Prospective Students
عربي | فارسی | TR | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Academic Calendar COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menu
Bilal Öncül
Araştırma Alanları Sosyal Bilgiler Eğitimi, ,

Doktora ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (DR), 2013, 2020

Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ), 2011, 2013

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, 2003, 2007

1- Eğitim Materyalinden Yapay Zekâ Yöntemleri ile Çoktan Seçmeli Test Sorusu Hazırlama Açıköğretim Fakültesi Uygulaması ,Devam Ediyor, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

2- Minik Havacılar Uçmayı Öğreniyor 2 - 118B239 ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, ULUSAL

3- Minik Havacılar Uçmayı Öğreniyor - 117B167 ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, ULUSAL

1- ÇOCUK MİMARLAR Dijital Ortamda Üç Boyutlu Mekân Tasarımları Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Temel Eğitim>Sosyal Bilgiler Eğitimi , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ÖNCÜL BİLAL ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 58 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-8108-68-2

2- EĞİTİMİN KAVRAMSAL TEMELLERİ 5 Öğretim Teknikleri Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Temel Eğitim , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ÖNCÜL BİLAL ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 472 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-8121-14-8

3- Kuramsal Temeller ve Güncel Tartışmalar Işığında 21. Yüzyılda Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Sosyal Bilimler Eğitimi , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: KARADUMAN HIDIR,ÖNCÜL BİLAL ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 418 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-241-628-0

1- Ulusal , Çocuk Mimarlar, 8-12 yaş arası çocuklar için kurs verilmiştir., 14.05.2018,18.05.2018

2- Ulusal , DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUKLAR, Dijitalleşme Dijital Bölünme Öğrencilerin Sahip Olduğu/Olması Gereken Teknolojik Yeterlilikler Dijital Vatandaşlık Eğitimde Teknoloji Kullanımı Dijital Ebeveynler Oyunlar Ve Çocuklar, 18.03.2018,18.03.2018

3- Uluslararası , Intensive approach to doing a PhD, University of Eastern Finland BülteniKatılımcısı olduğum ”Doctoral Studies in Research Methodologies Erasumus Intensive Programma IP Finland” projesine ilişkin röportaj verilmiştir., 05.06.2014,05.06.2014

1- Dealing with Cheating in Online Exams: A Systematic Review of Proctored and Non-Proctored Exams , Journals Indexed in Eric , ÖNCÜL BİLAL, International Technology and Education Journal,2021

2- Using Flipped Learning to Improve Scientific Research Skills of Teacher Candidates , Journals Indexed in Eric , SEVER IŞINER,ÖNCÜL BİLAL,ERSOY ALİ, Universal Journal of Educational Research,2019

3- Araştırma Yöntemleri Denizinde Yüzmek: Doktora Öğrencilerinin Erasmus Yoğun Program (IP) Deneyimleri , TR DİZİN, ERSOY ALİ,ÖNCÜL BİLAL, Kastamonu Eğitim Dergisi,2017

1- Uluslararası , Özet bildiri, Using flipped learning to improve scientific research skills of teacher candidates, ERSOY ALİ,SEVER IŞINER,ÖNCÜL BİLAL, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, TQR Annual Conference, İngilizce, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim

2- Uluslararası , Özet bildiri, PhD candidates’ perspectives regarding international cross-cultural experiences, ERSOY ALİ, ÖNCÜL BİLAL, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Eleventh Congress of Qualitative Inquiry (QI2015), İngilizce, Temel Alan>>Kültürlerarası Etkileşim,Doktora Öğrencileri

3- Uluslararası , Özet bildiri, Becoming a Teacher Educator: Journey of a Primary School Teacher, SEVER IŞINER,ÖNCÜL BİLAL,ERSOY ALİ, , 4th International Symposium New Issues on Teacher Education, İngilizce, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri

4- Uluslararası , Özet bildiri, 2005, 2015 ve 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarındaki 4. Sınıf Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi, Menşan Nur Özge,ÖNCÜL BİLAL, TÜRKİYE, 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumuna (USOS 2018), Türkçe, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim

5- Uluslararası , Özet bildiri, AKRAN ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARINA BİR BAKIŞ: SİSTEMATİK DERLEME, ÖNCÜL BİLAL,ERSOY ALİ, TÜRKİYE, 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumuna (USOS 2018), Türkçe, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim

6- Uluslararası , Özet bildiri, ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMLARINDA SUNULAN BİLDİRİLERİN NİTEL ARAŞTIRMAEĞİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, ERSOY ALİ,ÖNCÜL BİLAL,SEVER IŞINER, TÜRKİYE, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu ( U S O S 2 0 1 6 ), Türkçe, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim

7- Uluslararası , Özet bildiri, İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DEĞERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÖNCÜL BİLAL,ÖNCÜL Özge,GÖKCAN Melek, TÜRKİYE, 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Türkçe, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim

8- Uluslararası , Özet bildiri, Problemin Resmini Çizmek: Bir Anlatı Araştırması, TÜRKCAN BURÇİN,ÖNCÜL BİLAL,BOZKURT MAHMUT, TÜRKİYE, I. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Türkçe, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Güzel Sanatlar Eğitimi

9- Uluslararası , Özet bildiri, SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖZÜNDEN ÖĞRETİM DERSLERİNİN İŞLEVSELLİĞİ VE GEREKLİLİĞİ, SEVER IŞINER,ÖNCÜL BİLAL,ERSOY ALİ, TÜRKİYE, 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USOS 2016), Türkçe, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim

10- Uluslararası , Özet bildiri, Gültekin M Bozkurt M ve Öncül B 2014 Hayat Bilgisi Dersinin Temel Yasam Becerileri Kazandırmadaki Rolü Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri 3 Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu 28 30 Nisan Ankara, GÜLTEKİN MEHMET,BOZKURT MAHMUT,ÖNCÜL BİLAL, , 3. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu., İngilizce, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim

1- Uluslararası , Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [ENAD], ERSOY ALİ, Türkçe, 2017,

1- Temel Bilgisayar Uygulamaları , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

2- Öğretim Teknolojileri , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

3- Öğretmenlik Uygulaması II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 8

4- Öğretmenlik Uygulaması I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 6

5- OKUL DENEYİMİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 5

1- . , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

1- Çocuk Mimarlar , Diğer, Ulusal, Özgün, , WORKSHOP /Workshop /, Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe, ESKİŞEHİR

2020 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
2010 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
2011 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ