Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HEMŞİRELİK ESASLARI (DR), 2013, 2019

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HEMŞİRELİK ESASLARI (YL) (TEZLİ), 2011, 2013

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 2004, 2008

1- Covid 19 Pandemisinde Roper Logan Modeline Dayandırılarak Geliştirilen Telehemşirelik ile Yürütülen özyönetim Programının Hipertansiyon Hastalarında Tedavi Hastalık Uyumu Özetkililik Özbakım Yönetimine Etkisi Randominize Kontrolü Çalışma
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

2- 1. İki Farklı Üniversitedeki Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Karşılaştırılması
Tamamlandı ARAŞTIRMA PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

1- Multidisciplinary Approaches to Covid-19
Bölüm Adı:Covid-19 and Palliative Care, ERDEN YASEMİN Yayın Yeri:Livre de Liyon, Editör: Mustafa Çiçek Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:4 ISBN:978-2-38236-290-7 Bölüm Sayfaları:247-251

2- Rekreasyon ve Sağlık
Bölüm Adı:Palyatif Bakım ve Rekreasyon Uygulamaları, ERDEN YASEMİN Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Editör: İpek Çoban Gülay Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:256 ISBN:978-625-8001-97-6 Bölüm Sayfaları:-

3- Vakalarla Hemşirelik NANDA NIC-NOC
Bölüm Adı:Baş-Boyun Radyoterapisi Alan Hastanın Hemşirelik Bakımı, ERDEN YASEMİN, ULUDAĞ ELANUR, BURUL Nuray Yayın Yeri:Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik, Editör: Özer Nadiye, Balcı Akpınar Reva Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:296 ISBN:978-625-7965-59-0 Bölüm Sayfaları:249-264

4- Oral Mucositis and Nursing Management in Cancer Patients
Bölüm Adı:, ERDEN YASEMİN, KARASU ŞEYDA Yayın Yeri:ANADOLU NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Editör: ERDEN YASEMİN, KARASU ŞEYDA Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:42 ISBN:978-625-94194-3-5 Bölüm Sayfaları:-

5- Cancer, Symptoms Observed in Cancer Patients, and Symptom Management
Bölüm Adı:, ERDEN YASEMİN, KARASU ŞEYDA Yayın Yeri:ANADOLU NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Editör: ERDEN YASEMİN, KARASU ŞEYDA Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:62 ISBN:978-625-94194-9-7 Bölüm Sayfaları:-

6- Rekreasyon ve Sağlık
Bölüm Adı:Rekreasyonun Stres Üzerine Etkileri, ERDEN YASEMİN Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Editör: Gülay İpek Çoban Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:256 ISBN:978-625-8001-97-6 Bölüm Sayfaları:-

1- hemşire
2008 2012 hemşire

1- Ulusal
Uzaktan Eğitim Yetkinlikleri Sertifikası Uzaktan Eğitim Yetkinlikleri Sertifika Programı 31.05.2021 11.06.2021

2- Ulusal
"Orpheus Danışmanlık Çalıştayı Katım Belgesi" Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Orpheus Danışmanlık Çalıştayı 22.05.2021 22.05.2021

3- Uluslararası
1.Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sağlık Çalışanları Meslek Günleri 14.11.2019 16.11.2019

4- Uluslararası
Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi 24.10.2019 26.10.2019

5- Uluslararası
1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi 20.06.2019 22.06.2019

6- Ulusal
15. Ulusal Hemşirelik Kongresi Ulusal Hemşirelik Kongresi 10.09.2015 12.09.2015

7- Ulusal
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 26.06.2007 29.06.2007

1- COVID-19 Pandemi Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarının İncelenmesi
ERDEN YASEMİN, DOĞAN SEVGİ, İPEK ÇOBAN GÜLAY, Yayın Yeri:Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) ,2024
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- The relationship between nurses' work stress levels and work-family conflict during the COVID-19 pandemic and the affecting factors: A study from Turkey
KARAKURT NURGÜL, ERDEN YASEMİN, SİS ÇELİK ASLI, Yayın Yeri:Archives of Psychiatric Nursing ,2023
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

3- Pandemi Sürecinde Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Yaşadıkları Anksiyete İle Covid-19’un Kontrolü Algısı Arasındaki İlişki
KARASU ŞEYDA, KARAKURT NURGÜL, ERDEN YASEMİN, Yayın Yeri:Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli index copernicus, Özgün Makale

4- Evaluation of the Effect of Mindfulness-Based Training on the Quality of Work-Life and Motivations of Nurses Working During the COVID-19 Pandemic
ERDEN YASEMİN, KARAKURT NURGÜL, İPEK ÇOBAN GÜLAY, Yayın Yeri:The Eurasian Journal of Medicine ,2023
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

5- Validity and Reliability Study of “Cultural Sensibility Scale for Nursing Students”
ERDEN YASEMİN, DOĞAN SEVGİ, ÇİFTÇİ BAHAR, Yayın Yeri:Archives of Health Science and Research ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

6- Intention to leave among nurses during the COVID-19 outbreak: A rapid systematic review and Meta-Analysis
Ulupınar Fadime, ERDEN YASEMİN, Yayın Yeri:Journal of Clinical Nursing ,2022
Uluslararası Hakemli SCI, Derleme Makale

7- End-of-Life Care and Nurse’s Roles
NACAK ULVİYE AYDAN, ERDEN YASEMİN, Yayın Yeri:The Eurasian Journal of Medicine ,2022
Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index (ESCI), Derleme Makale

8- Improvement of the comfort perception scale in oral mucositis
ERDEN YASEMİN, İPEK ÇOBAN GÜLAY, Yayın Yeri:Japanese Journal of Clinical Oncology ,2021
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

9- Comparison of Critical Thinking Levels of Nursing Students at Two Universities and the Influencing Factors
ÇİFTÇİ BAHAR, OKTAY AYŞE ASLI, ERDEN YASEMİN, KAŞIKÇI MAĞFİRET, Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences ,2021
Uluslararası Hakemli sc, Özgün Makale

10- Comparison of efficacy of cryotherapy and chlorhexidine tooral nutrition transition time in chemotherapy-induced oralmucositis
ERDEN YASEMİN,İPEK ÇOBAN GÜLAY, Yayın Yeri:Europan Journal of Cancer Care ,2016
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

1- Covid-19 Pandemi Döneminde Hemşirelerin Yaşadığı İş Stresinin Aile Yaşamına Etkisi
KARAKURT NURGÜL, ERDEN YASEMİN, SİS ÇELİK ASLI 24.06.2021, Yayın Yeri:Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi Uluslararası Özet bildiri

2- Hemşirelerin Bireysel İş Yükü Algıları İle Tıbbi Hataya Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
ERDEN YASEMİN, KILINÇ TÜLAY, YARALI SÜHEYLA, KARAMAN SEDA 16.05.2022, Yayın Yeri:6. Uluslararası Adli Hemşirelik kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

3- HEMŞİRELİK EĞİTİMİ İÇİN SOSYAL MEDYA ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI
ERDEN YASEMİN, DOĞAN SEVGİ, AYDIN KAHRAMAN HANDAN, ÇİFTÇİ BAHAR 22.10.2022, Yayın Yeri:6. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

4- Türkiye’deki Üniversitelerin Hemşirelik Bölümlerinde Adli Hemşirelik Dersinin Yeri
ULUDAĞ ELANUR, ALBAYRAK ÖZLEM, ERDEN YASEMİN 16.05.2022, Yayın Yeri:6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

5- Oral Mukozit ve Hasta Eğitimi
ERDEN YASEMİN,İPEK ÇOBAN GÜLAY 24.10.2019, Yayın Yeri:Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi Uluslararası

6- Oral Mukozitte Konfor Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
ERDEN YASEMİN,İPEK ÇOBAN GÜLAY 14.11.2019, Yayın Yeri:1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Uluslararası Tam metin bildiri

7- INVESTIGATING OF NURSING STUDENTS’ HYGIENE BEHAVIORS IN COVID-19 PANDEMIC PERIOD
ERDEN YASEMİN, DOĞAN SEVGİ, İPEK ÇOBAN GÜLAY 25.11.2021, Yayın Yeri:I. INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES Uluslararası Özet bildiri

8- Does Doctoral Education in Nursing Meet İnternational Standards?
BALCI AKPINAR REVA,ÇİFTÇİ BAHAR,ERDEN YASEMİN,ŞİRİN GÖK MELTEM,AKSOY MERYEME 10.10.2017, Yayın Yeri:Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi Uluslararası

9- İki Farklı Üniversitedeki Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Karşılaştırılması Ve Etkileyen Faktörler
ÇİFTÇİ BAHAR,OKTAY AYŞE ASLI,ERDEN YASEMİN,KAŞIKÇI MAĞFİRET 25.05.2017, Yayın Yeri:4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslararası

10- Kemoterapiye Bağlı Gelişen Oral Mukozitte Oral Beslenmeye Geçiş Sürecinde Kriyoterapi ve Klorheksidin Gargaranın Etkinliğinin Değerlendirilmesi
ERDEN YASEMİN,İPEK ÇOBAN GÜLAY 10.09.2015, Yayın Yeri:15.Ulusal Hemşirelik Kongresi Ulusal

1- Eleştirel Düşünme
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

2- Uzmanlık alan Dersi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 4

3- Sağlığın Değerlendirilmesi
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

4- Sağlığın Değerlendirilmesi
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

5- Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar
Lisans 2021-2022 Türkçe 8

6- Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar
Lisans 2022-2023 Türkçe 8

7- Uzmanlık Alan Dersi
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 4

8- Hemşirelik Felsefesi ve Kavramları
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

9- İlk Yardım
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

10- Ahlaki Değerler
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
İntertrokanterik Kırığı Ameliyatı Olan Hastalara Verilen Taburculuk Eğitiminin Taburculuğa Hazır Oluşluk ve Cerrahi İyileşmeye Etkisi ZEYNEP, Devam Ediyor ZEYNEP BAL Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı

1- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

2020 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2019 öğretim görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow