Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Sporcuların Psikolojik Becerilerini Etkiler Mi? , Endekste taranmıyor, BEDİR DENİZ,ERHAN SÜLEYMAN ERİM,AKKUŞ YAVUZ, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,2019

7- Investigation of the self-efficacy and occupational attitude of students of the recreation Department of Tourism and Sport Sciences Faculties of Gazi and Atatürk Universities, Turkey , Journals Indexed in Eric , DOĞAR YAHYA,BEDİR FATİH,BEDİR DENİZ,ERHAN SÜLEYMAN ERİM,ŞEN İLHAN, Education Research and Reviews,2019

8- 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Sırasında Meydana Gelen Spor Yaralanmaları ve Hastalıkları , Endekste taranmıyor, OZAN MURAT,KIYICI FATİH,BEDİR DENİZ,BEDİR GÜRSEL,DELİCE ORHAN, Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi,2019

9- The Role of Hand, Eye, and Ear Lateralization in the Sense of Rhythm of the Athletes , Journals Indexed in Eric , ERHAN SÜLEYMAN ERİM,GEREK ZİNNUR,BEDİR DENİZ, Journal of Education and Training Studies,2018

10- Halk Dansları İle İlgilenen Üniversite Öğrencilerinin Davranış Özellikleri İle Eğlence Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi , Endekste taranmıyor, ÖNAL LEVENT,GEREK ZİNNUR,BEDİR FATİH,BEDİR DENİZ, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,2017

11- The Effects of Basic Psychological Needs on Psychological Skills of Athletes , ROAD, BEDİR DENİZ,ERHAN SÜLEYMAN ERİM,ŞEN İLHAN,BEDİR FATİH,YAZICI AHMET GÖKHAN, European Journal of Physical Education and Sport Science,2017

12- Investigation of the Relationship between Time Management Skills and Free Time Management Skills of Academic Personnel and Their Satisfaction with Life , OPEN-J Gate, BEDİR FATİH,BEDİR DENİZ,ERHAN SÜLEYMAN ERİM,ŞEN İLHAN,ÖNAL LEVENT, Journal of Management Studies and Business,2017

13- An Analysis of Psychological Outcomes of the Parents of The Children Attending the Summer Sports Scholl At Ataturk University , EBSCO, BELLİ EMRE,BEDİR DENİZ,EKİCİ SÜMMANİ,GÜRBÜZ ALİ, THE ANNALS OF “DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALATI PHYSICAL EDUCATION AND SPORT MANAGEMENT,2016

14- Boş Zaman Stres İle Başa Çıkma İnanış Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması , Endekste taranmıyor, BEDİR FATİH,BEDİR DENİZ,ERHAN SÜLEYMAN ERİM,ŞEN İLHAN, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ,2016

15- Physchological Skills Analysis of Student Studiying at Ataturk University Faculty of Sport Science , IndexCopernicus, ERHAN SÜLEYMAN ERİM,BEDİR DENİZ,BEDİR FATİH,GÜLER MEHMET ŞİRİN,ÖZTAŞYONAR YUNUS, International Journal of Sport Studies,2016

16- Sporcuların Psikolojik Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenirlik Çalışması , Endekste taranmıyor, ERHAN SÜLEYMAN ERİM,BEDİR DENİZ,GÜLER MEHMET ŞİRİN,AĞDUMAN FATİH, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ,2015

1- Uluslararası , Özet bildiri, Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi, BEDİR DENİZ, NAMLI SEVİNÇ, ÖZDEMİR BUMİN KAĞAN, KILIÇ SEDAT, SAVAŞ BUĞRA ÇAĞATAY, TÜRKİYE, 3. Uluslararası Spor ve Sosyal Bilimlere Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, Türkçe, Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri>Egzersiz ve Spor Psikolojisi>Motor Davranış

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumları ve COVID – 19’a Yakalanma Kaygısının İncelenmesi, BEDİR DENİZ, NAMLI SEVİNÇ, AĞDUMAN FATİH, GEZER Ekrem, TÜRKİYE, 1.Uluslararası Spor ve Sosyal Bilimlere Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, Türkçe, Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri>Egzersiz ve Spor Psikolojisi>Motor Davranış

3- Uluslararası , Özet bildiri, Konservatuar ve Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına Giren Aday Öğrencilerin Genel Öz Yeterlik ve Başetme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, GEREK ZİNNUR,AÇILMIŞ HASAN,BEDİR DENİZ,AĞDUMAN FATİH,ERHAN SÜLEYMAN ERİM, TÜRKİYE, 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Türkçe, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri

4- Uluslararası , Özet bildiri, Spor ve Konservatuvar Eğitimi Alan Öğrencilerin Ritim Algılarının İncelenmesi, AÇILMIŞ HASAN, BEDİR DENİZ, GEREK ZİNNUR, TUZCUOĞULLARI ÖMER TARKAN, TÜRKİYE, 19 th International Sport Sciences Congress, Türkçe, Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri>Egzersiz ve Spor Psikolojisi>Motor Davranış

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, Sürekli sportif güven, yarışmasal durumluk kaygı ve imgelenme arasındaki ilişkinin incelenmesi, YAZICI AHMET GÖKHAN,ÖZDEMİR KÜBRA,BEDİR DENİZ,ÖZTÜRK MEHMET ERTUĞRUL, TÜRKİYE, IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Türkçe, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, Exploring the Attitudes of the Students Majoring in Sports Sciences Towards the Types of Distance Education Environments During the Pandemic, NAMLI SEVİNÇ, BEDİR DENİZ, KARABACAK BÜŞRA, MAKEDONYA, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (IBU-ICSSH21), İngilizce, Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri>Egzersiz ve Spor Psikolojisi>Motor Davranış

7- Uluslararası , Özet bildiri, Examination of The Death Anxiety and Trait Anxiety of University Students in The Covid 19 Pandemic, BEDİR DENİZ, NAMLI SEVİNÇ, MAKEDONYA, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (IBU-ICSSH21), İngilizce, Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri>Egzersiz ve Spor Psikolojisi>Motor Davranış

8- Uluslararası , Tam metin bildiri, Özel Yetenekli Öğrencilerin Oyun, Müzik, Dans Dersine Karşı Motivasyonu ve Genel Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi, YAZICI AHMET GÖKHAN,BEDİR DENİZ,ÖZDEMİR KÜBRA,BİRİNCİ RECEP, TÜRKİYE, IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Türkçe, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri

9- Uluslararası , Özet bildiri, Problemli İnternet Kullanımının Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi, ERHAN SÜLEYMAN ERİM,BEDİR DENİZ, TÜRKİYE, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji

10- Uluslararası , Özet bildiri, Elit Sporcularda Denge Ve Antropometrik Özelliklerin İlişkisi, YAZICI AHMET GÖKHAN,BEDİR DENİZ,SEVER OZAN, TÜRKİYE, Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellnes Kongresi, Türkçe, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri

11- Uluslararası , Özet bildiri, HALK DANSLARI İLE İLGİLENEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ İLE EĞLENCE EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, ÖNAL LEVENT,GEREK ZİNNUR,BEDİR FATİH,BEDİR DENİZ, , 15th SPORT SCIENCE CONGRESS, Türkçe, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri

12- Uluslararası , Özet bildiri, Akademik Personelin Zaman ve Boş Zaman Yönetimleri İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkininıncelenmesi, ÖNAL LEVENT,BEDİR FATİH,BEDİR DENİZ,ERHAN SÜLEYMAN ERİM,ŞEN İLHAN, , 15th International Sport Science Congress, Türkçe, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri

13- Uluslararası , Özet bildiri, Spor Bilimleri Ve Turizim Fakültelerindeki Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Öz Yeterlilikleri VeMesleklerine Karşı Tutumlarının İncelenmesi, ŞEN İLHAN,BEDİR FATİH,BEDİR DENİZ,ERHAN SÜLEYMAN ERİM, , 15th International Sport Science Congress, Türkçe, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri

14- Uluslararası , Özet bildiri, Temel Psikolojik İhtiyaçlann Sporcuların Psikolojik Becerileri Üzerindeki Etkisi, BEDİR DENİZ,ERHAN SÜLEYMAN ERİM,ŞEN İLHAN,BEDİR FATİH,YAZICI AHMET GÖKHAN, , 15th International Sport Science Congress, Türkçe, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri

15- Ulusal , Özet bildiri, Erzurum 2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpik Festivalindeki (Eyof) Spor Sakatlık ve Hastalıkları, KIYICI FATİH,BEDİR DENİZ,OZAN MURAT,BEDİR GÜRSEL,DELİCE ORHAN, TÜRKİYE, 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Türkçe, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri

16- Ulusal , Özet bildiri, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Gönüllülerinin Duygusal Emek Davranışları İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, BEDİR FATİH,BEDİR DENİZ,ERHAN SÜLEYMAN ERİM,GEREK ZİNNUR,MIZRAK ORCAN,ÖNAL LEVENT, TÜRKİYE, 10.SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Türkçe, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri

1- Uluslararası , Dergi, Editör, International Journal of Exercise Psychology, BEDİR DENİZ,AĞDUMAN FATİH,ERHAN SÜLEYMAN ERİM, İngilizce, 2019,

2- Ulusal , Dergi, Editör, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, KİSHALI NECİP FAZIL,BEDİR DENİZ,AĞDUMAN FATİH, Türkçe, 2018,

3- Uluslararası , Dergi, Editör, Türkiye'de Elit Erkek ve Bayan Güreşçiler İle Spor Yapmayan Bireylerin Liderlik ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2019,

4- Uluslararası , Dergi, Editör, Kış Sporu İle Uğraşan Sporcuların Psikolojik Becerilerinin İncelenmesi, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2019,

5- Uluslararası , Dergi, Editör, Kış Sporları İle İlgilenen Sporcuların Sporda İmgeleme İle Sportif Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2019,

6- Uluslararası , Dergi, Editör, 8.Sınıf ve 9.Sınıfta Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimine Dersine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2019,

7- Uluslararası , Dergi, Editör, Yürüme Egzersizi Yapan Bireylerin Egzersiz Yapma Beklentilerinin Araştırılması, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2019,

8- Uluslararası , Dergi, Editör, Sporcuların Çoklu Zeka Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ordu İli Örneği, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2020,

9- Uluslararası , Dergi, Editör, The Sports Motivation and Biological Maturity on The Perception of Coaching Behaviors in Young Male Football Players, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2020,

10- Uluslararası , Dergi, Editör, Kano Antrenörlerinin Psikolojik Sağlamlıkları, Algılanan Öz-Yeterlikleri ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2020,

11- Uluslararası , Dergi, Editör, A Structural Model of the Relationships between The Emotional Intelligence and the Critical Thinking Disposition in Physical Education and Sports Teacher Candidates, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2020,

12- Uluslararası , Dergi, Editör, Elit Okçuların Zihinsel Beceri ve Tekniklerinin Atış Performanslarını Belirleyici Rolü, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2020,

13- Uluslararası , Dergi, Editör, Spor Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Çoklu Zekâ Alanlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (İç Anadolu Bölgesi Örneği), BEDİR DENİZ, Türkçe, 2020,

14- Uluslararası , Dergi, Editör, Lider Üye Etkileşiminin Sporcu Performansı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2020,

15- Uluslararası , Dergi, Editör, Farklı Spor Dalları İle İlgilenen Sporcuların Depresyon Durumlarının İncelenmesi, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2020,

16- Uluslararası , Dergi, Editör, Sağlak ve Solak Sporcuların Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2020,

17- Uluslararası , Dergi, Editör, Futbolcuların Başarı Hedefleri ve Spor Karakterleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2020,

18- Uluslararası , Dergi, Editör, Voleybol Hakemlerinin Empatik Eğilimleri ve Hakem Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2021,

19- Uluslararası , Dergi, Editör, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Sinizm Tutumları Üzerine Etkisinin İncelenmesi, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2021,

20- Uluslararası , Dergi, Editör, Recreation Management in Winter Tourism Hotels, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2021,

21- Uluslararası , Dergi, Editör, Kaygı, Depresyon ve Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Yoganın Etkililiği: Bir Gözden Geçirme, BEDİR DENİZ, Türkçe, 2021,

1- Bilişim Teknolojileri , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

2- Egzersiz Psikolojisi , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

3- Öğretim Teknolojileri , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

4- Bilim, Etik ve Eğitim , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

5- Eğitimde Proje Hazırlama , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

6- Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Uygulamaları , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

7- Türk Kültür Coğrafyası , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

8- Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Eylem Araştırması , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

9- Beceri Öğrenimi , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

10- Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programları , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

11- Spor Psikolojisi , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

12- Gelişim Psikolojisi , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

13- Gelişim Psikolojisi , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 2

14- Spor Psikolojisi , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Sporcularda görsel dikkat, görsel bellek ve görsel imgeleme arasındaki ilişkinin incelenmesi, AYŞENUR, Tamamlandı, AYŞENUR ARSLAN, Atatürk Üniversitesi, Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Sporcuların psikolojik beceri ile zihinsel antrenman düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, KADİR, Tamamlandı, KADİR SEVİNÇ, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

1- Anabilim Dalı Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

2- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2022,

2020 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2016 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ